FiSSc: Navigatortalko + fortbildning för skeppare

Våren närmar sig och seglingssäsongen skymtar vid horisonten. Häng med och fixa Navigator i skick för sommaren och träffa andra seglingsintresserade scouter. Talkot är i Lovisa 27-28.4. Det ordnas busskjuts från Åbo till Lovisa på lördagen och tillbaka till Åbo på söndagen. Utöver talkot ordnas det lite program på en lokal i närheten. Det blir mat, fortbildning, umgänge och övernattning. På söndagen fortsätter talkot och sen blir det hemfärd.

Vi rekommenderar starkt att du deltar i ett talko om du planerar att delta i en seglats med s/y Navigator under sommaren 2024 (som deltagare, vice skeppar eller skeppare). 

Du kan delta i hela helgens program eller i någondera dagens talko. (Bussen arrangeras dock till Lovisa på lördag morgon och hem på söndag eftermiddag, så kommer och far du andra tider så arrangerar du din transport själv.

Kursen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter och äldre.

Deltagaravgift: 0€ (Deltagarnas resor ersätts.)

Plats: Vi håller till på det båtvarv i Lovisa där Navigator finns.

Hur tar vi oss dit och därifrån: Gemensam skjuts (eventuellt med abonnerad buss) ordnas från Åbo till Lovisa på lördag och tillbaka på söndag. I mån av möjlighet koordineras också skjutsar hem från talkot på lördag och till talkot på söndag för talkodeltagare som är med bara en dag.

Tillgänglighet: ett Navigatortalko innebär fysiskt arbete och en del klättrande och klängande och många arbetsmoment innebär damm eller starka odörer. Utmaningar kan motverkas genom att ta en paus utomhus. Toalett och rinnande vatten finns på området. Deltagarnas allergier och dieter tas i beaktande vid planeringen av talkomaten.  


Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Kontaktuppgifter: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Tapahtuma, Hyvä olla, Katsomus, Raha, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang