Scoututbildarutbildning

Utbildningen riktar sig till roverscouter och äldre ledare  som fungerar som utbildare eller är intresserad av att komma med och utbilda under olika utbildningar.

Utbildningen  ger dig en bra grund för all utbildningsverksamhet som sker inom scouterna, även för färdighetsutbildningarna (UTE-kurserna och sjöutbildning). Du får verktyg för att planera, genomföra och utvärdera en scoutig utbildning och för att fungera som utbildare i kåren, i FiSSc samt utanför scoutingen. Under utbildningen får du bekanta dig med scoutterminologi, utbildningstraditioner och mångsidiga utbildningsmetoder.

Förhandskunskap:genomförd grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 14h närundervisning och arrangeras som en tvådagarskurs.

Moduler som ingår i scoututbildarutbildningen

Kunskapsområde

Att utbilda

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Scoututbildarutbildningen

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Förstår grunderna i scoututbildning och kan tillämpa olika utbildningsmetoder på ett mångsidigt sätt.

Innehåll

Lärande som en process, speciellt vikten av ”learning by doing”

De centralaste kunskapsuppfattningarna inom scoutingen, de vanligaste utbildningsmetoderna och -redskapen inom scoutingen och tillämpandet av dem för olika utbildningsämnen, -tillfällen och målgrupper.

Var utbildningsmaterialen är belägna samt hur man producerar eget utbildningsmaterial.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod

Förhandsuppgift

Reflekterande förhandsuppgift och metod

Närundervisningen längd

6h

Datering

14.1.2017 (översatt 16.8.2017)

 

Kunskapsområde

Att utbilda

Modulen ingår i utbildningshelheten

Scoututbildarutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Kan målmedvetet planera och genomföra en utbildning för vuxna och utvärdera lärandet.

Innehåll

Att planera och genomföra utbildningen genom att ta i beaktande de givna målsättningarna och villkoren för målgruppen.

Utbildningsmetoder

Aktiverande metod och förhandsuppgift

Genomförs som en utbildningspraktik som innehåller förhandsförberedelser, att dra en utbildning och utvärdering av såväl utbildarna som de andra utbildningsdeltagarna.

Närundervisningen längd

4h

Datering

14.1.2017 (översatt 16.8.2017)

Kunskapsområde

Att utbilda

Modulen ingår i utbildningshelheten

Scoututbildarutbildning

Förkunskaper

 Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda planeringen, verkställandet och utvärderingen för en utbildningshelhet eller annat utbildningsevenemang. Kan godkänna prestationerna för utbildningshelheten.

Innehåll

Grunderna i utbildningssystemet

Att ställa målsättningar för utbildningshelheten genom att använda sig av utbildningshelheternas beskrivningar och modulbeskrivningar.

Att planera och leda en utbildningshelhet enligt praxis i det egna distriktet/FiSSc:s eller centralorganisationen.

Att rekrytera och leda utbildarna före, under och efter utbildningsevenemanget.

Att planera utbildningsevenemangets struktur genom att beakta deltagarnas behov.

Mångsidiga sätt att genomföra utbildningar och individuella uppgifter.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod

Aktiverande metod och förhandsuppgift

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Närundervisningen längd

4h

Datering

14.1.2017 (översatt 17.8.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du.

Bild: Linus Törnqvist