Ulrica var scout själv under 90-talet eftersom hennes föräldrar tyckte det var en bra hobby. När hennes egen dotter blev vargunge i Korsfararflickorna på våren 2022 hittade hon själv tillbaka till hobbyn.

Ulrica hittade tillbaka till scouterna i vuxen ålder. Foto: Ulrica Busck-Nielsen

När hon fick inblick i scoutverksamheten igen via sin dotter så kom hon ihåg varför scoutingen är en så lysande hobby. Scoutingen ger en gemenskap som är upplyftande, lärorik, inspirerande och stöder utvecklingen hos våra barn. Inom scoutingen får de bli den bästa möjliga medborgaren i vårt samhälle.

Ulrica säger att scoutingen har uppfyllt alla de förväntningar hon hade när hon kom med igen och mer därtill. Det finaste enligt henne är gemenskapen man har mellan generationerna inom scouterna. Som vuxen har man möjlighet att stöda barn och unga i deras uppväxt. Dessutom lär man sig nytt om uteliv, samhällskunskap och psykologi. Det finns nästan obegränsat med utbildningar tillgängliga även för vuxna.

Under en sommarförläggning 2022 för Korsfararflickorna, Östersundom scouter och Fribytarna föreslog ledare från kårerna att Ulrica skulle komma med som ledare i verksamheten. Idag vill hon tacka de ledare som övertalade henne. Ulrica vill också uppmuntra alla ledare att dra med fler vuxna i verksamheten. Det som är så fint är att det är en hobby som ger möjlighet att delta just så mycket som man själv har möjlighet att ge, säger Ulrica. Kårer ska absolut gå igenom gamla medlemmar och ta kontakt och se om de vill komma med igen.

Ulricas bästa tips för kårer när det gäller att rekrytera nya ledare är att fundera över vad man behöver hjälp med och estimera tiden som uppdragen kräver. Vuxna vill veta hur mycket tid de behöver avvara för en hobby. Dessutom ska man berätta om allt man kan hjälpa till med och inte bara ge ett alternativ. Samtidigt behöver man också berätta vad scoutingen erbjuder för vuxna med möten, utbildningar, förläggningar med mera. Det ska kännas kul att komma med och att man själv får något samtidigt som man bidrar till att ge barn och unga en möjlighet till scouting. Samtidigt som det ger möjlighet till självutveckling och underbart sällskap. Scoutingen ska vara en trygg plats där man aldrig behöver vara ensam.