FAQ

Coronaviruset & inhibering av lägret

 • Varför inhiberar vi lägret?
  På basis av statsrådets beslut 22.4 om att inga evenemang över 500 personer ordnas till slutet på juli.
 • Varför ordnas inte läger sommaren 2021?
  Förbundsstyrelsen har beslutat att inte ordna läger sommaren 2021, pga. flera faktorer.Den första faktorn är att Ahtela lägercentrum är bokat sommaren 2021, vilket betyder att vi måste hitta ett nytt lägerområde. Pga. av vår regionala spridning och behov av även havsmiljö, är det ett stort projekt att hitta ett lämpligt område för oss. Vi kan inte med säkerhet säga att vi hittar ett lägerområde på så kort varsel

  De som arbetat för Najs 2020 har ett uppdrag som tar slut efter sommaren, därmed kan vi inte förvänta oss att hela lägerorganisationen stannar kvar ett år till i sitt uppdrag. Vi skulle högst antagligen alltså behöva rekrytera delvis en ny ledning och stab, men även chefer och övriga uppdragstagare.

  Najs är ett projekt som arbetats med i två år, nu skulle vi ha ett år att sätta ihop en hel del lösa trådar som tar mycket resurser under ett år, och därmed anser förbundsstyrelsen inte att ett sådant uppdrag är hållbart ur ledarnas eller förbundets synvinkel.

  Utöver detta, så är vår regionala spridning inom landet en stor faktor som ännu kan vara en risk nästa sommar. Vi vet inte när det rådande läget med covid-19 är över, därmed kan det ännu nästa sommar vara risk att ordna storläger. Vi vet redan nu, att covid-19 inte spridit sig jämt över hela landet, och vi i förbundet vill inte vara delaktiga att viruset sprider sig ytterligare runtom landet.

   

 • Vad ordnas istället för Najs 2020?

  Det kommer att sammanställas från förbundet och Najs lägerorganisation ett programpaket med olika aktiviteter från Najs som är tillämpade att genomföra i kårerna enligt kårerna egna vilja och behov. Programpaketet är meningen att innehålla aktivitetstips med Najs tema för veckoverksamhet, hajker, seglatser och utfärder. Materialet kommer att delges under sensommaren/hösten. Programpaketen är inget som kårerna måste använda sig av, men är ett alternativ för de som känner att de vill göra Najs relaterade aktiviteter

  Kårerna får självklart ordna egna läger redan nu i sommar, om coronaläget tillåter det

   

 • Måste jag avanmäla mig från lägret då lägret inhiberas?

  Nej, man behöver inte dra tillbaka sin anmälan, eftersom detta sker automatiskt. Ingen räkning skickas heller, eftersom förbundsstyrelsen beslutat den 27.3 att ingen deltagaravgift kommer att uppbäras vid ett inhiberande av lägret pga covid-19.

  När ordnas nästa förbundsläger?
  Beslut om arrangerandet av nästa förbundsläger kommer ske under höstmötet. Preliminärt är förslagen förbundslägret skulle arrangeras antingen 2023 eller 2024

   

 • Jag har ett uppdrag på Najs 2020. Vad händer med mitt uppdrag nu?

  Chefer: Ditt uppdrag avslutas då du skrivit din del i lägrets slutrapport och haft avslutande handslag. Mer information om vad det här innebär får du 29.4 då vi ses för virtuell chefsträff.

  Teammedlemmar & baser: Ditt uppdrag upphör enligt överenskommelse med din chef eller bas och då du haft ditt avslutande handslag. Den 29.4 får cheferna mer information om hur vi avslutar projektet, så efter det blir du kontaktad av din chef eller bas. Hör ingen av sig inom ett par veckor, var i kontakt med lägerkoordinator Philippa via e-mail philippa.rytkonen(at)scout.fi.

Anmälan  

 • Kan man ännu annullera sin anmälan? 

Det är möjligt att avboka avgiftsfritt lägerdeltagandet fram till 17.3.2019. Därefter är anmälan bindande. 

 • Hur anmäler man sig till lägret?  

Anmälan görs i scoutregistret Kuksa och inga andra former av anmälningar tas i beaktande. Här är länken till anmälan https://kuksa.partio.fi/Kotisivut/login.aspx?Id=24402 Information om anmälan till bygg- och rivläger kommer senare på våren. 

 • Vad kostar lägret?

Deltagaravgifter för Najs 2020 

Långa lägret 29.7-5.8.2020 200 € 

Korta lägret 29.7-1.8.2020 115 €  

Dygnsavgift 35 € 

Barn under 2 år får delta avgiftsfritt  

Barn i åldern 2-7 år betalar en dygnsavgift på 6 €. 

 • Kan jag söka stipendium för lägret? 

Deltagare som är medlemmar i en scoutkår i Finland har möjlighet att söka om stipendier för deltagaravgiften. Observera att nordiska  deltagare inte kan ansöka om stipendier. Ansökan om stipendium görs i Kuksa i samband med lägeranmälningen under tidpunkten 14.1-17.3.2020. Efter att anmälningstiden gått ut är det inte längre möjligt att ansöka om stipendier. 

Inloggning och PartioID  

 • Mitt ScoutID fungerar inte 

ScoutID är inte direkt ditt medlemsnummer och ditt e mail utan en separat loginsom varje medlem kan själv registrera sig med. Om du har glömt ditt lösenord kan du själv anasöka om ett nytt. Kontakta först din kårs medlemsregisteransvarig ifall du behöver hjälp. Ifall ni inte tillsammans hittar en lösning  problemet kan ni kontakta najs2020@partio.fi 

  Övrigt  

 • Hur vet jag att min anmälan har blivit bekräftad?

När du har anmält dig får du en anmälningsbekräftelse till din e-post, samt till målsmannens e-mail om deltagaren är minderårig. 

Observera att e-post skickas till den adressen som finns lagrad i målsmansprofilen/deltagarprofilen i medlemsregistret Kuksa. 

 • Till vilken åldersgrupp deltar de som förflyttas till en annan åldersgrupp under sommaren?

deltagaranmälan måste du ange deltagarens åldersgrupp, vilket kommer påverka vilket program deltagaren är i under lägret. Åldersgruppen behöver inte vara den samma som deltagarens egentliga ålder. Om deltagaren är under sommaren  väg att flytta från en åldersgrupp till en annan t.exfrån spejarscout till explorerscoutrekommenderar vi att man anmäler sig enligt sin gamla åldersgrupp dvsspejarscout. Om du är osäker  vilken åldersgrupp deltagaren hör tillkontak a din kår för mera info. 

 • Jag är inte scout sen tidigare, men är på väg till Najs 2020. Måste jag göra webbkursen Tryggt tillsammans?

Tryggt tillsammans är en anvisning för att främja barns och ungas trygghet och välbefinnande i om scoutverksamheten. Alla gruppledare oavsett ålder och alla myndiga deltagare ska genomföra Tryggt tillsammans utbildningenockså om  du inte är scout sen tidigare. 

 • Kan man ta med sig sin hund på Najs?

Inga husdjur är tillåtna på lägerområdet. 

 Andra frågor gällande Najs 2020  

 • Vad kommer vi äta under lägret? Tas specialdieter i beaktande 

 lägret serverar vi vanlig husmanskost. Observera att all mat  lägret är laktosfri! Uppge dina allergier och dina specialdieter  noggrannt som möjligt i anmälningsblanketten 

 • Jag fick sommarjobb och har inte möjlighet att ta ledigt för lägret. Hur annullerar jag min anmälan och till vem ska jag skicka bevis över detta?

Najs 2020 sommarjobbgaranti är i kraft till 31.5.2020. Garantin berättigar dig till att avboka ditt lägerdeltagande om du  grund av sommarjobb eller  övriga semesterarrangemang inte får ledigt från ditt arbete.

Sommarjobb och sommarlovsgarantin täcker deltagaren och deltagarens familjeläger deltagar (0-6 åringaroch deltagarens sambo/make/maka. För att avboka lägerdeltagandet krävs ett intyg från arbetstagarenKontakta lägerkoordinatorn för mera information philippa.rytkonen@scout.fi