Anvisning för Scouternas e-tjänst

Scouternas e-tjänst är ett ny lättanvänt användargränssnitt för medlemsregistret Kuksa. Tjänsten är ämnad för medlemmar och vårdnadshavare. Via tjänsten kan du sköta dina scoutärenden på ett lätt och överskådligt sätt, allt från att uppdatera medlemsuppgifter till att ansöka om nya medlemskap. Tjänsten har tagits i bruk från och med hösten 2020.

I e-tjänsten kan alla:

 • uppdatera medlemsuppgifter
 • ansöka om medlemskap
 • se fakturor
 • skriva ut eller spara sitt medlemskort
 • anmäla sig till evenemang
 • se viktiga kontaktuppgifter
 • läsa aktuella nyhetsbrev

 Vårdnadshavare kan utöver detta:

 • granska och uppdatera uppgifter för dem hen har vårdnad
 • bjuda in flera vårdnadshavare
1. Anmälan sker via kårsökningen på adressen www.scout.fi/karsokning
2. Välj den scoutkår där du vill bli medlem
3. Välj länken "Registrera dig som vårdnadshavare" och fyll i vårdnadshavarens kontaktuppgifter. Du får per e-post ett meddelande med vidare anvisingar för medlemsansökan. 
4. Gå till adressen asiointi.partio.fi och välj "Registrering". Registrera dig som användare med hjälp av det medlemsnummer (vårdnadshavarnummer) och e-postadressen du fick per e-post.
5. Efter registreringen kan du logga in i tjänsten. Fyll i den minderårigas kontaktuppgifter under fliken "Familj"genom att trycka på knappen  “Lägg till minderårigt barn”.
6. Då du fyllt i barnets kontaktuppgifter kan du ansöka om medlemskap åt hen genom att via Medlemskap fliken fylla i en ansökan för hen. Sök den scoutkår dit du vill rikta din ansökan med namn eller postnummer och välj kåren ur rullgardinsmenyn.
 

Till e-tjänsten

För scouternas e-tjänst används samma login som eventuellt redan tidigare skapts i Kuksa. Därför ser startsidan likadan ut.

Logga in på adressen: https://asiointi.partio.fi

ScoutID är en gemensam portal för ett flertal elektroniska scoutstystem, där ett och samma login ger dig tillgång till de tjänster ditt uppdrag berättigar dig till.

 • Om du inte ännu registrerat ett ScoutID åt dig, börja med det!
 • Om du från tidigare har login till medlemsregistret Kuksa, logga in med samma användarnamn och lösenord.

 • För registreringen behöver du dit medlemsnummer eller vårdnadshavarnummer och den e-postadress som finns i medlemsregistret.
 • Du kan välja tre olika sätt att registrera ditt ScoutID

 • Väljer du att skapa ett användarnamn och lösenord, bör de uppfylla kraven nedan.
 • Användarnamnet kan bestå av: bokstäver a-z, siffror, bindestreck (-), stora och små bokstäver
 • Lösenordet bör innehålla minst: 8 tecken, 1 stor bokstav, 1 liten bokstav, 1 siffra
 • Glöm inte det användarnamn ochlösen du skapar!

Vår exempelperson har ett eget aktivt medlemskap vilket gör att vyn i tjänsten ser lite annorlunda ur än t.ex. för en vårdnadshavare. Det är ändå viktigt att även vårdnadshavare uppdarerar de uppgifter som efterfrågas i tjänsten, så att scoutkåren alltid kan nå medlemmarnas vårdnadshavare.

 • Födelsedatum bör uppdateras till det korrekta så att systemet ska fungera. En vårdnadshavare kan t.ex. inte ha ett födelseår som gör hen till icke myndig. Då tillåter inte systemet framöver vårdnadshavaren att sköta minderåriga medlemmars scoutärenden.

 • Vi uppmuntrar alla att välja andra alternativ för fakturor än pappersfaktura. Påminnelsefakturor skickas till pappers.
 • Vi uppbär inte påminnelse- eller förseningsavgifter, men önskar ändå att alla fakturor betalas i tid.
 • Medlemsuppgifter fliken visar aktiva och tidigare medlemskap.

En medlem eller vårdnadshavare kan skapa medlemsansökningar. Det händer att vårdnadshavare då det fått en inblick i verksamheten själv vill bli medlemmar. Det kan också hända att en medlem p.g.a. t.ex. studier på annan ort vill ansöka om medlemskap i en lokal scoutkår för sin studietid. Allt detta kan man nu göra själv i e-tjänsten.

 • Fyll först i en medlemsansöka åt dig (OBS! Om du ansöker om medlemskap för ett minderårigt barn - se skild anvisning längre ned på sidan). Ansökningblanketten finns i fliken "Medlemskap"
 • Kontrollera dina medlemsuppgifter och uppdatera dem vid behov.
 • Välj den scoutkår (sök med hjälp av namn eller postnummer) som du vill ansöka om medlemskap i. 
 • Välj om du vill ha medlemsförmånstidningarna Partio och Scoutposten.
 • Tillstånd att frigöra medlemsansökan till övriga kårer betyder att om kåren du ansökt medlemskap i inte kan ta emot dig som medlem, förflyttas din ansökan till övriga kårer i området. Välj om du vill att detta skall vara ett alternativ.
  OBS! Det finns få scoutkårer på samma ort med verksamhet på svenska. Välj därmed att frigöra medlemsansökan enbart om du även är intresserad av verksamhet på finska.

 • Myndiga kan även uppge sina intresseområden och berätta hurdana uppdrag man kan tänka sig ta emot i kåren.
 • Din ansökan har nu skickats till scoutkåren för behandling. Det kan dröja ett tag för kåren att behandla din ansökan, beroende på tidpunkten. 

Fakturor fliken visar alla fakturor. Om ett minderårigt barns faktura inte syns i  vårdnadshavarens profil, lönar det sig att kontrollera barnets profil. (Familj - >Barn som står under vårdnad -> Fakturor)

Medlemskortet kan antingen skrivas ut eller sparas i t.ex. telefonen. Du kan även alltid visa ditt medlemskort genom att logga in i e-tjänsten.

OBS! Som vårdnadshavare hittar du ditt minderåriga barns medlemskort via fliken "Familj".

För vårdnadshavare hittas minderåriga medlemmars evenemang via fliken "Familj".

Evenemangsfliken visar kommande evenemang och de evenemang som du redan är anmäld till.

Evenemang är fördelade på tre flikar: kårevenemang, evenemang av övriga arrangörer (FiSSc, distrikt, FS) och de evenemang du är anmäld till.

Kontaktuppgifter till scoutkåres kårchef, medlemsregisteransvariga och de egna gruppledarna hittas i en egen flik för kontaktuppgifter.

Fliken "Familj" tillåter dig koppla minderåriga barn och övriga vårdnadshavare till samma tjänst.

 • Fyll i noggrant kontaktuppgifter för minderårigt barn.
 • E-postadress är inte obligatoriskt för yngre än 15 åringar! OBS! Fyll inte i din egen e-postadress i barnets profil.
 • Då du sparat kontaktuppgifterna för ett minderårigt barn, kan du ansöka om medlemskap för hen genom att trycka på knappen "skapa medlemsansökan".

Då du sparat kontaktuppgifterna för ett minderårigt barn, kan du ansöka om medlemskap för hen genom att trycka på knappen "skapa medlemsansökan" i Familj-fliken eller via fliken Medlemskap - >Medlemsansökan.

 

 

 

Den minderårigas profil visar samma uppgifter som vårdnadshavarens, men med barnets uppgifter. Här finns medlemskortet, kontaktuppgfiter till gruppledare, eventuella fakturor som skickats till barnet (oftast får vårdnadshavarna dessa direkt) samt evenemang som är riktade till barnets åldersgrupp.

 • Medlemskortet för ett minderårigt barn hittas via fliken ”Familj”.

Som vårdnadshavare kan du bjuda in övriga vårdnadshavare till tjänsten genom att skicka e-postmeddelande till  dem.

Om det är fråga om en ny vårdnadshavare som inte sedan tidigare finns i systemet, bör hen registrera sig och sedan godkänna kopplingen till den minderåriga hen har vårdnad över.

Om det är fråga om en vårdnadshavare som redan har login till Kuksa, kommer hen i tjänsten direkt åt att godkänna kopplingen till den minderåriga hen har vårdnad över.

Ibland händer det att det inte längre finns tid för scouting eller att det helt enkelt inte längre känns roligt. Då kan det vara skäl att avsluta sitt medlemskap.

I de egna medlemsuppgifterna, i fliken Medlemskap finns en Ansök om utträde -knapp. Genom att trycka på knappen öppnas en kort ansökan där datum för utträde och orsak efterfrågas. Ansökan skickas vidare till behandling i kåren. 

Du kan alltid även avsluta ditt medlemskap genom att kontakta kåren. Det räcker således inte att bara lämna medlemsavgiften obetald! Då ansökan om utträde nått kåren, avslutar de medlemskapet och medlemsförmånerna upphör.