FiSSc: UteLedare – INHIBERAD

Kursen är tyvärr inhiberad.

Har du missat någon av utekurserna, eller känner du att du är för gammal för att gå dem? UteLedare är en kurs för dig som vill uppdatera dina färdigheter i att klara dig och trivas utomhus i olika förhållanden. Du får säkerhet i att fixa lägerelden, koka fisksoppan, orientera och göra upp ett fungerande läger. Kursen är back to basics så att säga och ger dig en koncentrerad dos av utevana och praktiska tips samt inspirerar till fortsatt uteliv. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och ledare. Kursen är också öppen för kompisdeltagare (det vill säga personer som inte ännu är scouter, som vill komma och testa på scouting och/eller uteliv) i samma ålder (dvs 18 åringar och äldre).

Plats: kursen ordnas i en skog i Sibbo. Närmare info kommer inom kort.

Deltagaravgift: 30 € (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från kursen; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.1. --> Anmälningstiden förlängd till 15.3.
 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081


Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus, Ruoka

Läs mer om tillgänglighet på evenemang