Tävlingskallelse: Sök och Finn 4-5.5.2024 i skogen

Sök och finn är
…en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”.
…fågelkvitter i soluppgången
…en natt då du inte sover
…att irra i mörkret, plaska i träsk och överleva på fjolårslingon
…det perfekta testet för hur bra du fungerar tillsammans med din kompis, partner, kollega eller fiende (eller blinddate om du anmäler dig utan par)
…att tappa bort sig och hitta tillbaka
…att dricka varm kakao ur sin termos i väntan på nästa ledtråd
…att vinna över sina medtävlare, sig själv och mörkrets krafter
…ödemarksmystik, luffningsromantik och tävlingsdramatik

Sök och finn är inte någon allvarlig tävling, utan kan ses mera som ett naturnära äventyr ute i vårskogen. En del av tävlarna brukar ha bråttom, andra tar det lugnt. Tävlingen går ut på att ta sig från kontroll till kontroll med hjälp av ledtrådar och kartor som inte alltid är så lättlästa. Tävlingens motto är “en tanke sparar tusen steg”.

Grankulla Scoutkår och Scoutkåren MuHö önskar er varmt välkomna åt skogen!

Vem kan delta?

Explorerscouter och äldre kan delta i lag som består av två deltagare. Deltagarna kan representera olika kårer, och den ena deltagaren kan vara en kompisdeltagare, dvs. inte ännu scout.

Du kan även anmäla dig utan lagkamrat så parar tävlingsstaben ihop dig med någon annan.

Tävlingsklasser

Samtliga tävlingsklassers banor är 8-12 km (den kortaste vägen).

Junior: Två explorerscouter (eller personer i explorerscoutåldern; minst den ena i paret bör vara scout)

Senior: Två personer varav minst den ena bör vara i roverscoutåldern eller äldre, och den andra explorerscout eller äldre. (Minst en av deltagarna bör vara scout.)

Vad går tävlingen ut på?

  • Tävlingens start sker efter mörkrets inbrott på en okänd plats.
  • Deltagarna transporteras i blindo till starten.
  • Uppgifterna bygger på moment som kartläsning, kartkunskap eller andra jämförbara färdigheter. Uppgifterna bör vara i samklang med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. Uppgifterna handlar alltid om att hitta nästa kontroll.
  • Kontrollerna kan vara bemannade eller obemannade.
  • Kontrollerna kan vara blinda, reflexförsedda eller försedda med ljuskälla.
  • Kontrollernas svårighetsgrad är samma oberoende av när man anländer till kontrollen.
  • Om laget inte hittar följande kontroll kan man be om hjälp på den senaste bemannade kontrollen.
  • I tävlingen ingår en spurttävling som inte är ett huvudmoment i tävlingen.

Samlingsplats och transportsätt

Tävlingen börjar med busstransport från Helsingfors centrum lördag 4.5 kl. 20.00, och vi är tillbaka på samma ställe på söndag 5.5 kl 12.30. Exaktare samlingsplats meddelas i tävlingsbrevet som skickas ut åt de anmälda ungefär två veckor före tävlingen. Till Helsingfors kan du ta dig med bussar eller tåg. Du står själv för dina resor till och från Helsingfors.

Anmälningsinstruktioner

Anmäl dig senast 15.4. Anmälningsblanketten hittar du På Sök och finn:s sida i FiSSc:s händelsekalender, https://www.scout.fi/event/fissc-sok-och-finn/. Båda lagmedlemmarna anmäler sig var och en för sig med sitt ScoutID (eller av sin målsman med målsmans ScoutID).

Avgift

Att delta i tävlingen kostar 45€/lag. Avgiften betalas med en räkning som skickas till den ena lagmedlemmen.

Tävlingsstadgan

Tävlingen ordnas i enlighet med den fastställda tävlingsstadgan för Sök och finn som finns att läsa på: https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/tavlingsstadgar/

Mer information, till exempel frågor och svar, finns i händelsekalendern på https://www.scout.fi/event/fissc-sok-och-finn/. Tävlingsledningen skickar ett tävlingsbrev med utrustningslista och exakt samlingsplats till de anmälda efter sista anmälningsdagen 15.4.

Kontaktuppgifter

Ifall du har frågor om anmälningen kan du vända dig till programkoordinator Gunilla, Gunzi, Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081).

Mer information om tävlingen ges av tävlingschef Emil af Björkesten (emil@muho.fi / 044 557 5574). Ingen information ges av banläggare Jannica Savander (jannica@grankullascoutkar.fi / 0440154980).