Värdebaserat ledarskap

Värdebaserat ledarskap (Value Based Leadership) är en ledarskapsutbildning för 25 (29*) -åriga unga ledare inom den ideella sektorn.

Utbildningens målsättning är att ge unga ledare möjligheten att utvecklas i sitt ledarskap genom självkännedom. En ledare som agerar värdebaserat kan leva som hen lär, stå upp för sina värderingar och fatta val utgående från dem. Utbildningen riktar sig till dig som har ett ledaruppdrag och vill utmana och utveckla dig själv som ledare.

Utbildningen har arrangerats sedan år 2008 med väldigt positiva erfarenheter.

Scouternas folkhögskola som arrangör – kurs på svenska

Värdebaserat ledarskap – utbildningen arrangeras av svenska Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer. Utbildningen stöds av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Finlands Scouters och Scouternas samarbete möjliggör att du kan gå den svenskspråkiga Värdebaserat ledarskap-utbildningen i sin helhet via Scouternas folkhögskola. Med jämna mellanrum arrangeras också en internationell version av kursen, då utbildningen går helt på engelska.

Som finsk deltagare på den svenska kursen:

 • följer du den ansökningsprocessen som beskrivs på Scouternas folkhögskolas hemsidor.
 • får du förutom ett digert kursinnehåll också en värdefull internationell erfarenhet och möjligheten att knyta kontakter med grannlandets scouter.
 • betalar du samma pris för deltagande som de svenska scouterna, 5400 SEK + resekostnader.
 • har du möjlighet att ansöka om FiSSc Stipendie som understöd för ditt deltagande och dina resekostnader.

Mer information om kursen och ansökningsanvisningar hittar du på Scouternas folkhögskolas sidor.

Notera! När du som finsk medborgare fyller i ansökan för den svenska kursen ombeds du uppge personsignum – här fyller du i födelsedatum enligt ååmmdd och xxxx i stället för de sista siffrorna.

Finlands Scouter som arrangör – kurs på finska

Efter flera lyckade kurser som Finlands Scouter (FS) arrangerat i samarbete med Scouternas folkhögskola hämtades utbildningen i sin helhet till Finland år 2017. Den finska kursen använder det internationella namnet Value Based Leadership och följer samma koncept och upplägg som den svenska kursen med den lilla skillnaden att kursen går helt på finska och riktar sig till 20-27 -åriga ledare.

 • Den finska kursen kostar 500€. Dessutom står du själv för resekostnaderna till den buss- eller järnvägsstation som ligger närmast kursstället.
 • Du har möjlighet att ansöka om FiSSc Stipendie som understöd för ditt deltagande och dina resekostnader.

Följande utbildning som är ett samarbete med svenska Scouterna arrangeras under vintern 2023 och våren 2024. Sista ansökningsdag är 27.9.

Mer information om kursen samt kursdatum och ansökningsanvisningar hittar du på den finska kursens hemsida.

Vem kan ansöka?

Kurserna, vare sig de arrangeras i Finland eller Sverige, har plats för 24 deltagare. Vid fler ansökningar görs ett urval. Du som ansöker ska:

 • vara ca 20-25 år. (OBS! 20-27 år för den finska kursen).
 • ha ett ledaruppdrag i en ideell organisation.
 • vara intresserad av att åta dig nya ledaruppdrag i framtiden.
 • ha genomfört en grundläggande ledarskapsutbildning eller motsvarande (inte ett definitivt krav på den finska kursen).
 • ha minst två års ledarerfarenhet (inte ett definitivt krav på den finska kursen).

På den svenska kursen förväntas du dessutom inneha grundläggande kunskaper i engelska.

Kom med som utbildare!

Anmäl ditt intresse för att fungera som kursledare på en kurs i Sverige.

I FS utbildning kan du antingen fungera som stabschef eller facilitator.

VBL är en rikedom för ledare

Emilia Juslin från Åbo Vildar deltog i Value Based Leadership (VBL) utbildningen när hon var 20 år. Hon hade hört om utbildningen via FiSScens infokanaler, men kände ingen som hade gått den innan så hon var lite osäker på vad det egentligen skulle gå ut på. Hon hade nyligen gått Scoutledargrundutbildningen och fått inspiration att skaffa sig mera utbildning om ledarskap, men kände att steget till Ko-Gi ännu var ganska långt. VBL lät nytt och spännande och allt som hördes från tidigare deltagare var bara positivt.

Efter kursen kände Emilia det mest nyttiga hon lärt sig var att lära känna sig själv på djupet och de egna målsättnigarna i livet, och dessutom få verktyg och hjälp på vägen att kunna uppnå målen och utveckla sig själv.

I stunden kändes det ganska överväldigande, men med åren har jag utnyttjat den kunskap jag fick och dels lärt mig acceptera vissa delar av min personlighet och dels att utveckla mig själv mot mina mål. Nu, några år senare, kan jag se tillbaka på kursen och utnyttja helt andra delar också, så som hur man ger och tar emot feedback, analys av gruppdynamik och personlighetsdrag, metoder som vi använde på kursen, mm.

När kursen är genomförd får man en personlig mentor som följer med en och handleder en vidare. Emilia träffade sin mentor med 3-4 veckors mellanrum, det är en rekommendation man får från kursen. Varje träff hade ett eget tema och mellan träffarna hade de kontakt och planerade också vad de skulle prata om nästa gång de sågs. Emilias mentor var ett stort stöd för henne i stunden, på många olika sätt.

Inspirerad av VBL var jag på väg att pröva på en massa nya utmaningar i mitt liv, både relaterade till ledarskap och i mitt privatliv. Jag vet inte om min mentor vet om det än idag, men utan henne skulle jag nog aldrig ha fått det där lilla extra stödet och uppmuntran att våga pröva på nytt, och framför allt att våga misslyckas ifall det inte gick vägen.

Funderar du på att söka till VBL utbildningen? Emilia rekommenderar det! Hon är idag glad för att hon valde att ansöka och att hon blev antagen, det är bland det bästa hon varit med om! Och hon fick dessutom många nya, fina vänner på vägen!

Emilias tips till dig som tvekar:

Sök och var öppen mot dig själv och andra! Det är svårt att beskriva vad man egentligen lär sig på kursen, eftersom alla går hem med en egen uppfattning om vad som egentligen är kursens kärna. För vissa passar kursupplägget bättre än för andra, men du får aldrig veta om det passar dig eller inte ifall du inte söker. För alla som gått över åldersgränsen för kursen så kan jag tipsa om att söka som ledare för kursen, det lär vara minst lika lärorikt och ögonöppnande som att gå kursen själv!

Bild: Anna Enbuske