10.12.2022 samlades förbundsstyrelsen tillsammans med delar av den nyvalda styrelsen för skiftesmöte på lilla solvalla vid Solvalla idrottsinstitut i Noux i Esbo.

Mötets största ärenden var att fastställa höstmötets utlåtande angående framtidens kosthållning på fissc evenemang och uppdatera behövliga instruktionsdokument för staber samt en del Finlands Scouter-ärenden. Vi fick även besök av Fanny och Gustaf från Nothamns stab som gav oss en lägesuppdatering för lägret. Nothamns stab söker ännu chefer till bl.a. programdalar, så ifall just du tycker om att ordna intressant och roligt program för målgruppen så ska du hastigt ta kontakt med Nothamns stab. Styrelsen fastställde också Österbottens områdeslägers chefstrio, fick ekonomiuppdateringar och kunde konstatera att kansliet får förstärkning i början av januari.

Efter 185 mötespunkter för 2022 kunde vi nästan enligt tidtabell avsluta årets sista och mitt tills vidare sista styrelsemöte som scoutchef. Jag personligen vill tacka min styrelse, jag känner att vi kunnat föra förbundet framåt undantagstiderna till trots, vi har haft väldigt roligt och jag har fått ännu närmare vänner från denna hobby. Både inom styrelsen och utanför styrelsen. Jag vill tacka Jens för att han drivit på mig och sett till att jag fått saker gjorda, även då jag kanske inte själv haft intresset. Jag vill också tacka förbundet och dess medlemmar för visat förtroende.

Samarbetsövningar

Styrelsen 2023 önskar jag lycka till i arbetet att föra förbundet framåt.

Slutligen tillönskas förbundet god jul och gott nytt scoutår 2023.

Styrelsen 2022 genom Filip Nyman, Scoutchef.