Finlandsmodellens mål är att erbjuda en gratis hobby till alla barn i Finland. Det förverkligas genom att ordna klubbar efter skoltid. Scoutklubbar erbjuds som ett alternativ till alla skolor i Finland. En kommun som hakade på möjligheten var Nykarleby. Det här är ledaren Harrys berättelse om hur det är att vara ledare för en scoutklubb.

Harry fungerar som ledare för scoutklubben i Nykarleby. Klubben har bland annat testat segla med radiostyrda segelbåtar. Bild: Emma Portman

Jag arbetar som skolgångshandledare i Zachariasskolan i Nykarleby. När det dök upp en förfrågan om det fanns någon som ville vara ledare för en scoutklubb nappade jag på idéen. Ett av mina intressen är friluftsliv så scouting kändes som en passande klubbverksamhet för mig.

I och med att själv ge sig ut på okända vatten hoppas jag att jag kan inspirera och motivera scouterna att våga.

Scoutklubben är en klubbverksamhet för åk 7-9 och ordnas tack vare den s.k. Finlandsmodelllen. Det är första gången som en liknande klubb ordnats i skolan men jag upplever ändå att det har varit lätt att starta upp en grupp tack vare samarbetet mellan  Finlands Svenska Scouter och kommunen. FISSC har delat med sig om information och material och skolan/kommunen har marknadsfört klubben och vi har möjlighet att använda skolans utrymmen. 

Scoutklubben träffas en gång i veckan efter skolan och i klubben finns 9 elever inskrivna. Alla som är intresserade får delta och man behöver inga förkunskaper. Klubben fungerar också som en möjlighet att få pröva på vad scouting kan handla om och förhoppningen är att intresset ska väckas för scouting och att någon senare går med i scouterna. Endast en av deltagarna har tidigare varit scout. 

Deltagarna i scoutklubben lär sig scoutfärdigheter, som knopar och att lägga upp vindskydd. Bild: Emma Portman

Vi försöker ha ett varierande program och scouterna får komma med förslag. Högt på önskelistan är en hajk. Hittills har vi haft traditionella scoutaktiviteter utomhus, som att deltagarna fått göra upp eld och koka mat och bygga vindskydd. Dessa färdigheter kan vara användbara i både nödsituationer och för att njuta av friluftsliv. De har också seglat med radiostyrda segelbåtar och i samband med det lärt sig olika användbara knopar. En viktig del av scoutklubben är gemenskap och samarbete så varje gång har vi olika samarbetsövningar. Jag har också kontaktat ett äldreboende som vi ska besöka för att ha en meningsfull aktivitet som inte bara berikar de äldre utan också ger scouter värdefulla lärdomar om empati, medkänsla och samhällsengagemang. 

I scoutklubben får deltagarna pröva på nya saker och lär sig våga göra sådant de inte är vana med. Bild: Emma Portman

Jag har själv varit scout då jag var barn och mina ledare var viktiga förebilder för mig och nu har jag möjlighet att föra vidare det jag lärde mig och att själv vara förebild. Som scoutledare upplever jag att jag har en viktig roll i att uppmuntra ungdomar att pröva på och utforska nya saker. Jag tycker om att prova på och lära mig nya saker och många saker får vi lära oss tillsammans. I och med att själv ge sig ut på okända vatten hoppas jag att jag kan inspirera och motivera scouterna att våga. Jag rekommenderar flera att bli ledare för en scoutklubb. Det är givande att  dela sina kunskaper och erfarenheter och kunna hjälpa unga  att växa och framförallt har vi roligt tillsammans.