Aktuellt

KårInfo i coronatider

Utskick per e-post: kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda.

Kårinfo 9 (skickades per e-post 29.5)

Detta är det nionde och samtidigt vårens sista kårInfomail i coronatider. Ett stort tack till alla er som under undantagsläget tagit emot en mängd viktig information varje vecka. Vi vill önska er alla en riktigt skön sommar!

Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Vårmöte 3.6 kl. 18.30
 • Kandidater sökes till styrelseposter
 • Kandidatpresentation: styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • Sommarlägret – ett digitalt superläger!
 • Kuksa anmälningsblanketten coronatext
 • Höststarten efter coronavåren
 • #scoutahemma
 • Evenemangsinfo inför hösten

 

Vårmöte 3.6.2020 kl. 18.30

Onsdagen den 3 juni samlas vi för förbundens vårmöte online. Vi vill påminna er om att fullmakterna bör lämnas in senast på tisdagen 2.6 kl. 12.00 till adressen kansliet@scout.fi. Kallelsen till vårmötet skickades till kårerna 13.5. Läs kallelsen här! 

Kandidater sökes till styrelseposter i förbundet!

Förbundsstyrelsen är stället om du vill påverka och besluta om strategiska frågor i FiSSc. Från höstmötet blev tre platser obesatta och nu gör vi ett försök att tillsätta dessa på vårmötet den 3.6 genom utfyllnadsval.

De lediganslagna styrelseposterna är:

 • styrelsemedlem med ansvar för kommunikation
 • styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd
 • styrelsemedlem med ansvar för samhällsfrågor.

Dessutom ryktas det att många poster i den nuvarande styrelsen kommer att behöva nya förmågor inför följande mandatperiod 2021-2022. Känner du för att höra till dem som arbetar med att synliggöra styrelseposterna och sondera kandidater? Ställ upp som rekryteringskommitténs ordförande eller som medlem i rekryteringskommittén!

Alla posterna är utkiksposter för scoutingen. En kandidatpresentation lär redan komma för ledarstödsposten. Observera att det under vårmötet inte kan förrättas slutna val eftersom vi inte har förutsättningar för att genomföra sådana. Ifall av flera kandidater för samma post, skjuts valet/valen upp till höstmötet.

Vill du höra mera eller anmäla din kandidatur? Kontakta vice scoutchef Daniela Karlsson 040 503 1866 eller daniela.karlsson@scout.fi.

 

Kandidatpresentation för styrelsemedlem med ansvar för ledarstöd – Kim Backlund

Jag är 44år och pappa till 3 scouter. Jag började scouta som 39 åring och harmas ännu av att jag inte började tidigare. Jag jobbar som byggföretagare och jordbrukare. Jag tycker om att bygga och elda när jag är ute med scouterna, och jag är riktigt bra på att koka kaffe, troligtvis bättre än någon annan på att koka kaffe, troligtvis bäst i värden på att koka kaffe. Jag skall göra scout great again.

Tidigare scoutuppdrag: 
Jag har varit i Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarnas styrelse och är med i utegruppen

Vad är dina tankar om styrelsearbete och vart FiSSc är på väg? 
Jag vill att flera ledare ska få insikt i vad förtroende uppdrag går ut på och få upp intresset att ta på uppdrag inom FiSSc.

Vad vill du jobba för inom ledarstöd? 
Jag vill att så många scouter skall vara med så länge som möjligt, därför vill jag jobba för att ledare skall kunna hitta betydelsefulla och intressanta uppdrag utan att känna att de måste dra scoutgrupper, istället kanske specialisera sej på ett område. Att man redan som explo och rover skall kunna ta en annan riktning än att vara patrulledare. För alla är inte ledare.

Hur kan vi inom scouterna jobba mera för att säkerställa att våra frivilliga trivs och orkar med sina uppdrag?
Att uppdragen som frivilliga tar på skall vara på individnivå och inte kännas övermäktigt.

Vad behöver man erbjuda åt vuxna för att de ska vilja komma med/hållas med som frivilliga i scouterna?
En gemenskap som man inte vill vara utan och att de känner sej betydelsefulla.

 

SOMMARLÄGRET – ett digitalt superläger!

FiSSc samarbetar med flera andra finlandssvenska organsationer för att tillsammans förverkliga Sommarlägret – ett digtalt superläger. Tre sommarlovsdagar, 32 roliga workshops att välja mellan och över 100 lägerdeltagare från hela Svenskfinland.

Det digitala lägret är riktat till barn i årskurs 1-6 och arrangeras 15-17.6 kl. 9.45-15 varje dag. Mera information och anmälan www.sfv.fi/evenemang. Anmälningsformuläret öppnar under vecka 23.

Det finns färdigt Some-material för er att använda om kåren vill sprida information om lägret bland era yngre åldersgrupper! Ni hittar bilder och korta reklamtexter i materialbanken: https://partio.emmi.fi/f/BTJC

 

Kuksa anmälningsblankettens coronatext

På grund av undantagsläget coronavirusepidemin förorsakat bör extra noggrannhet fästas vid hygien och hälsa om ni i kåren arrangerar evenemang. Finlands Scouters anvisningar för evenemang under sommaren hittar ni på sidan scout.fi/corona. Utöver anvisningarna har man i Kuksa lagt in en automatisk text gällande covid-19 vid evenemangsanmälningar.

Tanken med texten som införts i Kuksas anmälningsblanketter är att ge vårdnadshavare och övriga deltagare en möjlighet att själv utvärdera sitt deltagande, om hen t.ex. hör till en riskgrupp eller nyligen varit sjuk. Som arrangörer för ett evenemang ansvarar ni att ge möjligast mycket information åt deltagarna i förväg, om hur ni beaktat pandemin i den verksamhet ni arrangerar. Ge deltagarna en möjlighet att i förväg bekanta sig med era åtgärder och sedan avgöra huruvida de kan delta eller inte.

Kuksa-texten lyder såhär: 
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.

[ ] Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten

 

Höststarten efter coronavåren

Den här våren har varit en mycket speciell tid och scouting som hobby har antingen ändrat form eller fungerat med sparlåga. Nu behövs det ledarskap i kårerna så att verksamheten rullar igång igen! Vi får räkna med att allt kommer att finna nya former, men huvudsaken är ändå att verksamheten kommer igång.

Eftersom det är svårt att förutspå hur hösten kommer att se ut har vi skapat tips som stöd för tre möjliga scenarion i höst – ta del av dem här!

Läs också tipsen på hur ni kan planera redan nu för den kommande verksamheten!

 

Beställ #scoutahemma märket

Nu har de första 300 #scoutahemma-märkena skickats ut till beställande kårer.

Märkena kan beställas hela sommaren och hösten, men om ni vill hinna få märkena under sommaren så bör ni beställa dem senast 10.6.

För märket finns en uppgiftshelhet bestående av obligatoriska och valbara uppgifter. Kom ihåg att ni också kan dela ut märket för ungefär motsvarande mängd uppgifter som era scouter har gjort inom ramen för kårens egen distansverksamhet, ifall ni haft sådan. Ni behöver alltså inte följa märkets uppgiftshelhet ifall ni har en egen välfungerande uppgiftshelhet själva.

#scoutahemmamärkets uppgifter finns på scout.fi-sidan

Fyll i beställningsblanketten här!

FiSSc-händelser i augusti och september

En hel del evenemang och några utbildningar ordnas av FiSSc i augusti-september. De har alla anmälningsdeadlines som är tidigare än 15.9.

Information om dem finns här:

Och i “åldersgruppsbladen” med evenemangen i augusti-september åldersvis (sprid jättegärna till kårmedlemmarna):

Höstens evenemang söker också staber. Många stabsuppdrag hittas nu i uppdragsbörsen där du kan söka om uppdrag (du kan filtrera fram stabsuppdragen genom att se till att det i organisationsfältet står Finlands Svenska Scouter och i Erfarenhet-fältet står Tapahtumat (=evenemang).)

Evenemangsinfomejlet med evenemang som har sista anmälningsdag 15.9 skickas ut i början av augusti, och kommer också att finnas här: https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/kommunikation/evenemangsinfo/.


Kårinfo 8 (skickades per e-post 15.5)

Detta är det åttonde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla fortfarande på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Vad betyder det att scoutpausen gradvis avvecklas?
  • Regeringens centrala linjedragningar ur ett scoutperspektiv
  • Sommarens scoutaktiviteter
  • Distansscouting under sommaren
  • Läger
  • Distansläger
  • Seglatser
 • Scouterna finns nu på Discord
 • Scoutkaffe i coronatider

Vad betyder det att scoutpausen gradvis avvecklas?

Riktlinjer för scoutverksamhet när samhället stegvis öppnas upp 

Andan per 14.5 är att samhället stegvis öppnas och att man lättar på givna begränsningar. Myndigheters och statsrådets anvisningar och rekommendationer uppdateras an efter som coronaläget ändras, förbundet följer upp dem och uppmanar även kårerna att aktivt följa de anvisningar som ges. Speciellt lönar det sig att lokalt checka den egna stadens/kommunens anvisningar då kåren planerar någon verksamhet.

FiSSc följer läget kontinuerligt och uppdaterar an efter anvisningar till medlemmarna. Scoutverksamhetens målsättning ska gärna vara, att så fort det är möjligt att på ett tryggt sätt för alla parter erbjuda scouter möjlighet till meningsfull fritidssysselsättning och i vårt fall scoutverksamhet. Läs här scouternas senaste riktlinjer inför sommaren: scout.fi/corona.

REGERINGENS CENTRALA LINJEDRAGNINGAR UR ETT SCOUTPERSPEKTIV

 • Fr.o.m. 1.6 tillåts samlingar på max 50 personer. Det gäller i vårt fall aktiviteter, utfärder, läger, möten, samlingar och seglatser. Detta förutsatt att hygien och distansering kan arrangeras på ett vettigt sätt. Fortfarande är rekommendationen att scoutverksamhet huvudsakligen skjuts fram mot slutet av sommaren.
 • Utefritidsanläggningar öppnas 14.5, iaktta 10 personers begränsningen, fr.o.m. 1.6 max 50 personer (vandringar, läger, utbildningar).
 • De offentliga rummen öppnas gradvis 1.6. Innebär statliga och kommunala kultur-, ungdoms- och fritidsverksamheter. Det gäller också klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
 • Över 70-åringars fysiska kontakter med andra personer minimeras fortfarande.
 • Fritidsresor utomlands rekommenderas ej. Från utlandet anländande rekommenderas karantänliknande förhållanden i två veckor (nordiska, europeiska, globala evenemang och utbyten). Även resande möjliggörs stegvis.

SOMMARENS SCOUTAKTIVITETER 

Vid beaktande av samlingsrestriktionerna (max 50 personer), fysiskt avstånd samt hygien kan verksamhet arrangeras. Om hyrutrymmen används ska anvisningar från ägaren följas. Följ noga anvisningar från den egna kommunen. Gör en säkerhetsplan för verksamheten beaktande fysiskt avstånd vid verksamhet och måltider samt hur god hygien tryggas. Verksamheten genomförs på normalt sätt med anmälningar i Kuksa och beaktande av Säkerhetsföreskrifterna.

DISTANSSCOUTING UNDER SOMMAREN 

Distansscouting kan gärna fortsätta om det finns intresse och kapacitet. Scoutahemma-märket finns att beställa till kåren. Läs mera om scoutahemma-märket här. 

LÄGER

Lägerverksamhet är möjlig, om det lyckas att arrangera hygien och distans på ett tryggt sätt, och beakta riskgrupper. Scoutkårerna kan också överväga att ordna kortare dagsläger och undvika övernattningar om det underlättar arrangemangen.

Beakta: Fysiskt avstånd vid aktivitet och måltider. Beakta sammankomstrestriktionerna. Vid tältläger kan ett alternativ vara att alla sover i egna tält eller i hängmattor. Familjemedlemmar och smågrupper ska helst hållas sins emellan ihop och isär från andra i den mån det är möjligt.

Om någon insjuknar i covid-19 

Frågan ska beaktas i lägrets säkerhetsplan. Det lönar sig för kårerna att vid uppgörandet av säkerhetsplanen kontrollera frågan med kommunens egen ”coronatelefon”.

DISTANSLÄGER

Ett digitalt finlandssvenskt läger planeras för i sommar under ledning av en projektkoordinator finansierad av Svenska folkskolans vänner. Lägret arrangeras i juni under fyra dagar omfattande olika workshops som förbunden och organisationerna bidrar med. Scouterna är med i planeringen. Målgruppen är barn i lågstadieåldern. Aktiviteterna erbjuds via en digital platform. Tanken är att erbjuda ett brett utbud och kompensera bortfallet av många planerade läger.

Scouterna ordnar också läger (på finska) i Minecraft. Om ni vill vara med läs mer på: partio.fi/bitti

SEGLATSER

Gradvis återupptagning av seglatser

Seglatser kan göras mera säkra med hjälp av lätta åtgärder. Sjöscoutkåren Stormfågeln har delat med sig av sina tips för att minska på riskerna för smitta och spridning under seglatser:

 • Vid mån om möjlighet använder alla egna flytvästar under seglatser. Om man lånar kårens flytvästar är det på egen risk, eftersom de går från ena scouten till den nästa.
 • Vi uppmuntrar att syskon eller skolkompisar, som annars också träffar varandra, anmäler sig till samma seglatser, så att grupperna blandas så lite som möjligt. Dela in seglatsgrupperna så att syskon också kan anmäla sig tillsammans.
 • Handdesinfektionsmedel finns ombord på alla båtar och alla tvättar händerna före och efter varje seglats.
 • På övernattningsseglatser sover man inte ombord båten utan sover i hängmatta eller tält.

Har din kår redan funderat ut hur ni praktiskt kommer att bekata risker med covid-19 i er verksamhet? Tipsa oss gärna så att vi kan hjälpa andra kårer med samma funderingar. Fyll i kårens tips här!

Finlands Svenska Scouter uppmanar tillsammans med Kommunförbundet, Finlands svenska 4H, Mannerheims barnskyddsförbund m.fl. att föreningarna tar initiativ till samarbete inom kommunerna för att skapa verksamhet för barn. Det är en gyllene chans att ytterligare fördjupa samarbetet med andra tredje sektorns aktörer. Var gärna själva initiativtagare till ett lokalt planeringsmöte och involvera också kommunens fritidssektor.

Scouterna finns på Discord

Scouterna hittas nu också på Discord! På scout-kanalen kan du diskutera, spela eller hitta nya scoutvänner. Under de kommande veckorna kommer också mera organiserat program ordnas på kanalen. Gå med i scouternas kanal här: https://discord.com/invite/EHyrFT8

Scoutkaffe i coronatider

FiSSc har ordnat scoutkaffe i coronatider varje onsdag sen påsk. Ännu tar två tillfällen plats, onsdag 20.5 och 27.5 kl.14.30-15.00. Tröskeln att delta ska var låg och diskussionerna är mycket lättsamma. Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe Läs mer i Facebook-evenemanget. 


Kårinfo 7 (skickades per e-post 8.5)

Detta är det sjunde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda jobbar alla fortfarande på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Anvisningar för kårverksamhet under sommaren 2020
 • FiSSc:s seglatser 2020
 • Föreningsmöten i undantagsläge
 • #scoutahemma märket är här
 • Kårkorten skickas per e-post
 • Uppdaterad info gällande vårens inställda kurser och evenemang
 • O365 login för cheftrion nu möjligt!

Rekommendationer att beakta om ni arrangerande av evenemang i sommar!

Då Finland nu stegvis lättar på begränsningsåtgärderna gällande coronaepidemin, kan den sociala distanseringen gällande scoutverksamheten småningom avvecklas. Finlands Scouter följer statsrådets nyaste råd enligt vilka scoutverksamhet utan social distansering kan börja gradvis från och med medlet av maj. Gällande en del av verksamheten måste specialåtgärder tas.

Observera följande:

 • I mån av möjlighet arrangera evenemang utomhus framom inomhus.
 • Arrangera evenemang gärna först i juli-augusti, då vi igen har mera kunskap gällande epidemins framfart.
 • Om ni arrangerar evenemang med övernattning, bör övernattning ske möjligast glest eller i mån av möjlighet i egna tält eller dylikt.
 • Delta i evenemang endast om du är frisk och symptomfri. Delta inte i scoutevenemang, inte ens om dina symptom känns lindriga. Uppmärksamma alla deltagare om rekommendationen och möjliggör annullering även på kort varsel.
 • En person som tillhör en riskgrupp bör själv utvärdera om hen kan delta i evenemang. För minderåriga deltagare ansvarar vårdnadshavaren för en dylik utvärdering av deltagande. Konsultera vid behov egen läkare.
 • Försäkra er om speciellt god hygien under evenemanget. Läs anvisningar från Institutet för hälsa och välfärd här!
 • Håll avstånd (rekommendationen är 2m) mellan deltagare i all verksamhet.
 • Förbered er på att ni kan bli tvungna att inhibera evenemanget på kort varsel. Undvik i mån av möjlighet större kostnader före evenemanget.
 • Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla deltagare.
 • Minimera antalet besök av t.ex. varuleverantörer och vårdnadshavare på evenemanget. Försäkra er om att ni har uppdaterade kontaktuppgifter till alla eventuella besökare, för att försäkra er om att ni vid behov i ett senare skede kan få kontakt med dem.
 • Använd i första hand Kuksa för anmälningar. Till anmälningsblanketten i Kuksa kommer det att infogas en standardtext gällande koronaepidemin. Om kåren använder sig av någon annan anmälningsblankett, ansvarar kåren för informerandet gällande koronaepidemin på egen hand. Det är ytterst viktigt att deltagarna förstår en eventuell smittorisk vid deltagande i scoutevenemang.

Vi sammanställt sommarens coronainfo på webbsidan scout.fi/corona. Följ med sidan för aktuella anvisningar och praktiska tips.

Har din kår redan kommit på hur ni praktiskt kommer att beakta corona-anvisningarna i er verksamhet i sommar? Delge oss gärna era bästa tips, så sammanställer vi dem åt alla kårer på sidan scout.fi/corona!

Fyll i kårens tips här!

FiSSc:s seglatser 2020

Alla FiSSc:s seglatser med s/y Navigator i juni och juli inhiberas eller skjuts upp (kvälls- och dagsseglatserna inhiberas på grund av för få anmälda; de övriga seglatserna inhiberas på grund av svårighet att fullfölja seglatsprogrammet som sådant (vissa seglatser har för lågt deltagarantal, vissa rutter fungerar inte på grund av direktiv att inte segla utanför landets gränser, och längre seglatser utan möjlighet att övernatta någon annanstans än ombord på båten känns omöjliga att ordna enligt rådande direktiv)).

Följande seglatser arrangeras förhoppningsvis istället i augusti:

 • Yes We Can-seglats 31.7–2.8
 • Skärgårdsseglats 5–7.8
 • Kort offshoreseglats 7–9.8
 • Roverscout- och ledarseglats: 14–16.8 (enligt ursprunglig plan)

Alla seglatser ordnas från och till Helsingfors, eftersom det möjliggör att enstaka seglatser vid behov kan inhiberas utan att det påverkar de andra seglatserna.

De som varit anmälda till en seglats under sommaren får information om de ersättande seglatserna, och har förkörsrätt till dem. Om lediga platser informeras i händelsekalendern på scout.fi då läget klarnat.

Föreningsmöten i undantagsläge

Riksdagen godkände den 24.4.2020 en tillfällig avvikelse från föreningslagen. Den tillfälliga lagen trädde i kraft den 1.5.2020 och gäller till den 30.9.2020. Enligt den kan kåren ordna sitt vår-/årsmöte ända fram till den 30.9, använda sig av ställföreträdare med fullmakt på mötet eller ordna mötet på distans även om stadgarna inte tillåter det.  Läs mera om föreningsmöten under undertagstillstånd.

#scoutahemma – märket är här!

Du såg väl att FiSSc lanserat ett #scoutahemma-märke? Kolla in uppgifterna för att göra märket och beställ dem till kåren genom att fylla i denna blankett.

Kårkorten skickas per e-post till kåren

Kårernas kårkort som bygger på årsrappporten är äntligen färdiga. Kårkorten och tips på hur ni kan tolka och använda uppgifterna skickas per e-post till kårchefen, vice kårchefen, uppdragschefen, programchefen och kårsekreteraren under vecka 19 och 20. Kårkortet har uppdaterats med en helt ny sida som ger statistik  om uppdrag och  ledarutbildningar i kåren. Trevlig läsning!

Uppdatering om vårens inställda kurser och evenemang

FiSScExplosion 14–15.3: nytt försök att ordna evenemanget görs 21–22.11 på Laitikkala i Pälkäne. (sista anmälningsdag 15.9)

Spejardagarna 28–29.3 i Närpes och i Pargas: redan från tidigare fanns Spejardagar i västra Nyland inplanerat 3-4.10. Utöver dessa läggs ett extra Spejardagsevenemang in 3–4.10 i Vasa. (sista anmälningsdag 15.9)

Skepparkursen (teori 28–29.3 och 18–19.4 samt praktik 21-24.5) ordnas inte på hösten. Information om hur skepparkurserna ordnas i fortsättningen kommer däremot under hösten.

Normkritiskt ledarskap 4.4: flyttas till  29.8 på Scoutstationen, Helsingfors. (sista anmälningsdag 31.7)

Grundutbildning för scoutledare 17–19.4 och 2-4.10. Som tidigare nämnt flyttas utbildningen så att första veckoslutet ordnas 2–4.10 och det andra 20–22.11.

Roversmällen 8–10.5: nytt försök att ordna evenemanget görs 11–13.9 i Vasa. (sista anmälningsdag 15.8)

De som varit anmälda till de inställda evenemangen meddelas per e-post om de nya datumen; deras anmälningar flyttas inte över (undantag Grundutbildningen för scoutledare), utan de måste anmäla sig på nytt, men de har förkörsrätt till de ersättande evenemangen, ifall anmälningarna blir så många att inte alla ryms med.

De nyinsatta kurserna och evenemangen kommer att finnas med i evenemangsinformationen inför 15.9 (men observera att Normkritiskt ledarskap och Roversmällen har tidigare anmälningsDL).

Save The Date: Scoutledarträffar hösten

 • 15.8 Åland
 • 19.9 Jakobstad och Åbo
 • 20.9 Vasa och Helsingfors

Chefstrions O365-lösen fixade!

Chefstrion borde nu ha fått per e-post meddelande omatt de kan skapa login till O365. Nästa vecka kommer även de övriga uppdragen att få tillgång till tjänsten. Dessa uppdrag är: vice kårchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig, kårekonom, akela, kapten, lots, utmärkelseteckenansvarig, informatör och julkampanjchef. Observera att uppdragen måste vara aktuella (i kraft) i Kuksa för att login till tjänsten ska kunna skapas. Läs mer om Teams: www.scout.fi/for-karen/karstod/0365-och-teams-for-karer/


Kårinfo 6 (skickades per e-post 24.4)

Detta är det sjätte kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.

Notera att förbundets anställda alla för tillfället jobbar på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

I detta meddelande hittar du information om följande:

 • Inhibering av Najs 2020
 • Tidtabell för andra sommaranvisningar
 • #VÅRTHAV-märke med Östersjöaktiviteter
 • #scoutahemma – märket för scouting på distans är här
 • Om scoutförsäkringen och scouting på distans
 • Scoutkaffe i coronatider

Inhibering av Najs 2020

Igår inhiberades förbundslägret Najs 2020 på grund av coronaviruset covid-19. Vi vill tacka alla som ivrigt har väntat på lägret och visat intresse för Najs 2020!

Förbundet kommer att tillsammans med kårerna jobba för att försöka ge alla scouter en Najs upplevelse under 2020. Kårerna kommer kunna ta del av ett materialpaket som baserar sig på programmet som har planerats inför förbundslägret. Programmen kan förverkligas i veckoverksamheten eller exempelvis på en utfärd, hajk eller seglats då coronaläget tillåter det. Materialpaketet är frivilligt och kåren kan fritt välja i vilken utsträckning den använder programpaketet.

På sommaren 2021 kommer två läger arrangeras av Finlands Svenska Scouter. Det traditionella vandringslägret FiSScFjäll kommer ordnas i Lappland för spejarscouter, samt för kompisdeltagare i samma ålder. Lägret är som en lång utfärd som startas och avslutas vid Kåtan, Finlands Svenska Scouters fjällstuga nära Muonio.

Dessutom ordnas ett mindre läger för explorer- och roverscouter. Mer detaljerad information om dessa evenemang och aktiviteter för alla åldersgrupper kommer publiceras senare.

Trots att scoutsommaren 2020 inte blev som någon av oss tänkt sig, hoppas vi att ni i kårerna kommer att ha nytta av det Najs programpaket vi kommer att skicka ut senare. Kom ihåg att följa med Finlands Scouters och statsrådets rekommendationer i er verksamhet.

Har du frågor? Du hittar vanliga frågor och svar till dem på https://www.scout.fi/nu/najs2020/for-deltagare/faq/

Vid övriga frågor kan du kontakta najs2020@scout.fi

Tidtabell för andra sommaranvisningar

Anvisningar och rekommendationer för vad som händer med annan sommarverksamhet (sommarläger, seglatser, vandringar, FiSSc:s sommarevenemang, etc.) kommer i början av maj, efter att statsrådet haft sitt informationstillfälle 3.5.

#VÅRTHAV – märke med Östersjöaktiviteter

Finlands Scouter och FiSSc deltar med ett nytt #VÅRTHAV-märke i John Nurminens stiftelses och Moomin Characters kampanj #VÅRTHAV. Kampanjen pågår året ut och dess syfte är att informera om hur man kan hjälpa Östersjön.

#VÅRTHAV-märket är ett programpaket med Östersjötema. Med aktiviteterna önskar man öka barns och ungas medvetenhet gällande Östersjön, samt ge tips om hur man kan skydda havet.

Anvisningar för hur man utför uppgifterna finns här: www.scout.fi/varthav

Märkesmaterialet är skapat under tiden före corona, och är skrivet enligt att uppgifterna kan göras på möten, utfärder och läger, men många av dem går ändå att anpassa till scouting på distans i form av veckoutmaningar eller uppgifter som scouten kan göra tillsamman med sin familj, eller som virtuellt projekt med en eller flera kompisar. Uppgifter kan såklart också utföras senare, då scoutverksamhet i form av möten och utfärder igen kan ordnas.

Scouterna som utfört märkets uppgifter kan skaffa ett kampanjmärke med Muminmotiv och hashtagen MEIDÄNMERI (märket är finskspråkigt). Märket kan köpas på Scandinavian Outdoor till årets slut.

Tillsammans räddar vi Östersjön!

#scouthemma – märket för scouting på distans är här

FiSSc lanserar #scoutahemma-märket; ett märke man kan få för att utföra olika scoutuppgifter på distans. Märkesmaterialet består av 5 uppgifter som alla gör, och ett 30-tal valbara uppgifter.

Sådana uppgifter som scouterna redan gjort tidigare i samband med kårens eventuella egna veckoutmaningar behöver de självklart inte göra på nytt.

Ifall kåren har egen distansscouting som inte går att kombinera med märket men som ändå aktiverar scouterna, så kan ni beställa tygmärket åt era scouter i alla fall; det viktiga är inte de exakta uppgifterna som görs, utan att man sysslar med nån form av scouting också nu.

Du kan dela uppgifterna du gör på social media med hashtaggarna #scoutahemma och #distansscouting. Använd också gärna #fissc och #partioscout!

Märket kan avläggs under våren och sommaren 2020.

Vi håller på att arbeta fram själva märket; mer info om hur det ser ut, hur du kan beställa det och vad det kostar kommer under nästa vecka.

Här hittar du märkets uppgifter redan nu, och nästa vecka information om själva märket, eventuella kostnader och hur märket beställs

www.scout.fi/scoutahemma

Om scoutförsäkringen och scouting på distans

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

Scoutkaffe i coronatider

FiSSc fortsätter ordna virtuella kaffestunder varje onsdag kl.14.30-15.00 under våren. Det är ett tillfälle utan krav och utan agenda, ordet är fritt! Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Alla som har behov av att prata av sig i dessa annorlunda tider kan delta. Med på tråden finns också alltid någon från kansliet och styrelsen. Hoppa med en onsdag, några onsdagar eller så allihopa – vi ses online! Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe

Läs mer i Facebook-evenemanget


Kårinfo 5 (skickades per e-post 17.4)

Detta är det femte kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.  Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni här.

Innehåll:

 • Scoutkaffe i coronatider
 • Ringrunda till kårer
 • Scoutveckan
 • Scoutledarträffar
 • #scoutahemma – märke för scouting på distans på väg
 • Besked om Najs 2020 ges på kvällen 22.4
 • Chefstrion kan nu skapa login till Teams
 • Förslag att föreningar får senarelägga sina årsmöte

Scoutkaffe i coronatider

Varje onsdag kl.14.30-15.00 under våren ordnar FiSSc virtuella kaffestunder. Det är ett tillfälle utan krav och utan agenda, ordet är fritt! Vare sig du är kåraktiv, förbundsaktiv eller inte alls scoutaktiv är du välkommen med. Alla som har behov av att prata av sig i dessa annorlunda tider kan delta. Med på tråden finns också alltid någon från kansliet och styrelsen. Hoppa med en onsdag, några onsdagar eller så allihopa – vi ses online! Det virtuella tillfället tar plats i Microsoft Teams, bestående möteslänk: bit.ly/scoutkaffe. Du kan också läsa mer om tillfället i Facebook-evenemanget. 

Ringrunda till kårer

FiSSc gör en ringrunda till alla kårers kårchefer. Coronasituationen innebär stora förändringar i kårvardagen och vi måste alla tänka om och göra saker på nya sätt. I kårerna görs ett fantastiskt jobb med att ordna scouting på distans för åldersgrupperna, hålla medlemmarna och ledarna motiverade, hitta lösningar på olika praktiska frågor som föreningsmöten och styrelsemöten o.s.v. Det är mycket att fundera på. Ringrundan är en möjlighet att vädra sina tankar, berätta vilka lösningar som gjorts i kåren, dela med sig av erfarenheter och tips och få stöd om det känns som om det behövs. Du som är kårchef kan alltså räkna med att bli kontaktad inom kort!

Scoutveckan

Nästa vecka är det scoutvecka, och inget kommer att vara som det brukar; alla evenemang ordnas antingen virtuellt eller inte alls. Här kommer några förslag på saker man kan göra i kåren eller själv:

 1. Ring era scouter
  Många undersökningar och enkäter visar att ungdomar är oroliga, ledsna, ensamma och rastlösa. Vissa saknar sina vänner, många har trubbel med skoluppgifterna och i oroliga hem är risken stor att oroligheterna ökat och ökar ännu mer. Om ni i er kår inte redan håller virtuella scoutträffar för grupperna, så är en bra utmaning för till exempel scoutveckan att ringa upp era scouter och fråga hur de har det och hur de mår, kolla om de har tillräckligt kul grejer att göra, kolla om de har kontakt med sina kompisar etc. Om ni behöver en klar diskussionsöppnare så kan ni till exempel tipsa om distansscoutingmaterial och diskutera kring det.
 2.  Scouthalsduken i fönstret
  Under våren har det dykt upp en massa nallar och en del regnbågar i folks fönster. Under scoutveckan kunde det vara kul om dessa kunde få sällskap av scouthalsdukar. Häng upp din scouthalsduk i fönstret och uppmuntra dina kårmedlemmar att göra samma.
 3. Följ @thisissvenskfinland på Instagram, scoutiga uppdateringar lovas under veckan!

Visst har du väl märkt att det blir scoutledarträff online nästa söndag!

Kom med på FiSSc:s första scoutledarträff online den 26.4 kl. 10-13! Mer info om upplägget och innehållet hittar du genom att klicka här. Anmäl dig senast onsdag 22.4 i Kuksa.

#scouthemma – märke för scouting på distans påväg

FiSSc kommer inom kort att lansera märket #scoutahemma som kårer kan beställa åt sina medlemmar som utför scouting på distans. Märket kommer att vara uppbyggt så att det enkelt går att anpassa till sådan distansscouting-verksamhet som kanske redan finns i kåren. Så om din kår redan sysslar med scouting på distans, så behöver ni alltså inte ändra alla era planer för att era scouter ska kunna göra märket. För de kårer som inte haft resurser, tid eller ork att erbjuda scouting på distans så är detta en bra möjlighet, som inte behöver kräva mer av kåren än marknadsföring av märkesmaterialet och beställning av märkena. Mera information dyker upp på scout.fi inom kort!

Besked om Najs 2020 ges på kvällen 22.4

Alla scoutläger som planeras för sommaren 2020 samlas till ett gemensamt möte onsdagen den 22 april 2020 för att diskutera coronaläget med tanke på sommarens läger. Senast efter det här mötet kan vi ge besked gällande sommarens scoutverksamhet. FiSSc har tidigare beslutat om att deltagarna inte behöver betalar deltagaravgift om Najs 2020 skulle inhiberas.

Chesftrion kan nu skapa login till Teams

Finlands Scouter erbjuder scoutkårerna en möjlighet att överföra kårstyrelsens arbete och dokumentförvaring till ett gemensamt Microsoft O365 utrymme i Teams. Det går bra att använda Teams även för att arrangera möten på distans. Kårerna erbjuds ett eget Teams utrymme med därtill hörande dokumentarkiv och fornamn.efternamn@scout.fi adresser för en del av kårens centrala kåruppdrag. Först ut är kårens chefstrio (kårchef, uppdragschef, programchef) som redan förra veckan fick tillgång till tjänsten. Du hittar anvisningar för hur login skapas här. 

Har du frågor eller känner att du behöver hjälp med att skapa kårens Teams har du en möjlighet att hänga med på ett öppet Teams tillfälle 20.4 kl. 18-19. Delta via länken: Join Microsoft Teams Meeting

Förslag att föreningar får senarelägga sina årsmöten

Regeringen har igår meddelat att de föreslår tillfällig lagstiftning för att bolag, andelslag och föreningar ska kunna ordna sina möten oberoende av coronaepidemin och begränsningen av sammankomster och med beaktande av behovet av hälsoskydd. Ändringarna föreslås vara i kraft till slutet av september. Läs pressmeddelandet i sin helhet och följ med läget här. 


Kårinfo 4 (skickades per e-post 9.4)

Detta är det fjärde kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa tidigare infomail på scout.fi framsidan.  Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan.

Innehåll:

 • Scoutförsäkringen och scouting på distans
 • Pandamärket på distans
 • Scoutledarträff våren 2020 plan B
 • Vuxenrekrytering i kåren v. 35-36

Om scoutförsäkringen och scouting på distans

Scoutförsäkringen gäller också i scouting på distans. Då en ledare för gruppen har gett gruppens medlemmar en uppgift så har de en vecka på sig att utföra uppgiften. Om det medan de utför uppgiften sker ett olycksfall som de skulle behöva scoutförsäkringen för, så ska gruppledaren ifall det efterfrågas kunna påvisa att olycksfallet skett i scoutverksamhet, till exempel genom att uppvisa meddelandet i vilket hen instruerade gruppen att göra ifrågavarande uppgift.

Pandamärket på distans

Vi ser många bra tips av kårerna på uppgifter och utmaningar för scouterna att göra under den här tiden. Bingon, veckoutmaningar, möten… Här kommer fler förslag att ta till om de egna tipsen börjar sina, eller om ni behöver komma igång.

Pandamärket som togs fram 2019 i samarbete mellan WWF och Finlands Scouter fungerar bra också som scouting på distans! Märket är gjort för vargungar och för äventyrsscouter (det finns skilda aktiviteter för åldersgrupperna) och funkar bra att göra också tillsammans med familjen. Aktiviteterna görs utomhus och alternativen är många, så det är lätt att välja de som fungerar bäst för en själv eller ens familj.

Exempel på aktivitetstips ur pandamärket:

 • Hitta olika – går ut på att samla löv från olika träd och buskar och kolla vilka likheter och olikheter man hittar mellan löven.
 • Ät din kompis – är en sten-sax-påse-lek där man byter ut sten-sax-påse mot tre djurarter som äter varandra; t.ex. laxen äter en mygga, myggan sticker björnen, björnen äter laxen.
 • En hel avdelning med pysseltips kring utrotningshotade arter; pyssla t.ex. en aspfjäril av en wc-pappersrulle.
 • Aktivitetstipset Mat av rester får hela familjen att kocka tillsammans av matreser som kanske annars skulle ha slängts bort.
 • En fläckig strand – går ut på att på en strand hitta så många olika livsmiljöer som möjligt, t.ex. en vassdunge, en hop flytande växter eller ett videsnår.

Du hittar alla aktiviteter här!

En av Panda-märkets aktivitetstips är att bygga en stekelholk eller ett insekthotell. Denna aktivitet för oss vidare till ett annat bra distanstips: Yles kampanj Rädda pollineraren.

Fler distanstips – rädda pollineraren

Rädda pollineraren är Yles kampanj med åtgärder som vem som helst kan göra för att förbättra levnadsmöjligheterna för våra livsviktiga pollinerare. Kampanjen pågår 1.4-29.8.2020. Som en del av kampanjen kan man till exempel bygga ett insekthotell.

 

Scoutledarträff våren 2020 plan B – online söndag 26.4 kl. 10-13

Vårens scoutledarträffar förverkligas virtuellt söndagen den 26.10 kl. 10-13 i Teams. Kom med och hjälp oss att skapa något helt nytt och roligt som vi inte glömmer i första taget!

Vi inleder med ett gemensamt informations- och diskussionspass kl. 10.00. Sedan erbjuds tre pass med tre parallella workshoppar, där du kan välja det ämne som intresserar just dig allra mest. (se tabell nedan). Du hittar mer detaljerade beskrivningar av workshopparna på våra webbsidor.

Anmäl dig i Kuksa senast på onsdagen den 22.4!

Då du gör din anmälan väljer du också vilka workshoppar du vill delta i. Ett kursinfobrev med länkar till workshopparnas online möten skickas till alla deltagare efter sista anmälningsdag.

Vuxenrekrytering i kåren

Scoutveckans vuxenrekryteringskampanjen är flyttad till veckorna 35 och 36 i augusti och september. Vi vill gärna hjälpa din kår att skapa en dunderkampanj som lockar till sig inte bara nya vuxna, utan som ger synlighet åt scouting i allmänhet. Gör såhär:

Anmäl er kår senast 30.4 till vuxenrekrykampanjen genom att fylla i detta formulär 

1. Börja planera vad just er kampanj ska handla om:

 • samarbeta med någon annan kår på orten
 • arrangera ett kickoff för säsongen på allmän plats eller med öppna dörrars dag på kårlokalen eller kårstugan, håll utkik för fler tips på Vuxenrekrysida

2. Skapa ett Facebookevenemang för evenemanget

 • Var i kontakt med kansliet om ni behöver hjälp med koordineringen, vi kommer ut till er för att hjälpa till!

3. Sprid information om kampanjsidan

Genom att delta i kampanjen får ni följande från FiSSc:

 • Betald marknadsföring på Facebook (anmäl er kår till kampanjen och fyll i FB-evenemanget i anmälan – se till att Partio och FiSSc är medarrangörer i evenemanget)
 • Marknadsföringsmaterial (beställning för detta kommer senare)
 • Kansliets stöd att koordinera och att vara på plats på er Kickoff

Kårinfo 3 (skickades per e-post 3.4)

Detta är det tredje kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut
 • Distansscouting
 • Hjälp till genom frivilligarbete
 • Lilla Scoutveckan
 • Vuxenrekrytering i kåren
 • Aktuella enkäter
 • Samarbete med Scandinavian Outdoor

Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut

Till följd av undantagssituationen som uppkommit på grund av spridningen av coronaviruset fortsätter scouterna den sociala distanseringen gällande veckoverksamheten fram till vårens slut.
För att skydda riskgrupperna i samhället samt för att förhindra spridningen av coronaviruset beslöt Finlands regering 30.3 att de begränsningsåtgärder som nu gäller kommer att fortsätta gälla fram till 13.5.2020. Enligt statsrådets anvisningar skall därför scouterna fortsätta pausa vecko- och gruppverksamheten.

Finlands Scouter uppmanar sina kårer att:

 • Inte idka grupp- och veckoverksamhet under resten av våren. I praktiken betyder detta att veckoverksamheten i kårlokalerna försätter först under höstterminen.
 • Följa med läget: om regeringens bestämmelser tillåter kan gruppmöten där scouter träffas fysiskt återupptas efter 13.5.
 • Också seglatser och annan sjöverksamhet läggs på is fram till 13.5.

Som det redan tidigare konstaterats är även scoutdistriktens, Finlands Svenska Scouters och centralorganisationens evenemang, utbildningar och möten flyttade, inhiberade eller i mån av möjlighet arrangerade per distans. Beslut gällande sommarens scoutevenemang tas i slutet på april. Större över 500 personers evenemang är inhiberade fram till slutet av maj. Scoutkanslierna håller stängt åtminstone fram till 13.5. De anställda jobbar per distans och nås som vanligt per telefon och e-post.

Distansscouting

Vi har redan sett många fina kreativa idéer på distansscouting. Det är trevligt att se att kårerna upprätthåller kontakten till sina medlemmar, samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Det är fint om scoutingen kan hjälpa till genom att erbjuda meningsfull hobbyverksamhet även på distans.

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Vi har samlat tips för scouting på distans här.

Tips och ideér för hur kårerna förverkligat scouting på distans kan du se på sociala medier med taggarna #distansscouting och #etäpartio.

Frivilligarbete – vill du hjälpa?

Även under coronavirusepidemin behövs frivilliga till olika uppgifter. Scouterna är experter på frivilligarbete och i det här känsliga läget är det en fin chans att visa vår kunskap även utanför scoutfältet. En hjälpande hand som för en själv inte kräver mycket kan för den andra vara ovärderligt. Vi vill gärna uppmana Er scouter som känner att ni har tid och ork att bidra till samhället på små sätt att göra det. Till exempel genom att göra uppköp åt någon som inte kan göra det själv, gå ut med hund, läxhjälp på distans m.m. Vi vill ändå såklart poängtera att man ska vara uppmärksam på rekommendationerna som ges gällande social distansering för att undvika risk för smittospridning. Det finns många organisationer som koordinerar frivilligarbete under coronatider, här är några som varit i direkt kontakt med scouterna:

Frivilliga räddningstjänsten

Frivilliga räddningstjänsten, förkortat Vapepa (från finskans ’Vapaaehtoinen pelastuspalvelu’) är ett nätverk som består av 53 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Finlands Scouter är en av medlemsorganisationerna och många scouter fungerar som frivilliga för Vapepa. Om du vill gå med i verksamheten kan du vara i kontakt med din egen regionala Frivilliga räddningstjänst. Kontaktuppgifter hittas på hemsidan: https://vapepa.fi/sv/kommitteer/

Röda korset

Röda Korset Åboland efterfrågar frivilligkraft. De vill säkerställa att de har frivilliga även när krisen eskalerar och fler blir smittade. Därför ber de andra inom tredje sektorn om hjälp. Alla som är intresserade av att jobba som frivillig under krisen kan anmäla sig på rodakorset.fi/oma. Man kan där registrera olika sätt man är villig att hjälpa till på, det kan vara allt från att leda jumppaprogram, sjunga en sång eller något helt annat. Även om du inte bor inom Åboland kan det löna sig att registrera sig på sidan eller varför inte vara i direktkontakt med Röda Korset i din region?

Lilla Scoutveckan 2020

På grund av undantagstillståndet som råder till följd av coronaviruset följer vi också med situationen för Lilla Scoutveckans del. Kåren ska inte genomföra besök till förskolor under våren, vi rekommenderar istället att ni gör eventuella besök under nästa vår. Lågstadier kan ni däremot planera in besök till under hösten, t.ex. i samband med Äventyrsveckan.
scout.fi/lillascoutveckan
scout.fi/aventyrsveckan

Vuxenrekrytering i kåren

Nu när det inte går att träffa folk, så är det ett bra läge att göra upp en plan på hur kåren, när situationen tillåter, kan nå ut till nya vuxna för att få dem att komma med i scouterna. Som väl känt är halva jobbet gjort med en välgjord och välsmord plan! Anmäl din kår till vuxenrekrykampanjen som blir på hösten genom att fylla i detta formulär! Sista anmälningsdag är 30.4.

Vi håller som bäst på att lägga in material, tips och instruktioner på hur kåren kan planera och förverkliga sin vuxenrekrytering. Gå alltså med jämna mellanrum in på sidan för vuxenrekrytering för att plocka åt dig tipsen, de blir flera där hela tiden.

Vuxenrekryteringens gyllene regler:

 • En välgjord plan ger bättre resultat (t.ex. Vuxenrekryteringens årsklocka)
 • Varje ny vuxen tas väl emot i kåren
 • Den nya vuxna behöver utbildning för sitt uppdrag
 • Den nya vuxna ska känna att hen är en scout och en del av kåren
 • De vuxna måste bli tillfrågade om att komma med

Aktuella enkäter

Just nu är det många enkäter ute med syfte att kolla kårers och scouters åsikter och fiilisar i olika frågor. Ta er gärna tid att svara på dem och ge dina tankar och åsikter, så kan vi tillsammans utveckla:

 • Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten har skickats riktat till alla scouter över 15 år. Enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete inom scoutingen och är dessutom ett bra utvecklingsverktyg för kårerna. Sista svarsdagen är 6.4. Länk till enkäten.
 • Utegruppens enkät om behovet att anpassa utekurserna (riktat till kårerna) ingen specifik sista svarsdag, men svara gärna inom första halvan av april. Länk till enkäten.
 • Händelsekalendern 2021 (riktat såväl till kårerna som till enskilda ledare) sista svarsdag 10.5. Länk till enkäten.
 • Inom kort kommer också en enkät om FiSScs kommunikationskanaler och vilka vägar scouter inom FiSSc vill ha informationen. Enkäten skickas till alla FiSSc:ar över 15 år.

Samarbete med Scandinavian Outdoor

Eftersom undantagsläget medfört att scouternas normala utfärdsverksamhet begränsats, vill vi tillsammans med Scandinavian Outdoor uppmuntra scouter till att på egen hand röra sig i naturen. Scandinavian Outdoor webshoppen ger därmed scouter under hela april månad scoutrabatten dubbelt, d.v.s. du får 20% rabatt.

För varje köp doneras dessutom 1% till Scoutingens Vänner. Med hjälp av fonden för Scoutingens Vänner stöds scouting som hobbyverksamhet för mindre bemedlade barn och unga genom att bevilja befrielse från medlemsavgift och lägerstipendier.

Rabatten får du genom att registrera dig på adressen: https://scandinavianoutdoor.fi/partiolainen/. Rabatten gäller även för redan nedsatta produkter, men gäller inte för scoutprodukter och elektronik. Rabatten kan inte kombineras till andra förmåner.


KårInfo 2 (skickades per e-post 27.3)

Detta är det andra kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Najs2020 lägeravgift faktureras enbart om lägret blir av
 • Styrelsens infotillfälle 21.3
 • Medlemsavgifter 2020
 • O365 login till kårerna
 • Flera tips om scouting på distans
 • Senaste nytt om vårens evenemang

Anmälningstiden fortsätter ännu och Najs 2020-lägeravgiften faktureras enbart om lägret blir av 

Anmälningstiden till Najs 2020 fortsätter ännu och förhoppningen är att vi får ett läger i sommar, trots allt. Saken lär klarna inom en nära framtid, tills dess håller vi tummarna och hoppas på det bästa samtidigt som det redan smids planer för vad som händer ifall myndigheterna besluter att vi inte ska ordna läger i sommar. Massor med ledare planerar och gör sitt bästa för att göra ett fantastiskt läger och vi har ännu inte gett upp! Många har undrat vad som sker med de anmäldas lägeravgifter om en inhibering blir aktuell, vi har inte behövt ta ställning till sådant tidigare. Förbundsstyrelsen har granskat läget och beslutat att inga deltagaravgifter faktureras ifall vårt läger inte blir av p.g.a. coronaviruset. Så det är tryggt att anmäla sig utan risk för att bli fakturerad om våra planer inte förverkligas.

Anmälningstiden är förlängd fram till tisdag 7.4.

Det är möjligt att ansöka om stipendier och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till  samma datum. I och med att anmälningen förlängs så skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020.

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020.

Styrelsens infotillfälle för kårerna 21.3

Styrelsen arrangerade ett infotillfälle för kårerna den 21.3 med möjlighet att diskutera aktuella infoärenden. Tillfället bandades och kan lyssnas på adressen: https://web.microsoftstream.com/video/89a2fe14-a7c1-4650-9a99-1758c10ec8ee

Medlemsavgifter 2020

Det finns kårer som ännu inte fakturerat medlemsavgifter för år 2020 och en del kommer inte att kunna göra det ifall kårens egen avgift ännu inte fastställts av kårens föreningsmöte (årsmöte/vårmöte). Förbundens avgifter (Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry) kan vara bra att fakturera redan för att undvika att kåren får likviditetsproblem, fakturering kan t.ex. göras i två rater även på kårnivå. Rat 2 från förbundet skickas som vanligt efter 15.4. Kontakta gärna jonna.sahala@scout.fi eller frida.lundberg@scout.fi om din kår inte kommer att kunna betala förbundets Rat 2.

Vårens undantagstillstånd har medfört nya former av scouting i kårerna och förbundet och vi är glada över att så många aktiverar sina medlemmar, gamla och unga, på ett positivt sätt! Samma principer gäller för betalande av medlemsavgiften som alltid, är man noterad i medlemsregistret som medlem bör medlemmen betala sin medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften (59€ + en kåravgift) är alltså en medlemsavgift, inte en verksamhetsavgift. Scoutingen har inte slutat eller tagit paus utan under rådande omständigheter erbjuds scouting i nya former för stunden. Om kåren däremot uppbär en medlemsavgift som inkluderar deltagande i ett antal kårevenemang, som nu i detta läge eventuellt blivit inhiberade, kan det vara skäl att informera föräldrarna huruvida dessa evenemang flyttats till hösten eller om kåren återbetalar en del av avgiften. De besluten behöver tas av kårstyrelsen.

Kårerna får tillgång till Microsoft O365!

Arbetet med att inkludera kårstyrelserna i O365 omgivningen framskrider. Finlands Scouter kommer inom kort att erbjuda kårstyrelserna en möjlighet att arbeta i O365. Tjänsten kan t.ex. användas för att arrangera distansmöten i Teams.

Kårerna får tillgång till ett eget Teams utrymme, där ni kan skapa egna kanaler för kårens behov. Teams medför även möjligheten att spara gemensamma dokument i arbetsutrymmet och e-postadresser av formatet fornamn.efternamn@scout.fi för en del av kåruppdragen. De kåruppdrag som kommer att få tillgång till O365 är: kårchef, vice kårchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig, programchef, uppdragschef, kårekonom, akela, kapten, lots, utmärkelseteckenansvarig, informatör och julkampanjchef. Då tjänsten finns tillgänglig för uppdragen kommer personer med ett sådant/sådana uppdrag att få ett e-postmeddelande med anvisningar hur login skapas. Observera att uppdragen måste vara aktuella (i kraft) i Kuksa för att login till tjänsten ska kunna skapas.

Ni får gärna fundera redan nu i kåren om detta är något ni vill ta i bruk, observera det är inget ni måste göra! Kontrollera även att rätt person har rätt uppdrag i kårprofilen (fliken “uppdrag”). Tillgång till tjänsten kommer att ske stegvis. Login kommer först att erbjudas åt chefstrion (kårchef, programchef och uppdragschef). Det blir då denna trios uppgift att fundera ut en struktur för kårens Teams, vilka olika kanaler (mindre grupperingar med egna arbetsutrymmen) ni har behov av, har ni behov av kanaler som ska vara slutna eller kan allt vara öppet för kåruppdragen ovan. Vi kommer att bygga upp ett modellTeam åt er, där ni kan se olika lösningar och om ni så vill kan ni sedan kopiera dessa lösningar till ert eget Team. Jag hjälper er gärna med alla frågor gällande detta, frida.lundberg@scout.fi.

Här kan du bekanta dig med vad Teams är. 

Flera tips för scouting på distans

 • programpaketet med mötestips för alla åldersgrupper varje vecka under undantagstiden är publicerat på www.scout.fi/scouting_pa_distans. Där finns tips för hur man kommer igång, samt mötestips kring teman som Earth hour, media, våruppföljning och scouttraditioner.
 • JOTI: En extrainsatt JOTI – Jamboree on the internet special edition ordnas 3–5.4. (JOTI är ett virtuellt storläger för scouter från alla världens hörn.)
  Här samlas bra JOTI-tips på svenska för såväl kårer som enskilda deltagare
 • Båtförarwebbkurs – bra möjlighet för de äldsta åldersgrupperna att scouta på distans: Nu finns en webbkurs för båtförarkursens teoridel! Webbkursen riktar sig till äldre scouter och ledare (rekommenderad åldersgräns 20 år) som inte har haft möjlighet att delta i båtförarkursen som veckoslutskurs.

 

Senaste nytt om vårens evenemang

 • Grundutbildning för scoutledare som skulle äga rum 17–4 och 2–4.10 har nu flyttats till 2–4.10 och 20–22.11. Utbildningen äger rum i Stensböle, Borgå. Ifall deltagarna redan har sin ledarskapsövning inplanerad till innan kursstart och evenemanget blir av så får man undantagsvis göra övningen före kursens början. Ledarskapsövningen ska ändå rapporteras först i samband med kursen så man kan dra paralleller till sådant man lär sig under kursens gång.

 

 • Vårens scoutledarträffar – plan B:söndagen den 26.4 kl. 10-13
  På grund av omständigheterna kommer Scoutledarträffarna inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället kommer vi att erbjuda en hejdundrande virtuell variant av Scoutledarträffarna – Scoutledarträff 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.Under de senaste veckorna har vi flera gånger kunnat konstatera att distansscouting kan vara både inspirerande, roligt, kreativt och socialt och vi tror att detta koncept kan fungera även för FiSSc. Så kom modigt med och skapa lite scouthistoria! Tanken är att du som är ledare, roverscout eller explorerscout med ledaruppdrag ska kunna välja bland olika ämnen som intresserar just dig. Vi inleder med ett gemensamt informations- och diskussionspass och sedan delar vi upp oss i mindre grupper till olika workshoppar. Du kan välja mellan tre 45 minuters pass med tre parallella workshoppar, d.v.s. totalt nio workshoppar. Du kan hålla dig sysselsatt med inspirerande scoutprogram från 10–13 eller koppla upp dig för ett enskilt pass. Allt är möjligt!För att kunna planera passen och förbereda gruppindelningen så ber vi att du anmäler dig i Kuksa. Se händelsekalendern för mera information och anmälningslänk.

 

Översikt över innehållet på scoutledarträffen:

Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3 
10-10.30 Gemensamt informations- och diskussionspass med styrelsen och anställda
10.30-11.15 Tips och tricks inför Najs Scoututbildningsplan – Något för dig eller för kåren? Utveckla ditt eget ledarskap
11.15-11.30 Gemensam kaffepaus
11.30-12.15 Guldtips som walk and talk
1) veckomöten och evenemang
Guldtips som walk and talk 2) höststarten Guldtips som walk and talk
3) hållbara uppdrag
12.15-13.00 Lotsarna och deras roll i kåren Vårt FiSSc

 

Aktuellt från sjörådet
13.00- Tid att hänga kvar på tråden och chatta med styrelsen och andra FiSScar

 


KårInfo 1 (skickades per e-post 18.3)

Förberedelserna inför Najs2020 fortlöper enligt planerna, observera att anmälningstiden har förlängts till 7.4.2020. Notera även att förbundets anställda jobbar alla för tillfället distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan 

Innehåll:

 • Scouting på distans
 • Tips för kårernas årsmöten/vårmöten
 • Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader
 • Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet
 • Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte
 • Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Scouting på distans

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Såväl barnen som de vuxna kan lätt känna sig isolerade och det är fint om scoutingen kan hjälpa till med att minska isoleringen. Publicera gärna t.ex. på Instagram era tips på hur ni scoutar på distans med #distanssouting, #fissc och #partioscout så kan också andra kårer ta del av tipsen.

 • FS har sammanställt ett paket för distansscouting med tips på aktiviteter för alla åldersgrupper, och tips till åldersgruppsledarna på hur distansverksamheten kan koordineras. PAKETET FINNS NU OCKSÅ PÅ SVENSKA: www.scout.fi/scouting_pa_distans 
 • På FiSSc-ledare på Facebook finns ett Solskenshistorier-inlägg för distansscouting. Dela era bra idéer på distansscouting och sök bland tipsen andra delat.
 • Bra tips på finska om hur man kan scouta på distans kan också delas och sökas på: https://padlet.com/sonja_uschanov1/etapartio

Om att ha möten på distans: 

På våra hemsidor hittas nu många fina tips på hur du leder och deltar i onlinemöten. Där hittar du info om:

Tips för kårernas årsmöten/vårmöten

Ifall kåren tvingats flytta sitt möte eller ännu inte hunnit sammankalla sitt årsmöte/vårmöte, har vi samlat info om hur saken sköts på ett korrekt sätt i nedan.

Varje förening har i sina stadgar utskrivet när föreningen ska hålla sina ordinarie möten. Ofta står det i formen ”vårmötet ska hållas under mars-april”. Föreningslagen tolkas enlig praxis så att ifall ett hinder uppstår som omöjliggör hållande av mötet, ska man invänta att hindret försvinner och sedan omedelbart sammankalla mötet på det sätt som stadgarna bestämmer. Coronaviruset är ett sådant hinder som hindrar en sammankomst i nuläget och regeringens utlysta undantagstillstånd gör det helt klart omöjligt att hålla ett fysiskt möte. Möten kan i dagsläge skötas per distans om föreningens stadgar tillåter det men man ska alltid också kunna delta fysiskt om man så önskar, detta kan hindra arrangerandet av ett helt virtuellt möte.

Kårstyrelserna kan under den här tiden fungera i normal ordning och hålla sina möten per distans. Beslutsfattandet behöver inte skjutas upp och det är att föredra att ärenden inte skjuts upp fast man inte kan träffas fysiskt. Information om åtgärder och beslut kan företrädesvis publiceras på kårens webbplats så att alla medlemmar kommer åt infon.

Följ den aktuella informationen på scout.fi, vi uppdaterar an efter som myndigheterna ger nya anvisningar och Finlands Scouter anvisar gemensamma riktlinjer för scoutverksamheten.

Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader

Vi rekommenderar att ni returnera eventuella avgifter, ifall utfärder etc. inte ännu förorsakat utgifter (transporter, mat, program) för kåren. Om utgifter redan uppkommit rekommenderar vi att ni räknar ut ifall en andel av avgiften kunde returneras. Utfärdsavgifter är enkom till för att täcka utgifter för utfärder, inte för annan verksamhet.

Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet

Följ den info er stad/kommun publicerar om årets verksamhetsbidrag och andra understöd som ska sökas nu på våren. Inlämningsdagen ska följas om ingen annan information givits. Ansökningarnas bilagor kan ofta lämnas in senare eller i förslagsform om de inte ännu fastställts av ett föreningsmöte men ta reda på vad läget är i just din stad/kommun!

Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte

Förbundsstyrelsen bjuder in alla kårledare (och explorerscouter med ledaruppdrag) till ett virtuellt infotillfälle 21.3 kl. 11-12.30 via Teams (http://bit.ly/infotillfalle). Infotillfället ersätter inte vårmötet som sköts upp på obestämd tid, men det ger oss en chans att träffas och föra diskussion om några aktuella ärenden. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta, gärna någon från varje kår.

Upplägget för träffen är följande:
10.50 – Teknikcheck, logga gärna in på förhand så hinner vi lösa eventuella problem.
11.00 – Välkommen + scoutchefernas info.
11.10 – Genomgång av coronaläget och hur det påverkar oss – Materialtips, praktiska arrangemang och frågor.
11.40 – Den förnyade grundstadgan – Presentation av löftet, idealen och hur projektet går vidare.
12.00 – Paus.
12.10 – Medlemsavgiftsenkäten – Sammanfattning av svaren, styrelsens kommentarer och slutsatser.

Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Detta berör:

 • 14–15.3 FiSScExplosion, Pälkäne – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 21.3 FiSSc:s FSFSF:s och FSSF:s vårmöte, Helsingfors – mötena är uppskjutna tills det åter är lovligt att sammankalla möten. En skild Vårinfoträff hålls på distans, se skild inbjudan här i utskicket. Vårmötet sammankallas senare.
 • 21.3 Najs 2020 chefsträff, Helsingfors – ordnas online söndagen 22.3 klockan 9.00 framåt
 • 28–29.3 Spejardagar, Pargas och Närpes – Inställda. Utreds om det finns resurser att arrangera ett extra Spejardagsevenemang på hösten utöver de spejardagar som redan är inplanerade 3-4.10, samt att arrangera evenemanget/evenemangen med möjlighet till stort deltagarantal.
 • 28–29.3 och 18–19.4 Skepparkurs teori del 1, Åbo – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4.4 Utbildning i normkritiskt ledarskap, Helsingfors – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4–5.4 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 17–19.4 Grundutbildning för scoutledare, kurs 1, del 1, Nyland – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas den på distans.)
 • 20.4 – 26.4 Kårernas evenemang i samband med vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan. Alla planerade satsningar flyttas till början av hösten. (Mera information om detta senare)
 • 25.4 Scoutledarträffar i Jakobstad och Åbo – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 26.4 Scoutledarträffar i Helsingfors och Vasa – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 2–3.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9–10.5 Roversmäll, Vasa – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera senare.
 • 21–24.5 Skepparkurs praktik, Kotka-H:fors – Inställt. Utreds om det finns resurser och behov att arrangera 2021.

De anmälda har meddelats/meddelas under denna vecka om läget per e-post, och har fått/får instruktioner för hur de ska gå tillväga om de redan haft utgifter för evenemanget.  Eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka i sin helhet. Eventuella redan uppkomna kostnader för resor (främst färdigt bokade tågbiljetter) ersätts i sin helhet ifall de inte går att avboka.

Nu inställda kurser och evenemang ordnas ifall det finns möjligheter och resurser vid ett senare tillfälle; antingen som nyinsatta evenemang eller i samband med något redan inplanerat evenemang under hösten 2020 eller våren 2021. Läget torde klarna under våren. Anmälda deltagare informeras om eventuell ny chans att delta i evenemanget; övrig marknadsföring sker i de vanliga marknadsföringskanalerna: närmast evenemangsinfomejlen och händelsekalendern på www.scout.fi.

I nuläget arbetar vi enligt att sommarens och höstens verksamhet arrangeras enligt planerna, men läget kan såklart förändras. Anmälnings DL för 15.4 skjuts upp till 30.4 Vi håller er informerade; bland annat i och med Evenemangsinfomejlet, som skickas ut inom kort.