World Scout Moot 2022 på Irland

World Scout Moot 2022 är tyvärr inhiberat. De anmälda torde ha fått information per e-post i juli 2021.

World Scout Moot är ett internationellt evenemang för framförallt roverscouter. Deltagarna är 18-25 år gamla (undantag år 2022 då deltagarna är 18-26 år). Äldre personer kan delta som medlemmar av International Service Team (IST).

(Detta är en sammanfattning på svenska av informationen på den finskspråkiga sidan World Scout Moot 2022. Den finskspråkiga sidan är utförligare, och det lönar sig att också titta igenom vad som står på den.)

Vad är moot?

World Scout Moot är WOSM:s (World Organization of the Scout Movement) internationella evenemang för scouter i åldern 18-25 (2022 frå också 26-åringar delta). Mootet ordnas i allmänhet med fyra års mellanrum. Senast ordnades World Scout Moot på Island år 2017; nästa Moot ordnas på Irland 18-28.7.2022 och blir det 16:e i ordningen. (För IST:ar 16-30.7.2022.)

På Mootet delas deltagarna in i 10-personers lägerpatruller där högst två personer får komma från samma land; det blir alltså en väldigt internationell upplevelse i och med att man spenderar mycket tid tillsammans med personer från minst fem olika länder.

Programmet är uppdelat i två delar, första halvan av evenemanget är alla deltagare uppdelade i internationella patruller som reser längst olika ”trails” och lär känna det irländska folket, landets kultur och dess vackra natur. Under andra halvan samlas alla på en plats och lever mer traditionellt lägerliv och fantastisk internationell lägergemenskap och -stämning.

För vem?

Som deltagare i lägret kan du delta om du under lägertiden är 18-26 år gammal, dvs om du är född 19.7.1995-18.7.2004. Ifall du är äldre än så kan du delta i lägret i egenskap av IST (medlem i det internationella service-teamet)

Rundresa före lägret

Du kan kombinera Moot-deltagandet med den finländska kontingentens rundresa som ordnas före lägret. Rundresan går till Nordirland med Belfast som bas för resan. Rundresans tidpunkt är 14-19.7. (Läs mer om rundresan på finska.)

Deltagaravgift

Deltagaravgifterna är än så länge preliminära. Deltagaravgift med rundresa faktureras i tre rater; deltagaravgift utan rundresa faktureras i två rater. Den första raten faktureras i september 2021, och genom att betala den bekräftar deltagaren sin plats.

Deltagaravgiftsalternativ 1: Läger + rundresa
Deltagare: 2600 euro*
IST: 2400 euro*
Hela paketet innehåller deltagande i lägret, det gemensamma programmet på rundresan, inkvartering och mat och resorna från rundresans startpunkt i Finland till lägret och tillbaka. Rundresan kan innehålla extra programbitar som man betalar för själv ifall man deltar i dem.
Deltagaravgiften betalas i tre rater:
rat 1: förfallodag 15.9.2021
rat 2: förfallodag 30.11.2021
rat 3: förfallodag 28.2.2022

Deltagaravgiftsalternativ 2: Endast läger
Deltagare: 1600 euro*
IST 1400 euro*
Denna avgift täcker deltagandet i lägret.
Deltagaravgiften betalas i två rater:
rat 1: förfallodag 15.9.2021
rat 2: förfallodag 28.2.2022

Avgifterna är som sagt preliminära. Avgiften påverkas bland annat av hur många som anmäler sig till lägret. Den pågående coronapandemin utgör också en osäkerhetsfaktor i och med att avgifter för resandet är svåra att förutspå.

OBS! Den svenskspråkiga informationen om Mootet kan ligga några steg efter den finska och uppdateras inte lika snabbt, så det kan löna sig att kolla upp avgifterna också i den finska informationen på Matkan hinnat.

Anmälning

För att komma med på lägerresan ska du anmäla dig i Kuksa mellan 3.5 och 3.6 2021. Lägeravgiftens första rat faktureras i september 2021, och genom att betala den bekräftar du din plats.

Ifall antalet anmälda är större än vad som ryms med i den finska kontingenten så delas platserna ut i anmälningsordning.

Anmälnings- och annulleringsvillkoren finns tyvärr bara på finska. Ifall du behöver hjälp med att tolka dem kan du vara i kontakt med till exempel programkoordinator Gunilla Edelmann på FiSSc:s kansli: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081.

Anmäl dig

Mer info, frågor och kontakt:

Finska kontingentens World Scout Moot-sida. Detta är en sammanfattning av informationen på den finska World Scout Moot 2022-sidan. Om du inte redan har gjort det så lönar det sig att titta igenom de finska sidorna.

Om du har frågor kan du vända dig till den finska kontingentens stab. En av stabcheferna; Tiina Riihilahti-Jylhä svarar också gärna på svenska.