Kunskapskort för vargungar och äventyrsscouter

Med hjälp av kunskapskort kan vargungar och äventyrsscouter enklare sätta ord på vad de kan och vad de lärt sig, till exempel under ett möte eller en utfärd. Kunskapskorten kan användas flera gånger under året för att visa hur man hela tiden lär sig lite mer.

Kunskapskort för vargungar och äventyrsscouter

Vargungarnas och äventyrsscouternas kunskapskort beskriver kunskaper som man själv eller ens grupp har fått inom scoutingen. Korten fungerar som bra underlag för diskussion om vad man lärt sig på möten, utfärder och läger.

Med hjälp av korten och regelbundna diskussioner kring dem lär sig scouterna att såväl märka som sätta ord på vad de lärt sig inom scoutingen.

Korten hjälper en att märka att hand i hand med de konkreta färdigheter man lär sig inom scoutingen så lär man sig också en hel mängd andra färdigheter. Bakom aktiviteten: ”Jag lär mig sjömansknopen” gömmer sig många andra färdigheter:

  • jag kan lyssna på instruktioner
  • jag litar på min egen förmåga
  • jag lär mig av mina misstag

Att sätta ord på sitt kunnande är svårt och kräver övning. I början är det viktigt att ledare hjälper genom att fylla i och ställa följdfrågor.

Om man redan i yngre ålder lär sig sätta ord på kunnandet så är det enklare att senare i livet ansöka om en Open Badge, göra en arbetsansökan eller planera och följa upp utvecklandet av ens eget kunnande.