Y-trainee-utbildning

Är du scout mellan 16-25 år och intresserad av samhällsfrågor? Kom och lär dig hur man förändrar världen genom att delta i Finlands Scouters Y-trainee-utbildning!

Y står för ’yhteiskuntasuhteet’, som på svenska direkt kan översättas till samhällsrelationer. Efter att ha deltagit i Y-trainee-utbildningen vet du hur beslut görs i samhället och hur du själv kan vara med och påverka beslut. Du får lära dig hur nationellt beslutsfattande fungerar och om olika politiska teman som rör scouter och unga. Du får också lära dig mera om scoutingens påverkansarbete och träffa många andra inspirerande samhällsengagerade och beslutsfattare inom scoutingen.

Men utbildningen är inte endast en grundkurs om hur samhället fungerar, du lär dig också att hålla föredrag, argumentera, debattera och att bemöta beslutsfattare. En viktig förmåga när det gäller påverkan är att också kunna engagera andra – därför kommer kursdeltagarna att  arrangera ett evenemang kring temat påverkan för unga. Tanken med evenemanget är att stärka ungas röst i ens hemregion och lyfta fram olika påverknings möjligheter som unga har. Under kursen kommer du att få stöd och verktyg för att kunna förverkligs evenemanget.

Efter avslutad utbildning får du möjligheten att delta i olika scoutmöten och -evenemang som behandlar påverkan och samhällsengagemang. Du får också lära känna nya människor och bredda ditt scoutnätverk av andra samhällsintresserade unga från olika delar av Finland.

Vad förväntas av dig?

Du som söker till utbildningen ska ha en nyfiken attityd samt en vilja att vara med och bygga ett samhälle där unga hörs och blir hörda på. Påverkan kan ske på många olika sätt, så vem som helst kan vara påverkare. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av samhällsengagemang, ett intresse för området är allt som behövs!

Till utbildningen hör två utbildningsveckoslut i Helsingfors, den 20.-22.9.2024 och 8.-10.11.2024. Dessutom ska  varje deltagare planera och förverkliga ett evenemang inom sitt eget scoutdistrikt/FiSSc under våren 2025.

Ansökan 

Utbildningen har plats för 30 deltagare. Du som söker måste ha betalat scouternas medlemsavgift 2024. I urvalet sätts vikt på att hitta scouter med olika bakgrund och erfarenheter från hela Finland. Ansökan för utbildningen 2024 är nu öppen! Sista ansökningsdagen är 31.5.2024. Anmälan görs i Kuksa

Läs mer om ansökningsprocessen (på finska) här.

Deltagaravgift

Deltagaravgiften är 50 €/person. Avgiften täcker alla kostnader kring resor, traktering och inkvartering för båda utbildningsveckosluten. Eftersom det är fråga om en utbildning kan det vara en idé att fråga din kårchef om kåren kan stå för din deltagaravgift.

En validerad utbildning

Y-trainee är en validerad utbildning. Alla som har slutfört utbildningen kan ansöka om ett validerat kursintyg, intyget beviljas via Studiecentralen Sivis. Utbildningens EQF-nivå är 4, vilket motsvarar 3 studiepoäng.

För mera information om utbildningen: Kontakta Y-traineeutbildnignens ledare Tea Rosilainen, tea.rosilainen@partio.fi eller Okko Lausmaa, okko.lausmaa@partio.fi.

Utbildningen erbjuds endast på finska, men det går bra att göra sin ansökan på svenska.  FiSSc:s frivilligkoordinator svarar gärna på alla frågor du kan tänkas ha kring utbildningen. FiSSc stöder dig också  vid behov med att förverkliga ditt evenemang under kursens gång.

Här kan du  läsa en intervju om en tidigare FiSSc:s deltagares erfarenhet av utbildningen.

Här hittar du information om utbildningen på finska. 

Bild: Helka Otsolampi