Pargas scoutkår Skärgårdsvandrarna är en av de lyckliga vinnarna i Storfiskaren 2023. Vi frågade dem om hur de tänker kring tillväxt och om de har några tips att ge vidare. Här kommer deras bästa tips till andra kårer som vill jobba med tillväxt.

Skärgårdsvandarna är en kår som ständigt försöker hitta nya sätt att rekrytera medlemmar. De såg Storfiskaren som en utmaning att göra just det, växa! Tidigare har kåren besökt skolor för att rekrytera medlemmar men i år blev det inte av. Därför passade kåren på att istället besöka en föreningskarneval som Hem&Skola ordnade. Där kunde de rekrytera nya vargungar till kåren. Ledarna Nina och Jonna berättar att de under coronaåren tappade många medlemmar och att de nu satsat extra på synlighet för att öka medlemantalet.

Vargungarna är ute och upptäcker världen tillsammans. Bild: Nina Robertsén

Fler medlemmar gör det möjligt att ordna mera mångsidigt program och efter rekryteringen hade kåren en ganska stor grupp vargungar som fått uppleva äventyr under hösten. De kunde den här hösten ordna den populära övernattningsutfärden som många saknat. Nina och Jonna säger att deltagandet i karnevalen och att ha möjlighet att ordna övernattningsutfärden var de saker som varit viktigast för deras framgång. Det går att sammanfatta i att hålla kvar de traditioner som är lyckade men att samtidigt inte vara rädda att pröva något nytt.

Att också med små medel kan man lyckas.

När vi frågar vilka tips de har för framgång säger de att de viktigaste är att komma ihåg att man också kan lyckas med väldigt små medel och få resurser. Samtidigt ska man komma ihåg att uppskatta sina ledare och ta hand om dem. När man visar uppskattning hålls ledarna motiverade och vill fortsätta utvecklas och jobba med tillväxt i kåren.

Pargas skärgårdsvandrarna lovar fortsätta sitt hårda arbete med tillväxt. De känner att de är på rätt väg nu och som nästa steg vill de starta en vuxenpatrull. Vi ser fram emot det och önskar kåren lycka till!