FiSScAkademin 2020

Den 23–25.10 arrangeras den tredje upplagan av FiSScAkademin på Lärkkulla kursgård i Karis!

Finlands Svenska Scouter arrangerar FiSScAkademin vartannat år och 2020 är det dags igen! Evenemanget består av ett program där du som scoutledare, eller du som är intresserad av ledarskap, har möjlighet att utveckla ditt eget kunnande. Scouting är en utbildningsrörelse och FiSSc arbetar för att höja medvetenheten om hur viktigt det är att varje scoutledare utvecklar sitt kunnande kontinuerligt, också i scouterna. FiSScAkademin är evenemanget som bidrar till detta!

Under FiSScAkademin får du ta delav mångsidiga workshops, varvat med fiilishöjande program, och framför allt träffa nya och gamla bekantskaper. Evenemanget är också öppet för dig utan scoutbakgrund som är intresserad av de workshoppar som evenemanget erbjuder. Information om teman och workshopparna kommer i augusti!

Målgrupp:
Evenemanget riktar sig till kårens roverscouter och äldre ledare. Till evenemanget välkomnas också alla som har ett intresse av att bekanta sig med scouting eller intresserar sig för något visst tema under evenemanget.

Program: Närmare information om programmet kommer i början av augusti. Inkvarteringen och helgens program tar plats på Lärkkulla kursgård i Karis. Lördagen är evenemangets huvuddag med workshoppar, chefsträff och roligt kvällsprogram. På söndagen tar FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s höstmöten plats.

Pris och anmälan: Anmälan öppnar 17.8 och pågår till 27.9. De tre första veckorna erbjuds dessutom ett Early Bird pris:

  • Early bird pris från 17.8–6.9: 45 € golv/tält, 60 € säng
  • Pris från 7.9–27.9: 55 € golv/tält, 70 € säng

Inkvarteringen sker i Lärkkullas utrymmen. Vi har åtminstone 22 rum till vårt förfogande. I rummen finns två sängar och i vissa av rummen en utdragbar tilläggsbädd. Platserna i rummen delas ut i anmälningsordning. Om du väljer att sova på golv i sovsal ska du ta med egen sovsäck och liggunderlag. De som väljer att sova i tältkåta tar med lämplig utrustning, tält finns på plats.

FiSSc följer konstant med det rådande läget med covid-19 och uppdaterar ifall det förändrar planeringen av evenemanget.

För oss är det viktigt att alla har möjlighet att delta oberoende ekonomisk situation. Deltagare har därför möjlighet att ansöka om FiSSc stipendium för evenemanget, du hittar mera information på ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Tillgänglighet på Lärkkulla:
Kursgården på Lärkkulla är tillgänglig för personer med rörelsebegränsningar: allt är i ett plan, det finns tillgänglig toalett och till matsalen i huvudbyggnaden kommer man över gården.

Har du frågor?

Något speciellt tema eller workshop du vill ha med på evenemanget? Kontakta stabschef Alma Lüttge (fornamn.efternam@scout.fi).

Länk till Facebookevenemanget

Bild: Eeva Helle