De som började under hösten är redan bekanta med scoutkåren, men man behöver också aktivt se till att det kommer med nya scouter i kåren. Det är också roligare att göra saker om det är tillräckligt med personer i gruppen. Bjud alltså med kompisar i scoutverksamheten!

Kompisar med på utflykter och evenemang

Gruppen fylld när scouterna i gruppen bjuder med sina kopmisar till just det som de tycker är roligast med scouting. Bra tillfällen att bjuda med kompisar är på kårens egna utfärder, åldersgruppens evenemang, halloween-, vändags- eller första maj-evenemang. Scoutveckan, en seglats eller en vandring är också bra exempel. Fundera redan på förhand vilka tillfällen som skulle vara bra att bjuda med kompisar till. Kom ihåg att ha roligt och visa för kopmisarna varför scoutingen är bäst!

När kompisana först fått pröva på ett roligt kompismöte eller ett evenemang är det mycket enklare att komma med på riktigt möte första gången. Och efter det är fisken på kroken! 😊

Om ni behöver nya vuxna kan ni bjuda med barnens föräldrar på samma sätt!

Kompismöte

Kompismöte är ett bra sätt att fylla upp en grupp. Till kompismöte tar scouterna med sina egna kompisar till scoutmötet. Kompismötets tema och innehåll kommer man överens om med scouterna på förhand. När man vet att det blir ett roligt möte vill barnen och ungdomarna också gärna ta med sina kompisar.

Så här berättar man för andra om evnemanget eller kompismötet

I scouternas materialbank hittar du mycket färdigt material, som man kan använda inför ett evenemang eller kompismöte.

I Materialbanken hittas bland annat:

  • Injudningskort
  • Somebilder för delning
  • En scoutflyer att skicka med hem med nya typer
  • En affisch till exempelvis skolan, klassen eller gruppens anslagstavla

Alla kompisar med-materialet: www.scout.fi/materialbanken

Bekanta sig med scouting

Det är enklare för nya personer att komma med i scoutverksamheten om de först får pröva på scouting utan att binda sig. Man får pröva på scouting tre gånger utan att bli medlem. Scoutingen går att pröva på i veckoverksamheten eller på evenemang. Efter det måste man välja om man vill bli medlem.