Barns och ungdomars hobbyverksamhet bör möjliggöras, trots exceptionella förhållanden

Finlands Scouter, Finlands största barn- och ungdomsorganisation, delar starkt den oro idrottsföreningarna yttrat gällande barns och ungdomars fritidsaktiviteter. Barns och ungas fritidsaktiviteter bör inte begränsas i orimlig grad, förrän alla andra medel i samhället har använts.

Scouterna, som så många andra arrangörer av fritidsverksamhet, har fungerat ansvarsfullt i bekämpandet av coronaepidemin samtidigt som man gjort det möjligt för barn och ungdomar att delta i fritidsverksamhet på ett tryggt sätt. Fritidsverksamheten har snabbt anpassats för att följa lokala regler, rekommendationer och riktlinjer från myndigheterna, med hälsosäkerheten som prioritet.

Vi är oroade över vad restriktioner för barns och ungdomars fritidsverksamhet kan leda till. I framtiden kan bristen på fritidsverksamhet återspeglas i en minskning av sociala färdigheter, sämre kunnande, en minskning av familjernas välbefinnande och ökad ojämlikhet.

Barns och ungdomars fritidsaktiviteter bör inte begränsas förrän alla andra medel i samhället har använts. Ansvaret för att bryta sjukdomskedjor bör främst ligga hos vuxna, inte barn. Barn och ungdomar måste garanteras de mest normala förutsättningarna för tillväxt och utveckling, även – och särskilt – under exceptionella tider.

Det är förståeligt att balanseringen mellan välbefinnande och hälsosäkerhet är svår. Det är också förståeligt att mutationen av coronaviruset är en anledning till oro och kan kräva till och med allvarliga stängningsåtgärder. Om en begränsning av barns och ungdomars fritidsverksamhet är det lämpligaste sättet att förhindra spridning av sjukdomen, önskar vi oss en bra motivering.

Det är av yttersta vikt att barnens och ungdomarnas fritidsverksamhet fortsätter, särskilt under undantagsperioden. Verksamheten får inte begränsas mer än vad som är absolut nödvändigt. Vi som fritidsarrangörer gör vårt bästa för att hålla fritidsverksamheten så säker som möjligt under dessa förhållanden. Vi förväntar oss att barn och ungdomars välbefinnande också kommer att beaktas starkt i eftervården av coronakrisen.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

Siiri Somerkero, ordförande
Kaisa Leikola, verksamhetsledare

Finlands Svenska Scouter rf

Filip Nyman, ordförande
Jonna Sahala, verksamhetsledare