Coachutbildning (arrangeras av FS, regelbundet tvåspråkiga utbildningar)

Coachutbildningen riktar sig till kår-, program- och uppdragscoacher samt roverscouter och ledare som är intresserade av att coacha.

Utbildningen erbjuder verktyg som du behöver för att kunna fungera som handledare. Du får bekanta dig med olika konkreta metoder att ställa de rätta frågorna, skapa tillit i ett handledarförhållande, facilitera motparten till sina egna insikter och hjälpa hen att kristallisera sina utmaningar och målsättningar.

Utbildningen är i första hand riktad till och uppbyggd så att den stöder coacherna i deras handledningsuppdrag. Den ger också allmännyttiga handledningskunskaper och lämpar sig därför utmärkt för alla förtroendevalda och kårledare som kunde ha nytta av ett coachingbaserat tillvägagångssätt inom både scoutuppdraget och yrkeslivet. Du behöver inte ha några tidigare erfarenheter av coaching; nyfikenhet och ett öppet intresse räcker!

Förhandskunskap: Rekommenderas att deltagaren har genomfört grundutbildning för scoutledare och har scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FS, mer info på finska här.

Omfattning: Utbildningen omfattar 16h närundervisning och arrangeras som en tredagskurs (fre-sö).

Moduler som ingår i coachutbildningen

Kunskapsområde

Verksamhetsutveckling och -kvalitet 

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Coachutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning 

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare eller motsvarande kunskaper (rekommenderas modulerna L2 Att planera ett utvecklingsprojekt eller L3 Att utveckla verksamheten (TG).

Målsättningar

Deltagaren kan utvärdera och utveckla scoutverksamhetens kvalitet. Hen kan använda olika metoder för att utvärdera kvalitet och utveckla scoutverksamheten. Deltagaren kan bedöma hur väl metoderna lämpar sig för olika organisationer och olika sammanhang och använda sig av dem i enlighet med den bedömningen. Deltagaren vet hur man informerar om kvalitet, hur viktigt det är och hur man stöder ledarskap som är mån om kvalitet.

Innehåll

Metoder för att utvärdera och förbättra kvalitet och ledarskap med beaktande av scoutingens verksamhetssätt och målsättningar 

Scoutingens egna kvalitetsverktyg

Att dela upp utmaningar i mindre helheter som kan lösas 

Att lösa utmaningar genom att definiera mål och välja de mest ändamålsenliga lösningarna 

Att lösa utmaningar med hjälp av utvecklingsprojekt 

Att leda kvalitet: att informera om kvalitet, kvalitetskultur och att förbinda organisationen till kvalitet samt att följa upp kvaliteten hos verksamheten

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par- / grupparbete 

Aktiverande föreläsning och dynamiska metoder 

Reflekterande förhandsuppgift och dynamiska metoder  

Närundervisningens längd

3h

Datering

11.12.2017 (översatt 11.12.2017) 

Kunskapsområde

Verksamhetsutveckling och -kvalitet 

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Coachutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare och kårchefs-, uppdragschefs- eller programchefsutbildning eller motsvarande kunskaper.

Målsättningar

Deltagaren kan coacha, utvärdera och stöda kåren i dess dagliga verksamhet och olika utvecklingsprocesser.

Innehåll

Mätare för kårens verksamhet, hur dessa är uppbyggda, deras tillförlitlighet och hur man coachar ledarna att använda dem   

Metoder och verktyg för att utvärdera och utveckla kårens verksamhet  

Utveckling av kåren: olika faser i utvecklingsarbete och de utmaningar som hör till utvecklingsprocessen 

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Aktiverande föreläsning och par- / grupparbete 

Handledande diskussion 

Närundervisningens längd

2h

Datering

12.12.2017 (översatt 12.12.2017) 

Kunskapsområde

Att handleda 

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Coachutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare och kårchefs-, uppdragschefs- eller programchefsutbildning eller motsvarande kunskaper. 

Målsättningar

Deltagaren förstår coachens roll, känner till coachingens verktyg och metoder och kan anpassa coachingen till sin egen verksamhetsmiljö.  Deltagaren förstår scoutingens handslagsmodell och känner till modellens verktyg, samt kan tillämpa dem i sitt coachuppdrag.   

Innehåll

Begreppet coaching (i relation till handledning och ledarskap

Coachens roll och samarbetet mellan coacherna 

Coachingens verktyg och deras tillämpning i coachuppdraget 

Coachingsmetoder (facilitering, motivering, kommunikation) och deras tillämpning i coachuppdraget 

Att bemöta och coacha olika ledarstilar 

Betydelsen av lokalt/regionalt samarbete och hur man coachar till det.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamiska metoder 

Handledande diskussion 

Förhandsuppgift och par- / grupparbete 

Närundervisningens längd

5h

Datering

12.11.2017 (översatt 12.12.2017) 

Kunskapsområde

Scoutfakta 

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Coachutbildning

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Deltagaren känner till aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar) inom scoutingen i Finland och internationellt. Hen kan tillämpa den här kunskapen i sitt coachande. 

Innehåll

Aktuella teman inom scoutingen och att coacha sin målgrupp i dem

Att förankra scoutingens strategi och aktuella teman i scoutverksamheten för att garantera dess kvalitet 

Att förutse förändringar i verksamhetsmiljön och hur de kommer att påverka scoutverksamheten på området (t.ex. scoutpotentialen).

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Närundervisningens längd

3h

Datering

12.11.2017 (översatt 11.12.2017) 

Dessutom ingår följande moduler i de uppdragsspecifika utbildningshelheterna:

  • L6: Att utveckla kåren (Kårcoachutbildingen)
  • K7: Scoutprogrammet i distriktet/FiSSc (Programcoachutbildningen)
  • KO6: Utbildningsverksamhet i distriktet/FiSSc (Uppdragscoachutbildningen)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Bild: Josefiina Lilja