Åldersgruppsevenemang

Åldersgruppsevenemang riktar sig till en specifik målgrupp. Evenemangen innehåller ofta en släng av färdighetsutbilning eller program kring ett visst tema, men har alltid också som syfte att erbjuda ungdomar att knyta kontakter med andra scouter i samma ålder från olika delar av landet.

Kommande åldersgruppsevenemang hittar du i händelsekalendern. Där hittar du också sista anmälningsdag och länken till anmälan.

Spejardagar

Spejardagarna är färdighetsutbildning för spejarscouter (ungdomar i åldern 12-15). Spejardagarna byggs oftast upp kring ett tema, till exempel en av spejarprogrammets etapper. På evenemanget varvas färdighetsutbildningen med avslappnat chill, samarbete och många nya vänner.

Spejardagarna är öppna också för kompisdeltagare; d.v.s ungdomar i samma ålder som inte ännu är scouter. 

FiSScFjäll

FiSScFjäll är ett vandringsläger i Lappland för spejarscouter. Under lägret delas deltagarna in i mindre underläger som vandrar tillsammans i Pallasfjällen med scoutstugan Kåtan som bas. Information om scoutstugan kåtan.

FiSScFjäll är alltså inget vanligt sommarläger, utan ett läger som dagligen förflyttar sig från ett ställe till ett annat. Deltagarna bär på mat och utrustning och övernattar i vandringstält eller vindskydd som de själva har med sig. 

FiSScFjäll bjuder på nya vandringserfarenheter, möjligheter att lära sig mer om vandringsmatlagning, utrustning och uteliv, upplevelser på Kåtan samt en hel bunt nya vänner från olika håll i landet.

FiSScFjäll ordnas med ca 3 års mellanrum.

FiSScExplosion

FiSScexplosioner ordnas vartannat år och samlar explorerscouter (15-17 år) från hela landet. Programmet byggs upp kring workshoppar med aktuella teman. FiSScExplosionerna är avslappnade evenemang där målsättningen är att ordna program som är roligt, givande och stämningsskapande.

FiSScExplosionerna är öppna också för kompisdeltagare, d.v.s. för ungdomar i explorerscoutåldern som inte ännu är scouter.

Roversmäll

Roversmällen ordnas vartannat år och samlar roverscouter (18-22 år) från hela landet. Programmet byggs upp kring workshoppar med aktuella teman. Roversmällen är avslappnade evenemang där målsättningen är att ordna program som är roligt, givande och stämningsskapande.

Roversmällen är öppna också för kompisdeltagare, d.v.s. för ungdomar i roverscoutåldern som inte ännu är scouter.

Roverscout- och ledardagar

Roverscout- och ledardagarna byggs upp kring ett ofta oväntat men intressant tema och erbjuder dig nya kunskaper och insikter varvat med rekreation och avslappnat program! Roverscout- och ledardagarna ordnas vartannat år och FiSScAkademin vartannat, båda evenemangen i samband med FiSSc:s höstmöte.

Också kompisdeltagare (det vill säga 18 år fyllda personer som inte ännu är scouter) är välkomna med.