FiSSc: exploråd träff 4

Explorådet är en grupp för explorerscouter från hela Svenskfinland, där du får nya kompisar, kan lära dig nya saker och får vara med och påverka scoutingens framtid!

Gruppen träffas på fyra stycken endagsträffar i Tammerfors där vi funderar på olika viktiga ämnen för scoutingen, äter gott och gör någon kul aktivitet tillsammans, enligt deltagarnas önskemål.


Målgrupp: medlemmar i FiSSc:s exploråd
Plats: Tammerfors
Tidpunkt: 28.4 2024 kl. 13
Deltagaravgift: 0€
Sista anmälningsdag: 21.4 2024
Kontaktperson: frivilligkoordinator Andrea Hynynen (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Tillgänglighet: Kontakta frivilligkoordinatorn i frågor som gäller evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program) 


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i  evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.