Rekryteringen är helt bortkastad om vi inte kan behålla de nya personer vi fått med i verksamheten. Ta hand om era nya scouter och få dem att ta sina första steg på scoutstigen!

Att börja med en ny hobby är lika spännande som att börja ett nytt jobb eller börja i en ny skola. Den nya gruppen, verksamhetens traditioner och verksamheten i sig måste man först få bekanta sig med ordentligt innan man kan ta på sig mera utmanande uppdrag och vara med och utveckla verksamheten. Därför ska vi inte genast kräva att den nya ledaren är 110% involverad och bubblar av nya idéer.

Den nya vuxnas första år i scouterna

För att stöda det första året för en ny vuxen har ett tipsmaterial tagits fram. Materialet stöder den ledare som är ansvarig för den nya vuxnas introduktion och stöder den nya vuxnas hobby. Scoutåret kan börja när som helst under året när en ny vuxen kommer med i verksamheten.

En ny vuxens första år i korthet

1. Välkommen

Det är viktigt att alla intresserade kontaktas genast och att man önskar hen välkommen till verksamheten. Hur man tar kontakt finns det ingen mall för, alla nya scouter är olika. Här finns några tips i alla fall

  • Önska hen välkommen med till scouterna!
  • Berätta vad man kan göra i kåren och hur man kommer med och gör.
  • Bjud med till något evenemang där man kan se hur verksamheten fungerar. Gärna så snabbt som möjligt.
  • Det är viktigt att vara aktivt i kontakt med den nya vuxna, men det är också bra att hen vem hen kan ta kontakt med.

2. Enkel start i scouterna

Det kan vara en bra idé att utse en scoutfadder för den nya ledaren, som ansvarar för bland annat att ta i beaktande de tidigare punkterna och som den nya ledaren kan ta kontakt med om hen har frågor. Faddern tar hand om och ser till att den nya ledaren inte lämnar ensam, uppmuntrar och inspirerar, tar med och frågar hur den nya ledaren mår och hur hen trivs i scouterna. Dessutom vägleder och hjälper faddern till i frågor som rör ledarskapet. Se därför till att para ihop den nya ledaren med en ledare som är motiverad och redo att hjälpa.

Uppdragsbeskrivningen för en vuxens scoutfadder är ett förslag på hur uppdraget för en scoutfadder kan se ut. Uppdraget kan anpassas enligt behov.

Uppdragschefen är också en viktig person för att hålla jämna stej med både nya och gamla ledare. Ledarvård, tackkultur, uppmuntran och vägledning är viktigt för alla ledare.

Om scouting är en helt ny hobby är introduktionen extra viktigt. För att stöda introduktionen kan du använda introduktionspasset Guide till ditt scoutäventyr. Du kan ge passet till en ny vuxen och tillsammans göra upp en plan för hur hen kan bekanta sig med scoutkårens verksamhet och scouting i allmänhet. Var noga med att öppna upp scouttermer, smeknamn och förkortningar. Berätta vad en utflykt eller ett läger betyder i scoutignen och vad du ska packa med dig på de olika evenemangen. Introduktionspasset finns även på engelska: Guide to a Scouting adventure.

Föreslå Välkommen till scouting-utbildningen. Om den inte går online eller fysiskt kan man också göra den som webkurs utan inloggning

Också scouternas hemsida och scoutprogrammets hemsida kan stöda det nya uppdraget. Om den nya ledaren är en gammal scout som haft scoutpaus kan hen behöva uppdatera sina kunskaper om scoutprogrammet och kårens traditioner.  

3. Hitta sin egen roll

Kom överens om ett första uppdrag. Utan en tydlig uppdragsbeskrivning är det svårt att ta plats i gruppen. Berätta om vad som förväntas av det aktuella uppdraget, vad det innebär och vilken  eller utbildning som passar för uppdraget. Uppdraget kan vara litet som ”kom med och hjälpa till i köket under en vargeunge-utflykt” eller större som hjälpledare till akelan eller till och med ”ordna en utbildningseftermiddag på lokaltidningen” eller ”kom med och bygga den nya bastun vid scoutstugan”.

Här finns botten för handslag.

Glöm inte att också erbjuda FiSSc:s utbildningar! Utöver Välkommen till scoutingen-utbildningen finns det akela- och lotsutbildningar, scoutledarutbildning, första hjälpen och UTE-kurser. Rekommendera en kurs till den nya ledare som stöder hens nya uppdrag.

Gör saker tillsammans i ledargruppen för att skapa en god gemenskap. Bild: Juha Nurmi

4. Gemenskap och kamratstöd

Bjud med den nya vuxna att delta i ledarmöten och ledarrekreation där ni lär känna varandra. Förutom att lära känna varandra, ta dig tid att träffa ledargruppen! I början är det värt att satsa på det här. Vuxna vill ockå vara del av en grupp, så att det är trevligt att komma och vara med i scouterna. Att man trivs i gruppen bidrar till motivationen.

Det är också en bra idé att organisera aktiviteter för att komma vidare på sin scoutstig. På utflykten ges vuxna möjlighet att bekanta sig med vandringsfärdigheter med låg tröskel. En grill-, spel-, eller hantverkskväll, en promenad eller plättstekning är ett bra sätt att lära känna varandra.

5. Upprätthåll kårens traditioner

Traditioner och symbolik är viktigt inom scouterna! Involvera den nya ledaren i gamla historier, chattar och öppna upp gamla minnen som ni alltid skrattar åt. Lär den nya ledaren om scouttraditioner, sånger och lekar.  Se till att den nya ledaren får en halsduk också!