Tävlingar

Inom scoutverksamheten finns ett antal tävlingar som den individuella scouten kan delta, samt som scouter i lag kan delta i. Dessa tävlingar anordnas i kåren, på regional nivå, i FiSSc och nationell nivå av Finlands Scouter.

Nedan hittar du kort presenterat de tävlingar som ordnas inom FiSSc. På sidan tävlingsstadgar hittar du mer utförlig information om tävlingarna.

Kommande tävlingar hittar du i händelsekalendern. Där hittar du också sista anmälningsdag och länken till anmälan.

Med rätt paddel

Med rätt paddel är en tävling för explorerscouter och äldre, som utförs parvis i egen kanot eller kajak. Deltagarna är utrustade med patrullutrustning (kniv, såg, yxa, surrningssnöre, trangia, etc.) samt utrustning för övernattning och skall under helgen utföra en färdighetstävling med inriktning på sjö- och strandfärdigheter.

Med rätt paddel arrangeras vartannat år i den inre skärgården eller på sjöar eller andra vattendrag.

Med Rätt Paddel ordnades för första gången i Pellinge år 2009. I tävlingen deltog 10 lag; 9 lag i kanot och ett lag i kajak. Rutten gick över öppnare fjärdar och genom smala vasskanaler och var ungefär 24 km lång.

På rätt köl

På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Lagen är utrustade med traditionell seglats- och båtutrustning och skall med hjälp av denna lösa uppgifter på kontroller som betonar sjö-, scout- och navigeringskunskaper.

På rätt köl arrangeras vid behov och i samband med större finlandssvenska sjöscoutläger och scout-eskadrar.

Tävlingen introducerade år 1978 och arrangerades då 1-2 juni i Rilax-vattnena. I tävlingen, som arrangerades av Sjöscoutkåren Bågskyttarna (nuvarande Sjöscoutkåren Sailors) och på initiativ av Henrik Huldén, deltog sju båtlag. Vann gjorde Sjöscoutkåren Havsörnarna med Wivan II, och erhöll dåvarande vandringspriset skutan Marika.

Tävlingen har som mest haft ett 10-tal båtlag och tog en paus från början av 80-talet till 1994, varefter tävlingen har arrangerats med jämna mellanrum.

Sök och finn

Sök och Finn är en nattorientering med mottot ”En tanke sparar 1000 steg”. I deltagarnas mun har tävlingen ibland kallats ”försök och försvinn”.

Deltagarna transporteras i buss med papperspåse på huvudet sista biten till starten för att ingen av dem skall ha en aning om var de befinner sig. Sedan gäller det för dem att hitta från kontroll till kontroll och ända fram till mål med hjälp av kluriga tips och konstiga kartor.

Efter många års paus ordnades Sök och finn äntligen igen i maj 2011 och har efter det arrangerats med ca 4 års mellanrum.

Tävlingen om silveryxan

Tävlingen om Silveryxan är en lägertävling för röken/byn/lägerkåren på förbundsläger.  I tävlingen ingår flera delar som t ex lägerbålsprogram, p-rådd, underlägerrop osv.

Tävlingen om Sten Nylanders vandringspris

Sten Nylander är den tuffaste av tuffa patrullrådighetstävlingar inom FiSSc. Det finns vanliga läger-rådd där alla patruller deltar, och så finns det Sten Nylander.