Läs scouternas senaste anvisningar för verksamhet i coronatider här.

VÅREN 2021:

I kårinfomailen som skickas ut varannan vecka under våren samlar vi aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under coronatider. Utskicket går per e-post till kårchefen, vicekårchefen, uppdragschefen, programchefen, sekreteraren, medlemsregisteransvariga samt alla förbundets förtroendevalda och anställda.


KÅRINFO 11 I CORONATIDER / VÅREN 2021

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det elfte kårinfomailet i coronatider för år 2021.

Mejlet är också det sista coronainfomejlet för våren. Vi återkommer i höst med aktuell coronainfo.

Vad har du tyckt om coronamejlet – snabb barometer

Sedan våren 2020 då Covid-19 förändrade vår vardag och verksamhet har förbundet skickat coronainfomail till kårerna. Till en början skickades mailen veckovis, senare under hösten 2020 och våren 2021 med två veckors mellanrum. Vi vill gärna nu veta med hjälp av några korta påståenden hur du upplevde coronainfomailen.

Fyll i barometern

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Tack
 • Kansliets sommar
 • THL:s och UKM:s uppdaterade lägeranvisningar (per 28.5)
 • Samlade tips från diskussionen om hur man motiverar spejarscouter och skapar fiilis i patrullen efter coronaåret
 • Mat i naturen
 • Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Tack!

Vilka tider vi levt i! Coronapandemin har påverkat oss alla på något sätt. De allra flesta kårerna har dock hållit igång verksamheten och det tycker vi är fantastiskt! Vi kan inte annat än glädjas över att svenskspårkig scouting klarat sig igenom de här märkliga tiderna och ser fram emot att se bilder från sommarens kårevenemang i era olika kanaler. Ett stort tack till alla tappra och mindre tappra ledare som sett till att det funnits verksamhet för scouterna! Ladda batterierna under sommaren, så håller vi alla tummarna för att kunna ordna verksamhet i mer traditionella former i höst!

Kansliets sommar

Kansliet är stängt från och med midsommaren till andra veckan i augusti. Scoutstationen är bemannad tisdagar, onsdagar och torsdagar kl. 10.00-14.00 under tiden 29.6–5.8. Närmare information och info om eventuella förändringar i tidtabellen hittar du på finska på: https://www.partio.fi/suomen-partiolaiset/tietoa-meista/yhteystiedot/

THL:s och UKM:s uppdaterade lägeranvisningar (per 28.5)

Institutet för hälsa och välfärd och Undervisnings- och kulturministeriet har 28.5 uppdaterat sin anvisning för förebyggande av coronavirussmitta i lägerverksamhet för barn och unga. I anvisningarna står till exempel vilka föreskrifter och rekommendationer man ska beakta, att det lönar sig att ordna verksamheten i avgränsade smågrupper som är inkvarterade, intar måltider och ägnar sig åt aktiviteter tillsammans samt hur man ska gå tillväga om någon lägerdeltagare uppvisar symptom som passar in på coronavirusinfektion.

Läs anvisningarna

Samlade tips från diskussionen om hur man motiverar spejarscouter och skapar gemenskap i patrullen efter coronaåret

31.5 ordnades ett diskussionstillfälle kring hur man kan skapa gemenskap i spejargruppen igen efter coronaåren. Spejaråldern är också i ”normala” fall en ålder där många slutar scoutingen, och coronarestriktionerna har kanske slagit extra hårt just mot spejarscouternas motivation. Under diskussionstillfället talade vi om hur man informerar om/bjuder in spejarscouterna till höstens verksamhet, hur man skapar/återupplivar en gemenskap bland spejarscouterna och vad för program som fungerar bra för spejarscoutpatruller.
Tipsen sammanställs som bäst och kommer att publiceras under Programmaterial på scoutprogrammet.fi under vecka 23.

Mat i naturen

Folkhälsans Naturkraft har skapat ett utemathäfte – ta del av de smaskiga tipsen i det!

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida.

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.

Ha en skön sommar!
hälsningar,
Gunilla


KÅRINFO 10 I CORONATIDER / VÅREN 2021

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det tionde kårinfomailet i coronatider för år 2021

I det här utskicket hittar du information om följande:  

 • Lägerverksamhet under sommaren
 • Spejarscoutlägret FiSScFjäll
 • Senareläggning av vårmöten
 • Diskussionstillfälle gällande Spejarscoutverksamhet

Lägerverksamhet under sommaren

Avi har gjort anvisningar gällande trygg lägerverksamhet och rekommenderar att lägerarrangörer följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) och undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisningar om anordnande av lägerverksamhet för barn och unga. I anvisningen rekommenderas bland annat att man på lägren verkar i avgränsade grupper enligt regionala begränsningar.  Anvisningen innehåller också rekommendationer om god hand- och hosthygien, städning och undvikande av onödig fysisk kontakt.

På ett läger ska de hygienkrav som anges i lagen om smittsamma sjukdomar beaktas (58 c § i lagen om smittsamma sjukdomar). I kraven ingår bl.a. möjlighet att tvätta händerna och effektiviserad rengöring av ytor. Mer information om vilka hygienkrav som föreskrivs enlig lag.

Vad som gäller i de olika regionerna och kommunerna kan variera stort. Det är på lägerarrangörens ansvar att se till att läger ordnas så säkert som möjligt i enlighet med rådande begränsningar och rekommendationer. På grund av mångfalden gällande lägerverksamhet kan coronabegränsningar och coronarekommendationer delvis överlappa varandra. Det här innebär att arrangören samtidigt måste beakta olika begränsningar och rekommendationer.

Om ni planerar ett läger eller en utfärd till en annan ort eller annat sjukvårdsdistrikt, är det viktigt att även tänka på epidemiläget på det område deltagarna kommer ifrån, så att smittan inte sprids mellan regionerna.

Spejarscoutlägret FiSScFjäll

Spejarscoutlägret FiSScFjäll blir inte av som vandringsläger i Lappland. För tillfället planeras ersättande program i mindre skala i deltagarnas hemregioner. Information om att Lapplands-FiSScFjäll inhiberas har gått ut per e-post till deltagarna (och vårdnadshavarna) och närmare information om det alternativa programmet skickas ut i början av nästa vecka.

Vårmöten kan igen senareläggas

Om ni i kåren inte ännu hållit ert vårmöte/årsmöte, kan ni igen skjuta upp det. Den temporära lagen om sammanslutningar har justerats och tillåter nu igen att möten som är planlagda för våren eller sommaren kan skjutas upp oberoende av sammanslutningslagar eller stadgarna, dock så att mötena ska hållas före utgången av september 2021.

För mera information: https://oikeusministerio.fi/sv/-/bolag-andelslag-och-foreningar-kan-senarelagga-sina-varmoten

Diskussionstillfälle om spejarscoutverksamheten

Är era spejarscouter trötta på distansscouting? Känns det som om de inte dykt upp på mötena längre? Som vi vet är spejarscouter i en kritisk ålder då det kommer till att fortsätta att vara med i scouterna.

Programgruppen ordnar därför ett diskussionstillfälle 31.5, för alla ledare som är inblandade i kårernas spejarverksamhet, kring hur spejarscouternas verksamhet och inspiration har påverkats av corona-året, och hur kårerna kan göra för att bygga upp ny fiilis och köra igång verksamheten på ett bra sätt igen på hösten.

Tanken är att både ge konkreta verktyg, men också ge mycket tid för diskussion och utbyte av tankar och idéer. Kom med och inspireras! Anmäl dig senast 27.5.

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar)

Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska)  https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikthttps://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

Vasa sjukvårdsdistrikt https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/

Ålands hälso- och sjukvård https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.


KÅRINFO 9 I CORONATIDER / VÅREN 2021

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det nionde kårinfomailet i coronatider för år 2021

***

I det här utskicket hittar du information om följande: 

Seglatser och sommarens kårläger

Corona restriktionerna kan lätt skapa huvudbry och eftersom de skiljer sig åt från varje distrikt är det svårt för oss att idag säga något entydigt för alla gällande sommaren. Om ni funderar på huruvida ni kan arrangera, eller på vilka grunder ni kan arrangera, kårläger och seglatser i sommar kontakta gärna oss på kansliet så kan vi diskutera och tillsammans fundera fram en lösning för er del. Mejla kansliet@scout.fi eller ta direkt kontakt med någon av oss, kontaktuppgifter hittas här.

Tips:

Finlands Scouter arrangerar 20.5 kl. 20-21 ett online (Teams) diskussionstillfälle (på finska) “Iltakipinä” med tema “Sommarens läger och utfärder”.

Webbinarium 9.5: Nordiska scouters erfarenheter från coronapandemin

Norges KFUK-KFUM-speidere bjuder in scoutledare från alla de nordiska länderna till ett webbinarium för att diskutera vad scouterna lärt sig av pandemin och vad vi kan ta med oss i framtiden. Webbinariet tar plats nu på söndag, den 9.5, kl. 20.00. Koppla upp dig om du vill höra andra nordiska scouters erfarenheter! Läs mer här och ett Facebook eventet hittar du här.

Planeringen av FiSScfjäll-lägret fortsätter!

Vi siktar fortfarande på att kunna vandra tillsammans i Lappland i juni. Lägret förverkligas som fem helt separata underläger som alla består av färre än 20 personer (också busstransporterna sker underlägervis). Lägret kan såklart fortfarande inhiberas ifall restriktionerna förblir sådana att det inte går att ordna lägret, men i nuläget är siktet inställt på ett fantastiskt FiSScFjäll. De anmälda och deras kårer har fått skilt meddelande med mer information, och meddelas såklart direkt om det sker förändringar i planerna.

Programtips

Aktivitetspaket för tryggare verksamhet framtaget av svenska Scouterna, hittas här.

Avsluta terminen och tacka varandra

Vi är inne i maj månad och småningom är det dags att börja knyta ihop den här terminen innan sommaren tar vid. Efter ännu en annorlunda vår kan det vara värt att satsa lite extra på ledarvård och att tacka varandra. Här hittar ni några trygga aktiviteter ni kan göra med hela ledargänget och tips på hur ni kan tacka varandra.

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida. Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.


KÅRINFO 8 I CORONATIDER / VÅREN 2021

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det åttonde kårinfomailet i coronatider för år 2021.

I det här utskicket hittar du information om följande:

Programtips för distans- och uteverksamhet:

 • Naturkrafts material
 • Specialmärket Valugglan: Distansaktiviteterna i Valugglan är uppdelade enligt åldersgrupperna, med aktiviteter för 3 möten/åldersgrupp. Då ni genomfört alla aktiviteterna får scouterna ett Valugglan specialmärke.

Dessa och tidigare distans- och utemötestips finns samlade på:

Hobbyverksamheten har på flera orter börjat öppnas upp, kolla hur läget är i ert sjukvårdsdistrikt

Visst noterade ni regeringens informationstillfälle om planen för att avveckla coronarestriktionerna. Dock kan man inte ännu göra säkra planer angående verksamheten på sommaren. Vi inväntar regionförvaltningsverkets beslut angående t.ex. ordnande av läger och så hoppas vi att det förbättrade coronaläget håller i sig.

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida. Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.


KÅRINFO 7  I CORONATIDER (skickad 9.4)

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det sjunde kårinfomailet i coronatider för år 2021. Du kan läsa det här och tidigare mail på scout.fi!

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Helt okej att ibland sänka ribban, skippa eller ändra på något och fixa saker på en lagom nivå.
 • Ljusare tider i horisonten och lättare begränsningar på vissa håll
 • Scoutledarträff + familjescoutledarutbildning på distans 17.4
 • Programtips för distans- och utomhusverksamhet
 • Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Helt okej att ibland sänka ribban, skippa eller ändra på något och fixa saker på en lagom nivå.

 Bra kämpat och orka ännu lite till!  – Det här har vi alla hört många gånger under det senaste året. Visst stämmer det och scoutledare har också gjort ett enormt jobb. Tack för det du gjort! Nu vill vi ändå påminna dig om att vara skonsam med dig själv och andra ledare. Det finns visserligen vissa saker som helt enkelt måste skötas och det fixar ni, men kom samtidigt ihåg att det är helt okej att skippa något, ändra om, sänka ribban och göra saker på en så där lagom nivå. Allt behöver inte göras perfekt och kåren går inte under om någon enstaka grej inte blir av just nu, eller görs på ett annorlunda sätt.

 Ljusare tider i horisonten och lättare begräsningar på vissa håll

Vi ser ut att gå mot ljusare tider och på vissa håll börjar begräsningarna lätta. Du hittar som vanligt länkar till de olika sjukvårdsdistriktens rekommendationer längst ner, så att du kan följa med vad som gäller hos er. Kom ändå ihåg att det ofta finns skilda anvisningar för skola och hobbyverksamhet, så öppnade skolor eller hybridmodeller betyder inte automatiskt att det genast är dags att samla scouter i stora grupper.

Scoutledarträff på distans den 17.4 kl. 10 & familjescoutledarutbildning kl. 14

 Visst har du noterat att vårens scoutledarträffar ordnas på distans p.g.a. corona-läget?

En gemensam träff för alla scoutledare i FiSSc äger rum den 17.4 kl. 10-13. En kortfattad dos med aktuell info och framför allt diskussioner med andra ledare utlovas. Locka med dig din ledarkompis och anmäl dig senast den 15.4. Läs mer om evenemanget i händelsekalendern.

Efter träffen ordnas familjescoutledarutbildning för de som anmält sig (i samma anmälningsblankett som till träffen).

Programtips för distans- och uteverksamhet:

 Två färdigt planerade 45 minuter långa distansmöten: Sjöscoutkåren Sailors har delat med sig av planerna för distansmöten kring #VÅRTHAV-materialet (aktiviteterna som man kan göra och få de fina “muminmärket”). Mötesplanen gjordes för vargungemöten, men går lätt att anpassa för också äldre åldersgrupper. Du hittar de planerade mötena här: https://drive.google.com/drive/folders/13rTX39yPQJuKxu7TS9HVHgtDHa79DRTJ?fbclid=IwAR1AEq-CNGfAJA3QwSdQW4ul6_1oIxDE_VC4QsHwh6ztbWrcaiMTk4jB-NM

#VÅRTHAV-materialet lämpar sig ju annars också för utemöten, lägerverksamhet och distansutmaningar. Du hittar materialet här: https://partio-ohjelma.fi/sv/programmaterial/varthav/

– Ordna ett första hjälpen-distans-möte och titta på HeSS första hjälpen-utbildningsvideon: https://www.youtube.com/watch?v=vXIyIPEptDg&list=PLEpIDCspNJzkhiH3uJxalITngPKQg2Ah1

– Scrolla igenom denna padlet med distans- och utemötestips om du har idétorka: https://padlet.com/gunillaedelmann/dkx666txkyeulsej
Fritt fram och jättevälkommet att fylla i egna idéer och tips!

– Sjöscoutkåren Vikingarna publicerar utmaningar varje vecka på sin instagram ssk_vikingarna och ordnar distans-p-rådd 10.4. Kolla in deras insta om ni behöver idéer, eller bara vill delta i utmaningarna helt enkelt: https://www.instagram.com/ssk_vikingarna/

Dessa och tidigare distans- och utemötestips finns samlade på: 
distanstips: https://partio-ohjelma.fi/sv/utforandet-av-scoutprogrammet-pa-distans/
utetips: https://www.scout.fi/for-karen/kampanjer-och-projekt/anvisningar-for-verksamhet-i-coronatider/tips-for-verksamhet-i-coronatider/

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida (https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19/lagesoversikt-om-coronaviruset/coronaepidemin-regionernas-situation-rekommendationer-och-begransningar)

Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska)  https://www.tays.fi/fi-FI/Sairaanhoitopiiri/Koronavirus_COVID19/Pirkanmaan_koronavirustilanne_ja_suositukset

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt https://www.vsshp.fi/sv/Sidor/Coronavirusepidemin-2020.aspx

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus/det-regionala-coronavirusepidemilaget-och-rekommendationer

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun https://korona.soite.fi/sv/koronainfo/

Vasa sjukvårdsdistrikt https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for_patienter/aktuellt/coronavirus-covid-19/

Ålands hälso- och sjukvård https://www.regeringen.ax/coronaviruset-covid-19

KÅRINFO 6 I CORONATIDER (skickad 26.3)

Utskick per e-post: kårchef, vice kårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare och medlemsregisteransvarig

Det här är det sjätte kårinfomailet i coronatider för år 2021. Du kan läsa det här och tidigare mail på scout.fi! (https://www.scout.fi/partiomedia/karinfo-i-coronatider/)

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Striktare begränsningar fortsätter områdesvis
 • Regionförvaltningsverkets beslut gällande årsmöten
 • Programtips för distans- och utomhusverksamhet

De striktare begränsningarna fortsätter områdesvis – notera även nya begränsningar t.ex. i kollektivtrafiken

Striktare begränsningar som bl.a.  berör elever i högstadier och eventuellt andra stadiets utbildning fortsätter gälla i Södra Karelens, Helsingfors och Nylands, Egentliga Finlands, Egentliga Tavastlands och Päijänne-Tavastlands sjukvårdsdistrikt under tiden 29.3 – 5.4.2021. Beslutet som fattats med stöd av paragraf 58 i lagen om smittsamma sjukdomar gäller den grundläggande utbildningens högstadier. Även en stor det av andra stadiets utbildning sker på distans i enlighet med myndighetsanvisningar.

Notera även att bl.a. VR, Helsingforsregionens trafik och Åbo regiontrafik har infört munskyddstvång för alla passagerare över 12 år. Dessutom har man infört begränsningar på passagerarantalet i lokaltransportmedlen. Kontrollera vilka begränsningar som gäller i kollektivtrafiken på din ort.

Observera att det dessutom eventuellt kommer att införas rörelsebegräsningar i huvudstadsregionen och Åbo. Följa noga med läget och ifall begräsningarna träder i kraft, så beakta dem omedelbart i verksamheten.

Läs mera om Regionförvaltningsverkets beslut för just din ort här:

Årsmöten kan ordnas som vanligt, men rekommenderas fortfarande arrangeras online

Enligt lagen om temporär avvikelse (gäller till 30.6.2021) kan föreningens styrelse tillåta deltagande i årsmöte per distans och via ombud, även om det inte är tillåtet enligt föreningens stadgar. Observera dock att lagen om temporär avvikelse inte tillåter föreningen att avvika från de tidsfrister gällande när mötet senast skall arrangeras enligt föreningslagen och föreningens stadgar. För mötet måste en fysisk plats anvisas (t.ex. ordförandes hemadress), trots att mötet sker online.

I enlighet med Regionförvaltningsverkets beslut gällande sammankomster, anses nu t.ex. mindre bolagsstämmor och stadgeenliga möten för registrerade föreningar inte vara publika tillställningar. Därmed kan kåren i nuläge arrangera sitt årsmöte som ett vanligt möte på plats, förutsatt att man kan följa paragraferna 58 c och 58 d i Lagen om smittsamma sjukdomar. Dessa paragrafer inkluderar bl.a. strikta krav på hygien och tillräckliga avstånd mellan deltagarna. För att förhindra spridningen av viruset och undvika fysisk kontakt rekommenderas dock fortfarande distansmöten i de fall där dessa kan arrangeras i enlighet med föreningslagen.

Programtips för distans- och utomhusverksamhet

 • Earth Hour lördag 27.3
 • Folkhälsan Naturkrafts & Suomen latus Utesalar-material
 • Orientering på egen hand (välj SVE för svenska). Nu när ljuset återvänt är det många orienteringsklubbar som igen dragit igång med motionsorienteringar på egen hand. De ordnas på många orter och det är enkelt att anmäla sig på Rastilippu. Gå med en scoutkompis eller varför inte på egen hand och finslipa orienteringsfärdigheterna i vårsolen!
 • seppo.io: med seppo.io kan fixa interaktiva spel kring ett scouttema; du kan till exempel bygga upp ett distans- eller utemöte som ett spel med olika uppgifter kring temat. Om du vill kan du bygga upp spelet på en karta, så att scouterna ska besöka de specifika platserna för att kunna göra uppgiften. En del modeller att använda som de är eller plocka tips ifrån dyker upp i medlet av april, men det är inte svårt att skapa spel själv, så sätt igång bara! Användarkoder kan du ansöka om här, ansök inom mars, så får du koderna i början av april!
 • I en diskussionstråd i gruppen FiSSc-ledare på Facebook (startad av Malin Henriksson 16.3) delas mötestips för distansmöten, med tips på olika lekar och spel, musei- och sevärdhetsbesök online, trafikvetts-quiz och mycket mer; kolla in diskussionen och dela gärna med dig av dina egna tips!

Andra distans- och utemötestips finns på:

Använd gärna hashtaggen #distansscouting på some då ni scoutar på distans 😊

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:


Kårinfo 5 våren 2021 (skickad per e-post 11.3)

Det här är det  femte kårinfomailet i coronatider  för år 2021. På denna sida hittar du också vårens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 1 (15.1), 2 (29.1), 3 (12.2) och 4 (26.2) samt kårinfomejlen 2020.

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Hur arrangera kårens årsmöte/vårmöte?
 • Kolla händelsekalendern: FiSSc:s evenemang under våren
 • Programtips för distans- och utomhusverksamhet
 • Möten under den tillfälliga nedstängningen
 • Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

Hur arrangera kårens årsmöte/vårmöte?

Funderar ni i kårstyrelsen på hur kårens vårmöte eller årsmöte kan genomföras och huruvida mötet i så fall kan arrangeras på distans? För tillfället bör kåren följa både lagen om temporär avvikelse och föreningslagen men även följa de regler och anvisningar gällande begränsningar för sammankomster och övriga åtgärder som råder på området där kåren verkar. Hur kan kåren då försäkra sig om att allt går ”by the book” så att säga? Med en välformulerad möteskallelse undviker ni de flesta fallgroparna. Viktigt i enlighet med föreningslagen är att alla medlemmar som vill delta i årsmötet kan göra det jämlikt och tryggt.

Många kårer hann redan ifjol uppleva kårens årsmöte på distans. Den tillfälliga lagen som tillåter föreningsmöten på distans trots att det inte nämns i stadgarna är fortfarande i kraft. Det går alltså fint att ordna kårens årsmöte på distans i år igen. Det är också tillåtet att använda sig av förhandsanmälan till årsmöte. Däremot ska föreningsmötet hållas inom den tidsram som anges i stadgarna, det får inte skjutas upp. Viktigt är även att ni för mötet anger en fysisk plats (t.ex. därifrån mötet leds d.v.s. ordförandes hemadress), trots att mötet sker online. Kåren kan således egentligen inte förbjuda någon att komma på plats, men bör följa de restriktioner gällande sammankomster som anvisas på området.

På scout.fi finns mer info om föreningsmöten på distans . På Föreningsresursens corona-sida hittar du också nyttiga tips om föreningsmöten, bokslut mm. i nuläget.

Kolla händelsekalendern

Många (men inte alla!) av FiSSc:s evenemang under våren har omvandlats till distans, skjutits upp eller inhiberats.   Scoutledarträffarna (+ familjescoutledarutbildning) blir en gemensam träff på distans, lö 17.4 på grund av coronaläget. Anmälan i Kuksa via händelsekalendern. 

Är det något du/ni i kåren behöver diskutera med andra ledare/förtroendevalda eller vill att vi tar upp eller beaktar i planeringen? Hör av dig till kårstödskoordinatorn Andrea så fort som möjligt (andrea.hynynen@scout.fi / 050 540 5083)

Programtips för distans- och utomhusverksamhet

Delta i Earth hour på distans!
Avge ett löfte för planeten, djupdyk i WWF:s programtips eller återanvänd fjolårets distansaktiviteter för Earth hour-veckan. Sammanställning av vad ni kan göra och behövliga länkar hittar ni här. 

Blicken mot sommaren!
Hur sommaren 2021 ser ut är ännu lite oklart, men på kommande är den snabbare än man kunde tro. Har ni fört diskussion i kåren om vilka utfärder, läger och evenemang ni vill försöka ordna? Hur avslutar ni terminen? Om ni inte ännu har diskuterat så gör det gärna!

 • Det kan vara bra att göra upp planer för tre olika scenarier;
 • ett hurudant evenemang arrangerar ni om corona inte just alls sätter käppar i hjulen?
 • hur kan evenemanget ordnas beaktande distans-, hygien- och maxantal-restriktioner (till exempel som dagsläger eller i smågrupper)?
 • går evenemanget vid behov att arrangera helt på distans

Läs mer om hur coronaläget beaktas i scoutverksamheten på sidan Anvisningar för verksamhet i coronatider.

Tips för programmet på sommarens läger/dagsläger:

Dessa och tidigare distans- och utomhustips hittar du på:
Sidan med distanstips
Sidan med utemötestips

Möten under den tillfälliga nedstängningen

Enligt den information som hittills givits gällande den tillfälliga nedstängningen kan fysiska möten ordnas endast för barn under 12 år, d.v.s. verksamhet för barn som är 12 år eller yngre (2008 eller senare födda) kan fortsätta så länge det följer de rekommendationerna som anges i ifrågavarande sjukvårdsdistrikt.   

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona anvisningar

Samlad information om rekommendationer och restriktioner hittar ni på THL:s sida.

Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska)  
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun
Vasa sjukvårdsdistrikt
Ålands hälso- och sjukvård


Kårinfo 4 våren 2021 (skickad per e-post 26.2)

Det här är det fjärde kårinfomailet i coronatider för år 2021. På denna sida hittar du också vårens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 1 (15.1), 2 (29.1) och 3 (12.2) samt kårinfomejlen 2020.

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Mumsiga “fastlagsbullar” över elden
 • Återbrukspyssla
 • Utmaningar
 • Påminnelse om tidigare aktivitetstips

Information om vad de nyaste coronarestriktionerna innebär för kårerna

Coronasituationen har förvärrats i Finland. Inom scouterna följer vi de nya linjedragningar som statsrådet gjort upp den 25.2. Det innebär att scoutverksamhet för vuxna och över 12-åringar förverkligas på distans på alla de områden som är i spridnings- och accelerationsfasen. Linjedragningen är i kraft åtminstone till 28.3. Vi rekommenderar att verksamheten ordnas på distans så fort som möjligt. Verksamhet för barn som är yngre än 12 år kan fortsätta enligt rekommendationerna i det egna sjukvårdsdistriktet. Vi rekommenderar att verksamheten för under 12-åringarna sker utomhus.
Se de uppdaterade instruktionerna på www.scout.fi/corona.

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

Följ med ert sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:
Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.
Här hittar ni distriktens corona-anvisningar för de finskspråkiga kårerna som finns i samma områden som FiSSc:s kårer:

Programtips för distans- och utomhusverksamhet

Mumsiga “fastlagsbullar” över elden 
Det går att laga alla möjliga läckra och enkla rätter utomhus. Om ni har möjlighet till att göra upp eld, så kan ni testa på att göra en variant av fastlagsbullar. Ni behöver bullar, mandelmassa, smör/margarin, vispgrädde och aluminiumfolie. Kolla in receptet och instruktioner här!
Återbrukspyssla 
Det går bra att pyssla på ett distansmöte. Här hittar ni tips på hur ni kan lägga upp ett möte där ni pysslar tillsammans.
Utmaningar
Sjöscoutkåren Vikingarna körde med veckoutmaningar förra våren. Kanske ni kan få lite tips av dem till något motsvarande i er kår? Kolla in deras utmaningar här.🙂
Scouternas läsutmaning 
Läsutmaningen går ut på att under ett års tid läsa minst sex valfria böcker som motsvarar olika teman som på något sätt tangerar scouting. En läscirkel i gruppen eller kåren ger lätt program för ett eller flera distansmöten under våren. Till läsutmaningen hör ett märke som alla som genomför hela läsutmaningen kan få, läs mera här!
#scoutahemma-märket 

Det går fortfarande bra att göra uppgifterna för #scoutahemma-märket. Uppgifterna kan göras under hela den period som scoutingen påverkas av corona.

Övriga distansverksamhetstips
Ni hittar övriga tips på att göra scouting på distans samlade här!


Kårinfo 3 våren 2021 (skickad per e-post 12.2)

Det här är det tredje kårinfomailet i coronatider för år 2021. På denna sida hittar du också vårens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 1 (15.1) och 2 (29.1) och kårinfomejlen 2020.

I det här utskicket hittar du information om följande: 

Programtips för distans- och utomhusverksamhet: 

Gör glass med hjälp av snöoch andra ute-tipsPå en ny sida på scout.fi samlar vi tips på mötesprogram för utemöten; där hittar du bland annat anvisningar för hur man gör glass med hjälp av snö, instruktioner för isbubblor med mera. Kolla in tipsen där om dina egna idéer på utemötesprogram börjar sina.

Utnyttja Natur och Miljös utomhusaktivitetstips, du hittar dem här! Till exempel i adventskalendern 2020 finns tips på djurmatsbollar, ljuslyktor, allemansrätten etc. 

Distansverksamhetstips finns som tidigare samlade på: https://partio-ohjelma.fi/sv/utforandet-av-scoutprogrammet-pa-distans/  

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

Flera delar av landet är i accelerations- och spridningsfasen. I de här delarna av landet följs striktare och noggrannare rekommendationer och begräsningar. Flera sjukvårdsdistrikt har nyligen beslutat att förlänga de striktare begränsningar som infördes i slutet av året. Se alltså till att noga följa de regionala anvisningarna, reglerna och rekommendationerna.  

Följ med ditt sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:   

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt
Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun
Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska)
Vasa sjukvårdsdistrikt
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Ålands hälso- och sjukvård 

Alla sjukvårdsdistrikts rekommendationer hittar du på www.thl.fi/regioner 

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort. 

Här hittar du distriktens corona-anvisningar för de finskspråkiga kårerna i samma områden som FiSSc:s kårer:  

Pääkaupunkiseudun Partiolaiset
UudenmaanPartiopiiri
Lounais-Suomen Partiolaiset
Pohjanmaan Partiolaiset
HämeenPartiopiiri 

 


Kårinfo 2 våren 2021 (skickad per e-post 29.1)

Det här är det andra kårinfomailet i coronatider för år 2021. På denna sida hittar du också vårens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 1 (15.1) och kårinfomejlen 2020.

I det här utskicket hittar du information om följande:

Aktuella ärenden:

Programtips för distans- och utomhusverksamhet:

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

———————————————

Aktuella ärenden:

Barn och ungdomsverksamheten är viktig – Finlands Scouter och FiSSc:s uttalande

Diskussionen kring barn och ungas möjlighet att utöva hobbyer har varit aktuell i medierna. Finlands Scouter och FiSSc gjorde förra veckan ett uttalande om att barn och ungas hobbyn bör möjliggöras trots de exceptionella förhållandena.

Det handlar om att vi fortsättningsvis ska kunna ge barn och unga ett meningsfullt sammanhang på ett säkert och flexibelt sätt. Det är viktigt att hålla kontakten med scouterna levande. Vi vet att ni i kårerna gör ett fantastiskt jobb med att hitta på nya sätt att scouta! Stort tack för det!

Medlemsavgifter 2021 och medlemsavgiftsbefrielse

Har ni i kåren redan skickat medlemsavgiftsfakturorna för i år? Om inte, så lönar det sig att göra det så fort det går, så att ni i kåren har styr på ekonomin. Rat 1 av förbundets medlemsavgift har redan skickats till kårens fakturamottagare och rat 2 kommer som vanligt efter 15.4. Om ni behöver hjälp med att fakturera medlemsavgifter via Kuksa eller har andra frågor kring fakturering, hör av er till Frida på frida.lundberg@scout.fi.

Kom ihåg att i samband med faktureringen av medlemsavgiften informera era kårmedlemmar om möjligheten till befrielse av medlemsavgift! Anhållan görs alltid personligen av en myndig medlem eller av vårdnadshavare till en minderårig medlem. Ansökan behandlas konfidentiellt.
Ansökningsblanketten och mera info om medlemsavgiftsbefrielse

Vårens evenemang i FiSSc

Så här tänker FiSSc just nu om FiSSc:s kurser och evenemang våren 2021:

Händelser i februari: Inga evenemang som innebär fysiska träffar ordnas i februari. Kurser och evenemang har inhiberats eller flyttats till hösten (med undantag av Kuksa-utbildningen som ordnas på distans).

Händelser i mars: Vi hoppas än så länge på att kunna ordna endagsevenemang/kvällsevenemang enligt plan (utomhus, om möjligt); flerdagarsevenemang strävar vi efter att planera om (flytta delvis eller helt online/förkorta/ordna helt utomhus etc).

Händelser senare under våren hoppas vi ännu på att kunna ordna enligt plan.

En mer detaljerad genomgång av vad som händer med de olika kurserna och evenemangen fanns i en av bilagorna i Kårposten 1/21. Observera ändå att listan snabbt kan bli föråldrad.

Möjligt med inomhusverksamhet för barn och unga på flera håll (men fortsätt gärna ändå ute).

I flera regioner är/blir det från och med 1.2 möjligt att ordna inomhusverksamhet för barn och ungdomar, bara man kan garantera att säkerhetsavstånd hålls, masker används, hygienanvisningar uppfylls etc. Vi rekommenderar ändå att ni fortsättningsvis håller verksamheten utomhus.

Säkerhetsavståndet till andra personer har höjts till mer än två meter

Notera att THL har skärpt anvisningarna gällande säkerhetsavståndet till andra personer för att minska smittspridningen. Läs mer på THL:s sida.

Det gäller alltså fortsättningsvis att undvika närkontakter. Anvisningen är att hålla ett säkerhetsavstånd på över 2 meter till andra människor, även utomhus. Det är viktigt att ni är noga med att det går att hålla tillräckligt långt avstånd till varandra i kårens verksamhet.

———————————————

Programtips för distans- och utomhusverksamhet

Sidan Utförandet av scoutprogrammet på distans innehåller samlade tips och uppdateras kontinuerligt med nya.

Thinking Day 2021 – Stå samman för fred

Thinking Day 2021-aktiviteterna behandlar fred ur tre olika synvinklar; stå stark, stå upp och stå samman. Thinking Day är ju 22.2, men temat är aktuellt hela tiden och aktiviteterna kan göras när som helst. Det svenskspråkiga materialet finns på www.scout.fi/thinkingday.

Tips på ThinkingDay-aktiviteter som också passar bra att göras på distansmöten:

 • Stå stark-delen: Din unika potential (passar äventyrsscouter och äldre)
 • Stå upp delen: Kvinnliga fredsbyggare (passar äventyrsscouter och äldre)

Tips på ThinkingDay-aktiviteter som passar extra bra att göra utomhus:

 • Stå stark-delen: Bygga eller bryta (passar alla åldersgrupper)
 • Stå upp delen: På konfliktens andra sida (passar alla åldersgrupper)
 • Stå samman delen: Fredstänk (passar alla åldersgrupper)

Folkhälsans sida Lek på avstånd tillsammans

Sidan innehåller tips på lekar som man kan leka på distansmöten. Många av dem fungerar också på närmöten där man vill kunna leka med tryggt säkerhetsavstånd till varandra.

Vinterextra

Ta vara på vintern då vi kan visa att vi scouter är (eller kan öva och och bli) experter på att göra upp eld, klä oss varmt, röra oss säkert på isen, bygga snögrottor med mera!

———————————————

Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt och till de finska distriktens corona-anvisningar

Regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Följ med ditt sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Alla sjukvårdsdistrikts rekommendationer hittar du på www.thl.fi/regioner
Kom ihåg att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla vad som gäller för din ort!

Här hittar du distriktens corona-anvisningar för de finskspråkiga kårerna i samma områden som FiSSc:s kårer:

tillbaka upp


Kårinfo 1 våren 2021 (skickad per e-post 15.1)

Det här är det första kårinfomailet i coronatider för år 2021.

I det här utskicket hittar du information om följande:

 • Starta upp verksamheten
 • Användning av masker – åldersgränsen sänkts till 12 år
 • Familjescouting i corona-tider
 • Fundera på nya medlemmar även i coronatider
 • Kårernas vårmöten – tillfällig lagstiftning om föreningsmöten i kraft till 30.6
 • Scoutstationen och FiSSc:s Åbo-kansli stängda – vi nås på e-post och telefon
 • Länkar till regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt
 • De finskspråkiga distriktens anvisningar

Starta upp verksamheten

Vi har sett att många kårer redan informerat om hur och när vårterminen kör igång; vilka åldersgrupper som träffas fysiskt om det bara går, och vilka som träffas på distans och hur vårens verksamhet överlag ser ut. Underbart! Stort tack för det!

Scoutingen ligger just nu lite i kläm mellan två väldigt stora och viktiga behov; att å ena sidan stävja smittspridningen och å andra sidan erbjuda barn och unga ett meningsfullt sammanhang, en gemenskap och något att göra i en tid då det behövs kanske mer än någonsin tidigare.

Utomhusverksamhet i små grupper (om epidemiläget tillåter det) och distansscouting är utmärkta sätt att erbjuda scouting åt era medlemmar.

Hur ni än väljer att starta upp vårens verksamhet så är det alltså viktigt ATT ni gör det; ifall ni inte har krafter och resurser för mötesverksamhet (närmöten eller på distans), så aktivera whatsappgrupperna (eller dylikt) och försök hålla någon form av kontakt med medlemmarna; i form av utmaningar nu och då, hälsningar, korta enkäter, vad som helst.

Distansverksamhetstips:

– NYTT distansverksamhetstips: Scouternas läsutmaning! Läsutmaningen går ut på att scouten under ett års tid ska läsa minst sex valfria böcker som motsvarar olika teman som på något sätt tangerar scouting. En läscirkel i gruppen eller kåren ger lätt program för ett eller flera distansmöten under våren. Till läsutmaningen hör ett märke som alla som genomför hela läsutmaningen kan få; märket beställs på samma sätt och via samma blankett som #scoutahemma- och Najs-märkena. (Märket är utvecklat av Pääkaupunkiseudun Partiolaiset.)

– #scoutahemma-märket uppdaterades i november med aktiviteter som passar under kallare och mörkare årstider; märket kan avläggas under hela den period som scoutingen påverkas av corona.

– distansverksamhetstipsen (ovanstående och en hel drös till) finns som tidigare samlade på scoutprogrammet.fi 

Användning av ansiktsmasker rekommenderas från 12 år och uppåt

THL har uppdaterat sina rekommendationer gällande användning av ansiktsmasker. Rekommendationen gäller nu från 12 år och uppåt, både inomhus och utomhus i de strängaste fallen.

De regionala myndigheterna kan inom sitt område utfärda egna kompletterande eller mer begränsade rekommendationer än THL på basen av deras egen riskbedömning, så det gäller även i den här frågan att kontinuerligt följa med lokala och regionala corona-anvisningar.

Familjescouting i corona-tider

Familjescouting är ett ypperligt sätt att utveckla kårverksamheten och nå ut till nya målgrupper. Familjescouting kan locka med nya vuxna, som kanske vill bli ledare så småningom, och det ger möjlighet till ledare med småbarn att förbli aktiva i kåren även om det inte just nu passar att leda åldersgrupper eller sköta andra ledaruppdrag.

Observera ändå att familjescouting är verksamhet för barn och föräldrar eller andra vuxna. Om hobbyer för vuxna ska hålla paus enligt de rekommendationer som gäller i ert sjukvårdsdistrikt/er kommun, så ska kåren inte ordna fysiska familjescoutträffar under den perioden.

Inget hindrar däremot att planera familjescoutverksamhet för framtiden och visst håller ni väl kontakt med era deltagare under pausen om ni redan har en grupp från förut.

Fundera på nya medlemmar även i coronatider

Vanligtvis skulle vi så här års uppmuntra er i kårerna att aktivt fylla grupper, besöka skolor, arrangera kompismöten och ta in nya medlemmar till kårens alla åldersgrupper. I dessa exceptionella tider fungerar dock inte våra vanliga sätt. Det betyder dock inte att ni ska låta bli att vara synliga aktörer på er ort.

Med tanke på kårens verksamhet är det viktigt att kåren växer och ser till att det finns medlemmar i alla åldersgrupper. Den speciella tid vi lever i nu kommer att synas i kårens medlemsstruktur om kåren inte fortsätter växa. Genom att nu fundera på medlemsrekrytering, trots att det inte är optimalt, hjälper ni de scouter som kommer att leda kåren om tio år. Vad kan ni i kåren göra trots utmanande coronatider?

 1. Se till att nuvarande medlemmar stannar kvar
 2. Förbli synliga
 3. Starta en familjescoutgrupp – (obs! se ovan)
 4. Välkomna nya medlemmar även nu och fyll på era grupper
 5. Delta i vårens kampanjer

Läs mera om medlemsrekrytering i dessa exceptionella tider!

Kårernas års-/vårmöten – tillfällig lag om föreningsmöten gäller till 30.6

Är kårens årsmöte eller vårmöte på kommande?  Vi påminner om att det finns en tillfällig lagstiftning som bl.a. möjliggör för föreningar att hålla föreningsmöten på distans, även om det inte står i stadgarna. Lagen är i kraft till 30.6.2021.

Det är däremot inte längre tillåtet att skjuta upp föreningsmötet, utan det bör hållas inom de tidsramar som anges i stadgarna.

Hela lagen om temporär avvikelse från föreningslagen med flera hittas här: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200677 (se 4 § som gäller föreningar)

Scoutstationen och FiSSc:s Åbo-kansli stängda – vi nås på e-post och telefon

FiSSc:s anställda arbetar huvudsakligen på distans. Du når oss som vanligt per e-post och telefon.

Om du har ärende till något av kanslierna, var då i kontakt i god tid i förväg så att någon kan vara på plats då du kommer.

 • Scoutstationen i Helsingfors är stängd till 31.1.2021. Du kan besöka stationen för nödvändiga ärenden (t.ex. för att hämta material, ett överenskommet möte med en anställd o.s.v.) om du kommit överens om saken på förhand med någon i personalen.
 • FiSSc:s kansli i Åbo är också stängt p.g.a. distansarbete, så kontakta Andrea på förhand om du har ärende dit (Lounais-Suomen Partiolaiset håller öppet må-fre kl. 10-14 med begränsad bemanning.)

Frivilliga och förtroendevalda får i nuläget inte boka mötesutrymmen på Scoutstationen eller på Åbokansliet.

Regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt

Flera delar av landet är i accelerations- och spridningsfasen. I de här delarna av landet följs striktare och noggrannare rekommendationer och begräsningar. Flera sjukvårdsdistrikt har nyligen beslutat att förlänga de striktare begränsningar som infördes i slutet av året. Se alltså till att noga följa de regionala anvisningarna, reglerna och rekommendationerna.

Följ med ditt sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Alla sjukvårdsdistrikts rekommendationer hittar du på www.thl.fi/regioner

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens rekommendationer och Regionförvaltningsverkens bestämmelser. Kolla alltså vad som gäller för din ort.

Här hittar du distriktens corona-anvisningar för de finskspråkiga kårerna i samma områden som FiSSc:s kårer:


HÖSTEN 2020:

Utskick per e-post: kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda. 

Kårinfo 10 hösten 2020 (skickad per e-post 18.12)

Det här är det tionde och sista kårinfomailet i coronatider för år 2020.  I kårinfomailen som skickas ut varannan vecka under hösten samlar vi aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under coronatider.   

I detta utskick hittar du information om följande: 

Tack för det här året 

Vi har sett att många kårer har lyckats ordna verksamhet under det här annorlunda året och snabbt anpassat den till varierande förhållanden. Otroligt många innovativa och roliga aktiviteter har synts t.ex. på kårernas sociala medier: julfester på distans, spårningar, lyktvandringar, julfest med videosnuttar av gruppernas aktiviteter som hela kåren på var sitt håll tittat på är bara några exempel på den idérikedom som finns bland våra scoutledare. 

Adventskalenderförsäljningen lyckades i år väldigt bra, kårerna har utnyttjat webbshopen och sammanlagt har det sålts 366 % fler kalendrar via webbshopen än tidigare årTotalt sålde FiSSc:s kårer 13 952 kalendrar i år, vilket är en ökning på 3,6 % till förra året. Bra jobbat! 

Kansliernas öppettider 

FiSSckansliet på Scoutstationen i Helsingfors håller julstängt 22.12.2020-6.1.2021.
Åbokansliet håller stängt 21.12.2020-3.1.2021. 

En stor del av personalen arbetar på distans åtminstone fram till 10.1.2021. Om du har ärende till något av kanslierna, var då i kontakt i god tid i förväg, så att någon kan vara på plats då du kommer. 

Frivilliga och förtroendevalda får i nuläget inte boka mötesutrymmen på Scoutstationen eller på Åbokansliet.   

Då verksamheten igen sätter igång i januari 

Flera regione(Regionförvaltningsverket) har infört strikta regler för sammankomsterDärför är det ytterst viktigt att ni läser noggrant vilka regler (Regionförvaltningsverket) och vilka rekommendationer (sjukvårdsdistriktet, kommunen) som gäller för er ort. 

Om skolan/skolorna på orten inleder året med distansundervisning rekommenderar vi att inte kåren heller arrangerar scoutverksamhet där deltagarna träffas fysiskt. 

Tips för vårens verksamhet  

Saker att tänka på då kåren planerar vårens verksamhet

 • Om ni alls kan hålla möten: Fortsätt med mötesrutinerna från hösten; håll möten alltid om möjligt utomhus; möjlighet till god handhygien; följ rådande munskyddsrekommendationer (framförallt om mötet hålls inomhus); håll koll på vem som deltar i mötena så att ni snabbt kan bidra med listor åt smittspårarna ifall det visar sig att en mötesdeltagare varit smittad. 
 • Håll möjligheten att övergå till distansverksamhet i bakfickan så den går snabbt att dra fram om den behövs. #scoutahemma-märket kan fortfarande utföras; märkesmaterialet är uppdaterat med aktiviteter som fungerar under vinterhalvåret
  https://www.scout.fi/for-karen/scoutprogrammet/scoutahemma-market/ 
 • Ingen vet ju i nuläget hurudana utfärder, förläggningar och hajker det är möjligt att ordna senare under våren. Men det kan vara smart att redan nu fundera på följande aspekter:  
  • Hajker (övernattning utomhus) är i de flesta fall tryggare än förläggningar (övernattning inomhus); endagsevenemang (ingen övernattning) är tryggare än evenemang som har övernattning.  
  • Ordna allt program som bara är möjligt utomhus.  
  • Det kan vara en bra idé att planera in flera små utfärder (alltså för få deltagare, t.ex. en specifik åldersgrupp eller en specifik grupp/patrull) istället för stora evenemang (t.ex. en kårförläggning), eftersom små utfärder är tryggare. Det är mer troligt att utfärder för färre deltagare klarar eventuella rekommendationers ribba, och utfärder för färre deltagare är lättare att anpassa på kort varsel.  

Också på våren är det viktigt med kårfiilis, gemenskap och saker att göra; fundera hellre på alternativa lösningar än på inhibering, så länge era resurser bara räcker. Men då era resurser tryter; be om hjälp om det finns hjälp att få; dunka er själva och varandra i ryggen för att ni gjort så gott ni kan. Var snälla mot er själva och sänk kraven eller ta en paus helt och hållet om det blir för mycket.  

Regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt 

Flera delar av landet är i accelerations- och spridningsfasen. I de här delarna följs striktare och noggrannare rekommendationer. Se alltså till att noga följa de regionala anvisningarna, reglerna och rekommendationerna.  

Följ med ditt sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området:

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun 

Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska) 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

Ålands hälso- och sjukvård 

Alla sjukvårdsdistrikts rekommendationer hittar du på adressen: www.thl.fi/regioner 

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens och Regionförvaltningsverkens rekommendationer. Kolla alltså vad som gäller för din ort. 

Tillsammans ser vi till att göra nästa år till det bästa scoutåret!
God Jul och Gott Nytt År! 


Kårinfo 9 hösten 2020 (skickad per e-post 4.12)

Det här är det nionde kårinfomailet i coronatider för denna höst. På denna sida hittar du också höstens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 8 (20.11), Kårinfo 7 (6.11), Kårinfo 6 (23.10)Kårinfo 5 (9.10), Kårinfo 4 (24.9). Kårinfo 3 (11.9), Kårinfo 2 (4.9) och Kårinfo 1 (14.8), samt vårens kårinfomejl.

I kårinfomailen som skickas ut varannan vecka under hösten samlar vi aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under Coronatider.

I detta utskick hittar du information om följande: 

 • Tack för hösten 
 • Regionala rekommendationer enligt sjukvårdsdistrikt 
 • Tillställningar och allmänna sammankomster 
 • Scoutstationen stängd 30.11.2020 – 7.1.2021 
 • Mot bättre tider tillsammans

Tack för hösten 

Vi har sett att många kårer har lyckats ordna verksamhet under hösten och snabbt anpassat den till varierande förhållanden. Det är jättefint att kårerna varit aktiva och hittat på trygga lösningar, trots att situationen inte varit den lättaste. Även adventskalenderförsäljningen ser ut att ha lyckats väldigt bra, kårerna har utnyttjat webbshopen och sålt många fler kalendrar än tidigare via den. 

 Regionala rekommendationer 

Flera delar av landet är i accelerations– och spridningsfasen. I de här delarna följs striktare och noggrannare rekommendationer. Se alltså till att noga följa de regionala anvisningarna, reglerna och rekommendationerna.  

Följ med ditt sjukvårdsdistrikts regionala coronavirusepidemiläge och de rekommendationer som gäller i området här:   

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt 

Mellersta Österbottens social och hälsovårdssamkommun 

Birkalands sjukvårdsdistrikt (på finska) 

Vasa sjukvårdsdistrikt 

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt 

Ålands hälso- och sjukvård 

Alla sjukvårdsdistrikts rekommendationer hittar du på adressen: www.thl.fi/regioner 

Observera även att kommunerna kan ha olika strategier för att följa sjukvårdsdistriktens och Regionförvaltningsverkens rekommendationerKolla alltså vad sogäller för din ort. 

Tillställningar och allmänna sammankomster 

För områden som övergått till spridningsfasen gäller striktare regler för antalet personer som får samlas. Även områden som i nuläge befinner sig i accelerationsfasen har infört striktare regler för sammankomster. Kontrollera noga vad som gäller för ert område då ni eventuellt planerar julfester eller andra evenemang. 

Regionförvaltningsverken fattar beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I nuläget är det viktigt att kontrollera lokala begränsningar för huruvida tillställningar kan ordnas inomhus. Om evenemang kan arrangeras, ska Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta alltid följas. I anvisningen förutsätts t.ex. att det för att undvika närkontakt mellan deltagare ska säkerställas att det är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd och arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt ge dem möjlighet att rengöra händerna.   

Information om de riksomfattande och regionala rekommendationerna finns även på Statsrådets webbplats. På webbplatsen finns bland annat information om begränsningar gällande sammankomster och om resor inom landet.
Begränsningar  under coronaviruspandemin (Statsrådet) 

Scoutstationen stängd 30.11.2020 – 7.1.2021 

Scoutstationen i Helsingfors är stängd fram till och med 7.1.2021. Personalen har övergått till att i huvudsak arbeta per distans. Du når oss ändå som normalt per e-post eller telefon.  

Även kansliet i Åbo håller öppet i nuläge med minimal bemanning. Om du har ärenden till kanslierna, kontrollera alltid med de anställda i förväg att någon av oss är på plats för att kunna hjälpa dig! 

Tveka inte att ta kontakt ifall du har frågor eller funderingar gällande hur ni ska göra just i er kår! Kansliets kontaktuppgifter finns här. 

Mot bättre tider tillsammans  

För att få bukt på coronasituationen i landet, behöver vi alla följa rekommendationerna ovan. De finns till för att vi tillsammans ska komma igenom den här pandemin. Förhoppningsvis kan vi snart igen ordna verksamhet på sätt som vi är mer vana vid, men till dess får vi alla göra vårt bästa under den rådande situationen. 

Vi önskar er alla trots den mycket märkliga tid vi lever i fridfulla helger och ett riktigt skönt slut på året! ❤️ 


Kårinfo 8 hösten 2020 (skickad per e-post 20.11)

I detta utskick hittar du information om följande:

Trygg verksamhet i coronatider:

För er som har verksamhet i huvudstadsregionen, observera att huvudstadsregionen har övergått till spridningsfasen och idag gått ut med nya restriktioner (gäller Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla). Du kan läsa mer på t.ex. Helsingfors stads sida och Regionförvaltningsverkets sida.

Trygg verksamhet i coronatider

Att avsluta terminen

Att samlas för en avslutning innan helgerna i december och årsskiftet hör till de flesta kårers traditioner. För att samlas tryggt för ett avslutningsevenemang är det skäl att ta coronarestriktionerna med i planeringen.

 • Kan avslutningen ordnas utomhus? Kanske det kan vara något av följande:
  • En stund vid en eldplats där ni kan grilla något gott och kanske dricka varm glögg.
  • En kort vandring till ett närliggande ställe som har betydelse för kåren (ett minnesmärke, en plats där ni annars brukar vara eller scoutstugan om den finns tillräckligt nära).
  • Träff utanför kårlokalen, så ni har nära till hands till material som kan behövas under avslutningen.
 • Om avslutningen ordnas inomhus, följ då de regler som gäller för just er region. Se de aktuella rekommendationerna på THL:s hemsida. I korthet gäller det för alla att hålla avstånd, tvätta händerna, hosta och nysa rätt samt att alla över 15-åringar använder ansiktsmask. Antalet personer som får samlas inomhus varierar beroende på i vilken region ni verkar.
 • Anteckna vem som är på plats på avslutningen. Då finns det en lista på vem som ska kontaktas efteråt vid behov.

Att tacka varandra

Förutom en säker avslutning av året vill vi också påminna om att det är viktigt att tacka era ledare som är med och gör denna fantastiska hobby möjlig för barn och unga. Speciellt efter ett tufft år som detta. På den här sidan finns några tips på hur ni kan ge tack i er kår.

FiSSc har nu beställt fler tack-pinsar på begäran av våra medlemmar. Tanken med tack-pinsen är att den ska vandra från den ena halsduken till den andra i kåren för att tacka och visa på alla fina ledarinsatser och vardagsgärningar. Det är ett enkelt sätt att ge uppskattning åt varandra! Alla kårer får minst en tack-pins. Pinsarna fås enligt medlemsantal: varje påbörjade 40:e medlem ger en pins, dvs. en kår med 83 medlemmar får tre tack-pinsar. Pinsarna skickas per post ut i december till kårchefen.

Saker att tänka på då kåren planerar våren

 • Bra att fortsätta med mötesrutinerna från hösten; möten alltid om möjligt utomhus; möjlighet till god handhygien; följ rådande maskrekommendationer (framförallt om mötet hålls inomhus); håll koll på vem som deltar i mötena så att ni snabbt kan bidra med listor åt smittspårarna ifall det visar sig att en mötesdeltagare varit smittad.
 • Håll möjligheten att övergå till distansverksamhet i bakfickan så den går snabbt att dra fram om den behövs.
 • Ingen vet ju i nuläget hurudana utfärder, förläggningar och hajker det är möjligt att ordna under våren, och ni planerar såklart som ni vill tills vi vet mera. Men det kan vara smart att redan nu fundera på följande aspekter:
  • hajker (övernattning utomhus) är i de flesta fall tryggare än förläggningar (övernattning inomhus); endagsevenemang (ingen övernattning) är tryggare än evenemang som har övernattning.
  • allt program som bara är möjligt lönar sig att hålla utomhus.
  • det kan vara en bra idé att planera in flera små utfärder (alltså för få deltagare, till exempel en specifik åldersgrupp eller en specifik grupp/patrull) istället för några få stora (t.ex. en kårförläggning), eftersom små utfärder är tryggare, det är mer troligt att utfärder för färre deltagare klarar eventuella rekommendationers ribba, och utfärder för färre deltagare är lättare att anpassa på kort varsel.

Också på våren är det viktigt med kårfiilis, gemenskap och saker att göra; fundera hellre på alternativa lösningar än på inhibering, så länge era resurser bara räcker.

Men då era resurser tryter; be om hjälp om det finns hjälp att få; dunka er själva och varandra i ryggen för att ni gjort så gott ni kan. Var snälla mot er själva och sänk kraven eller ta en paus helt och hållet om det blir för mycket.


Kårinfo 7 hösten 2020 (skickad per e-post 6.11)

Det här är det sjunde kårinfomailet i coronatider för denna höst. På denna sida hittar du också höstens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 6 (23.10)Kårinfo 5 (9.10), Kårinfo 4 (24.9). Kårinfo 3 (11.9), Kårinfo 2 (4.9) och Kårinfo 1 (14.8), samt vårens kårinfomejl.

I kårinfomailen som skickas ut varannan vecka under hösten samlar vi aktuella tips och trix för hur kåren kan arrangera sin verksamhet under Coronatider

I detta utskick hittar du information om följande:

Anvisningar och bilder för trygg adventskalenderförsäljning

Under pågående coronaviruspandemi är det ytterst viktigt att vi fäster extra mycket uppmärksamhet på trygg och säker försäljning. Vi har i dokumentet nedan samlat anvisningar för hur adventskalenderförsäljningen kan förverkligas i de olika, av THL klassade, epidemifaserna. Följ även med de rekommendationer och begränsningar som hälsovårdsmyndigheterna och Regionförvaltningsverket anvisar på ert område. Anvisningarna finns till för att trygga kundernas och försäljarnas säkerhet och ge kårerna mer konkreta riktlinjer i nuläge.

Adventskalenderförsäljning under coronapandemin

Bildmaterial för t.ex. sociala medier kring trygg försäljning finns i materialbanken

Trygg verksamhet i coronatider

Om skolan går över till distansundervisning

Om skolan på kårens verksamhetsort går över till distansundervisning för en kortare eller längre tid bör också scoutmötena hålls på distans under samma tid.

Två alternativ för distansverksamhet:

1. Håll möten som vanligt, men på distans
(se tips här: tips för hur man ordnar ett åldersgruppsmöte på distans
samt svenska Scouternas materialpaket för distansmöten)
(Detta alternativ är bättre än nr.2 på de flesta sätt (bl.a. gemenskap, kontinuitet, levande tvåvägskontakt), men kräver såklart också mer resurser.)

2. Ge scouterna uppgifter som de ska utföra själva/tillsammans med familjen/med en kompis (på distans).
(se tips här: #scoutahemma-märket (uppdaterat)
och sidan med samlade tips för scoutverksamhet på distans)

Klä dig rätt på utemöten

Många kårer har gått in för att alla åldersgruppsmöten hålls utomhus (och ifall möten ändå hålls inomhus använder ledare och scouter som fyllt 16 år mask), vilket är otroligt fint. Nu när det blir mörkare, kallare och våtare så kan det ändå vara utmanande att faktiskt tycka att det är kul. (Ju yngre scouter mötet är för; desto bättre rustade är de i allmänhet för att vara ute, men äldre åldersgrupper och ledarna kan behöva en uppmuntrande påminnelse om att klä sig tillräckligt varmt och vatten- och vindtåligt.)

Mötestips: Ett riktigt bra mötestema under dessa tider är hur man klär sig enligt väder; lager på lager och koll på klädernas material. (Bra tips finns på https://www.utinaturen.fi/friluftslivetsabc/utrustning/kladseln).

Kipinä-kvällar med tips om trygg verksamhet

Finlands Scouters tre Kipinä-kvällar om trygg verksamhet nu under coronatider är något som det absolut lönar sig att pricka in i kalendern om du känner att du kan finska tillräckligt bra för att du ska hänga med i diskussionen. Uppmuntran, konkreta tips och stöd av andra ledare i samma situation utlovas.

Kipinä-kvällarna ordnas 9.11, 23.11 och 7.12.

Mer information och länk för att delta hittar du på partio.fi-sidan om Partion iltateet , där du också hittar information om andra kvällste-teman, och inbandningar från de kvällste-tillfällen som ordnats tidigare under året.

#scoutahemma-märkets uppgifter är uppdaterade

#scoutahemma-märket innehåller en mängd mindre och större uppgifter som scouter kan göra på egen hand eller tillsammans med familjen/en kompis (på distans). Eftersom många har gjort märkets aktiviteter, och eftersom många av aktiviteterna var vår- och sommarbetonade så är märket nu uppdaterat med en mängd nya aktivitetstips.

Materialet och blankett för beställning av tygmärket.

Märket passar bra att göra till exempel om kåren under en kortare eller längre tid måste övergå till scouting på distans. Bland uppgifterna finns en hel del som också lämpar sig som program på distansmöten.

(Än så länge är själva tygmärket detsamma, men det finns försiktiga tankar på att kanske göra ett nytt tygmärke (samma utseende men i annan färgskala). Ifall du har åsikter om detta kan du gärna gå in på FiSSc-ledare på Facebook och leta upp diskussionstråden och berätta vad du tycker.)


Kårinfo 6 hösten 2020 (skickad per e-post 23.10)

Det här är det sjätte kårinfomailet i coronatider för denna höst. På denna sida hittar du också höstens tidigare kårinfomejl: Kårinfo 5 (9.10), Kårinfo 4 (24.9). Kårinfo 3 (11.9), Kårinfo 2 (4.9) och Kårinfo 1 (14.8), samt vårens kårinfomejl.

Hösten är här och coronasituationen i landet har dessvärre inte blivit bättre. Om din kår ännu inte tagit i bruk alla de tips, idéer och verksamhetsmodeller ni kom på i våras, är det dags att göra det nu, så att scoutverksamheten kan fortsätta trots att läget är som det är. Vi har samlat några tips längre ner i det här mailet, det är fritt fram att ta del av dem!

I detta utskick hittar du information om följande:

Coronaläget varierar i olika delar av landet – följ med regionala och lokala anvisningar

Under tiden 1 – 31.10.2020 kan offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med mer än 50 personer ordnas inomhus och i avgränsade utomhusområden i största delen av Finland förutsatt att anvisningarna om säkra avstånd och hygienrutiner följs. På grund av sjukdomsläget har strängare restriktioner införts i vissa områden. Nedan finns en förteckning över de här regionala besluten och deras centrala innehåll.

 • I Vasa sjukvårdsdistrikt gäller under perioden 12.10 - 31.10.2020 Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finlands beslut som förbjuder offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 personer.
 • Beslutet gäller följande kommuner: Jakobstad, Kaskö, Korsholm, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre kommun, Vasa och Vörå.

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet att använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik

 

Coronaarbetsgruppen rekommenderar att privata tillställningar med flera än 20 deltagare inte ordnas inomhus. Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt rekommenderar THL:s rekommendation om användning av ansiktsmask, dvs. användning av ansiktsmask rekommenderas i offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas

Källor: Regionförvaltningsverket, Svenska Yle, ÅUCS

Läs de senaste anvisningarna gällande corona inom scoutverksamheten på www.scout.fi/corona.

Anvisningar om att ordna föreningsmöten på distans

Riksdagen har godkänt en tillfällig lagstiftning som möjliggör för föreningar att hålla föreningsmöten på distans. Den tillfälliga lagstiftningen är i kraft till 30.6.2021.

Utdrag som berör föreningsmöten (det mest relevanta i fetstil):

4 § Föreningslagen

Med avvikelse från 25 § 1 mom. i föreningslagen och stadgarna kan genom beslut av styrelsen tillåtas att ett ombud får företräda en eller flera medlemmar vid föreningsmötet. Med avvikelse från 21 § i föreningslagen kan styrelsen tillåta att också en fullmäktig får bemyndiga en annan fullmäktig att utöva sin rätt vid fullmäktigemötet. Vid en omröstning vid föreningsmötet eller fullmäktigemötet är det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som företräds av ett och samma ombud högst en tiondel av det sammanlagda röstetalet för de medlemmar eller fullmäktige som är företrädda vid mötet, om inte stadgarna tillåter en större röstandel.

Med avvikelse från den första meningen i 17 § 2 mom. i föreningslagen och med avvikelse från 21 § i den lagen kan föreningens styrelse tillåta deltagande i möte per post, genom datakommunikation eller med något annat tekniskt hjälpmedel så som avses i 17 § 2 mom. i den lagen, även om ett sådant förfarande inte är tillåtet enligt stadgarna och föreningen inte för detta ändamål har godkänt en i 30 § i den lagen avsedd omröstnings- och valordning.

Styrelsen kan besluta att en förutsättning för deltagande i föreningsmöte som ordnas före utgången av juni 2021 är anmälan till föreningsmötet senast en viss dag som kan vara tidigast två veckor före mötet. I ett sådant fall räknas kallelsetiden från den sista anmälningsdagen.

(Hela ifrågavarande lag finns att läsa på: https://finlex.fi/sv/laki/alkup/2020/20200677)

Anvisningar för scoutverksamheten

Så länge läget på orten tillåter det och så länge era egna resurser räcker till så kan ni gärna fortsätta med fysiska träffar i form av möten och utfärder; såklart beaktande alla behövliga säkerhetsåtgärder.

Ifall pandemiläget på orten är sådant att fysiska träffar inte är möjligt, eller ifall ni konstaterar att ni av andra skäl måste ta en paus i verksamhet som innebär fysiska träffar, så är scouting på distans en bra b-plan att ta till. Viktigt är att ni erbjuder era medlemmar någon form av scouting.

Minneslista för gruppledare om verksamheten hösten 2020 (på scoutprogrammet.fi) är uppdaterad med aktuell information och fler konkreta tips och tankar för såväl fysiska scoutträffar som scoutverksamhet på distans, bland annat om hur du planerar, förbereder och håller ett gruppmöte per distans.

På Scoutprogrammet.fi finns tips för distansscouting. Scouterna i Sverige har sammanställt en sida om distansscouting, de har även ett helt materialpaket för detta ändamål – använd er av tipsen där!

#scoutahemma-märket kan fortsättningsvis delas ut till kårmedlemmarna för scoutverksamhet på distans. Märkets uppgifter uppdateras som bäst för att bättre motsvara årstiden, men precis som tidigare är det också fritt fram för kåren att själv anpassa uppgifterna eller hitta på helt egna uppgifter.

Tips till årets adventskalenderförsäljning

Årets adventskalenderkampanj är i full gång! I år vill vi fäs ta extra mycket uppmärksamhet på försäljarnas och köparnas säkerhet. Speciellt viktigt är det att vi håller tillräckligt med avstånd och ser till att ha god handhygien samt att vi föredrar försäljning som sker utomhus. Gällande användning av ansiktsmasker rekommenderar vi att ni följer de anvisningar som sjukvårdsdistriktet på er ort gjort upp.

Ett enkelt och tryggt sätt att köpa adventskalendern är via webbutiken. Kom ihåg att berätta åt kunderna att de i webbutiken kan köpa flera kalendrar på en och samma gång och dem levererade till olika adresser.

Se tips för trygg adventskalenderförsäljning på hemsidan.


Kårinfo 5 hösten 2020 (skickad per e-post 9.10)

Ett stort tack till alla scoutledare som kämpar på och gör sitt bästa för att erbjuda scouting i någon form i de här utmanande tiderna.

Än så länge finns det inte några allmänna, nationella direktiv som hindrar er från att ordna scoutmöten och andra aktiviteter, så länge ni beaktar säkerhet och hygien. Situationen ser tyvärr ut att utvecklas i en sådan riktning att det börjar bli dags att återuppliva och ta vara på alla de fina idéer, initiativ och aktiviteter som utvecklades under våren: distansmöten, distansscouting och andra aktiviteter som tryggt kan förverkligas, helst utomhus. Det lönar sig alltså att kolla genom #scoutahemma materialet, dela med dig av era bästa tips och påfund, be om tips av andra ledare och kårer för att hitta på kreativa och nya lösningar för hur ni kan fortsätta scouta på ett tryggt och roligt sätt.

INNEHÅLL:

 • Användning av ansiktsmasker
 • Corona-läget varierar i olika delar av landet – följ med regionala och lokala anvisningar
 • Informationen är A och O i den verksamhet ni ordnar – exempel på infobrev

Finlands Scouters uppdaterade anvisningar om användning av masker

Gällande bruk av ansiktsmasker inom scoutverksamhet följer vi THL:s anvisningar. Om scoutevenemang arrangeras inomhus, är det redan på vissa orter rekommenderat att över 15-åringar använder ansiktsmask. Från och med nu anvisas till exempel alla som har möte på Scoutstationen i Helsingfors att använda ansiktsmask.

Observera att det kan finnas regionala skillnader i THL:s anvisningar beroende på om din ort är i upptrappningsfasen eller i spridningsfasen. Här hittar du THL:s anvisningar om användning av ansiktsmask.

Corona-läget varierar i olika delar av landet – följ med regionala och lokala anvisningar

Corona-läget varierar i olika delar av landet och kan förändras snabbt. Vasanejden är nu i spridningsfasen och även resten av Svenskfinland där FiSSc-kårerna främst är lokaliserade befinner sig i upptrappningsfasen. Läget kan variera t.o.m. närkommuner emellan, vilket också betyder att myndigheternas direktiv kan variera mellan olika orter.

Av den här orsaken kan Finlands Scouter och FiSSc inte ge allmängiltiga anvisningar gällande all scoutverksamhet i hela landet, till skillnad från våren då undantagstillståndet var i kraft och regeringen gjorde nationella beslut gällande bekämpningen av corona-epidemin. Nu är det regionala och lokala hälsovårdsmyndigheter som fattar beslut i vissa frågor. Som exempel kan nämnas att en större scouttävling för de yngre nu inkommande helg i Tavastland har beordrats använda masker för alla.

Förutom nationella anvisningar är det därför viktigt att kåren följer med de regionala anvisningar som THL och Regionförvaltningsverket anger. Här hittar du information om regionförvaltningsverkens direktiv. Välj din egen region via den gulbruna knappen uppe till höger.

OBS! Idag (9.10) informerades att Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.
Beslutet är i kraft under perioden 12.10–31.10.2020. Det här beslutet upphäver för Vasa sjukvårdsdistrikts del regionförvaltningsverkets beslut som meddelades den 22 september 2020.

Sjukvårdsdistrikten har nu börjat sammanställa egna corona-sidor. Här hittar du länkar till olika sjukvårdsdistrikts sidor. Vi ger länkarna både till de svenskspråkiga och finskspråkiga sidorna, om det finns, eftersom den svenskspråkiga informationen inte alltid uppdateras lika snabbt som den finska. (endast på finska om det inte finns på svenska)

Alla sjukvårdsdistrikt finns inte med på den här listan, som främst fokuserar på områden i Svenskfinland och dess närhet.

Följ även kontinuerligt med om den egna kommunen har kommit med speciella anvisningar, som påverkar kårverksamheten!

Information är fortfarande A och O i en verksamhet ni ordnar

Som tidigare nämnts är det viktigt att informera hemmen om hur ni beaktar epidemiläget i er verksamhet. I takt med att epidemin och oron sprider sig växer också behovet av utförligare redogörelser för hur ett möte eller ett evenemang byggs upp och vad som gäller. Ett tips är att inför till exempel evenemang redogöra för vad ni från ledarnas sida gör och vad scouten kan göra själv för att öka säkerheten i specifika situationer.

Här är ett exempel uppbyggt enligt den information som vi sammanställde inför Spejardagarna i Vasa 3-4.10:

Evenemanget och COVID-19

Coronaviruset är fortfarande en realitet och påverkar vår allas vardag och verksamhet i allra högsta grad. I FiSSc tror vi på att det finns ett stort behov av att ha meningsfull verksamhet där man träffas och upplever gemenskap, och vill därför kunna arrangera evenemang och strävar efter att göra det så länge det är möjligt enligt rådande restriktioner och rekommendationer, men vi är samtidigt medvetna om att ett förändrat pandemiläge kan kräva förändringar i planerna och vi ser därför hela tiden över verksamheten.

Nu då andelen coronafall igen ökar är det säkert många som funderat över spejardagarna och om det är säkert att delta. Här nedan försöker vi så noga som möjligt beskriva vad vi gör, vad vi kan göra och vad vi inte kan göra för att göra spejardagarna till ett så säkert evenemang som möjligt.

Vi påminner om att ingen ska komma till evenemanget sjuk eller ens krasslig. Delta ska du såklart inte heller om du är försatt i karantän (frivillig eller inte) eller om du väntar på resultat från ett coronatest.

ALLMÄNT

 • Evenemanget har xx deltagare och xx ledare, dvs xx personer på plats.
 • Vi håller till i och omkring [evenemangsplatsen].
 • Till och från evenemanget kommer de flesta deltagarna med [en abonnerad buss/egen skjuts/samåkande/med cykel…].
 • [Annat allmänt värt att nämna]

TRANSPORTEN (denna uppbyggd enligt att det finns en abonnerad buss, som har dubbelt så många sittplatser som antalet passagerare)

 • Transporten till och från evenemanget arrangeras med en abonnerad buss, vilket minimerar riskerna för smitta “utifrån”, däremot är deltagarna tillsammans i ett slutet utrymme under några timmars tid.
 • Ombord på bussen är handtvättmöjligheterna dåliga.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

 • Vi har en xx-personers buss till förfogande för ca xx bussåkare, det betyder att ni som åker buss har möjlighet att sprida ut er i bussen; gärna så att de som annars också umgås sitter på samma område.

Hur kan du själv minimera risken?

 • Om du deltar i evenemanget tillsammans med personer som du annars också umgås med, så kan du gärna i bussen sätta dig tillsammans med dem. I bussen finns ca dubbelt fler sittplatser än ni är passagerare, så det går att hålla ett visst avstånd till de andra.
 • Håll god handhygien och nys, hosta och snyt dig rätt under bussfärden.
 • Ha gärna en egen handdesi-flaska för att kunna hålla händerna rena trots att handtvättmöjligheterna på bussen är skrala.
 • Deltagare som är över 15 år ska helst ha ansiktsmask under bussresan.
 • Ifall bussresan känns för otrygg finns alternativet att du istället tar dig till evenemanget med egen skjuts.

PÅ KURSGÅRDEN (denna uppbyggd enligt en stuga där deltagarna övernattar i 6-personers rum)

Vi spenderar en del tid inne på kursgården, och deltagarna (de som inte sover utomhus) sover tillsammans i 6-personers rum. Vi kan inte garantera att säkerhetsavstånd hålls helt och hållet i alla situationer.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

 • Vi påminner om god handhygien. Inne i kursgården finns goda handtvättningsmöjligheter.
 • Vi påminner om att hålla säkerhetsavstånd.
 • Deltagarna som sover inomhus sover i 6-personers rum. (Vi kommer antagligen inte att behöva fylla rummen, men kan inte garantera att just du får sova i ett rum med färre än 6 deltagare.)
 • Vi planerar sovindelningen så att deltagare som annars också umgås (till exempel är från samma klass) så långt som möjligt sover i samma utrymmen. (Deltagare som inte har någon sådan naturlig koppling till andra deltagare kommer ju såklart ändå att få en grupp att sova med.)
 • Deltagare får ha med sig eget tält/vindskydd och sova utomhus ensam eller tillsammans med en eller flera kompisar. Räkna med att vara högst hälften av det personantal som tältet/vindskyddet är gjort för.
 • Största delen av programmet hålls utomhus.
 • Måltiderna äts utomhus.

Hur kan du själv minimera riskerna?

 • Sträva efter att hålla avstånd, tvätta händerna ofta och noga och nys, hosta och snyt dig rätt.

I PROGRAMMET

 • I programmet rör vi oss omkring, samarbetar med varandra, pratar aktivt och kanske ropar och sjunger ibland.
 • Utomhus kan det vara mer utmanande att sköta om sin handhygien än inomhus.
 • I den egna gruppen kan det vara utmanande att hålla säkerhetsavstånd hela tiden, eftersom många uppgifter görs tillsammans.
 • Vi använder i viss mån gemensamma redskap.
 • I kösituationer kan det vara svårt att komma ihåg säkerhetsavstånd.

Vad gör vi för att minimera riskerna?

 • Programmet sker mestadels utomhus.
 • Vi ser till att det finns lättåtkomliga handtvättningspunkter och påminner om handtvätt eller användning av handdesi, framförallt innan man rör gemensamma redskap.
 • Vi har i planeringen av programmet undvikit programpunkter som innebär mycket fysisk kontakt.
 • Vi strävar efter att bilda grupper med deltagare som annars också träffas. (Men ser såklart till att alla får vara i en grupp även om de inte har nära kompisar på evenemanget.)
 • I kösituationer påminner vi om att hålla säkerhetsavstånd.

Hur kan du själv minimera riskerna?

 • Håll säkerhetsavstånd till andra grupper och till ledarna.
 • Kom ihåg god handhygien och att hosta, nysa eller snyta dig rätt.
 • Kom framförallt ihåg att tvätta händerna innan du rör vid gemensam utrustning.

FAQ

Vad gör jag om jag blir sjuk före evenemanget?

[information om vem man ska kontakta]

Vad gör jag om jag blir sjuk då jag redan är på evenemanget?

Tala med en ledare på evenemanget och berätta att du är sjuk. Du får gå avsides och vila dig. Ledaren kontaktar din vårdnadshavare och vårdnadshavaren ser till att du kan hämtas från evenemanget så fort som möjligt.

Kan evenemanget ännu bli inhiberat och vad händer då?

Vi hoppas och håller tummar och tår för att vi ska kunna fullfölja evenemanget, men såklart finns risken att vi med mycket kort varsel är tvungna att ställa in helt och hållet. I så fall kontaktar vi omedelbart alla deltagare och meddelar om läget och betalda deltagaravgifter betalas tillbaka.

Vi påminner ännu en gång om att ingen ska komma till evenemanget sjuk eller ens krasslig.


Kårinfo 4 hösten 2020 (skickad per e-post 24.9)

Ett stort tack till alla er ledare som trots utmanande omständigheter erbjuder era scouter verksamhet. Tack även till alla er som kom med bra coronatips under scoutledarträffarna. Härligt att så många kårer kunde delta. Du som inte deltog men är intresserad av det som diskuterades, hittar materialet här: https://www.scout.fi/for-karen/karstod/scoutledartraffar/

INNEHÅLL:  

 • Regionförvaltningsverket har uppdaterat  regionala rekommendationer
 • Planeringen av FiSScAkademin fortsätter
 • Uppmärksamma era kårmedlemmar om
 • Hur beakta Covid19  i adventskalenderkampanjen?
 • Trots säkerhetsåtgärder kan kårens verksamhet påverkas av coronasmitta 

Fortsättningsvis viktigt att trygga säkerheten under evenemang, kommunernas roll stärks vid lokala sjukdomskluster

Regionförvaltningsverket har den 22.9 utkommit med uppdaterade regionala rekommendationer.

Notera åtminstone detta:

“I Finland har man under de senaste veckorna konstaterat allt fler omfattande kluster av coronasmittor och massexponeringar med början i hemlandet som har lett till fortsatt smittspridning. Risken för massexponeringar och för att sjukdomen sprids är särskilt stor i alla situationer med stora folksamlingar där personerna kan råka i närkontakt med varandra.

För att förebygga smittspridningen har t.ex. Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland den 22 september 2020 beslutat att man i oktober inomhus och på avgränsade platser utomhus kan ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för över 50 personer om evenemangsarrangören kan trygga deltagarnas säkerhet. Evenemangets säkerhet tryggas genom att följa Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta som är uppdaterad den 21 september 2020.

I anvisningen förutsätts till exempel att:

 • det för att undvika närkontakt mellan deltagare eller sällskap ska ses till att det är möjligt att hålla säkra avstånd om 1–2 meter
 • man i situationer där det kan uppstå köer påminner och hjälper deltagarna att hålla säkra avstånd
 • arrangören instruerar deltagarna om säkert avstånd, god handhygien och ger dem möjlighet att rengöra händerna.

Hanteringen av epidemin utgår från lokalt och regionalt beslutsfattande, regionförvaltningsverkens beslut styr verksamheten på allmän nivå. Om sjukdomsläget plötsligt försämras kan den aktuella kommunen lokalt införa striktare restriktioner för att bekämpa epidemispridningen.”

Läs mer om regionala anvisningar på din ort på Regionförvaltningsverkets sidor.

Planeringen av FiSScAkademin fortsätter

I nuläge med de anvisningar Regionförvaltningsverket utkommit med fortsätter planeringen av FiSScAkademin som ett fysiskt evenemang i Karis. Arrangörerna följer kontinuerligt med hur coronaläget utvecklas och följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Vi planerar självfallet ett evenemang där vi kan trygga deltagarnas säkerhet. Mera information om konkreta åtgärder får deltagarna närmare evenemanget.

På grund av den speciella situationen har du som deltagare rätt att avboka ditt deltagande avgiftsfritt. Men för att vi ska kunna planera inkvartering och mat ber vi er att meddela om eventuell annullering i god tid! Om bara möjligt så helst en vecka före evenemanget, den 18.10. Vi påminner er om att inte delta på plats om du blir sjuk, känner förkylningssymptom eller är placerad i karantän. Sista anmälningsdagen till FiSScAkademin är inkommande söndag, 27.9, läs mera här om programmet och anmälan: scout.fi/fisscakademin

Uppmärksamma era kårmedlemmar om att:

 • Om du varit på coronatest och väntar på ditt resultat, får du absolut inte delta i scoutverksamhet trots att dina symptom eventuellt redan lättat och du kanske inte längre känner dig sjuk. En stor del av kårens ledare och övriga kårmedlemmar kan försättas i karantän ifall de exponerats för smitta.
  Det kan vara bra för kårerna även att komma ihåg att de snabbt måste kunna (i alla fall delvis) övergå till distansverksamhet.
 • Är du placerad i karantän, exempelvis  p.g.a. att du varit i närkontakt med en smittad person, bör du vara i karantän under hela den tid som anvisats av myndigheterna (vanligtvis 14 dygn), ett negativt testresultat räcker inte för att avbryta karantänen. THL:s anvisningar: “Även om testresultat är negativt, ska man fortsättningsvis hålla sig i karantän om man har utsatts för konstaterat coronafall eller anlänt från ett land för vilket frivillig karantän rekommenderas.”

Följ med anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerat!

Hur beakta Covid19  i adventskalenderkampanjen?

Så som i all scoutverksamhet värnar vi även inför adventskalenderförsäljningen om säkerhet i första hand. Vi säljer kalendrar om det är möjligt att genomföra tryggt. Försäljningen sker sedan tidigare allt som oftast ute och med små insatser kan ni anvisa era försäljare att hålla rikligt med avstånd till kunderna. Det finns redan nu några saker ni kan bekata gällande säkerhet för era försäljare.

 • Utnyttja https://www.adventtikalenteri.fi– webbshopen. Marknadsför kårens kampanj i webbshopen, det är ett tryggt sätt att både sälja och köpa! Kårens andel av försäljningsintäkterna är den samma (4,50/såld kalender)
 • Fundera på att erbjuda alternativa betalsätt åt både kunderna och som trygghet för försäljarna. MobilePay erbjuder kårerna förmånligare priser under tipunkten 1.10-31.12.2020. MyShop –transaktioner erbjuds till priset 0,5 % av betalningen utan en minimigräns (normalt 0,75 % / 6 snt). För adventskalendern betyder det att ni betalar åt MobilePay 5 snt/såld kalender. Kåren kan skapa oändligt med underkonton (kortnummer som fungerar som MobilePay mottagarnummer) med hjälp av vilka ni t.ex. på försäljarnivå kan följa med vem som sålt vad.
 • Har ni möjlighet att erbjuda distansförsäljning lokalt? Kan ni på er ort uppmuntra kunder att beställa sin kalender av julkampanjchefen och sedan leverera kalendrarna till hemdörren t.ex. en gång i veckan?

Trots säkerhetsåtgärder kan kårens verksamhet påverkas av coronasmitta

Trots omsorgsfulla säkerhetsåtgärder kan det under hösten uppdagas att någon av kårens medlemmar bekräftas vara smittad av coronavirus och att kårens övriga medlemmar p.g.a. detta kan ha blivit exponerade för smittan. Personer som misstänks ha blivit exponerade för smittan kontaktas alltid av sjukvårdsmyndigheter.

Det viktigaste i kommunikationen kring coronavirus är att inga namn publiceras. För att undvika rykten och oro kan det dock vara nödvändigt att informera berörda kårens vårdnadshavare och övriga medlemmar om att det inom kåren förekommit exponering. Det viktigaste är att ni följer de anvisningar ni fått av sjukvårdsmyndigheterna.

Om en kårmedlem bekräftas vara smittad av coronavirus och eventuell exponering har skett, informera FiSSc:s verksamhetsledare omgående. Misstankar gällande smittspridning behöver inte rapporteras till FiSSc:s verksamhetsledare.

Sjukvårdsmyndigheterna kan vid en eventuell exponering av kårmedlemmar be kåren om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare (namn + telefonnummer). Dessa bör kåren omgående leverera åt myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227). Notera att myndigheterna förväntas få tillgång till informationen inom några timmar så att man snabbt kan spåra eventuella smittokedjor!

Gör såhär:

 • Kontakta FiSSc:s verksamhetsledare Jonna Sahala (jonna.sahala@scout.fi, 050 3535037)
 • Sjukvårdsmyndigheterna kontaktar eventuella direkt exponerade
 • Exponerade kårmedlemmar följer de anvisningar de fått av sjukvårdsmyndigheterna

För att minska på onödig oro kan det vara skäl att kåren (t.ex. kårchefen/styrelsemedlem) informerar vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Det kan vara väsentligt att informera övriga medlemmar som deltagit i möten i samma utrymmen under samma kväll som en eventuell exponering skett. Överväg dock alltid noggrant hur brett ni informerar. För ett dylikt meddelande bör ni ha tillstånd av sjukvårdsmyndigheterna eller av den person /hens vårdnadshavare som smittats med coronavirus.

Meddelandet kan t.ex. lyda såhär:

”En av kårmedlemmarna som deltagit i verksamheten har smittats med coronavirus. Sjukvårdsmyndigheterna är i kontakt med dem som direkt exponerats för smitta och ger anvisningar gällande vidare åtgärder. Övriga kårmedlemmar har inte exponerats för Covid-19.För att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt följer vi de hygien- och säkerhetsanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerar. Läs mera på adressen www.scout.fi/corona.”

Läs mera om vad kåren bör beakta vid kommunikation om en eventuell coronasmitta inom verksamheten på www.scout.fi/corona.


Kårinfo 3/hösten 2020 (skickades per e-post 11.9)

Detta är det tredje kårinfomailet i coronatider för denna höst.

I detta meddelande hittar du information om följande:

Kom på scoutledarträff! Sista anmälningsdag idag

Scoutledarträffarna är till för alla ledare i FiSSc. Den 19 och 20.9 kl. 10-15 är det dags för höstens scoutledarträffar. På lördagen samlas vi i Åbo och Jakobstad, på söndagen i Helsingfors och Vasa. Välkommen med!

Scoutledarträffarna genomförs fysiskt på plats på de fyra orterna, men det finns också möjlighet att delta i delar av programmet på distans. Observera att vi på grund av corona-epidemin har ändrat mötesplats i Åbo och i Vasa, för att säkerställa att deltagarna kan hålla avstånd från varandra. Det finns också handdesinfektionsmedel tillgängligt och möjlighet att tvätta händerna. Vi uppmuntrar alla deltagare att vara noggranna med hygienen och fysiskt avstånd. Du är välkommen att använda ansiktsmask, ifall du så vill.

Sista anmälningsdag till träffarna är idag, den 11.9 Anmäl dig i Kuksa också om du tänker delta på distans, i så fall markerar du i tilläggsuppgifterna att du deltar på distans. Ett infobrev med länkar till distansmötena (vi använder Microsoft Teams) skickas till alla anmälda deltagare i slutet av nästa vecka.

Träffarnas innehåll och tidtabell:

10:00 Hej och välkommen
10:15-11:15 Infoärenden (möjligt att vara med online)
o Utmärkelsetecken
o Uteverksamhet: nyakurser mm.
o Ledarstöd: handslag, klyset, bästa stället
o Nytt i Kuksa
o Adventskalenderkampanjen
11:15 Pauslek (inte möjligt att delta online)
11:30-12:15 Diskussionspass – kårerna planerar och diskuterar tillsammans (på plats, men möjligt att koppla upp sig online till varje ort skilt)
12:15-13:00 Lunch
13:00-13:15 Hälsningar från vuxenrekryteringskampanjen + Häftiga lägeruppdrag 2021
13:15-14:15 Diskussionen med förbundsstyrelsens – om FS, FiSSc, uppdrag, styrelseval (online, med diskussion på plats)
14:15-15:00 Guldtipsdiskussion: rekrytering till kårstyrelser + ledaruppdrag – Interaktiv, utomhus om vädret tillåter (inte onlinemöjlighet)

Lagen om föreningsmöten föreslås få fortsättning

Regeringen föreslår en fortsättning på den temporära lag genom vilken bolag, andelslag och föreningar på grund av coronapandemin kan ordna möten på ett säkert sätt genom att tillåta distansdeltagande och genom att tillåta att deltagarna anlitar ett ombud. Det föreslås ingen möjlighet att avvika från tidsfristerna för stämmor och möten.

Undantagsarrangemangen föreslås träda i kraft 1 oktober 2020 och gälla till och med 30 juni 2021.

https://valtioneuvosto.fi/sv/-/1410853/bolag-andelslag-och-foreningar-foreslas-kunna-ordna-moten-pa-distans-aven-framover

Covid-19 sidor att ha koll på:


Kårinfo 2/hösten 2020 (skickades per e-post 4.9)

Detta är det andra kårInfomailet i coronatider för denna höst.

I detta meddelande hittar du information om följande:

Finlands Scouters uppdaterade anvisningar till kårerna 2.9

 • Scoutverksamhet går att arrangera tillsvidare som normalt. Givetvis är det viktigt att speciell hänsyn gällande hygien- och säkerhetsanvisningar fortsatt tas. Så gott som all scoutverksamhet kan förverkligas utomhus. Planera därför höstens program så att ni kan vara ute.
 • Regionförvaltningsverket fattade måndagen 24.8.2020 beslut gällande offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. I september kan tillställningar för över 50 personer ordnas inomhus och i avgränsade områden utomhus, förutsatt att man kan trygga deltagarnas säkerhet enligt Institutet för hälsa och välfärds och undervisnings- och kulturministeriets anvisning om förhindrande av coronavirussmitta. I anvisningen förutsätts till exempel det för att undvika närkontakt mellan deltagare ska säkerställas att det är möjligt att hålla 1–2 meters säkerhetsavstånd och arrangören ska instruera deltagarna om säkerhetsavstånden och god handhygien samt ge dem möjlighet att rengöra händerna.
 • Anvisningen ovan gäller alla scoutevenemang, utbildningar och möten (kårens, distriktsorganisationernas och centralorganisationens). Beslutet om ett evenemang ordnas görs från fall till fall, så det är bra att följa med evenemangens egen kommunikation noga. Om det bara är möjligt är det önskvärt att möjliggöra digitalt medverkande.
 • För resor utomlands måste statsrådets reserekommendationer följas. Anvisningar hittas t.ex. på Utrikesministeriets hemsida. Även om begränsningar inte finns, är det skäl att överväga noggrant allt resande. Kom ihåg att scoutresor utomlands alltid måste meddelas till Finlands Scouters kansli.

Läs anvisningarna i sin helhet här!

Bra att tänka på i verksamheten i höst

Minneslistan för höstens verksamhet (den som ingick i förra corona-infomejlet) finns här. 

Om ni arrangerar evenemang för fler än 50 personer måste ni vara extra aktsamma och se till att alla skyddsåtgärder tas. Också ifall deltagarna är färre än 50 är det såklart viktigt med handhygien, avstånd och andra åtgärder (t.ex. de som nämns i minneslistan ovan), men där har ni ändå (enligt nu rådande restriktioner) större frihet att göra undantag där det känns nödvändigt och tänka själva (till exempel då ni planerar hur ni använder övernattningsutrymmen och hur ni arrangerar transporter).

Det viktiga är att informera hemmen om vad som gäller; ifall ni åker till evenemanget i en fullsatt abonnerad buss, så är det viktigt att informera om att det kommer att vara så, så att deltagarna själva kan avgöra om de vill ta sig till evenemanget på annat sätt, använda mask eller dylikt (maskrekommendationen gäller för personer över 15, så yngre scouter behöver ni inte rekommendera att använda mask). Och då ni planerat övernattningsarrangemangen (till exempel bestämt hur många som inkvarteras per rum i kursgården), så är också detta något ni gärna kan informera om, och också berätta om det finns en möjlighet att till exempel sova ute i egen hängmatta.

Kommunikation gällande coronasmitta i kåren

Trots omsorgsfulla säkerhetsåtgärder kan det under hösten uppdagas att någon av kårens medlemmar bekräftas vara smittad av coronavirus och att kårens övriga medlemmar p.g.a. detta kan ha blivit exponerade för smittan. Personer som misstänks ha blivit exponerade för smittan kontaktas alltid av sjukvårdsmyndigheter.
Det viktigaste i kommunikationen kring coronavirus är att inga namn publiceras. För att undvika rykten och oro kan det dock vara nödvändigt att informera kårens vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Se modellmeddelande nedan.

Om en kårmedlem bekräftas vara smittad av coronavirus och eventuell exponering har skett, informera FiSSc:s verksamhetsledare omgående. Misstankar gällande smittspridning behöver inte rapporteras till FiSSc:s verksamhetsledare.

Sjukvårdsmyndigheterna kan vid en eventuell exponering av kårmedlemmar be kåren om att få kontaktuppgifter till vårdnadshavare (namn + telefonnummer). Dessa bör kåren omgående leverera åt myndigheterna i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar (21.12.2016/1227)

Gör såhär:

 • Kontakta FiSSc:s verksamhetsledare
 • Sjukvårdsmyndigheterna kontaktar eventuella direkt exponerade
 • Exponerade kårmedlemmar följer de anvisningar de fått av sjukvårdsmyndigheterna
 • För att minska på onödig oro kan det vara skäl att kåren (t.ex. kårchefen/styrelsemedlem) informerar vårdnadshavare och övriga medlemmar om läget i kåren. Det kan vara väsentligt att informera övriga medlemmar som deltagit i möten i samma utrymmen under samma kväll som en eventuell exponering skett. Överväg dock alltid noggrant hur brett ni informerar. För ett dylikt meddelande bör ni ha tillstånd av sjukvårdsmyndigheterna eller av den person /hens vårdnadshavare som smittats med coronavirus. Meddelandet kan t.ex. lyda såhär:

”En av kårmedlemmarna som deltagit i verksamheten har smittats med coronavirus. Sjukvårdsmyndigheterna är i kontakt med dem som direkt exponerats för smitta och ger anvisningar gällande vidare åtgärder. Övriga kårmedlemmar har inte exponerats för Covid-19.
För att vår verksamhet ska vara så säker som möjligt följer vi de hygien- och säkerhetsanvisningar som Institutet för hälsa och välfärd publicerar. Läs mera på adressen www.scout.fi/corona.”

Respektera personlig integritet

Samma anvisning kan användas gällande gruppmöten, utfärder eller övriga kårevenemang. Kom ihåg att respektera personlig integritet även under undantagstillstånd. Då du informerar om en eventuell exponering allmänt inom kåren, försäkra dig om att den smittades identitet inte kan härledas i meddelandet och att du har tillstånd till utskicket av sjukvårdsmyndigheter eller den smittade/-s vårdnadshavare.

Kom även ihåg att det är tillräckligt att ni gör ert bästa för att hindra smittspridning. Påminn vårdnadshavare och övriga ledare om att man endast kan delta i verksamheten om man är frisk. God handhygien, att undvika närkontakt i veckoverksamheten och verksamhet utomhus minskar smittorisken. Vi strävar efter att även denna höst erbjuda barn och unga en viktig och säker hobbyverksamhet.

FiSSc:s verksamhetsledare:
Jonna Sahala: jonna.sahala@scout.fi, puh. 050 353 5037

Runtom i landet finns det redan kårer som berörts av coronafall i verksamheten, här är en kårchefs iakttagelse av situationen som kan vara bra att reflektera över också inom er kår:
”En tanke som slog mig och säkert är bra att också beakta på förbundsnivå är att en relativt stor del av en kårs aktiva ledare kan slås ut snabbt ifall de hamnar i karantän, även av en relativt begränsad exponerings incident. Det kan vara bra för kårerna att komma ihåg att de snabbt måste kunna (i alla fall delvis) övergå till distansverksamhet, även fast smittläget i landet är relativt under kontroll.”

Distansscoutingens tid är inte förbi

Just nu verkar det gå bra att ha möten och verksamhet där man träffas face-to-face, men det kan vara bra att ha distansscoutingen i bakfickan, för den händelse att verksamheten tillfälligt eller på längre sikt måste ske på distans (eller om ni har någon kårmedlem som inte vill komma på möten av rädsla för smittorisken; det är viktigt att hålla kontakten också med dem).
Distansscoutingtipsen finns samlade här!

Sök o finn – Höstens bästa tips på Covid-19-säker verksamhet

Den häftiga nattorienteringstävlingen Sök o finn – tävlingen där en tanke sparar 1000 steg – ordnas virtuellt 14-15.11. Praktiskt taget behöver du alltså inte ta ett enda steg, utan deltar från valfri plats, men tävlingen tar dig ändå ut på fantastiska äventyr till de mest otippade platser. Om du hittar fram, vill säga. Tävlingen sköts huvudsakligen via Whatsapp; du och ditt par får kluriga tips på vart ni ska ta er (virtuellt) och meddelar sedan vart ni kommit

Tävlingens målgrupp är explorerscouter, roverscouter och ledare som deltar i tvåpersoners lag (lagkompisarna behöver inte (ska inte) heller vara på samma ställe).
Tipsa ledargänget i din kår. Läs mer om tävlingen här!

Där kommer du också att kunna anmäla dig 1-15.10.2020 (Tävlingen har ett begränsat antal platser och platserna delas ut i anmälningsordning.)

Coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus

Undervisnings- och kultur-ministeriet meddelar om möjligheten att söka om ekonomiskt coronastöd för sammanslutningar som upprätthåller föreningshus. Om ni i kåren under våren renoverat er kårlokal eller haft andra kostnader som uppstått till följd av skötsel av lokalen kanske det här är något för er?

“Understödet är avsett för att stödja sammanslutningar och stiftelser som upprätthåller hus som är i bruk för föreningsändamål i det läge som förorsakats av coronapandemin. Bidrag beviljas i form av riktat allmänt understöd för sådana kostnader för underhåll och reparationer av föreningshus i underhållssyfte som uppstått efter den 13 mars 2020. Understödet får användas fram till den 31 mars 2021.”

Sista ansökningsdagen är den 18.9, läs mer här.

Appen – Coronablinkern

Coronablinkern är en app som produceras av Institutet för hälsa och välfärd. Genom Coronablinkern får du information om du enligt appens bedömning har blivit utsatt för coronaviruset. Om man konstaterar att du fått smittan, kan du meddela detta anonymt med appen. I appen är din integritet starkt skyddad. Du kan ladda ner den avgiftsfria mobilappen i din telefon från en appbutik (t.ex. App Store och Google Play).

Appen fungerar automatiskt i bakgrunden, utan att användningen av telefonen störs eller batteritiden förkortas. Användarnas telefoner skickar varandra en slumpmässig identifikationskod när de möter varandra. Telefonen sparar informationen om mötet. Om man konstaterar att du smittats av coronaviruset, får du av hälso- och sjukvården en öppningskod. När du matar in öppningskoden i appen varnar du anonymt de människor som du mött för en eventuell exponering. Om någon av de personer du möter anmäler att han eller hon har insjuknat, får du själv en varning om en eventuell exponering.

Det är frivilligt att ladda ner och använda Coronablinkern. Läs mer om appen här: https://koronavilkku.fi/sv/


Kårinfo 1/hösten 2020 (skickades per e-post 14.8)

Instruktioner för scoutverksamhet under hösten

Vi hoppas innerligt att inom scoutverksamheten under hösten ha möjlighet att träffas och dra ut på äventyr tillsammans, men hur det än blir så kommer pandemiläget att kräva en del specialarrangemang.

Myndigheterna kommer kontinuerligt ut med anvisningar och rekommendationer som vi såklart också följer inom scoutingen. Tillsammans med Finlands Scouter och utgående från THL:s rekommendationer ger vi i FiSSc anvisningar och tips an efter som det behövs.

Vi kommer under höstterminen att fortsätta med att varje vecka skicka ut ett infomejl till kårerna (kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda) med de senaste coronaanvisningarna, -rekommendationerna och tips för verksamheten.

Här kommer några rekommendationer för hur verksamheten kan göras trygg under hösten.

Kom ihåg att informera hemmen!

Det är viktigt att ni i kårerna nu i början av hösten, och sedan vid behov efterhand, informerar hemmen om hur pandemiläget beaktas i verksamheten. Många känner oro och osäkerhet, och det är viktigt att vårdnadshavarna vet vad som gäller och kan känna en trygghet kring verksamheten.

Då ni informerar om en kommande utfärd, förläggning eller hajk så är det också viktigt att ni informerar om hur pandemiläget beaktas där.

Om det är ett tag sedan ni senast kollade upp att medlemmarnas och vrdnadshavarnas kontaktuppgifter stämmer i Kuksa så är det bra att göra det nu, så att ni säkert får tag på medlemmarna snabbt då det behövs.

Hemmen förväntar sig att få anvisningar av kårerna.

Planera och informera om verksamheten på förhand:

 • Utomhus: Det är lättast att hålla säkerhetsavstånd utomhus.
 • Nästan alla aktiviteter ur scoutprogrammet går att verkställa ute. Planera alltså höstens program så att den hålls utomhus. Det finns redan nu tips på hur aktiviteterna kan utföras på scoutprogrammet.fi, men ni kan också fundera ut egna förslag.
 • Överväg möjligheten att även ha ledarmöten utomhus.
 • Då ni planerar utfärder, förläggningar och hajker är en stor del av programmet förmodligen utomhus. Finns det dessutom möjlighet att sova utomhus? Eller kan en del av deltagarna sova utomhus så att det blir mera plats inomhus för dem som sover där?
 • Informera hemmen på förhand om utomhusverksamhet, till exempel om vad som gäller då veckoverksamheten hålls utomhus. En påminnelse om kläder enligt väder, vattenflaska och sittunderlag är bra att lägga till i meddelandet om mötet.
 • Transport: Undvik i mån av möjlighet kollektivtrafik
 • Instruera mötesdeltagarna att gå eller cykla till mötet om möjligt.
 • Om det är för långt att gå kan samåkning till mötet kanske en möjlighet, gärna med personer som man annars också umgås med.
 • Om ni ska på utfärd, förläggning eller hajk: fundera på hur ni kan ta er till platsen. Kan ni cykla? Abonnera en buss? Samåka?
 • Om ni behöver åka kollektivt; använd ansiktsmask.
 • Undvik onödiga kontakter, be de vårdnadshavare som erbjuder skjuts att lämna av och plocka upp dem de skjutsar på parkeringsplatsen.
 • Utrustning: Det är bra om ledaren alltid har med sig första hjälpen utrustning, handdesinfektionsmedel, näsdukar och skräppåsar för hela gruppens behov.
 • Planera programmet så noggrant som möjligt denna höst, så det inte blir onödiga pauser under mötet.
 • Om THL rekommenderar användning av ansiktsmask på fritiden, så är det ledarens uppgift att påminna om det också på scoutmöten. Gruppen kan också sy egna tygmasker.
 • Påminn regelbundet scouterna och deras vårdnadshavare om att var och en bör vara fullt frisk på scoutsammankomster. Detta berör också ledarna. Vid behov kan ledaren be scouter som uppvisar symptom gå hem efter att ha kontaktat med vårdnadshavaren.
 • Kåren och gruppledaren bör aktivt följa med anvisningarna från ortens hälsomyndigheter. Om kåren har verksamhet i ett område där skolan måste stänga är det en god idé om även kåren endast har distansscouting under den tiden.
 • Distansverksamhet:
 • Det går ofta att ha ledarmöten online, men det finns såklart många fördelar med att träffas. Avväg och diskutera tillsammans vad som är vettigt för varje möte.
 • Om ni väljer att hålla ett fysiskt möte, kom då ihåg att alla kanske ändå inte kan eller vill vara med på plats och se gärna till att det ändå finns en möjlighet att delta på distans.
 • Kom ihåg att det finns scouter som inte vill eller vågar delta i verksamheten, till exempel på grund av att de själva eller någon i deras närhet hör till en riskgrupp. Glöm inte bort dem, utan försök att hålla någon form av kontakt och erbjud dem om möjligt någon form av distansverksamhet.

Under mötets/verksamhetens gång

Planera de praktiska säkerhetsåtgärderna och gör gärna alltid på samma sätt så alla lär sig hur det går till på era möten. Inled och avsluta exempelvis alltid med handtvätt om möjligt. Om det inte finns tillgång till tvål och vatten är handdesinfektionsmedel ett alternativ. Se också till vid möjlighet att det under hela mötet finns möjlighet till handtvätt vid behov. Förse er också med pappershanddukar. Ledaren är förstås den som har koll och förbereder!

 • Avstånd: planera program som möjliggör hållandet av distans till varandra. Undvik lekar med mycket nära kontakt.
 • Nys och snyt rätt: repetera och anvisa hur man nyser, snyter och hostar rätt. Använda pappersnäsdukar ska direkt slängas i soporna.
 • Gemensamma grejer: undvik i mån av möjlighet att använda gemensamma grejer så som sågar och yxor. Om flera personer använder samma grejer, putsa av dem då användaren byts.
 • Aktiviteter i små grupper: Spårningar med kontroller och aktiviteter i kärrhjul är bra exempel på system för att genomföra scoutmöten. De är också lämpliga att göra tillsammans med en annan åldersgrupp.
 • Djupa andetag: Vid rop och sång är det bra att hålla avstånd till kompisarna.
 • Koll på närvaro: anteckna vem som är på plats vid olika möten. Då finns det en lista på vem som ska kontaktas efteråt vid behov.
 • Om syskonring hör till era vanor, ta i bruk ett alternativt sätt till att hålla varann i hand. Armbågskontakt, ärmgrepp eller nåt eget roligare fungerar lika bra.
 • Ifall ni brukar bjuda på mat på mötena; tänk på att under den här tiden gärna välja sådan traktering så att det är enkelt att bara röra den mat man själv äter.

Efter mötet:

 • Städning: Diskutera i kåren om ni behöver nya rutiner kring städning och hur de i så fall sköts. Om inomhusutrymmen använts så kan det till exempel vara bra att torka av dörrhandtagen mellan gruppmöten.
 • Om någon blir sjuk: Ifall någon i gruppen (eller ledaren själv) efter mötet får sjukdomssymptom så ska ni följa de direktiv som ges av myndigheterna. Den kan vara bra att redan på förhand kolla upp kontaktuppgifterna till kommunens coronarådgivning så att ni färdigt vet vart ni ska ringa om det behövs. Av myndigheterna får ni direktiv om hur ni inom kåren kan informera om misstankar om smittorisk. Kom ihåg att skydda personens integritet och så långt som möjligt undvika att ange namnet på den smittade (också i denna fråga kan kommunens coronarådgivning ge direktiv).
 • Lyssna på scouternas oro: För någon av gruppmedlemmarna kan gruppledaren vara den enda trygga vuxna personen. Tänk på att reservera tid för att lyssna på gruppmedlemmarna och prata med dem om deras oro kring situationen. Be kårens trygghetsperson om hjälp om det behövs.

Hela tiden:

Kom ihåg att du gör ett väldigt viktigt arbete under den här exceptionella tiden. För det ska du ha ett stort tack!

Glöm inte att njuta av scoutingen och av scoutkompisarnas sällskap. Trots att väldigt mycket är annorlunda nu, så gäller fortfarande samma bekanta saker; gemenskap, att göra tillsammans, att ha roligt och att få nya upplevelser och erfarenheter.VÅREN 2020:

Utskick per e-post: kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda.

Kårinfo 9 (skickades per e-post 29.5)

Detta är det nionde och samtidigt vårens sista kårInfomail i coronatider. Ett stort tack till alla er som under undantagsläget tagit emot en mängd viktig information varje vecka. Vi vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Vårmöte 3.6 kl. 18.30
 • Kandidater sökes till styrelseposter
 • Kandidatpresentation: styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • Sommarlägret – ett digitalt superläger!
 • Kuksa anmälningsblanketten coronatext
 • Höststarten efter coronavåren
 • #scoutahemma
 • Evenemangsinfo inför hösten

Vårmöte 3.6.2020 kl. 18.30

Onsdagen den 3 juni samlas vi för förbundens vårmöte online. Vi vill påminna er om att fullmakterna bör lämnas in senast på tisdagen 2.6 kl. 12.00 till adressen kansliet@scout.fi. Kallelsen till vårmötet skickades till kårerna 13.5. Läs kallelsen här! 

Kandidater sökes till styrelseposter i förbundet!

Förbundsstyrelsen är stället om du vill påverka och besluta om strategiska frågor i FiSSc. Från höstmötet blev tre platser obesatta och nu gör vi ett försök att tillsätta dessa på vårmötet den 3.6 genom utfyllnadsval.

De lediganslagna styrelseposterna är:

 • styrelsemedlem med ansvar för kommunikation
 • styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • styrelsemedlem med ansvar för samhällsfrågor.

Dessutom ryktas det att många poster i den nuvarande styrelsen kommer att behöva nya förmågor inför följande mandatperiod 2021-2022. Känner du för att höra till dem som arbetar med att synliggöra styrelseposterna och sondera kandidater? Ställ upp som rekryteringskommitténs ordförande eller som medlem i rekryteringskommittén!

Alla posterna är utkiksposter för scoutingen. En kandidatpresentation lär redan komma för ledarstödsposten. Observera att det under vårmötet inte kan förrättas slutna val eftersom vi inte har förutsättningar för att genomföra sådana. Ifall av flera kandidater för samma post, skjuts valet/valen upp till höstmötet.

Vill du höra mera eller anmäla din kandidatur? Kontakta vice scoutchef Daniela Karlsson 040 503 1866 eller daniela.karlsson@scout.fi.

Kandidatpresentation för styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd – Kim Backlund

Jag är 44år och pappa till 3 scouter. Jag började scouta som 39 åring och harmas ännu av att jag inte började tidigare. Jag jobbar som byggföretagare och jordbrukare. Jag tycker om att bygga och elda när jag är ute med scouterna, och jag är riktigt bra på att koka kaffe, troligtvis bättre än någon annan på att koka kaffe, troligtvis bäst i värden på att koka kaffe. Jag skall göra scout great again.

Tidigare scoutuppdrag: 
Jag har varit i Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarnas styrelse och är med i utegruppen

Vad är dina tankar om styrelsearbete och vart FiSSc är på väg? 
Jag vill att flera ledare ska få insikt i vad förtroende uppdrag går ut på och få upp intresset att ta på uppdrag inom FiSSc.

Vad vill du jobba för inom ledarstöd? 
Jag vill att så många scouter skall vara med så länge som möjligt, därför vill jag jobba för att ledare skall kunna hitta betydelsefulla och intressanta uppdrag utan att känna att de måste dra scoutgrupper, istället kanske specialisera sej på ett område. Att man redan som explo och rover skall kunna ta en annan riktning än att vara patrulledare. För alla är inte ledare.

Hur kan vi inom scouterna jobba mera för att säkerställa att våra frivilliga trivs och orkar med sina uppdrag?
Att uppdragen som frivilliga tar på skall vara på individnivå och inte kännas övermäktigt.

Vad behöver man erbjuda åt vuxna för att de ska vilja komma med/hållas med som frivilliga i scouterna?
En gemenskap som man inte vill vara utan och att de känner sej betydelsefulla.

SOMMARLÄGRET – ett digitalt superläger!

FiSSc samarbetar med flera andra finlandssvenska organsationer för att tillsammans förverkliga Sommarlägret – ett digtalt superläger. Tre sommarlovsdagar, 32 roliga workshops att välja mellan och över 100 lägerdeltagare från hela Svenskfinland.

Det digitala lägret är riktat till barn i årskurs 1-6 och arrangeras 15-17.6 kl. 9.45-15 varje dag. Mera information och anmälan www.sfv.fi/evenemang. Anmälningsformuläret öppnar under vecka 23.

Det finns färdigt Some-material för er att använda om kåren vill sprida information om lägret bland era yngre åldersgrupper! Ni hittar bilder och korta reklamtexter i materialbanken: https://partio.emmi.fi/f/BTJC

Kuksa anmälningsblankettens coronatext

På grund av undantagsläget coronavirusepidemin förorsakat bör extra noggrannhet fästas vid hygien och hälsa om ni i kåren arrangerar evenemang. Finlands Scouters anvisningar för evenemang under sommaren hittar ni på sidan scout.fi/corona. Utöver anvisningarna har man i Kuksa lagt in en automatisk text gällande covid-19 vid evenemangsanmälningar.

Tanken med texten som införts i Kuksas anmälningsblanketter är att ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk. Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

Kuksa-texten lyder såhär: 
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.

[ ] Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten

Höststarten efter coronavåren

Den här våren har varit en mycket speciell tid och scouting som hobby har antingen ändrat form eller fungerat med sparlåga. Nu behövs det ledarskap i kårerna så att verksamheten rullar igång igen! Vi får räkna med att allt kommer att finna nya former, men huvudsaken är ändå att verksamheten kommer igång.

Eftersom det är svårt att förutspå hur hösten kommer att se ut har vi skapat tips som stöd för tre möjliga scenarion i höst – ta del av dem här!

Läs också tipsen på hur ni kan planera redan nu för den kommande verksamheten!

Beställ #scoutahemma märket

Nu har de första 300 #scoutahemma-märkena skickats ut till beställande kårer.

Märkena kan beställas hela sommaren och hösten, men om ni vill hinna få märkena under sommaren så bör ni beställa dem senast 10.6.

För märket finns en uppgiftshelhet bestående av obligatoriska och valbara uppgifter. Kom ihåg att ni också kan dela ut märket för ungefär motsvarande mängd uppgifter som era scouter har gjort inom ramen för kårens egen distansverksamhet, ifall ni haft sådan. Ni behöver alltså inte följa märkets uppgiftshelhet ifall ni har en egen välfungerande uppgiftshelhet själva.

#scoutahemmamärkets uppgifter finns på scout.fi-sidan

Fyll i beställningsblanketten här!

FiSSc-händelser i augusti och september

En hel del evenemang och några utbildningar ordnas av FiSSc i augusti-september. De har alla anmälningsdeadlines som är tidigare än 15.9.

Information om dem finns här:

Och i “åldersgruppsbladen” med evenemangen i augusti-september åldersvis (sprid jättegärna till kårmedlemmarna):

Höstens evenemang söker också staber. Många stabsuppdrag hittas nu i uppdragsbörsen där du kan söka om uppdrag (du kan filtrera fram stabsuppdragen genom att se till att det i organisationsfältet står Finlands Svenska Scouter och i Erfarenhet-fältet står Tapahtumat (=evenemang).)

Evenemangsinfomejlet med evenemang som har sista anmälningsdag 15.9 skickas ut i början av augusti, och kommer också att finnas här: https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/evenemangsinfo/.


Kårinfo 8 (skickades per e-post 15.5)

Detta är det åttonde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla fortfarande på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Vad betyder det att scoutpausen gradvis avvecklas?
  • Regeringens centrala linjedragningar ur ett scoutperspektiv
  • Sommarens scoutaktiviteter
  • Distansscouting under sommaren
  • Läger
  • Distansläger
  • Seglatser
 • Scouterna finns nu på Discord
 • Scoutkaffe i coronatider

Vad betyder det att scoutpausen gradvis avvecklas?

Riktlinjer för scoutverksamhet när samhället stegvis öppnas upp 

Andan per 14.5 är att samhället stegvis öppnas och att man lättar på givna begränsningar. Myndigheters och statsrådets anvisningar och rekommendationer uppdateras an efter som coronaläget ändras, förbundet följer upp dem och uppmanar även kårerna att aktivt följa de anvisningar som ges. Speciellt lönar det sig att lokalt checka den egna stadens/kommunens anvisningar då kåren planerar någon verksamhet.

FiSSc följer läget kontinuerligt och uppdaterar an efter anvisningar till medlemmarna. Scoutverksamhetens målsättning ska gärna vara, att så fort det är möjligt att på ett tryggt sätt för alla parter erbjuda scouter möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning och i vårt fall scoutverksamhet. Läs här scouternas senaste riktlinjer inför sommaren: scout.fi/corona.

REGERINGENS CENTRALA LINJEDRAGNINGAR UR ETT SCOUTPERSPEKTIV

 • Fr.o.m. 1.6 tillåts samlingar på max 50 personer. Det gäller i vårt fall aktiviteter, utfärder, läger, möten, samlingar och seglatser. Detta förutsatt att hygien och distansering kan arrangeras på ett vettigt sätt. Fortfarande är rekommendationen att scoutverksamhet huvudsakligen skjuts fram mot slutet av sommaren.
 • Utefritidsanläggningar öppnas 14.5, iaktta 10 personers begränsningen, fr.o.m. 1.6 max 50 personer (vandringar, läger, utbildningar).
 • De offentliga rummen öppnas gradvis 1.6. Innebär statliga och kommunala kultur-, ungdoms- och fritidsverksamheter. Det gäller också klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
 • Över 70-åringars fysiska kontakter med andra personer minimeras fortfarande.
 • Fritidsresor utomlands rekommenderas ej. Från utlandet anländande rekommenderas karantänliknande förhållanden i två veckor (nordiska, europeiska, globala evenemang och utbyten). Även resande möjliggörs stegvis.

SOMMARENS SCOUTAKTIVITETER 

Vid beaktande av samlingsrestriktionerna (max 50 personer), fysiskt avstånd samt hygien kan verksamhet arrangeras. Om hyrutrymmen används ska anvisningar från ägaren följas. Följ noga anvisningar från den egna kommunen. Gör en säkerhetsplan för verksamheten beaktande fysiskt avstånd vid verksamhet och måltider samt hur god hygien tryggas. Verksamheten genomförs på normalt sätt med anmälningar i Kuksa och beaktande av Säkerhetsföreskrifterna.

DISTANSSCOUTING UNDER SOMMAREN 

Distansscouting kan gärna fortsätta om det finns intresse och kapacitet. Scoutahemma-märket finns att beställa till kåren. Läs mera om scoutahemma-märket här. 

LÄGER

Lägerverksamhet är möjlig, om det lyckas att arrangera hygien och distans på ett tryggt sätt, och beakta riskgrupper. Scoutkårerna kan också överväga att ordna kortare dagsläger och undvika övernattningar om det underlättar arrangemangen.

Beakta: Fysiskt avstånd vid aktivitet och måltider. Beakta sammankomstrestriktionerna. Vid tältläger kan ett alternativ vara att alla sover i egna tält eller i hängmattor. Familjemedlemmar och smågrupper ska helst hållas sins emellan ihop och isär från andra i den mån det är möjligt.

Om någon insjuknar i covid-19 

Frågan ska beaktas i lägrets säkerhetsplan. Det lönar sig för kårerna att vid uppgörandet av säkerhetsplanen kontrollera frågan med kommunens egen ”coronatelefon”.

DISTANSLÄGER

Ett digitalt finlandssvenskt läger planeras för i sommar under ledning av en projektkoordinator finansierad av Svenska folkskolans vänner. Lägret arrangeras i juni under fyra dagar omfattande olika workshops som förbunden och organisationerna bidrar med. Scouterna är med i planeringen. Målgruppen är barn i lågstadieåldern. Aktiviteterna erbjuds via en digital platform. Tanken är att erbjuda ett brett utbud och kompensera bortfallet av många planerade läger.

Scouterna ordnar också läger (på finska) i Minecraft. Om ni vill vara med läs mer på: partio.fi/bitti

SEGLATSER

Gradvis återupptagning av seglatser

Seglatser kan göras mera säkra med hjälp av lätta åtgärder. Sjöscoutkåren Stormfågeln har delat med sig av sina tips för att minska på riskerna för smitta och spridning under seglatser:

 • Vid mån om möjlighet använder alla egna flytvästar under seglatser. Om man lånar kårens flytvästar är det på egen risk, eftersom de går från ena scouten till den nästa.
 • Vi uppmuntrar att syskon eller skolkompisar, som annars också träffar varandra, anmäler sig till samma seglatser, så att grupperna blandas så lite som möjligt. Dela in seglatsgrupperna så att syskon också kan anmäla sig tillsammans.
 • Handdesinfektionsmedel finns ombord på alla båtar och alla tvättar händerna före och efter varje seglats.
 • På övernattningsseglatser sover man inte ombord båten utan sover i hängmatta eller tält.

Har din kår redan funderat ut hur ni praktiskt kommer att bekata risker med covid-19 i er verksamhet? Tipsa oss gärna så att vi kan hjälpa andra kårer med samma funderingar. Fyll i kårens tips här!

Finlands Svenska Scouter uppmanar tillsammans med Kommunförbundet, Finlands svenska 4H, Mannerheims barnskyddsförbund m.fl. att föreningarna tar initiativ till samarbete inom kommunerna för att skapa verksamhet för barn. Det är en gyllene chans att ytterligare fördjupa samarbetet med andra tredje sektorns aktörer. Var gärna själva initiativtagare till ett lokalt planeringsmöte och involvera också kommunens fritidssektor.

Scouterna finns på Discord

Scouterna hittas nu också på Discord! På scout-kanalen kan du diskutera, spela eller hitta nya scoutvänner. Under de kommande veckorna kommer också mera organiserat program ordnas på kanalen. Gå med i scouternas kanal här: https://discord.com/invite/EHyrFT8

Scoutkaffe i coronatider

FiSSc har ordnat scoutkaffe i coronatider varje onsdag sen påsk. Ännu tar två tillfällen plats, onsdag 20.5 och 27.5 kl.14.30-15.00. Tröskeln att delta ska var låg och diskussionerna är mycket lättsamma. Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe Läs mer i Facebook-evenemanget. 


Kårinfo 7 (skickades per e-post 8.5)

Detta är det sjunde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla fortfarande på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Anvisningar för kårverksamhet under sommaren 2020
 • FiSSc:s seglatser 2020
 • Föreningsmöten i undantagsläge
 • #scoutahemma märket är här
 • Kårkorten skickas per e-post
 • Uppdaterad info gällande vårens inställda kurser och evenemang
 • O365 login för cheftrion nu möjligt!

Rekommendationer att beakta om ni arrangerande av evenemang i sommar!

Då Finland nu stegvis lättar på begränsningsåtgärderna gällande coronaepidemin, kan den sociala distanseringen gällande scoutverksamheten småningom avvecklas. Finlands Scouter följer statsrådets nyaste råd enligt vilka scoutverksamhet utan social distansering kan börja gradvis från och med medlet av maj. Gällande en del av verksamheten måste specialåtgärder tas.

Observera följande:

 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus.
 • Arrangera evenemang gärna först i juli-augusti, då vi igen har mera kunskap gällande epidemins framfart.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Delta i evenemang endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i evenemang. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare.
 • Försäkra er om speciellt god hygien under evenemanget. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!
 • Håll avstånd (rekommendationen är 2m) mellan deltagare i all verksamhet.
 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera evenemanget på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före evenemanget.
 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla deltagare.
 • Minimera antalet besök av t.ex. varuleverantörer och vårdnadshavare på evenemanget. Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla eventuella besökare, för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem.
 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar. Till anmälningsblanketten i Kuksa kommer det att infogas en standardtext gällande koronaepidemin. Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

Vi sammanställt sommarens coronainfo på webbsidan scout.fi/corona. Följ med sidan för aktuella anvisningar och praktiska tips.

Har din kår redan kommit på hur ni praktiskt kommer att beakta corona-anvisningarna i er verksamhet i sommar? Delge oss gärna era bästa tips, så sammanställer vi dem åt alla kårer på sidan scout.fi/corona!

Fyll i kårens tips här!

FiSSc:s seglatser 2020

Alla FiSSc:s seglatser med s/y Navigator i juni och juli inhiberas eller skjuts upp (kvälls- och dagsseglatserna inhiberas på grund av för få anmälda; de övriga seglatserna inhiberas på grund av svårighet att fullfölja seglatsprogrammet som sådant (vissa seglatser har för lågt deltagarantal, vissa rutter fungerar inte på grund av direktiv att inte segla utanför landets gränser, och längre seglatser utan möjlighet att övernatta någon annanstans än ombord på båten känns omöjliga att ordna enligt rådande direktiv)).

Följande seglatser arrangeras förhoppningsvis istället i augusti:

 • Yes We Can-seglats 31.7–2.8
 • Skärgårdsseglats 5–7.8
 • Kort offshoreseglats 7–9.8
 • Roverscout- och ledarseglats: 14–16.8 (enligt ursprunglig plan)

Alla seglatser ordnas från och till Helsingfors, eftersom det möjliggör att enstaka seglatser vid behov kan inhiberas utan att det påverkar de andra seglatserna.

De som varit anmälda till en seglats under sommaren får information om de ersättande seglatserna, och har förkörsrätt till dem. Om lediga platser informeras i händelsekalendern på scout.fi då läget klarnat.

Föreningsmöten i undantagsläge

Riksdagen godkände den 24.4.2020 en tillfällig avvikelse från föreningslagen. Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 1.5.2020 och gäller till den 30.9.2020. Enligt den kan kåren ordna sitt vår-/årsmöte ända fram till den 30.9, använda sig av ställföreträdare med fullmakt på mötet eller ordna mötet på distans även om stadgarna inte tillåter det.  Läs mera om föreningsmöten under undertagstillstånd.

#scoutahemma – märket är här!

Du såg väl att FiSSc lanserat ett #scoutahemma-märke? Kolla in uppgifterna för att göra märket och beställ dem till kåren genom att fylla i denna blankett.

Kårkorten skickas per e-post till kåren

Kårernas kårkort som bygger på årsrappporten är äntligen färdiga. Kårkorten och tips på hur ni kan tolka och använda uppgifterna skickas per e-post till kårchefen, vice kårchefen, uppdragschefen, programchefen och kårsekreteraren under vecka 19 och 20. Kårkortet har uppdaterats med en helt ny sida som ger statistik  om uppdrag och  ledarutbildningar i kåren. Trevlig läsning!

Uppdatering om vårens inställda kurser och evenemang

FiSScExplosion 14–15.3: nytt försök att ordna evenemanget görs 21–22.11 på Laitikkala i Pälkäne. (sista anmälningsdag 15.9)

Spejardagarna 28–29.3 i Närpes och i Pargas: redan från tidigare fanns Spejardagar i västra Nyland inplanerat 3-4.10. Utöver dessa läggs ett extra Spejardagsevenemang in 3–4.10 i Vasa. (sista anmälningsdag 15.9)

Skepparkursen (teori 28–29.3 och 18–19.4 samt praktik 21-24.5) ordnas inte på hösten. Information om hur skepparkurserna ordnas i fortsättningen kommer däremot under hösten.

Normkritiskt ledarskap 4.4: flyttas till  29.8 på Scoutstationen, Helsingfors. (sista anmälningsdag 31.7)

Grundutbildning för scoutledare 17–19.4 och 2-4.10. Som tidigare nämnt flyttas utbildningen så att första veckoslutet ordnas 2–4.10 och det andra 20–22.11.

Roversmällen 8–10.5: nytt försök att ordna evenemanget görs 11–13.9 i Vasa. (sista anmälningsdag 15.8)

De som varit anmälda till de inställda evenemangen meddelas per e-post om de nya datumen; deras anmälningar flyttas inte över (undantag Grundutbildningen för scoutledare), utan de måste anmäla sig på nytt, men de har förkörsrätt till de ersättande evenemangen, ifall anmälningarna blir så många att inte alla ryms med.

De nyinsatta kurserna och evenemangen kommer att finnas med i evenemangsinformationen inför 15.9 (men observera att Normkritiskt ledarskap och Roversmällen har tidigare anmälningsDL).

Save The Date: Scoutledarträffar hösten

 • 15.8 Åland
 • 19.9 Jakobstad och Åbo
 • 20.9 Vasa och Helsingfors

Chefstrions O365-lösen fixade!

Chefstrion borde nu ha fått per e-post meddelande omatt de kan skapa login till O365. Nästa vecka kommer även de övriga uppdragen att få tillgång till tjänsten. Dessa uppdrag är: vice kårchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig, kårekonom, akela, kapten, lots, utmärkelseteckenansvarig, informatör och julkampanjchef. Observera att uppdragen måste vara aktuella (i kraft) i Kuksa för att login till tjänsten ska kunna skapas. Läs mer om Teams: www.scout.fi/for-karen/karstod/0365-och-teams-for-karer/


Kårinfo 6 (skickades per e-post 24.4)

Detta är det sjätte kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda alla för tillfället jobbar på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Inhibering av Najs 2020
 • Tidtabell för andra sommaranvisningar
 • #VÅRTHAV-märke med Östersjöaktiviteter
 • #scoutahemma – märket för scouting på distans är här
 • Om scoutförsäkringen och scouting på distans
 • Scoutkaffe i coronatider

Inhibering av Najs 2020

Igår inhiberades förbundslägret Najs 2020 på grund av coronaviruset covid-19. Vi vill tacka alla som ivrigt har väntat på lägret och visat intresse för Najs 2020!

Förbundet kommer att tillsammans med kårerna jobba för att försöka ge alla scouter en Najs upplevelse under 2020. Kårerna kommer kunna ta del av ett materialpaket som baserar sig på programmet som har planerats inför förbundslägret. Programmen kan förverkligas i veckoverksamheten eller exempelvis på en utfärd, hajk eller seglats då coronaläget tillåter det. Materialpaketet är frivilligt och kåren kan fritt välja i vilken utsträckning den använder programpaketet.

På sommaren 2021 kommer två läger arrangeras av Finlands Svenska Scouter. Det traditionella vandringslägret FiSScFjäll kommer ordnas i Lappland för spejarscouter, samt för kompisdeltagare i samma ålder. Lägret är som en lång utfärd som startas och avslutas vid Kåtan, Finlands Svenska Scouters fjällstuga nära Muonio.

Dessutom ordnas ett mindre läger för explorer- och roverscouter. Mer detaljerad information om dessa evenemang och aktiviteter för alla åldersgrupper kommer publiceras senare.

Trots att scoutsommaren 2020 inte blev som någon av oss tänkt sig, hoppas vi att ni i kårerna kommer att ha nytta av det Najs programpaket vi kommer att skicka ut senare. Kom ihåg att följa med Finlands Scouters och statsrådets rekommendationer i er verksamhet.

Har du frågor? Du hittar vanliga frågor och svar till dem på https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/faq/

Vid övriga frågor kan du kontakta najs2020@scout.fi

Tidtabell för andra sommaranvisningar

Anvisningar och rekommendationer för vad som händer med annan sommarverksamhet (sommarläger, seglatser, vandringar, FiSSc:s sommarevenemang, etc.) kommer i början av maj, efter att statsrådet haft sitt informationstillfälle 3.5.

#VÅRTHAV – märke med Östersjöaktiviteter

Finlands Scouter och FiSSc deltar med ett nytt #VÅRTHAV-märke i John Nurminens stiftelses och Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV. Kampanjen pågår året ut och dess syfte är att informera om hur man kan hjälpa Östersjön.

#VÅRTHAV-märket är ett programpaket med Östersjötema. Med aktiviteterna önskar man öka barns och ungas medvetenhet gällande Östersjön, samt ge tips om hur man kan skydda havet.

Anvisningar för hur man utför uppgifterna finns här: www.scout.fi/varthav

Märkesmaterialet är skapat under tiden före corona, och är skrivet enligt att uppgifterna kan göras på möten, utfärder och läger, men många av dem går ändå att anpassa till scouting på distans i form av veckoutmaningar eller uppgifter som scouten kan göra tillsamman med sin familj, eller som virtuellt projekt med en eller flera kompisar. Uppgifter kan såklart också utföras senare, då scoutverksamhet i form av möten och utfärder igen kan ordnas.

Scouterna som utfört märkets uppgifter kan skaffa ett kampanjmärke med Muminmotiv och hashtagen MEIDÄNMERI (märket är finskspråkigt). Märket kan köpas på Scandinavian Outdoor till årets slut.

Tillsammans räddar vi Östersjön!

#scouthemma – märket för scouting på distans är här

FiSSc lanserar #scoutahemma-märket; ett märke man kan få för att utföra olika scoutuppgifter på distans. Märkesmaterialet består av 5 uppgifter som alla gör, och ett 30-tal valbara uppgifter.

Sådana uppgifter som scouterna redan gjort tidigare i samband med kårens eventuella egna veckoutmaningar behöver de självklart inte göra på nytt.

Ifall kåren har egen distansscouting som inte går att kombinera med märket men som ändå aktiverar scouterna, så kan ni beställa tygmärket åt era scouter i alla fall; det viktiga är inte de exakta uppgifterna som görs, utan att man sysslar med nån form av scouting också nu.

Du kan dela uppgifterna du gör på social media med hashtaggarna #scoutahemma och #distansscouting. Använd också gärna #fissc och #partioscout!

Märket kan avläggs under våren och sommaren 2020.

Vi håller på att arbeta fram själva märket; mer info om hur det ser ut, hur du kan beställa det och vad det kostar kommer under nästa vecka.

Här hittar du märkets uppgifter redan nu, och nästa vecka information om själva märket, eventuella kostnader och hur märket beställs

www.scout.fi/scoutahemma

Om scoutförsäkringen och scouting på distans

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

Scoutkaffe i coronatider

FiSSc fortsätter ordna virtuella kaffestunder varje onsdag kl.14.30-15.00 under våren. Det är ett tillfälle utan krav och utan agenda, ordet är fritt! Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Alla som har behov av att prata av sig i dessa annorlunda tider kan delta. Med på tråden finns också alltid någon från kansliet och styrelsen. Hoppa med en onsdag, några onsdagar eller så allihopa – vi ses online! Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe

Läs mer i Facebook-evenemanget


Kårinfo 5 (skickades per e-post 17.4)

Detta är det femte kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.  Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni här.

Innehåll:

 • Scoutkaffe i coronatider
 • Ringrunda till kårer
 • Scoutveckan
 • Scoutledarträffar
 • #scoutahemma – märke för scouting på distans på väg
 • Besked om Najs 2020 ges på kvällen 22.4
 • Chefstrion kan nu skapa login till Teams
 • Förslag att föreningar får senarelägga sina årsmöte

Scoutkaffe i coronatider

Varje onsdag kl.14.30-15.00 under våren ordnar FiSSc virtuella kaffestunder. Det är ett tillfälle utan krav och utan agenda, ordet är fritt! Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Alla som har behov av att prata av sig i dessa annorlunda tider kan delta. Med på tråden finns också alltid någon från kansliet och styrelsen. Hoppa med en onsdag, några onsdagar eller så allihopa – vi ses online! Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe. Du kan också läsa mer om tillfället i Facebook-evenemanget. 

Ringrunda till kårer

FiSSc gör en ringrunda till alla kårers kårchefer. Coronasituationen innebär stora förändringar i kårvardagen och vi måste alla tänka om och göra saker på nya sätt. I kårerna görs ett fantastiskt jobb med att ordna scouting på distans för åldersgrupperna, hålla medlemmarna och ledarna motiverade, hitta lösningar på olika praktiska frågor som föreningsmöten och styrelsemöten o.s.v. Det är mycket att fundera på. Ringrundan är en möjlighet att vädra sina tankar, berätta vilka lösningar som gjorts i kåren, dela med sig av erfarenheter och tips och få stöd om det känns som om det behövs. Du som är kårchef kan alltså räkna med att bli kontaktad inom kort!

Scoutveckan

Nästa vecka är det scoutvecka, och inget kommer att vara som det brukar; alla evenemang ordnas antingen virtuellt eller inte alls. Här kommer några förslag på saker man kan göra i kåren eller själv:

 1. Ring era scouter
  Många undersökningar och enkäter visar att ungdomar är oroliga, ledsna, ensamma och rastlösa. Vissa saknar sina vänner, många har trubbel med skoluppgifterna och i oroliga hem är risken stor att oroligheterna ökat och ökar ännu mer. Om ni i er kår inte redan håller virtuella scoutträffar för grupperna, så är en bra utmaning för till exempel scoutveckan att ringa upp era scouter och fråga hur de har det och hur de mår, kolla om de har tillräckligt kul grejer att göra, kolla om de har kontakt med sina kompisar etc. Om ni behöver en klar diskussionsöppnare så kan ni till exempel tipsa om distansscoutingmaterial och diskutera kring det.
 2.  Scouthalsduken i fönstret
  Under våren har det dykt upp en massa nallar och en del regnbågar i folks fönster. Under scoutveckan kunde det vara kul om dessa kunde få sällskap av scouthalsdukar. Häng upp din scouthalsduk i fönstret och uppmuntra dina kårmedlemmar att göra samma.
 3. Följ @thisissvenskfinland på Instagram, scoutiga uppdateringar lovas under veckan!

Visst har du väl märkt att det blir scoutledarträff online nästa söndag!

Kom med på FiSSc:s första scoutledarträff online den 26.4 kl. 10-13! Mer info om upplägget och innehållet hittar du genom att klicka här. Anmäl dig senast onsdag 22.4 i Kuksa.

#scouthemma – märke för scouting på distans påväg

FiSSc kommer inom kort att lansera märket #scoutahemma som kårer kan beställa åt sina medlemmar som utför scouting på distans. Märket kommer att vara uppbyggt så att det enkelt går att anpassa till sådan distansscouting-verksamhet som kanske redan finns i kåren. Så om din kår redan sysslar med scouting på distans, så behöver ni alltså inte ändra alla era planer för att era scouter ska kunna göra märket. För de kårer som inte haft resurser, tid eller ork att erbjuda scouting på distans så är detta en bra möjlighet, som inte behöver kräva mer av kåren än marknadsföring av märkesmaterialet och beställning av märkena. Mera information dyker upp på scout.fi inom kort!

Besked om Najs 2020 ges på kvällen 22.4

Alla scoutläger som planeras för sommaren 2020 samlas till ett gemensamt möte onsdagen den 22 april 2020 för att diskutera coronaläget med tanke på sommarens läger. Senast efter det här mötet kan vi ge besked gällande sommarens scoutverksamhet. FiSSc har tidigare beslutat om att deltagarna inte behöver betalar deltagaravgift om Najs 2020 skulle inhiberas.

Chesftrion kan nu skapa login till Teams

Finlands Scouter erbjuder scoutkårerna en möjlighet att överföra kårstyrelsens arbete och dokumentförvaring till ett gemensamt Microsoft O365 utrymme i Teams. Det går bra att använda Teams även för att arrangera möten på distans. Kårerna erbjuds ett eget Teams utrymme med därtill hörande dokumentarkiv och fornamn.efternamn@scout.fi adresser för en del av kårens centrala kåruppdrag. Först ut är kårens chefstrio (kårchef, uppdragschef, programchef) som redan förra veckan fick tillgång till tjänsten. Du hittar anvisningar för hur login skapas här. 

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp med att skapa kårens Teams har du en möjlighet att hänga med på ett öppet Teams tillfälle 20.4 kl. 18-19. Delta via länken: Join Microsoft Teams Meeting

Förslag att föreningar får senarelägga sina årsmöten

Regeringen har igår meddelat att de föreslår tillfällig lagstiftning för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten oberoende av coronaepidemin och begränsningen av sammankomster och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Ändringarna föreslås vara i kraft till slutet av september. Läs pressmeddelandet i sin helhet och följ med läget här. 


Kårinfo 4 (skickades per e-post 9.4)

Detta är det fjärde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.  Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

Innehåll:

 • Scoutförsäkringen och scouting på distans
 • Pandamärket på distans
 • Scoutledarträff våren 2020 plan B
 • Vuxenrekrytering i kåren v. 35-36

Om scoutförsäkringen och scouting på distans

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

Pandamärket på distans

Vi ser många bra tips av kårerna på uppgifter och utmaningar för scouterna att göra under den här tiden. Bingon, veckoutmaningar, möten… Här kommer fler förslag att ta till om de egna tipsen börjar sina, eller om ni behöver komma igång.

Pandamärket som togs fram 2019 i samarbete mellan WWF och Finlands Scouter fungerar bra också som scouting på distans! Märket är gjort för vargungar och för äventyrsscouter (det finns skilda aktiviteter för åldersgrupperna) och funkar bra att göra också tillsammans med familjen. Aktiviteterna görs utomhus och alternativen är många, så det är lätt att välja de som fungerar bäst för en själv eller ens familj.

Exempel på aktivitetstips ur pandamärket:

 • Hitta olika – går ut på att samla löv från olika träd och buskar och kolla vilka likheter och olikheter man hittar mellan löven.
 • Ät din kompis – är en sten-sax-påse-lek där man byter ut sten-sax-påse mot tre djurarter som äter varandra; t.ex. laxen äter en mygga, myggan sticker björnen, björnen äter laxen.
 • En hel avdelning med pysseltips kring utrotningshotade arter; pyssla t.ex. en aspfjäril av en wc-pappersrulle.
 • Aktivitetstipset Mat av rester får hela familjen att kocka tillsammans av matreser som kanske annars skulle ha slängts bort.
 • En fläckig strand – går ut på att på en strand hitta så många olika livsmiljöer som möjligt, t.ex. en vassdunge, en hop flytande växter eller ett videsnår.

Du hittar alla aktiviteter här!

En av Panda-märkets aktivitetstips är att bygga en stekelholk eller ett insekthotell. Denna aktivitet för oss vidare till ett annat bra distanstips: Yles kampanj Rädda pollineraren.

Fler distanstips – rädda pollineraren

Rädda pollineraren är Yles kampanj med åtgärder som vem som helst kan göra för att förbättra levnadsmöjligheterna för våra livsviktiga pollinerare. Kampanjen pågår 1.4-29.8.2020. Som en del av kampanjen kan man till exempel bygga ett insekthotell.

Scoutledarträff våren 2020 plan B – online söndag 26.4 kl. 10-13

Vårens scoutledarträffar förverkligas virtuellt söndagen den 26.10 kl. 10-13 i Teams. Kom med och hjälp oss att skapa något helt nytt och roligt som vi inte glömmer i första taget!

Vi inleder med ett gemensamt informations- och diskussionspass kl. 10.00. Sedan erbjuds tre pass med tre parallella workshoppar, där du kan välja det ämne som intresserar just dig allra mest. (se tabell nedan). Du hittar mer detaljerade beskrivningar av workshopparna på våra webbsidor.

Anmäl dig i Kuksa senast på onsdagen den 22.4!

Då du gör din anmälan väljer du också vilka workshoppar du vill delta i. Ett kursinfobrev med länkar till workshopparnas online möten skickas till alla deltagare efter sista anmälningsdag.

Vuxenrekrytering i kåren

Scoutveckans vuxenrekryteringskampanjen är flyttad till veckorna 35 och 36 i augusti och september. Vi vill gärna hjälpa din kår att skapa en dunderkampanj som lockar till sig inte bara nya vuxna, utan som ger synlighet åt scouting i allmänhet. Gör såhär:

Anmäl er kår senast 30.4 till vuxenrekrykampanjen genom att fylla i detta formulär 

1. Börja planera vad just er kampanj ska handla om:

 • samarbeta med någon annan kår på orten
 • arrangera ett kickoff för säsongen på allmän plats eller med öppna dörrars dag på kårlokalen eller kårstugan, håll utkik för fler tips på Vuxenrekrysida

2. Skapa ett Facebookevenemang för evenemanget

 • Var i kontakt med kansliet om ni behöver hjälp med koordineringen, vi kommer ut till er för att hjälpa till!

3. Sprid information om kampanjsidan

Genom att delta i kampanjen får ni följande från FiSSc:

 • Betald marknadsföring på Facebook (anmäl er kår till kampanjen och fyll i FB-evenemanget i anmälan – se till att Partio och FiSSc är medarrangörer i evenemanget)
 • Marknadsföringsmaterial (beställning för detta kommer senare)
 • Kansliets stöd att koordinera och att vara på plats på er Kickoff

Kårinfo 3 (skickades per e-post 3.4)

Detta är det tredje kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut
 • Distansscouting
 • Hjälp till genom frivilligarbete
 • Lilla Scoutveckan
 • Vuxenrekrytering i kåren
 • Aktuella enkäter
 • Samarbete med Scandinavian Outdoor

Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut

Till följd av undantagssituationen som uppkommit på grund av spridningen av coronaviruset fortsätter scouterna den sociala distanseringen gällande veckoverksamheten fram till vårens slut.
För att skydda riskgrupperna i samhället samt för att förhindra spridningen av coronaviruset beslöt Finlands regering 30.3 att de begränsningsåtgärder som nu gäller kommer att fortsätta gälla fram till 13.5.2020. Enligt statsrådets anvisningar skall därför scouterna fortsätta pausa vecko- och gruppverksamheten.

Finlands Scouter uppmanar sina kårer att:

 • Inte idka grupp- och veckoverksamhet under resten av våren. I praktiken betyder detta att veckoverksamheten i kårlokalerna försätter först under höstterminen.
 • Följa med läget: om regeringens bestämmelser tillåter kan gruppmöten där scouter träffas fysiskt återupptas efter 13.5.
 • Också seglatser och annan sjöverksamhet läggs på is fram till 13.5.

Som det redan tidigare konstaterats är även scoutdistriktens, Finlands Svenska Scouters och centralorganisationens evenemang, utbildningar och möten flyttade, inhiberade eller i mån av möjlighet arrangerade per distans. Beslut gällande sommarens scoutevenemang tas i slutet på april. Större över 500 personers evenemang är inhiberade fram till slutet av maj. Scoutkanslierna håller stängt åtminstone fram till 13.5. De anställda jobbar per distans och nås som vanligt per telefon och e-post.

Distansscouting

Vi har redan sett många fina kreativa idéer på distansscouting. Det är trevligt att se att kårerna upprätthåller kontakten till sina medlemmar, samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Det är fint om scoutingen kan hjälpa till genom att erbjuda meningsfull hobbyverksamhet även på distans.

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Vi har samlat tips för scouting på distans här.

Tips och ideér för hur kårerna förverkligat scouting på distans kan du se på sociala medier med taggarna #distansscouting och #etäpartio.

Frivilligarbete – vill du hjälpa?

Även under coronavirusepidemin behövs frivilliga till olika uppgifter. Scouterna är experter på frivilligarbete och i det här känsliga läget är det en fin chans att visa vår kunskap även utanför scoutfältet. En hjälpande hand som för en själv inte kräver mycket kan för den andra vara ovärderligt. Vi vill gärna uppmana Er scouter som känner att ni har tid och ork att bidra till samhället på små sätt att göra det. Till exempel genom att göra uppköp åt någon som inte kan göra det själv, gå ut med hund, läxhjälp på distans m.m. Vi vill ändå såklart poängtera att man ska vara uppmärksam på rekommendationerna som ges gällande social distansering för att undvika risk för smittospridning. Det finns många organisationer som koordinerar frivilligarbete under coronatider, här är några som varit i direkt kontakt med scouterna:

Frivilliga räddningstjänsten

Frivilliga räddningstjänsten, förkortat Vapepa (från finskans ’Vapaaehtoinen pelastuspalvelu’) är ett nätverk som består av 53 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Finlands Scouter är en av medlemsorganisationerna och många scouter fungerar som frivilliga för Vapepa. Om du vill gå med i verksamheten kan du vara i kontakt med din egen regionala Frivilliga räddningstjänst. Kontaktuppgifter hittas på hemsidan: https://vapepa.fi/sv/kommitteer/

Röda korset

Röda Korset Åboland efterfrågar frivilligkraft. De vill säkerställa att de har frivilliga även när krisen eskalerar och fler blir smittade. Därför ber de andra inom tredje sektorn om hjälp. Alla som är intresserade av att jobba som frivillig under krisen kan anmäla sig på rodakorset.fi/oma. Man kan där registrera olika sätt man är villig att hjälpa till på, det kan vara allt från att leda jumppaprogram, sjunga en sång eller något helt annat. Även om du inte bor inom Åboland kan det löna sig att registrera sig på sidan eller varför inte vara i direktkontakt med Röda Korset i din region?

Lilla Scoutveckan 2020

På grund av undantagstillståndet som råder till följd av coronaviruset följer vi också med situationen för Lilla Scoutveckans del. Kåren ska inte genomföra besök till förskolor under våren, vi rekommenderar istället att ni gör eventuella besök under nästa vår. Lågstadier kan ni däremot planera in besök till under hösten, t.ex. i samband med Äventyrsveckan.
scout.fi/lillascoutveckan
scout.fi/aventyrsveckan

Vuxenrekrytering i kåren

Nu när det inte går att träffa folk, så är det ett bra läge att göra upp en plan på hur kåren, när situationen tillåter, kan nå ut till nya vuxna för att få dem att komma med i scouterna. Som väl känt är halva jobbet gjort med en välgjord och välsmord plan! Anmäl din kår till vuxenrekrykampanjen som blir på hösten genom att fylla i detta formulär! Sista anmälningsdag är 30.4.

Vi håller som bäst på att lägga in material, tips och instruktioner på hur kåren kan planera och förverkliga sin vuxenrekrytering. Gå alltså med jämna mellanrum in på sidan för vuxenrekrytering för att plocka åt dig tipsen, de blir flera där hela tiden.

Vuxenrekryteringens gyllene regler:

 • En välgjord plan ger bättre resultat (t.ex. Vuxenrekryteringens årsklocka)
 • Varje ny vuxen tas väl emot i kåren
 • Den nya vuxna behöver utbildning för sitt uppdrag
 • Den nya vuxna ska känna att hen är en scout och en del av kåren
 • De vuxna måste bli tillfrågade om att komma med

Aktuella enkäter

Just nu är det många enkäter ute med syfte att kolla kårers och scouters åsikter och fiilisar i olika frågor. Ta er gärna tid att svara på dem och ge dina tankar och åsikter, så kan vi tillsammans utveckla:

 • Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten har skickats riktat till alla scouter över 15 år. Enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete inom scoutingen och är dessutom ett bra utvecklingsverktyg för kårerna. Sista svarsdagen är 6.4. Länk till enkäten.
 • Utegruppens enkät om behovet att anpassa utekurserna (riktat till kårerna) ingen specifik sista svarsdag, men svara gärna inom första halvan av april. Länk till enkäten.
 • Händelsekalendern 2021 (riktat såväl till kårerna som till enskilda ledare) sista svarsdag 10.5. Länk till enkäten.
 • Inom kort kommer också en enkät om FiSScs kommunikationskanaler och vilka vägar scouter inom FiSSc vill ha informationen. Enkäten skickas till alla FiSSc:ar över 15 år.

Samarbete med Scandinavian Outdoor

Eftersom undantagsläget medfört att scouternas normala utfärdsverksamhet begränsats, vill vi tillsammans med Scandinavian Outdoor uppmuntra scouter till att på egen hand röra sig i naturen. Scandinavian Outdoor webshoppen ger därmed scouter under hela april månad scoutrabatten dubbelt, d.v.s. du får 20% rabatt.

För varje köp doneras dessutom 1% till Scoutingens Vänner. Med hjälp av fonden för Scoutingens Vänner stöds scouting som hobbyverksamhet för mindre bemedlade barn och unga genom att bevilja befrielse från medlemsavgift och lägerstipendier.

Rabatten får du genom att registrera dig på adressen: https://scandinavianoutdoor.fi/partiolainen/. Rabatten gäller även för redan nedsatta produkter, men gäller inte för scoutprodukter och elektronik. Rabatten kan inte kombineras till andra förmåner.


KårInfo 2 (skickades per e-post 27.3)

Detta är det andra kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Najs2020 lägeravgift faktureras enbart om lägret blir av
 • Styrelsens infotillfälle 21.3
 • Medlemsavgifter 2020
 • O365 login till kårerna
 • Flera tips om scouting på distans
 • Senaste nytt om vårens evenemang

Anmälningstiden fortsätter ännu och Najs 2020-lägeravgiften faktureras enbart om lägret blir av 

Anmälningstiden till Najs 2020 fortsätter ännu och förhoppningen är att vi får ett läger i sommar, trots allt. Saken lär klarna inom en nära framtid, tills dess håller vi tummarna och hoppas på det bästa samtidigt som det redan smids planer för vad som händer ifall myndigheterna besluter att vi inte ska ordna läger i sommar. Massor med ledare planerar och gör sitt bästa för att göra ett fantastiskt läger och vi har ännu inte gett upp! Många har undrat vad som sker med de anmäldas lägeravgifter om en inhibering blir aktuell, vi har inte behövt ta ställning till sådant tidigare. Förbundsstyrelsen har granskat läget och beslutat att inga deltagaravgifter faktureras ifall vårt läger inte blir av p.g.a. coronaviruset. Så det är tryggt att anmäla sig utan risk för att bli fakturerad om våra planer inte förverkligas.

Anmälningstiden är förlängd fram till tisdag 7.4.

Det är möjligt att ansöka om stipendier och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till  samma datum. I och med att anmälningen förlängs så skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020.

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020.

Styrelsens infotillfälle för kårerna 21.3

Styrelsen arrangerade ett infotillfälle för kårerna den 21.3 med möjlighet att diskutera aktuella infoärenden. Tillfället bandades och kan lyssnas på adressen: https://web.microsoftstream.com/video/89a2fe14-a7c1-4650-9a99-1758c10ec8ee

Medlemsavgifter 2020

Det finns kårer som ännu inte fakturerat medlemsavgifter för år 2020 och en del kommer inte att kunna göra det ifall kårens egen avgift ännu inte fastställts av kårens föreningsmöte (årsmöte/vårmöte). Förbundens avgifter (Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry) kan vara bra att fakturera redan för att undvika att kåren får likviditetsproblem, fakturering kan t.ex. göras i två rater även på kårnivå. Rat 2 från förbundet skickas som vanligt efter 15.4. Kontakta gärna jonna.sahala@scout.fi eller frida.lundberg@scout.fi om din kår inte kommer att kunna betala förbundets Rat 2.

Vårens undantagstillstånd har medfört nya former av scouting i kårerna och förbundet och vi är glada över att så många aktiverar sina medlemmar, gamla och unga, på ett positivt sätt! Samma principer gäller för betalande av medlemsavgiften som alltid, är man noterad i medlemsregistret som medlem bör medlemmen betala sin medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften (59€ + en kåravgift) är alltså en medlemsavgift, inte en verksamhetsavgift. Scoutingen har inte slutat eller tagit paus utan under rådande omständigheter erbjuds scouting i nya former för stunden. Om kåren däremot uppbär en medlemsavgift som inkluderar deltagande i ett antal kårevenemang, som nu i detta läge eventuellt blivit inhiberade, kan det vara skäl att informera föräldrarna huruvida dessa evenemang flyttats till hösten eller om kåren återbetalar en del av avgiften. De besluten behöver tas av kårstyrelsen.

Kårerna får tillgång till Microsoft O365!

Arbetet med att inkludera kårstyrelserna i O365 omgivningen framskrider. Finlands Scouter kommer inom kort att erbjuda kårstyrelserna en möjlighet att arbeta i O365. Tjänsten kan t.ex. användas för att arrangera distansmöten i Teams.

Kårerna får tillgång till ett eget Teams utrymme, där ni kan skapa egna kanaler för kårens behov. Teams medför även möjligheten att spara gemensamma dokument i arbetsutrymmet och e-postadresser av formatet fornamn.efternamn@scout.fi för en del av kåruppdragen. De kåruppdrag som kommer att få tillgång till O365 är: kårchef, vice kårchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig, programchef, uppdragschef, kårekonom, akela, kapten, lots, utmärkelseteckenansvarig, informatör och julkampanjchef. Då tjänsten finns tillgänglig för uppdragen kommer personer med ett sådant/sådana uppdrag att få ett e-postmeddelande med anvisningar hur login skapas. Observera att uppdragen måste vara aktuella (i kraft) i Kuksa för att login till tjänsten ska kunna skapas.

Ni får gärna fundera redan nu i kåren om detta är något ni vill ta i bruk, observera det är inget ni måste göra! Kontrollera även att rätt person har rätt uppdrag i kårprofilen (fliken “uppdrag”). Tillgång till tjänsten kommer att ske stegvis. Login kommer först att erbjudas åt chefstrion (kårchef, programchef och uppdragschef). Det blir då denna trios uppgift att fundera ut en struktur för kårens Teams, vilka olika kanaler (mindre grupperingar med egna arbetsutrymmen) ni har behov av, har ni behov av kanaler som ska vara slutna eller kan allt vara öppet för kåruppdragen ovan. Vi kommer att bygga upp ett modellTeam åt er, där ni kan se olika lösningar och om ni så vill kan ni sedan kopiera dessa lösningar till ert eget Team. Jag hjälper er gärna med alla frågor gällande detta, frida.lundberg@scout.fi.

Här kan du bekanta dig med vad Teams är. 

Flera tips för scouting på distans

 • programpaketet med mötestips för alla åldersgrupper varje vecka under undantagstiden är publicerat på www.scout.fi/scouting_pa_distans. Där finns tips för hur man kommer igång, samt mötestips kring teman som Earth hour, media, våruppföljning och scouttraditioner.
 • JOTI: En extrainsatt JOTI – Jamboree on the internet special edition ordnas 3–5.4. (JOTI är ett virtuellt storläger för scouter från alla världens hörn.)
  Här samlas bra JOTI-tips på svenska för såväl kårer som enskilda deltagare
 • Båtförarwebbkurs – bra möjlighet för de äldsta åldersgrupperna att scouta på distans: Nu finns en webbkurs för båtförarkursens teoridel! Webbkursen riktar sig till äldre scouter och ledare (rekommenderad åldersgräns 20 år) som inte har haft möjlighet att delta i båtförarkursen som veckoslutskurs.

Senaste nytt om vårens evenemang

 • Grundutbildning för scoutledare som skulle äga rum 17–4 och 2–4.10 har nu flyttats till 2–4.10 och 20–22.11. Utbildningen äger rum i Stensböle, Borgå. Ifall deltagarna redan har sin ledarskapsövning inplanerad till innan kursstart och evenemanget blir av så får man undantagsvis göra övningen före kursens början. Ledarskapsövningen ska ändå rapporteras först i samband med kursen så man kan dra paralleller till sådant man lär sig under kursens gång.
 • Vårens scoutledarträffar – plan B:söndagen den 26.4 kl. 10-13
  På grund av omständigheterna kommer Scoutledarträffarna inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället kommer vi att erbjuda en hejdundrande virtuell variant av Scoutledarträffarna – Scoutledarträff 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.Under de senaste veckorna har vi flera gånger kunnat konstatera att distansscouting kan vara både inspirerande, roligt, kreativt och socialt och vi tror att detta koncept kan fungera även för FiSSc. Så kom modigt med och skapa lite scouthistoria! Tanken är att du som är ledare, roverscout eller explorerscout med ledaruppdrag ska kunna välja bland olika ämnen som intresserar just dig. Vi inleder med ett gemensamt informations- och diskussionspass och sedan delar vi upp oss i mindre grupper till olika workshoppar. Du kan välja mellan tre 45 minuters pass med tre parallella workshoppar, d.v.s. totalt nio workshoppar. Du kan hålla dig sysselsatt med inspirerande scoutprogram från 10–13 eller koppla upp dig för ett enskilt pass. Allt är möjligt!För att kunna planera passen och förbereda gruppindelningen så ber vi att du anmäler dig i Kuksa. Se händelsekalendern för mera information och anmälningslänk.

Översikt över innehållet på scoutledarträffen:

Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3 
10-10.30 Gemensamt informations- och diskussionspass med styrelsen och anställda
10.30-11.15 Tips och tricks inför Najs Scoututbildningsplan – Något för dig eller för kåren? Utveckla ditt eget ledarskap
11.15-11.30 Gemensam kaffepaus
11.30-12.15 Guldtips som walk and talk
1) veckomöten och evenemang
Guldtips som walk and talk 2) höststarten Guldtips som walk and talk
3) hållbara uppdrag
12.15-13.00 Lotsarna och deras roll i kåren Vårt FiSSc Aktuellt från sjörådet
13.00- Tid att hänga kvar på tråden och chatta med styrelsen och andra FiSScar

KårInfo 1 (skickades per e-post 18.3)

Förberedelserna inför Najs2020 fortlöper enligt planerna, observera att anmälningstiden har förlängts till 7.4.2020. Notera även att förbundets anställda jobbar alla för tillfället distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan 

Innehåll:

 • Scouting på distans
 • Tips för kårernas årsmöten/vårmöten
 • Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader
 • Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet
 • Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte
 • Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Scouting på distans

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Såväl barnen som de vuxna kan lätt känna sig isolerade och det är fint om scoutingen kan hjälpa till med att minska isoleringen. Publicera gärna t.ex. på Instagram era tips på hur ni scoutar på distans med #distanssouting, #fissc och #partioscout så kan också andra kårer ta del av tipsen.

 • FS har sammanställt ett paket för distansscouting med tips på aktiviteter för alla åldersgrupper, och tips till åldersgruppsledarna på hur distansverksamheten kan koordineras. PAKETET FINNS NU OCKSÅ PÅ SVENSKA: www.scout.fi/scouting_pa_distans 
 • På FiSSc-ledare på Facebook finns ett Solskenshistorier-inlägg för distansscouting. Dela era bra idéer på distansscouting och sök bland tipsen andra delat.
 • Bra tips på finska om hur man kan scouta på distans kan också delas och sökas på: https://padlet.com/sonja_uschanov1/etapartio

Om att ha möten på distans: 

På våra hemsidor hittas nu många fina tips på hur du leder och deltar i onlinemöten. Där hittar du info om:

Tips för kårernas årsmöten/vårmöten

Ifall kåren tvingats flytta sitt möte eller ännu inte hunnit sammankalla sitt årsmöte/vårmöte, har vi samlat info om hur saken sköts på ett korrekt sätt i nedan.

Varje förening har i sina stadgar utskrivet när föreningen ska hålla sina ordinarie möten. Ofta står det i formen ”vårmötet ska hållas under mars-april”. Föreningslagen tolkas enlig praxis så att ifall ett hinder uppstår som omöjliggör hållande av mötet, ska man invänta att hindret försvinner och sedan omedelbart sammankalla mötet på det sätt som stadgarna bestämmer. Coronaviruset är ett sådant hinder som hindrar en sammankomst i nuläget och regeringens utlysta undantagstillstånd gör det helt klart omöjligt att hålla ett fysiskt möte. Möten kan i dagsläge skötas per distans om föreningens stadgar tillåter det men man ska alltid också kunna delta fysiskt om man så önskar, detta kan hindra arrangerandet av ett helt virtuellt möte.

Kårstyrelserna kan under den här tiden fungera i normal ordning och hålla sina möten per distans. Beslutsfattandet behöver inte skjutas upp och det är att föredra att ärenden inte skjuts upp fast man inte kan träffas fysiskt. Information om åtgärder och beslut kan företrädesvis publiceras på kårens webbplats så att alla medlemmar kommer åt infon.

Följ den aktuella informationen på scout.fi, vi uppdaterar an efter som myndigheterna ger nya anvisningar och Finlands Scouter anvisar gemensamma riktlinjer för scoutverksamheten.

Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader

Vi rekommenderar att ni returnera eventuella avgifter, ifall utfärder etc. inte ännu förorsakat utgifter (transporter, mat, program) för kåren. Om utgifter redan uppkommit rekommenderar vi att ni räknar ut ifall en andel av avgiften kunde returneras. Utfärdsavgifter är enkom till för att täcka utgifter för utfärder, inte för annan verksamhet.

Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet

Följ den info er stad/kommun publicerar om årets verksamhetsbidrag och andra understöd som ska sökas nu på våren. Inlämningsdagen ska följas om ingen annan information givits. Ansökningarnas bilagor kan ofta lämnas in senare eller i förslagsform om de inte ännu fastställts av ett föreningsmöte men ta reda på vad läget är i just din stad/kommun!

Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte

Förbundsstyrelsen bjuder in alla kårledare (och explorerscouter med ledaruppdrag) till ett virtuellt infotillfälle 21.3 kl. 11-12.30 via Teams (http://bit.ly/infotillfalle). Infotillfället ersätter inte vårmötet som sköts upp på obestämd tid, men det ger oss en chans att träffas och föra diskussion om några aktuella ärenden. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta, gärna någon från varje kår.

Upplägget för träffen är följande:
10.50 – Teknikcheck, logga gärna in på förhand så hinner vi lösa eventuella problem.
11.00 – Välkommen + scoutchefernas info.
11.10 – Genomgång av coronaläget och hur det påverkar oss – Materialtips, praktiska arrangemang och frågor.
11.40 – Den förnyade grundstadgan – Presentation av löftet, idealen och hur projektet går vidare.
12.00 – Paus.
12.10 – Medlemsavgiftsenkäten – Sammanfattning av svaren, styrelsens kommentarer och slutsatser.

Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Detta berör:

 • 14–15.3 FiSScExplosion, Pälkäne – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 21.3 FiSSc:s FSFSF:s och FSSF:s vårmöte, Helsingfors – mötena är uppskjutna tills det åter är lovligt att sammankalla möten. En skild Vårinfoträff hålls på distans, se skild inbjudan här i utskicket. Vårmötet sammankallas senare.
 • 21.3 Najs 2020 chefsträff, Helsingfors – ordnas online söndagen 22.3 klockan 9.00 framåt
 • 28–29.3 Spejardagar, Pargas och Närpes – Inställda. Utreds om det finns resurser att arrangera ett extra Spejardagsevenemang på hösten utöver de spejardagar som redan är inplanerade 3-4.10, samt att arrangera evenemanget/evenemangen med möjlighet till stort deltagarantal.
 • 28–29.3 och 18–19.4 Skepparkurs teori del 1, Åbo – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4.4 Utbildning i normkritiskt ledarskap, Helsingfors – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4–5.4 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 17–19.4 Grundutbildning för scoutledare, kurs 1, del 1, Nyland – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas den på distans.)
 • 20.4 – 26.4 Kårernas evenemang i samband med vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan. Alla planerade satsningar flyttas till början av hösten. (Mera information om detta senare)
 • 25.4 Scoutledarträffar i Jakobstad och Åbo – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 26.4 Scoutledarträffar i Helsingfors och Vasa – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 2–3.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9–10.5 Roversmäll, Vasa – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera senare.
 • 21–24.5 Skepparkurs praktik, Kotka-H:fors – Inställt. Utreds om det finns resurser och behov att arrangera 2021.

De anmälda har meddelats/meddelas under denna vecka om läget per e-post, och har fått/får instruktioner för hur de ska gå tillväga om de redan haft utgifter för evenemanget.  Eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka i sin helhet. Eventuella redan uppkomna kostnader för resor (främst färdigt bokade tågbiljetter) ersätts i sin helhet ifall de inte går att avboka.

Nu inställda kurser och evenemang ordnas ifall det finns möjligheter och resurser vid ett senare tillfälle; antingen som nyinsatta evenemang eller i samband med något redan inplanerat evenemang under hösten 2020 eller våren 2021. Läget torde klarna under våren. Anmälda deltagare informeras om eventuell ny chans att delta i evenemanget; övrig marknadsföring sker i de vanliga marknadsföringskanalerna: närmast evenemangsinfomejlen och händelsekalendern på www.scout.fi.

I nuläget arbetar vi enligt att sommarens och höstens verksamhet arrangeras enligt planerna, men läget kan såklart förändras. Anmälnings DL för 15.4 skjuts upp till 30.4. Vi håller er informerade; bland annat i och med Evenemangsinfomejlet, som skickas ut inom kort.