Ledardagar 2023

FiSSc:s Ledardagar ordnades 27-29.10 2023 i Åbo. Ett veckoslut med feelis, intressant program och gott sällskap för 15 år fyllda och äldre scoutledare och andra intresserade. På lördagen äger FiSSc:s höstmöte rum.

Ledardagarnas logo

Ledardagarna äger rum på Linnasmäki i Åbo. Busstransport till evenemanget ordnas från Österbotten och Nyland. Lördagen inleds med FiSSc:s höstmöte och avslutas med gemensamma aktiviteter/diskussioner och roligt lägerinspirerat kvällsprogram. Söndagens program består av två valbara programpass, ett före och ett efter lunch. Programpassen är indelade i fyra olika temahelheter: scoutvisioner, scoututbildning, scoutfärdigheter och aktiviteter. Önskat programpass väljs i samband med anmälan till evenemanget: välj fem alternativ i prioritetsordning. Vi strävar till att du ska få delta i två av dessa fem val.

Ledardagarna ordnas i samarbete med Svenska Folkskolans Vänner

Program

Fre 27.10

 • Abonnerade bussar startar från Österbotten (Edsevö Neste) och Nyland (Borgå) kl. 17
 • Ankomst och inkvartering
 • Fri samvaro, spel och pyssel, kvällsmål

Lö 28.10

 • Höstmöte
 • Valfria program: fritid, scoutdiskussioner och framtidsvisioner, gym, utespel med flera.
 • Speed dating med FiSSc:s grupper
 • Kvällsprogram med lägertema: Nothamn lägersläckning och framåtblick mot ÖS 2024 och förbundsläger

Söndag 29.10

 • Chefsfrukost för kår-, program- och uppdragschefr + blivande chefer
 • programpass 1 – valbara pass från temahelheterna scoutvisioner, scoututbildning, scoutfärdigheter, aktiviteter
 • Lunch
 • programpass 2 – valbara pass från temahelheterna scoutvisioner, scoututbildning, scoutfärdigheter, aktiviteter

Beskrivning av de valbara programpassen

TEMA 1: SCOUTVISIONER

Paju-projektet: scoutingens informationssystem och processer förnyas

Robert Lecklin

Hört du talas om Paju-projektet? Eller kanske inte hört men undrar nu vad det är? Paju står för Partion Järjestelmä Uudistus, dvs. scoutingens systemförnyelse. Projektets syfte är att gå igenom och förnya scoutingens processer och system så att de bättre tjänar deras syfte.  
 
Passet är delat i en informationsdel och en workshopdel. Deltagarna får både information om Paju och får en chans påverka slutresultatet.

”Bobbis” Robert Lecklin: scout från Koffan i Åbo. Jag har varit med i FS styrelse med ansvar för ekonomi och digi och sitter nu med i styrgruppen för Paju-projektet.   

Förbundsläger – diskussion inför FiSSc:s nästa förbundsläger – Helena Federley

Vi siktar mot 2026 under ledardagarna. Kom med och säg till hurudant förbundsläger du skulle vilja att ordnas om 3 år!  Vi workshoppar och diskuterar kring våra visioner och önskemål för det kommande förbundslägret. Den önskelista vi sätter ihop under lördagen ger FiSSc styrelse vägkost på vägen i planerandet av lägret 

Det blir 2 workshopar, den ena för dig som är 20 år eller yngre, den andra för resten som anmält sig till workshopen. Vi utgår från olika teman som förbundsläger byggs upp av, t.ex. programmet, tidpunkten och lägerplatsen.  

Helena Federley

Helena Federley:

Mitt senaste stora uppdrag var som Najs 2020 lägerchef. Just nu är jag med i FiSSc mentorgrupp, FS projekt PaJu (Partion järjestelmäuudistus), utbildar nya scoutledare och handleder TG-adepter. Tidigare uppdrag från förbundsläger har jag som chefredaktör för Atlantis lägertidning och som WIK 2006 stabsmedlem. I mitt dagliga arbete hittar man mig som konsult och oftast i rollen som projektledare hos olika finansbolag. 

TEMA 2: SCOUTUTBILDNING

Matilda Wenman & Alma Lüttge

Normkritiskt ledarskap

Deltagaren lär sig om normer och hur den kan identifiera normer i sin scoutkår. Deltagaren får lära sig om hur normer fungerar i samhället samt om harmlösa och skadliga normer. Deltagaren får reflektera kring och även ställa sig kritiskt till normer inom scoutingen.  

Workshopen i korthet:  

Normer är oskrivna regler om hur vi förväntas vara och bete oss i samhället. De kan vara både synliga och osynliga och kan vara svåra att upptäcka för en person som tillhör den grupp som har mest plats och inflytande, t.ex. i scouterna. Under workshoppen får du lära dig känna igen olika normer som finns i din kår och lära dig mera om hur normer kan vara hjälpsamma eller skadliga. 

Alma Lüttge: Jag är studerande och medlem i FiSSc styrelse. Jag har studerat sociologi och studerar för tillfället journalistik och kommunikation. Jag har länge varit aktiv i mångfaldsgrupppen i FiSSc och har där via intresserat mig mera för de mångfaldsrelaterade utbildningarna, som Alla med-utbildningen och Introduktion för normkritiskt ledarskap. Min hemkår är Vasa Korsfarare men i Helsingfors scoutar jag i Sjöscoutkåren Sailors. Segling är fortfarande väldigt nytt och svårt för mig men ”learning by doing”, eller hur var det. Jag ser fram emot att träffa er alla på ledardagarna!  

Matilda Wenman: Jag är studerande och vice scoutchef för FiSSc. Jag studerar till klasslärare med specialklasslärarbehörighet, och har tidigare jobbat ett par år som specialklasslärare. Jag har varit med och startat upp mångfaldsgrupppen i FiSSc och via det fått utbilda Finlands Scouters Alla med-utbildning på svenska, samt dragit igång kursen Introduktion för normkritiskt ledarskap med hjälp av andra kunniga ledare i förbundet. Min hemkår är Helsingfors Scoutkår Spanarna och där gillar jag att få dra iväg på tokiga och halvfarliga äventyr till både skogs och på havet. Jag ser fram emot att få ifrågasätta och fundera på rådande system inom scoutingen tillsammans med just dig! 

Alla med!

Alla med-utbildningen riktar sig till alla unga och vuxna som fungerar som gruppledare. Utbildningen ger verktyg för att fungera med utmanande eller fartfyllda grupper eller gruppmedlemmar. Vilken gruppledare som helst har dock nytta av utbildningen. Utbildningens syfte är att:

 • Sänka tröskeln för barn och unga med specialbehov att gå med i scouterna
 • Förebygga marginalisering och öka mångfald
 • Öka kunskapen om behov som barn och unga med specialbehov har
 • Göra scouting till en bestående hobby även för bar med specialbehov

Alma Lüttge & Matilda Wenman (se normkritiskt ledarskap ovan)

Gott och blandat för åldersgruppsledare

Känns scoutprogrammet segt? Behöver du nya idéer till veckomötena? Den här workshopen ger dig gott och blandat med inspiration och kamratstöd. Förutom möjligheten att ventilera egna tankar och idéer bjuder vi på konkreta tips och material till veckoverksamheten. Workshopen är öppen för alla men vi tror att du som är åldersgruppsledare får mest ut av passet. Vi är både inomhus och utomhus. Och eftersom mat och framför allt snacks är en given del av scoutverksamheten tillreder vi ett smaskigt mellanmål mellan diskussionerna. 

Annika Rönnblad: Jag är aktiv i min hemkår Karis Flickorna sedan många år tillbaka, just nu som kårekonom. Jag har lusläst scoutprogrammet många gånger och översatt delar av det. Det bästa med scoutingen för mig är KF-fiilis, alla nya naturupplevelser och förstås alla kompisar.  

Ninni Waaramäki: Åldersgruppsledare sedan 15+ år tillbaka och ännu aktiv i min hemkår Östersundom Scouter som akela och familjescoutledare. I scouterna tycker jag det bästa är gemenskapen, utomhusverksamhet, att få utmanas och de gemensamma upplevelserna. 

Seglatsplanering, för skeppare och sjöintresserade

Häng med på en workshop där vi arbetar kring seglatsplanering. Tanken är att tackla allt från ruttplanering, matrecept, program ombord och i land samt säkerhetsfrågor och viktiga saker att ha koll på då man planerar sin seglats. Tillfället passar för alla sorters skeppare, supererfarna till de som just börjat vice skeppa!

Patrik ”Pape” Eriksson: Jag är aktiv sjöscout i Vikingarna. Jag har rört mig på havet en hel del, och min filosofi är att man aldrig har lärt sig allt om skepparskap och segling, varje seglats lär man sig något nytt 

TEMA 3: SCOUTFÄRDIGHETER

Surra, skjut och sov!

Annica Svarvar

Det är roligt att bygga och göra själv! I den här workshopen får du bygga katapult och vindskydd med slanor och rep. Vi går genom grundläggande knopar, surrningar och konstruktioner – och så bygger vi!  Ta med egna arbetshandskar.

Annica: Jag som guidar dej heter Annica Svarvar, är scoutledare i Kvevlax och jag byggde mitt första bord på scoutläger 1981. Hos oss bygger vi mycket och jag älskar glädjen när scouterna testar sina byggen och märker att de håller och att de kunde. Välkommen med! 

Fanny Hammarström

Scoutspårning

Vill du komma dig ut på en rolig promenad i friska luften? Isåfall är den här workshopen för dig! Spårningen går längs Linnasmäkis naturstig och bjuder på scoutiga frågor och praktiska utmaningar. Testa dina scoutkunskaper och eller samla inspiration för kårens kommande Rådd. 

Fanny: Jag är programchef och lots i Kvevlax, och uppskattar kluriga och finurliga utmaningar om allt mellan himmel och jord.

TEMA 4: AKTIVITETER

Besök till Forum Marinum

Forum marinum är ett museum med fokus på sjöfarten i Finland. Både en utställning och museifartyg kan besökas. 

Besök till Finlands Scoutmuseum

Scoutmuséet är ett specialmuseum som samlar artefakter, bilder och dokument om scoutrörelsen.   

Bouldering

Bouldering handlar om att klättra på låga väggar där det finns olika typer av handtag. Som säkerhetsutrustning finns en mjuk matta som dämpar fallet. Till klättringen behöver du mjuka kläder och inneskor, skor kan du även få hyra på plats. Mer info, tyvärr bara på finska, i videon: Opi kiipeilemään! Boulderkiipeilyn alkeet 

Trampolin Park

Trampolin park är en trampolinfylld hall där man kan hoppa, göra tricks eller spela på ett trampolingolv. Till hoppandet behöver man mjuka kläder och på fötterna endast sockor.