Uppdragschefsutbildning

Utbildningen riktar sig till uppdragscheferna i kåren samt till andra vuxna som är intresserade av att stödja vuxna i kåren.

Utbildningen ger omfattande kunskap om hur man stöder vuxna frivilliga i kåren (lokal förening) med hjälp av uppdrag och handslag och genom att identifiera kunnande. Under utbildningen bekantar man sig även med scouternas utbildningssystem och med hur man leder vuxna.

Efter genomförd uppdragschefsutbildning kan uppdragschefen ansvara för motivationen hos de frivilliga i kåren, för användningen av uppdragssystemet och utbildningsplaneringen.

Förhandskunskap: genomförd grundutbildning för scoutledare och scoutledarfullmakt.

Arrangör: Utbildningen arrangeras av FiSSc i samråd med SFV.

Omfattning: Utbildningen omfattar 14h närundervisning och arrangeras som en tredagarskurs (fre-sö).

Moduler som ingår i uppdragschefsutbildningen

Kunskapsområde

Ledarskap

Modulen ingår i utbildningshelheten

Program-, uppdrags- och kårchefsutbildningar

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/ eller scoutbakgrund

Målsättningar

Kan leda kårverksamheten och beakta alla åldersgrupper och scoutprogrammets mångsidighet. Förstår betydelsen av långsiktig planering i kårens verksamhet.

Innehåll

Scoutingens ledarskapsuppfattning

Användandet av distriktets/FiSSc:s och centralförbundets årskalendrar som stöd till verksamhetsplaneringen.

Målinriktade, strategiska och förändringsinriktade medel i kårens verksamhet.

Utvecklande av verksamheten med hjälp av statistik

Uppmärksammandet av de olika åldersgrupperna i kåren.

Motivera och engagera ledare och vuxna som verkar i kåren.

Uppmärksamma olika verksamhetsgrupper.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod.

Handledande samtal

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 22.5.2017)

Kunskapsområde

Att utbilda

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Uppdragschefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Förstår grunderna i utbildningssystemet och kan göra kårens utbildningsplan. Kan fungera som stöd för vuxna inom utbildning.

Innehåll

Scouternas utbildningssystem: utbildningshelheternas målsättningar och målgrupper

Distriktets/FiSSc:s och centralorgansationens utbildningsutbud.

Känner till individers och organisationers olika utbildningsbehov samt kan styra kårens vuxna till olika utbildningar.

Göra kårens utbildningsplan.

Varierande sätt för att genomföra utbildningar

Känna igen och erkänna tidigare erhållen kompetens i scoutingen, medräknat synliggörandet av det kunnande man skaffat sig inom scoutingen såsom digitala kunskapsmärken, Open Badges, och scout-CV (Kuksa)

Handleda flerformsutbildningars uppgifter på distans (t.ex. ledarskapsövningen i grundutbildning för scoutledare). 

Utbildningsmetoder

Aktiverande metod och förhandsuppgift

Förhandsuppgift och par-/grupparbete

Reflekterande förhandsuppgift och föreläsning

Närundervisningen längd

3h

Datering

14.1.2017 (översatt 28.6.2017)

Kunskapsområde

Verksamhetsutveckling och -kvalitet

Modulen ingår i utbildningshelheten

Uppdragschefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Kan utveckla personresurserna i kåren, kvaliteten på kompetensen och känna igen utvecklingstrenderna för dem.

Innehåll

Kartläggning av ledarna i kåren och deras kunskapsnivå samt både lång- och kortsiktig planering med fokus på att utnyttja den redan existerande kompetensen (t.ex. kårkortet)

Medel för att öka kompetensen inom scoutingen, såsom utbildningar ”learning by doing” och mentorskap

Ledarskap gällande medel för att utveckla kunnandet genom en kartläggning.

Att tacka inom scoutingen

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och par-/grupparbete

Reflekterande förhandsuppgift, föreläsning och aktiverande metod

Närundervisningen längd

2h

Datering

14.1.2017 (översatt 27.6.2017)

Kunskapsområde

Att handleda

Modulen ingår i utbildningshelheten

Uppdragschefsutbildning

Förkunskaper

Grundutbildning för scoutledare/scoutbakgrund

Målsättningar

Kan handleda de frivilliga som är verksamma i kåren i sina uppdrag.

Innehåll

Vuxnas styrkor och utvecklingsområden

Stöda vuxna i deras självutvärdering (eget agerande som handledare och utvecklingen av kompetensen) och upptäcka nya kunskapsbehov hos dem och stöda och handleda gällande passande utbildningar.

Rekrytering och praktisk handledning

Uppdragets betydelse i frivilligverksamhet

Att förverkliga handslagsdiskussionen

Att ge konstruktiv och utvecklande feed-back

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning och dynamisk metod

Handledande samtal

Förhandsuppgift och par/-grupparbete

Närundervisningen längd

5h

Datering

14.1.2017 (översatt 28.6.2017)

Kunskapsområde

Scoutkunskap

Modulen ingår i utbildningshelheterna

Grundutbildning för scoutledare, Programchefsutbildning, Uppdragschefsutbildning, Kårchefsutbildning och Utbildningsinstruktörsutbildning.

Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG),
en mer omfattande version (8h)

Förkunskaper

Inga förhandskunskaper krävs – målgruppen är vuxna med en gedigen scoutbakgrund.

Målsättningar

Känner till Finlands och den internationella scoutingens aktuella frågor (teman, evenemang och målsättningar).

Innehåll

Aktuella frågor inom scoutingen

Innehållet anpassas efter målgrupp.

Utbildningsmetoder

Aktiverande föreläsning

Närundervisningen längd

1h (kan variera beroende på gruppen)

8h  Scoutledarfortsättningsutbildningen, Treklöver-Gilwell (TG)

Datering

14.1.2017 (översatt 11.4.2017)

Kommande utbildningar och anmälning

Kommande utbildningar hittar du i händelsekalendern, var du också hittar länken till anmälan och sista anmälningsdag.

Instruktioner för anmälan hittar du här.

Funderar du ännu om uppdragschefsutbildningen är något för dig/din kår?

Fanny Aaltonen och Robert Holmberg från Sjöscoutorganisationen Fribytarna berättar om sina erfarenheter om utbildningen:

Vad har ni som erfarna scouter och ledare kunnat lära er på chefsutbildningen?

Fanny: Sådant som stadgar och regler kan man aldrig kunna för mycket av, dessutom så ändras lagen och andra styrdata ganska ofta så det är bra att hänga med i svängarna!

Robert: Jag var inte så bekant med alla delar i scoutprogrammet så där fick jag nya insikter. Dessutom får man alltid nya idéer då man talar med ledare från andra kårer 

Fanny och Robert tyckte inte bara om kursen, utan de har också i kåren bytt till chefstriomodellen. Man kan också gå chefsutbildningen även om ens kår inte använder sig av modellen, men här är Fribytarnas tankar om hur den fungerar för dem. 

Varför valde ni att byta till systemet med chefstrion?

Fanny och Robert: Vi har i Fribytarna haft chefstriomodellen i bruk sedan januari 2017, alltså är det nu tredje året vi har en chefstrio. Det var vår före detta kårchef som hörde om nya systemet och nappade direkt på det. Varför vi gjorde det är nog helt klart på grund av att det lätt blev så att kårchefen drunknade i arbetsmängden och brände ut sig. Det var inte svårt, vi tillämpade FS och FiSSc:s anvisningar så de passade in i vår kår. Alla uppgifter sköts alltså som tidigare, förutom att det nu är på tre personers ansvar och inte ensam på kårchefens.

Vilken nytta har kåren och ni som personer haft av det?

Fanny: Helt konkret så märkte vi att det kunde lätt bli så att vissa uppgifter eller saker kunde glömmas bort för att det bara var på en persons bord att se till att det blev gjort. Nu har vi ett mera öppnare samarbete inom styrelsen tack vare trion är det lättare att komma ihåg allting. Kårkortet som vi fick hem med oss på chefsutbildningen hjälpte oss som chefer att konkretisera uppdragsfördelningen ännu mera.

Robert: Arbetet är bättre fördelat, alla känner att de orkar med sina scoutuppdrag och det blir inte oöverkomligt svårt att ta över ett uppdrag. 

Vad skulle ni säga åt andra kårer som är rädda att ta steget till triomodellen? 

Fanny: Våga ta steget, testa på och be om hjälp när det känns så. Instruktionerna och modellerna för chefstrion går alltid att anpassa till det egna behovet och kåren.

Robert: Kör hårt, jag tror på att det är mycket lättare att hitta intresserade till mindre poster än att få nån att stiga in i evighetskårchefens megastövlar.

Bild: Linus Törnqvist