Aktuellt

KårInfo i coronatider

Utskick per e-post: kårchef, vicekårchef, uppdragschef, programchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig och alla förbundets förtroendevalda.

Under de kommande veckorna kommer kårerna att få ett infomail som detta varje vecka, där vi samlar aktuell info som under rådande omständigheter påverkar er verksamhet. Dessa infomail kan stundvis bli långa och innehålla mycket information, d.v.s. ta dig en lugn stund och läs igenom all den viktiga info som samlats i meddelandet. Vi samlar även informationen på www.scout.fi -framsidan

Kårinfo 3 (skickades per e-post 3.4)

Detta är det tredje kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut
 • Distansscouting
 • Hjälp till genom frivilligarbete
 • Lilla Scoutveckan
 • Vuxenrekrytering i kåren
 • Aktuella enkäter
 • Samarbete med Scandinavian Outdoor

Social distansering gällande scoutverksamhet fortsätter till vårens slut

Till följd av undantagssituationen som uppkommit på grund av spridningen av coronaviruset fortsätter scouterna den sociala distanseringen gällande veckoverksamheten fram till vårens slut.
För att skydda riskgrupperna i samhället samt för att förhindra spridningen av coronaviruset beslöt Finlands regering 30.3 att de begränsningsåtgärder som nu gäller kommer att fortsätta gälla fram till 13.5.2020. Enligt statsrådets anvisningar skall därför scouterna fortsätta pausa vecko- och gruppverksamheten.

Finlands Scouter uppmanar sina kårer att:

 • Inte idka grupp- och veckoverksamhet under resten av våren. I praktiken betyder detta att veckoverksamheten i kårlokalerna försätter först under höstterminen.
 • Följa med läget: om regeringens bestämmelser tillåter kan gruppmöten där scouter träffas fysiskt återupptas efter 13.5.
 • Också seglatser och annan sjöverksamhet läggs på is fram till 13.5.

Som det redan tidigare konstaterats är även scoutdistriktens, Finlands Svenska Scouters och centralorganisationens evenemang, utbildningar och möten flyttade, inhiberade eller i mån av möjlighet arrangerade per distans. Beslut gällande sommarens scoutevenemang tas i slutet på april. Större över 500 personers evenemang är inhiberade fram till slutet av maj. Scoutkanslierna håller stängt åtminstone fram till 13.5. De anställda jobbar per distans och nås som vanligt per telefon och e-post.

Distansscouting

Vi har redan sett många fina kreativa idéer på distansscouting. Det är trevligt att se att kårerna upprätthåller kontakten till sina medlemmar, samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Det är fint om scoutingen kan hjälpa till genom att erbjuda meningsfull hobbyverksamhet även på distans.

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Vi har samlat tips för scouting på distans här.

Tips och ideér för hur kårerna förverkligat scouting på distans kan du se på sociala medier med taggarna #distansscouting och #etäpartio.

Frivilligarbete – vill du hjälpa?

Även under coronavirusepidemin behövs frivilliga till olika uppgifter. Scouterna är experter på frivilligarbete och i det här känsliga läget är det en fin chans att visa vår kunskap även utanför scoutfältet. En hjälpande hand som för en själv inte kräver mycket kan för den andra vara ovärderligt. Vi vill gärna uppmana Er scouter som känner att ni har tid och ork att bidra till samhället på små sätt att göra det. Till exempel genom att göra uppköp åt någon som inte kan göra det själv, gå ut med hund, läxhjälp på distans m.m. Vi vill ändå såklart poängtera att man ska vara uppmärksam på rekommendationerna som ges gällande social distansering för att undvika risk för smittospridning. Det finns många organisationer som koordinerar frivilligarbete under coronatider, här är några som varit i direkt kontakt med scouterna:

Frivilliga räddningstjänsten

Frivilliga räddningstjänsten, förkortat Vapepa (från finskans ’Vapaaehtoinen pelastuspalvelu’) är ett nätverk som består av 53 organisationer och vars larmgrupper stödjer myndigheterna vid olyckor och andra krissituationer. Finlands Scouter är en av medlemsorganisationerna och många scouter fungerar som frivilliga för Vapepa. Om du vill gå med i verksamheten kan du vara i kontakt med din egen regionala Frivilliga räddningstjänst. Kontaktuppgifter hittas på hemsidan: https://vapepa.fi/sv/kommitteer/

Röda korset

Röda Korset Åboland efterfrågar frivilligkraft. De vill säkerställa att de har frivilliga även när krisen eskalerar och fler blir smittade. Därför ber de andra inom tredje sektorn om hjälp. Alla som är intresserade av att jobba som frivillig under krisen kan anmäla sig på rodakorset.fi/oma. Man kan där registrera olika sätt man är villig att hjälpa till på, det kan vara allt från att leda jumppaprogram, sjunga en sång eller något helt annat. Även om du inte bor inom Åboland kan det löna sig att registrera sig på sidan eller varför inte vara i direktkontakt med Röda Korset i din region?

Lilla Scoutveckan 2020

På grund av undantagstillståndet som råder till följd av coronaviruset följer vi också med situationen för Lilla Scoutveckans del. Kåren ska inte genomföra besök till förskolor under våren, vi rekommenderar istället att ni gör eventuella besök under nästa vår. Lågstadier kan ni däremot planera in besök till under hösten, t.ex. i samband med Äventyrsveckan.
scout.fi/lillascoutveckan
scout.fi/aventyrsveckan

Vuxenrekrytering i kåren

Nu när det inte går att träffa folk, så är det ett bra läge att göra upp en plan på hur kåren, när situationen tillåter, kan nå ut till nya vuxna för att få dem att komma med i scouterna. Som väl känt är halva jobbet gjort med en välgjord och välsmord plan! Anmäl din kår till vuxenrekrykampanjen som blir på hösten genom att fylla i detta formulär! Sista anmälningsdag är 30.4.

Vi håller som bäst på att lägga in material, tips och instruktioner på hur kåren kan planera och förverkliga sin vuxenrekrytering. Gå alltså med jämna mellanrum in på sidan för vuxenrekrytering för att plocka åt dig tipsen, de blir flera där hela tiden.

Vuxenrekryteringens gyllene regler:

 • En välgjord plan ger bättre resultat (t.ex. Vuxenrekryteringens årsklocka)
 • Varje ny vuxen tas väl emot i kåren
 • Den nya vuxna behöver utbildning för sitt uppdrag
 • Den nya vuxna ska känna att hen är en scout och en del av kåren
 • De vuxna måste bli tillfrågade om att komma med

Aktuella enkäter

Just nu är det många enkäter ute med syfte att kolla kårers och scouters åsikter och fiilisar i olika frågor. Ta er gärna tid att svara på dem och ge dina tankar och åsikter, så kan vi tillsammans utveckla:

 • Bästa stället att göra frivilligarbete – enkäten har skickats riktat till alla scouter över 15 år. Enkäten kartlägger hur det är att göra frivilligarbete inom scoutingen och är dessutom ett bra utvecklingsverktyg för kårerna. Sista svarsdagen är 6.4. Länk till enkäten.
 • Utegruppens enkät om behovet att anpassa utekurserna (riktat till kårerna) ingen specifik sista svarsdag, men svara gärna inom första halvan av april. Länk till enkäten.
 • Händelsekalendern 2021 (riktat såväl till kårerna som till enskilda ledare) sista svarsdag 10.5. Länk till enkäten.
 • Inom kort kommer också en enkät om FiSScs kommunikationskanaler och vilka vägar scouter inom FiSSc vill ha informationen. Enkäten skickas till alla FiSSc:ar över 15 år.

Samarbete med Scandinavian Outdoor

Eftersom undantagsläget medfört att scouternas normala utfärdsverksamhet begränsats, vill vi tillsammans med Scandinavian Outdoor uppmuntra scouter till att på egen hand röra sig i naturen. Scandinavian Outdoor webshoppen ger därmed scouter under hela april månad scoutrabatten dubbelt, d.v.s. du får 20% rabatt.

För varje köp doneras dessutom 1% till Scoutingens Vänner. Med hjälp av fonden för Scoutingens Vänner stöds scouting som hobbyverksamhet för mindre bemedlade barn och unga genom att bevilja befrielse från medlemsavgift och lägerstipendier.

Rabatten får du genom att registrera dig på adressen: https://scandinavianoutdoor.fi/partiolainen/. Rabatten gäller även för redan nedsatta produkter, men gäller inte för scoutprodukter och elektronik. Rabatten kan inte kombineras till andra förmåner.


KårInfo 2 (skickades per e-post 27.3)

Detta är det andra kårInfomailet i coronatider. Du kan läsa förra veckans infomail på scout.fi framsidan. Notera att förbundets anställda jobbar alla för tillfället på distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan

Innehåll:

 • Najs2020 lägeravgift faktureras enbart om lägret blir av
 • Styrelsens infotillfälle 21.3
 • Medlemsavgifter 2020
 • O365 login till kårerna
 • Flera tips om scouting på distans
 • Senaste nytt om vårens evenemang

Anmälningstiden fortsätter ännu och Najs 2020-lägeravgiften faktureras enbart om lägret blir av 

Anmälningstiden till Najs 2020 fortsätter ännu och förhoppningen är att vi får ett läger i sommar, trots allt. Saken lär klarna inom en nära framtid, tills dess håller vi tummarna och hoppas på det bästa samtidigt som det redan smids planer för vad som händer ifall myndigheterna besluter att vi inte ska ordna läger i sommar. Massor med ledare planerar och gör sitt bästa för att göra ett fantastiskt läger och vi har ännu inte gett upp! Många har undrat vad som sker med de anmäldas lägeravgifter om en inhibering blir aktuell, vi har inte behövt ta ställning till sådant tidigare. Förbundsstyrelsen har granskat läget och beslutat att inga deltagaravgifter faktureras ifall vårt läger inte blir av p.g.a. coronaviruset. Så det är tryggt att anmäla sig utan risk för att bli fakturerad om våra planer inte förverkligas.

Anmälningstiden är förlängd fram till tisdag 7.4.

Det är möjligt att ansöka om stipendier och det går att avboka sitt deltagande avgiftsfritt fram till  samma datum. I och med att anmälningen förlängs så skjuts faktureringen av deltagaravgiften upp. Lägret faktureras i en omgång från och med 12.5.2020.

Najs 2020 sommarjobbs-, semester- och miligaranti är i kraft till 31.5.2020. Ifall du redan anmält dig till lägret och inte kan komma är det också möjligt att överföra lägerdeltagandet till en annan deltagare fram till 31.5.2020.

Styrelsens infotillfälle för kårerna 21.3

Styrelsen arrangerade ett infotillfälle för kårerna den 21.3 med möjlighet att diskutera aktuella infoärenden. Tillfället bandades och kan lyssnas på adressen: https://web.microsoftstream.com/video/89a2fe14-a7c1-4650-9a99-1758c10ec8ee

Medlemsavgifter 2020

Det finns kårer som ännu inte fakturerat medlemsavgifter för år 2020 och en del kommer inte att kunna göra det ifall kårens egen avgift ännu inte fastställts av kårens föreningsmöte (årsmöte/vårmöte). Förbundens avgifter (Finlands Svenska Scouter r.f. och Suomen Partiolaiset  – Finlands Scouter ry) kan vara bra att fakturera redan för att undvika att kåren får likviditetsproblem, fakturering kan t.ex. göras i två rater även på kårnivå. Rat 2 från förbundet skickas som vanligt efter 15.4. Kontakta gärna jonna.sahala@scout.fi eller frida.lundberg@scout.fi om din kår inte kommer att kunna betala förbundets Rat 2.

Vårens undantagstillstånd har medfört nya former av scouting i kårerna och förbundet och vi är glada över att så många aktiverar sina medlemmar, gamla och unga, på ett positivt sätt! Samma principer gäller för betalande av medlemsavgiften som alltid, är man noterad i medlemsregistret som medlem bör medlemmen betala sin medlemsavgift för år 2020. Medlemsavgiften (59€ + en kåravgift) är alltså en medlemsavgift, inte en verksamhetsavgift. Scoutingen har inte slutat eller tagit paus utan under rådande omständigheter erbjuds scouting i nya former för stunden. Om kåren däremot uppbär en medlemsavgift som inkluderar deltagande i ett antal kårevenemang, som nu i detta läge eventuellt blivit inhiberade, kan det vara skäl att informera föräldrarna huruvida dessa evenemang flyttats till hösten eller om kåren återbetalar en del av avgiften. De besluten behöver tas av kårstyrelsen.

Kårerna får tillgång till Microsoft O365!

Arbetet med att inkludera kårstyrelserna i O365 omgivningen framskrider. Finlands Scouter kommer inom kort att erbjuda kårstyrelserna en möjlighet att arbeta i O365. Tjänsten kan t.ex. användas för att arrangera distansmöten i Teams.

Kårerna får tillgång till ett eget Teams utrymme, där ni kan skapa egna kanaler för kårens behov. Teams medför även möjligheten att spara gemensamma dokument i arbetsutrymmet och e-postadresser av formatet fornamn.efternamn@scout.fi för en del av kåruppdragen. De kåruppdrag som kommer att få tillgång till O365 är: kårchef, vice kårchef, sekreterare, medlemsregisteransvarig, programchef, uppdragschef, kårekonom, akela, kapten, lots, utmärkelseteckenansvarig, informatör och julkampanjchef. Då tjänsten finns tillgänglig för uppdragen kommer personer med ett sådant/sådana uppdrag att få ett e-postmeddelande med anvisningar hur login skapas. Observera att uppdragen måste vara aktuella (i kraft) i Kuksa för att login till tjänsten ska kunna skapas.

Ni får gärna fundera redan nu i kåren om detta är något ni vill ta i bruk, observera det är inget ni måste göra! Kontrollera även att rätt person har rätt uppdrag i kårprofilen (fliken “uppdrag”). Tillgång till tjänsten kommer att ske stegvis. Login kommer först att erbjudas åt chefstrion (kårchef, programchef och uppdragschef). Det blir då denna trios uppgift att fundera ut en struktur för kårens Teams, vilka olika kanaler (mindre grupperingar med egna arbetsutrymmen) ni har behov av, har ni behov av kanaler som ska vara slutna eller kan allt vara öppet för kåruppdragen ovan. Vi kommer att bygga upp ett modellTeam åt er, där ni kan se olika lösningar och om ni så vill kan ni sedan kopiera dessa lösningar till ert eget Team. Jag hjälper er gärna med alla frågor gällande detta, frida.lundberg@scout.fi.

Här kan du bekanta dig med vad Teams är. 

Flera tips för scouting på distans

 • programpaketet med mötestips för alla åldersgrupper varje vecka under undantagstiden är publicerat på www.scout.fi/scouting_pa_distans. Där finns tips för hur man kommer igång, samt mötestips kring teman som Earth hour, media, våruppföljning och scouttraditioner.
 • JOTI: En extrainsatt JOTI – Jamboree on the internet special edition ordnas 3–5.4. (JOTI är ett virtuellt storläger för scouter från alla världens hörn.)
  Här samlas bra JOTI-tips på svenska för såväl kårer som enskilda deltagare
 • Båtförarwebbkurs – bra möjlighet för de äldsta åldersgrupperna att scouta på distans: Nu finns en webbkurs för båtförarkursens teoridel! Webbkursen riktar sig till äldre scouter och ledare (rekommenderad åldersgräns 20 år) som inte har haft möjlighet att delta i båtförarkursen som veckoslutskurs.

 

Senaste nytt om vårens evenemang

 • Grundutbildning för scoutledare som skulle äga rum 17–4 och 2–4.10 har nu flyttats till 2–4.10 och 20–22.11. Utbildningen äger rum i Stensböle, Borgå. Ifall deltagarna redan har sin ledarskapsövning inplanerad till innan kursstart och evenemanget blir av så får man undantagsvis göra övningen före kursens början. Ledarskapsövningen ska ändå rapporteras först i samband med kursen så man kan dra paralleller till sådant man lär sig under kursens gång.

 

 • Vårens scoutledarträffar – plan B:söndagen den 26.4 kl. 10-13
  På grund av omständigheterna kommer Scoutledarträffarna inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället kommer vi att erbjuda en hejdundrande virtuell variant av Scoutledarträffarna – Scoutledarträff 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.Under de senaste veckorna har vi flera gånger kunnat konstatera att distansscouting kan vara både inspirerande, roligt, kreativt och socialt och vi tror att detta koncept kan fungera även för FiSSc. Så kom modigt med och skapa lite scouthistoria! Tanken är att du som är ledare, roverscout eller explorerscout med ledaruppdrag ska kunna välja bland olika ämnen som intresserar just dig. Vi inleder med ett gemensamt informations- och diskussionspass och sedan delar vi upp oss i mindre grupper till olika workshoppar. Du kan välja mellan tre 45 minuters pass med tre parallella workshoppar, d.v.s. totalt nio workshoppar. Du kan hålla dig sysselsatt med inspirerande scoutprogram från 10–13 eller koppla upp dig för ett enskilt pass. Allt är möjligt!För att kunna planera passen och förbereda gruppindelningen så ber vi att du anmäler dig i Kuksa. Se händelsekalendern för mera information och anmälningslänk.

 

Översikt över innehållet på scoutledarträffen:

Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3 
10-10.30 Gemensamt informations- och diskussionspass med styrelsen och anställda
10.30-11.15 Tips och tricks inför Najs Scoututbildningsplan – Något för dig eller för kåren? Utveckla ditt eget ledarskap
11.15-11.30 Gemensam kaffepaus
11.30-12.15 Guldtips som walk and talk
1) veckomöten och evenemang
Guldtips som walk and talk 2) höststarten Guldtips som walk and talk
3) hållbara uppdrag
12.15-13.00 Lotsarna och deras roll i kåren Vårt FiSSc

 

Aktuellt från sjörådet
13.00- Tid att hänga kvar på tråden och chatta med styrelsen och andra FiSScar

 


KårInfo 1 (skickades per e-post 18.3)

Förberedelserna inför Najs2020 fortlöper enligt planerna, observera att anmälningstiden har förlängts till 7.4.2020. Notera även att förbundets anställda jobbar alla för tillfället distans, men ni når oss som vanligt per e-post eller tfn. Våra kontaktuppgifter hittar ni på scout.fi-sidan 

Innehåll:

 • Scouting på distans
 • Tips för kårernas årsmöten/vårmöten
 • Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader
 • Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet
 • Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte
 • Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Scouting på distans

Vi rekommenderar varmt att kårerna på olika sätt upprätthåller kontakten till medlemmarna också under pausen och uppmuntrar till scoutverksamhet på distans. Samhörighetskänsla och meningsfull sysselsättning är viktig i dessa tider! Såväl barnen som de vuxna kan lätt känna sig isolerade och det är fint om scoutingen kan hjälpa till med att minska isoleringen. Publicera gärna t.ex. på Instagram era tips på hur ni scoutar på distans med #distanssouting, #fissc och #partioscout så kan också andra kårer ta del av tipsen.

 • FS har sammanställt ett paket för distansscouting med tips på aktiviteter för alla åldersgrupper, och tips till åldersgruppsledarna på hur distansverksamheten kan koordineras. PAKETET FINNS NU OCKSÅ PÅ SVENSKA: www.scout.fi/scouting_pa_distans 
 • På FiSSc-ledare på Facebook finns ett Solskenshistorier-inlägg för distansscouting. Dela era bra idéer på distansscouting och sök bland tipsen andra delat.
 • Bra tips på finska om hur man kan scouta på distans kan också delas och sökas på: https://padlet.com/sonja_uschanov1/etapartio

Om att ha möten på distans: 

På våra hemsidor hittas nu många fina tips på hur du leder och deltar i onlinemöten. Där hittar du info om:

Tips för kårernas årsmöten/vårmöten

Ifall kåren tvingats flytta sitt möte eller ännu inte hunnit sammankalla sitt årsmöte/vårmöte, har vi samlat info om hur saken sköts på ett korrekt sätt i nedan.

Varje förening har i sina stadgar utskrivet när föreningen ska hålla sina ordinarie möten. Ofta står det i formen ”vårmötet ska hållas under mars-april”. Föreningslagen tolkas enlig praxis så att ifall ett hinder uppstår som omöjliggör hållande av mötet, ska man invänta att hindret försvinner och sedan omedelbart sammankalla mötet på det sätt som stadgarna bestämmer. Coronaviruset är ett sådant hinder som hindrar en sammankomst i nuläget och regeringens utlysta undantagstillstånd gör det helt klart omöjligt att hålla ett fysiskt möte. Möten kan i dagsläge skötas per distans om föreningens stadgar tillåter det men man ska alltid också kunna delta fysiskt om man så önskar, detta kan hindra arrangerandet av ett helt virtuellt möte.

Kårstyrelserna kan under den här tiden fungera i normal ordning och hålla sina möten per distans. Beslutsfattandet behöver inte skjutas upp och det är att föredra att ärenden inte skjuts upp fast man inte kan träffas fysiskt. Information om åtgärder och beslut kan företrädesvis publiceras på kårens webbplats så att alla medlemmar kommer åt infon.

Följ den aktuella informationen på scout.fi, vi uppdaterar an efter som myndigheterna ger nya anvisningar och Finlands Scouter anvisar gemensamma riktlinjer för scoutverksamheten.

Kårernas egna eventuellt inhiberande evenemangskostnader

Vi rekommenderar att ni returnera eventuella avgifter, ifall utfärder etc. inte ännu förorsakat utgifter (transporter, mat, program) för kåren. Om utgifter redan uppkommit rekommenderar vi att ni räknar ut ifall en andel av avgiften kunde returneras. Utfärdsavgifter är enkom till för att täcka utgifter för utfärder, inte för annan verksamhet.

Städernas/kommunernas bidrag till ungdoms-/fritidsverksamhet

Följ den info er stad/kommun publicerar om årets verksamhetsbidrag och andra understöd som ska sökas nu på våren. Inlämningsdagen ska följas om ingen annan information givits. Ansökningarnas bilagor kan ofta lämnas in senare eller i förslagsform om de inte ännu fastställts av ett föreningsmöte men ta reda på vad läget är i just din stad/kommun!

Styrelsens infotillfälle 21.3 kl. 11.00 istället för vårmöte

Förbundsstyrelsen bjuder in alla kårledare (och explorerscouter med ledaruppdrag) till ett virtuellt infotillfälle 21.3 kl. 11-12.30 via Teams (http://bit.ly/infotillfalle). Infotillfället ersätter inte vårmötet som sköts upp på obestämd tid, men det ger oss en chans att träffas och föra diskussion om några aktuella ärenden. Vi hoppas att så många som möjligt kan delta, gärna någon från varje kår.

Upplägget för träffen är följande:
10.50 – Teknikcheck, logga gärna in på förhand så hinner vi lösa eventuella problem.
11.00 – Välkommen + scoutchefernas info.
11.10 – Genomgång av coronaläget och hur det påverkar oss – Materialtips, praktiska arrangemang och frågor.
11.40 – Den förnyade grundstadgan – Presentation av löftet, idealen och hur projektet går vidare.
12.00 – Paus.
12.10 – Medlemsavgiftsenkäten – Sammanfattning av svaren, styrelsens kommentarer och slutsatser.

Alla FiSScshändelser under tidsperioden 13.3–31.5 ställs in, flyttas till senare eller arrangeras på alternativt sätt.

Detta berör:

 • 14–15.3 FiSScExplosion, Pälkäne – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 21.3 FiSSc:s FSFSF:s och FSSF:s vårmöte, Helsingfors – mötena är uppskjutna tills det åter är lovligt att sammankalla möten. En skild Vårinfoträff hålls på distans, se skild inbjudan här i utskicket. Vårmötet sammankallas senare.
 • 21.3 Najs 2020 chefsträff, Helsingfors – ordnas online söndagen 22.3 klockan 9.00 framåt
 • 28–29.3 Spejardagar, Pargas och Närpes – Inställda. Utreds om det finns resurser att arrangera ett extra Spejardagsevenemang på hösten utöver de spejardagar som redan är inplanerade 3-4.10, samt att arrangera evenemanget/evenemangen med möjlighet till stort deltagarantal.
 • 28–29.3 och 18–19.4 Skepparkurs teori del 1, Åbo – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4.4 Utbildning i normkritiskt ledarskap, Helsingfors – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera på hösten.
 • 4–5.4 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 17–19.4 Grundutbildning för scoutledare, kurs 1, del 1, Nyland – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas den på distans.)
 • 20.4 – 26.4 Kårernas evenemang i samband med vuxenrekryteringskampanjen under scoutveckan. Alla planerade satsningar flyttas till början av hösten. (Mera information om detta senare)
 • 25.4 Scoutledarträffar i Jakobstad och Åbo – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 26.4 Scoutledarträffar i Helsingfors och Vasa – Plan B utreds. (Eventuellt ordnas de på distans.)
 • 2–3.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9.5 Navigatortalko, Lovisa – inställt
 • 9–10.5 Roversmäll, Vasa – Inställt. Utreds om det finns resurser att arrangera senare.
 • 21–24.5 Skepparkurs praktik, Kotka-H:fors – Inställt. Utreds om det finns resurser och behov att arrangera 2021.

De anmälda har meddelats/meddelas under denna vecka om läget per e-post, och har fått/får instruktioner för hur de ska gå tillväga om de redan haft utgifter för evenemanget.  Eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka i sin helhet. Eventuella redan uppkomna kostnader för resor (främst färdigt bokade tågbiljetter) ersätts i sin helhet ifall de inte går att avboka.

Nu inställda kurser och evenemang ordnas ifall det finns möjligheter och resurser vid ett senare tillfälle; antingen som nyinsatta evenemang eller i samband med något redan inplanerat evenemang under hösten 2020 eller våren 2021. Läget torde klarna under våren. Anmälda deltagare informeras om eventuell ny chans att delta i evenemanget; övrig marknadsföring sker i de vanliga marknadsföringskanalerna: närmast evenemangsinfomejlen och händelsekalendern på www.scout.fi.

I nuläget arbetar vi enligt att sommarens och höstens verksamhet arrangeras enligt planerna, men läget kan såklart förändras. Anmälnings DL för 15.4 skjuts upp till 30.4 Vi håller er informerade; bland annat i och med Evenemangsinfomejlet, som skickas ut inom kort.