Familjescouting är hett just nu och under året har man hört många framgångshistorier från olika kårer. Efterfrågan på nya grupper växer hela tiden. Därför är det en perfekt tid att börja med familjescouting nu om ni inte redan har en grupp. Det är också enkelt att börja en ny grupp om det finns kö. I det här inlägget hittar ni tips för att starta familjescouting i kåren.

En lång scoutbakgrund är inte nödvändig för familjescoutledare

Även om en scoutbakgrund kan vara bra att ha när man är ledare för en familjescoutgrupp går det också bra med en ivrig vuxen. Om ledarens behöver en grund inom scoutingen är Välkommen till scouting en bra grund för att fungera som ledare för en familjescoutgrupp. Det ordnas också utbildning för familjescoutledare två gånger varje år. Man kan också dela på ansvaret inom gruppen.

Att äta lunch i skogen är redan en fantastisk upplevelse för familjescouterna. Kuva: Eeva Helle

I kåren kan det löna sig att tillsätta en ansvarig ledare för familjescouting. Familjescoutledarens ansvar är att se till att kön till familjescoutingen hålls kort och att stöda utvecklingen av verksamheten. Tröskeln att bli ledare för en familjescoutgrupp är lägre om man får handledning av en erfaren scout.

Familjescouting som en del av scoutkåren

Familjescouterna är en del av scoutkåren och dess verksamhet. Det lönar sig att satsa på ett smidigt samarbete mellan familjegruppen och scoutingens övriga verksamhet. Ledargruppen behöver fundera på vad familjescoutingen innebär för kåren och vem som ansvarar för kommunikationen till dem.

Scoutkåren behöver också fundera på i vilka aktiveteter familjescouterna kan delta. Familjescouterna ska också delta i planeringen av gemensamma evenemang i kåren.

Få ordning på medlemsavgiften

Lippukunnan on hyvä tarkistaa jäsenmaksukäytännöt perhepartion osalta nyt kun perhepartiomateriaali on saatavilla. Suomen Partiolaiset on linjannut jäsenmaksuista seuraavasti Det lönar sig att ta reda på vad som gäller för familjescouternas medlemsavgifter. Finlands Scouter har beslutat att medlemsavgiftsgrupperna är följande:

  • 17 år och äldre, dvs. vuxna familjescouter hör till medlemstyp I
  • 7-17 åringar i samma familj höst till medlemstyp II
  • 7-17 åringar som är familjens första medlem i scoutkåren hör till medlemstyp I
  • 4-6 -åringar är familjescouter och hör till medlemstyp III
  • 0-3 -åringar betalar inte medlemsavgift

Kåren ska också märka familjescouter i åldern 0-3 år som ”endast scoutmedlem, inte en socut” i Kuksa. När barnet blir 4 år måste hen bli medlem i Kuksa. Barn i åldern 0-3 år kan höra till familjescoutgruppen, men de är inte medlemmar i Finlands Scouter. Scoutkåren kan själva bestämma om medlemstyp III ska betala kårens andel av medlemsavgiften.

Scoutkåren behöver också se om stadgorna tillåter familjescouting. Det här kan till exempel vara ett hinder i flickscoutkårer där pappor med barn skulle komma med i familjescoutingen. I situationer där familjen deltar sporadiskt i verksamheten eller barnet kommer med en annan vuxen än vanligt, gäller principerna för förtrogenhet med scoutverksamheten. Här handlar det om den så kallade IÄS-verksamhet (Inte Ännu Scout) där personen får delta 3 gånger i scoutverksamheten utan att betala medlemsavgift.