FAQ

Anmälan  

 • Kan man ännu annullera sin anmälan? 

Det är möjligt att avboka avgiftsfritt lägerdeltagandet fram till 17.3.2019. Därefter är anmälan bindande. 

 • Hur anmäler man sig till lägret?  

Anmälan görs i scoutregistret Kuksa och inga andra former av anmälningar tas i beaktande. Här är länken till anmälan https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24402 Information om anmälan till bygg- och rivläger kommer senare på våren. 

 • Vad kostar lägret?

Deltagaravgifter för Najs 2020 

Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 € 

Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 €  

Dygnsavgift 35 € 

Barn under 2 år får delta avgiftsfritt  

Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €. 

 • Kan jag söka stipendium för lägret? 

Deltagare som är medlemmar i en scoutkår i Finland har möjlighet att söka om stipendier för deltagaravgiften. Observera att nordiska  deltagare inte kan ansöka om stipendier. Ansökan om stipendium görs i Kuksa i samband med lägeranmälningen under tidpunkten 14.1-17.3.2020. Efter att anmälningstiden gått ut är det inte längre möjligt att ansöka om stipendier. 

Inloggning och PartioID  

 • Mitt ScoutID fungerar inte 

ScoutID är inte direkt ditt medlemsnummer och ditt e mail utan en separat loginsom varje medlem kan själv registrera sig med. Om du har glömt ditt lösenord kan du själv anasöka om ett nytt. Kontakta först din kårs medlemsregisteransvarig ifall du behöver hjälp. Ifall ni inte tillsammans hittar en lösning  problemet kan ni kontakta najs2020@partio.fi 

  Övrigt  

 • Hur vet jag att min anmälan har blivit bekräftad?

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, samt till målsmannens e-mail om deltagaren är minderårig. 

Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i målsmansprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa. 

 • Till vilken åldersgrupp deltar de som förflyttas till en annan åldersgrupp under sommaren?

deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren  väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.exfrån spejarscout till explorerscoutrekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvsspejarscout. Om du är osäker  vilken åldersgrupp deltagaren hör tillkontak a din kår för mera info. 

 • Jag är inte scout sen tidigare, men är på väg till Najs 2020. Måste jag göra webbkursen Tryggt tillsammans?

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande i om scoutverksamheten. Alla gruppledare oavsett ålder och alla myndiga deltagare ska genomföra Tryggt tillsammans utbildningenockså om  du inte är scout sen tidigare. 

 • Kan man ta med sig sin hund på Najs?

Inga husdjur är tillåtna på lägerområdet. 

 Andra frågor gällande Najs 2020  

 • Vad kommer vi äta under lägret? Tas specialdieter i beaktande 

 lägret serverar vi vanlig husmanskost. Observera att all mat  lägret är laktosfri! Uppge dina allergier och dina specialdieter  noggrannt som möjligt i anmälningsblanketten 

 • Jag fick sommarjobb och har inte möjlighet att ta ledigt för lägret. Hur annullerar jag min anmälan och till vem ska jag skicka bevis över detta?

Najs 2020 sommarjobbgaranti är i kraft till 31.5.2020. Garantin berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du  grund av sommarjobb eller  övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete.

Sommarjobb och sommarlovsgarantin täcker deltagaren och deltagarens familjeläger deltagar (0-6 åringaroch deltagarens sambo/make/maka. För att avboka lägerdeltagandet krävs ett intyg från arbetstagarenKontakta lägerkoordinatorn för mera information philippa.rytkonen@scout.fi