Seglatser med s/y Navigator

Varje sommar seglar FiSSc:s skolningsbåt s/y Navigator ut på Östersjön i flera veckor i sträck och ett flertal besättningar deltar i seglatser av varierande svårighetsgrad. Information om s/y Navigator.

Kommande seglatser med s/y Navigator hittar du i händelsekalendern. Där hittar du också sista anmälningsdag och länken till anmälan.

Skärgårdsseglats

Skärgårdsseglatsen riktar sig främst till spejarscouter, men också explorer- och roverscouter och äldre ledare som vill uppleva den finländska skärgården och kanske inte har så mycket seglingserfarenhet från tidigare är välkomna med.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter
 • Bekanta sig med FiSSc:s skolningsfartyg
 • Bekanta sig med Finlands skärgård
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, självkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

På den här seglatsen får du prova om charmen med segling är något för dig och du får chansen att lära känna s/y Navigator! Du lär dig en hel del om segling och grunderna i skärgårdsnavigation, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim, allmänt sjömannaskap. Seglatsen är i allmänhet tre-fem dagar lång och förutom att du får segla så får du chansen att uppleva vår vackra skärgård då vi besöker många sevärda hamnar! Solsken hela dagen och simning efter båten. Varma klippor i solnedgången. Sommarregn ute på en fjärd och sedan bastu i hamn. En verklig sommarupplevelse!

Kustseglats

Kustseglatsen rikar sig främst till explorer- och roverscouter som vill upptäcka kuster längre bort. Också äldre ledare är välkomna med. Du ska gärna ha seglat en del tidigare, till exempel gjort veckoslutsseglatser i skärgården eller liknande.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Fördjupa sina kunskaper
 • Bekanta sig med mörkernavigering och vaktsystem
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

Den här seglasten bjuder på lite mera krävande segling! Du får upptäcka kuster lite längre bort! Seglatsen är i allmänhet 6-8 dygn lång. Det blir lite mörkernavigering, vaktsystem, navigation i skärgården samt öppnare vatten, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim och allmänt sjömannaskap! Solsken och vinden som drar i seglen ute på öppna fjärdar. Spanande efter fyrar vid horisonten. En kopp kaffe mitt i sommarnatten ute på ett hav med gott sällskap och bra historier (speciellt då man har hundvakten nån gång på morgontimmarna…). En minnesvärd upptäcktsresa!

Offshoreseglats

Offshoreseglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter som vill utmana havet. Också äldre ledare är välkomna med. Deltagarna ska ha en del seglingsvana från tidigare och till exempel ha några veckoslutsseglatser i erfarenhetsryggsäcken.

Evenemangets mål:

 • Lära sig och testa de kunskaper och färdigheter man har
 • Utmaning, fördjupa sina kunskaper
 • Kan fungera som besättningsman i olika uppgifter
 • Öva elektronisk navigering samt navigering på öppet hav
 • Ge möjlighet att lära känna andra scouter.
 • Utveckla vi-anda, samarbetsförmåga, sälvkänsla, ärlighet, kreativitet och påhittighet.

Evenemangets innehåll:

På denna seglats är det segling så tusan som gäller! Seglatsen är i allmänhet 8-12 dygn lång och målet ligger någonstans längre bort! För att nå det blir det offshore segling, elektronisk navigering, vaktsystem, dygnet-runt-segling, säkerhetsutrustningen ombord, matlagning ombord, segeltrim och allmänt sjömannaskap! En utmaning för dig som seglat tillräckligt i den egna skärgården!

Seglingskurs för roverscouter och ledare

(ibland även kallad Nybörjarseglats för roverscouter och ledare)

Det här är seglatsen för dig som är roverscout eller äldre ledare och som känner att dina sjöben är ovana. Du behöver inte ha någon seglingserfarenhet eller -kunskap överhuvudtaget. Under kursen lär du dig grunderna i segling och lär dig vad livet ombord på en båt innebär. Du får också uppleva  vackra havsvyer, böljande vågor och en god stämning ombord. Efter kursen har du nya vänner, vet en hel del om segling, och kan med större självförtroende delta i fler seglatser.

Seglatsen ordnas i allmänhet under ett veckoslut i början eller slutet av sommaren. 

Klart vi kan! – seglats

Klart vi kan-seglatsen är en seglats för flickor och kvinnor som vill ta ett steg närmare skepparskap. Bakgrunden till seglatsen är att vi kunnat konstatera att könsfördelningen bland de som går skepparkursen, ansöker om och beviljas högsjöcertifikat och har tillstånd att skeppa s/y Navigator är väldigt skev. Denna seglats är ett led i åtgärderna för att uppnå en jämnare könsfördelning bland skepparna. 

Kvällsseglatser

Kvällsseglatser ordnas i mån av möjlighet på huvudorter där Navigator ligger flera dagar i sträck. Målgruppen för kvällsseglatser kan variera. Kvällsseglatsen är ca 3 timmar lång och går ut på att bekanta sig med s/y Navigator, testa på segling och lära sig hur man rör sig ombord på en båt.

Övriga seglatser

Utöver de seglatser som nämns ovan ordnas också dagsseglatser, seglatser med ett visst tema (till exempel gourmetseglats), seglatser med fokus på rekreation (till exempel roverscout- och ledarseglats) samt anpassningar av skolningsseglatserna (till exempel mini-offshoreseglats som är en veckoslutsversion av offshoreseglatsen) med flera. Dessa seglatser ordnas inte nödvändigtvis varje år, utan planeras in enligt hur det passar i kalendern.