FiSScAkademin 2020

Den 23–25.10 arrangeras den tredje upplagan av FiSScAkademin på Lärkkulla kursgård i Karis!

Finlands Svenska Scouter arrangerar FiSScAkademin vartannat år och 2020 är det dags igen! Evenemanget består av ett program där du som scoutledare, eller du som är intresserad av ledarskap, har möjlighet att utveckla ditt eget kunnande. Scouting är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. FiSScAkademin är evenemanget som bidrar till detta!

Under FiSScAkademin får du ta delav mångsidiga workshops, varvat med fiilishöjande program, och framför allt träffa nya och gamla bekantskaper. Evenemanget är också öppet för dig utan scoutbakgrund som är intresserad av de workshoppar som evenemanget erbjuder. Information om teman och workshopparna kommer inom kort.

Målgrupp:
Evenemanget riktar sig till kårens roverscouter och äldre ledare. Till evenemanget välkomnas också alla som har ett intresse av att bekanta sig med scouting eller intresserar sig för något visst tema under evenemanget.

Program: Inkvarteringen och helgens program tar plats på Lärkkulla kursgård i Karis. Lördagen är evenemangets huvuddag med workshoppar, chefsträff och roligt kvällsprogram. På söndagen tar FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s höstmöten plats.

Pris och anmälan: Sista anmälningsdagen är den 27.9. De tre första veckorna erbjuds dessutom ett Early Bird pris:

  • Early bird pris från 17.8–6.9: 45 € golv/tält, 60 € säng
  • Pris från 7.9–27.9: 55 € golv/tält, 70 € säng

ANMÄL DIG HÄR

Inkvarteringen sker i Lärkkullas utrymmen. Vi har åtminstone 22 rum till vårt förfogande. I rummen finns två sängar och i vissa av rummen en utdragbar tilläggsbädd. Platserna i rummen delas ut i anmälningsordning. Om du väljer att sova på golv i sovsal ska du ta med egen sovsäck och liggunderlag. De som väljer att sova i tältkåta tar med lämplig utrustning, tält finns på plats.

Anmälan till workshopparna pågår 29.9-7.10! Workshopanmälan görs via ett skilt formulär, en e-post med en personlig anmälningslänk skickas per mejl till alla anmälda på tisdag 29.9, prick kl. 12.00! En del workshoppar har begränsat antal platser, det rekommenderas därför att göra sin anmälan i god tid om du vill öka dina chanser att få plats i de workshoppar du helst vill delta i. Platserna tilldelas enligt anmälningsordning och prioriteringsönskemål. Anmälan till workshopparna pågår till 7.10 kl. 23.59.

Alla workhoppar tar plats under lördagen i två olika pass. Du ska alltså välja totalt två workshoppar du vill delta i. 

På förmiddagen kl. 10.15-11.45 kan du välja mellan dessa workshoppar: 

En euro i taget. Föreläsare: Marina Nygård från Marthaförbundet

Föreläsningen tar upp hur man bygger en hållbar privatekonomi och i föreläsningen gås igenom relevant ekonomikunskap för unga gällande budgetering, sparande, konsumtion och arbetslivets ekonomikunskap.

Familjescoutledarutbildning. Workshopledare: Fanny Aaltonen

År 2018 godkändes familjescoutingen som en officiell verksamhetsform i scoutingen. Sedan dess har familjescoutingen ökat kraftigt, och nya familjescoutgrupper uppstår hela tiden på olika håll. Nu finns också ett program för familjescoutingen samt en utbildning för ledare som är intresserade av att dra verksamheten på svenska. Vi kommer under workshoppen att gå igenom vad programmet innehåller och symboliken men också om medlemsskap/-avgifter samt hur kårens stadgar påverkas.  Målsättningen med passet är att flera kårer bekantar sig med möjligheten att starta upp familjescouting, vilket gynnar alla. Vuxna som inte har scoutbakgrund får en enkel väg att bekanta sig med scoutingen och tröskeln blir lägre att komma med också i annan scoutverksamhet, till exempel som ledare på läger eller förläggningar.

Familjescoutledarutbildningen har hittills bara ordnats på finska, så nu finns en ypperlig chans att gå den på svenska! Vi kommer att under workshoppen få material samt konkreta tips på hur ett under skolåldersbarn fungerar i scoutsammanhang och tillsammans brainstorma på potentiella årsklockor.

Fanny Aaltonen jobbar som lärare inom småbarnspedagogik. Som scoutbakgrund har hon många års erfarenhet av kårchefsuppdraget och sitter nu i förbundsstyrelsen, var hon även har varit med och utarbetat familjescoutmaterialet som en del av tillväxtaspekten.

Emotinell Intelligens – Nödvändiga färdigheter för framgång i livet. Workshopledare: Christian Öller

Människor har en stark illusion av att beslut fattas med förnuft, även om känslor ofta styr våra liv. Ingen kan lösgöra sig från sina känslor, men man kan lära sig att reagera på dem. Känslorna påverkar alla våra beslut, vårt beteende och våra prestationer. Emotionell Intelligens är en uppsättning färdigheter som definierar hur effektivt vi uppfattar, förstår, uttrycker, resonerar med och hanterar känslor inom oss själv och andra. Som andra färdigheter går Emotionell Intelligens att utveckla. Kom med och lär dig hur du ka bli bättre på att förstå dina egna och andras känslor! Emotionellt Intelligenta människor är bättre ledare, föräldrar, partners, syskon och vänner. Därför säger vi Genos coachar att det är: ”Banbrytande för organisationer, omvälvande för individer”

Christian Öller:  "är certifierad coach för emotionell intelligens och scout sedan barnsben. Har sedan början av 90-talet jobbat som utvecklingskonsult för organisationer och har under min karriär hjälp många organisationer att bli bättre på att ta hand om sina medarbetare. 2004 tog jag Profiles International utvärderingslösningar till Finland och 2018 tog jag Genos International lösningar för utvärdering och coachning av emotionell intelligens till Finland. Jag innehar Master Trainer rättigheter att certifiera användare av både Profiles och Genos lösningar."

Motivation - Hur kan jag väcka min drivkraft? Workshopledare: Anki Mannström

Min motivation som får mig att känna att det jag gör har en betydelse. Hur tar jag tag i saker och får dem gjorda? Vilka faktorer påverkar och skapar motivation. Vad kan jag själv göra vad kan vi göra tillsammans. 

Anki har jobbat med ungdomar i 35 år som pedagog och studiehandledare. Ledningsgrupper samt ledarskap är något som hon också känner varmt för. "I mitt jobb använder jag ofta verktyg från den positiva psykologin. Som mental tränare är jag van att peppa olika personer till att optimera sina prestationer. Jag vill hjälpa och stöda dig att hitta din inre motivation, lusten att våga växa samt utvecklas. Lär känna dig själv och bli positivt överraskad."

Vandringsförberedelser. Workshopledar: Dennis Saxén

Vi går igenom packningslistor och mat som är bra att ha med på vandringen. Oavsett om du har planerat en veckoslutshajk eller en maratonvandring i fjällen är det viktigt att ha utrustningen i skick. Med en väl planerad packning blir vandringen lättare och du kan fokusera på att njuta av naturen istället för att släpa på oändamålsenliga extra kilon i rinkan. Det blir en intensiv kurs med prylar, gramfileri och kalkylblad med kilokalorier.


På eftermiddagen kl. 13.00-14.30 kan du välja mellan dessa workshoppar: 

Starka värderingar i en digital värld -  här leder vi i ovisshet. Workshopledare: Anna Bertills

Scouterna driver en verksamhet med en stark värdegrund. Det är mera aktuellt än någonsin - det är egentligen det första som efterfrågas både inom privata sektorn och den tredje sektorn. Samtidigt som vi verkar i ovisshet, behöver vi fortsätta utvecklas. Ingen rörelse kan hålla andan för länge trots alla restriktioner och osäkerhet. Det vi behöver är att våga pröva olika framtidsscenarion, utmana vår egen syn på verksamheten och helt enkelt göra slut med oss själv ibland. Under föreläsningen går vi igenom opinionsbildning, funderar på målgrupper och deras rörlighet framåt samt hur vi jobbar med gruppdynamiken rent digitalt.

Anna Bertills är delägare i den nya kommunikationsbyrån Bertills&Jung och jobbar idag med opinionsbildning, HR- & ledarskap och strategisk intern och extern kommunikation.

'Kaikki mukaan' - Alla med.  Workshopledare: Sandra Hildén & Matilda Wenman

Kaikki mukaan är en utbildning som riktar sig till alla scouter som leder en grupp med barn. Antalet barn med särskilda behov, som utmaningar i koncentration och sociala situationer, ökar inom scoutingen, och då finns också ett ökat behov av stöd för ledarna. Hur kan vi sänka tröskeln för barn med utmaningar att delta på samma villkor som alla andra? Vad kan vi som ledare göra, för att scoutmötena ska vara roliga och välkomnande för alla barn? Målet med utbildningen är att sänka tröskeln för barn med särskilda behov att delta i scoutverksamheten, att motarbeta marginalisering och öka mångfalden inom verksamheten och att öka kunskapen om att bemöta barn med särskilda behov i scoutingen. Scouting ska vara en hobby som är välkomnande och trygg för alla.

Kaikki mukaan- utbildningen är utarbetad av Etelä Karjalan partiolaiset, och äntligen får också vi FiSScar ta del av den nyttiga och viktiga utbildningen. I utbildningen får du konkreta tips och över bl.a. hur du kan strukturera möten och bemöta barn med särskilda behov. Materialet och tipsen du får ta del av kommer att hjälpa dig leda barngrupper i alla åldrar och sammanhang.

Matilda Wenman jobbar som specialklasslärare i en smågrupp med elever med funktionsvariation och/eller autism och har sysslat med mångfaldsfrågor i förbundet sedan 2018. Före det har hon varit kårchef och åldersgruppsledare på alla nivåer i kåren. Matildas hemkår är Helsingfors Scoutkår Spanarna.

Sandra Hildén är socionom och jobbar med rehabilitering för barn med neuropsykiatriska funktionsvariationer och deras familjer. Sandra har sysslat med trivselfrågor i förbundet sedan 2017. I egen kår drar hon vargungemöten och sitter som sekreterare i kårstyrelsen. Sandras hemkår är St Simons Sjöfararna i Pargas.

En kemikaliesmart vardag. Föreläsare: Cecilia Nyman från Marthaförbundet

Föreläsningen tar fasta på vilka skadliga ämnen det kan finnas i hemmet, varför de är skadliga och hur man kan minska på dessa. Fokus ligger på köket, matlagning, inredning, städning och leksaker. 

Scouternas utmärkelsetecken. Workshopledare: Jens Back och Rasmus Weiss

 Under utbildningen går vi igenom scouternas utmärkelseteckensystem. Samtliga tecken, deras kriterier för utdelning och särdrag samt inbördes förhållande till varandra presenteras. De vanligaste fallgroparna i ansökandet redogörs och deltagarna får goda kunskaper att undvika dessa. Goda råd för att befrämja en god utmärkelseteckenkultur i kårerna ges och vi diskuterar hur man kan använda utmärkelsetecken som ledarskapets redskap.

Utbildningen leds av Utmärkelseteckenkommitténs ordförande Jens Back och kommitténs vice ordförande Rasmus Weiss.

Observera att vi följer rekommendationerna från THL kontinuerligt och uppdaterar evenemanget i enlighet med den senaste informationen. I nuläge (24.9.2020) med de anvisningar Regionförvaltningsverket utkommit med fortsätter planeringen av FiSScAkademin som ett fysiskt evenemang i Karis. Staben följer kontinuerligt med hur coronaläget utvecklas och följer myndigheternas anvisningar och rekommendationer. Vi planerar självfallet ett evenemang där vi kan trygga deltagarnas säkerhet. Mera information om konkreta åtgärder får deltagarna närmare evenemanget. Läs här scouternas anvisningar för verksamhet i coronatider. 
På grund av den speciella situationen har du som deltagare rätt att avboka ditt deltagande avgiftsfritt. De anulleringsprinciper vi tidigare kommunicerat om gäller alltså inte längre. Men för att vi ska kunna planera inkvartering och mat ber vi er att meddela om eventuell annullering i god tid! Om bara möjligt så helst en vecka före evenemanget, den 18.10. Och vi påminner om att inte delta på plats om du blir sjuk, känner förkylningssymptom eller är placerad i karantän.

För oss är det viktigt att alla har möjlighet att delta oberoende ekonomisk situation. Deltagare har därför möjlighet att ansöka om FiSSc stipendium för evenemanget, du hittar mera information på ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Tillgänglighet på Lärkkulla:
Kursgården på Lärkkulla är tillgänglig för personer med rörelsebegränsningar: allt är i ett plan, det finns tillgänglig toalett och till matsalen i huvudbyggnaden kommer man över gården.

Har du frågor?

Något speciellt tema eller workshop du vill ha med på evenemanget? Kontakta stabschef Alma Lüttge (fornamn.efternam@scout.fi).

Länk till Facebookevenemanget

Bild: Eeva Helle