Många anser att scoutingen har en bra bild utåt och ofta utgår man från att de flesta vet vad vi håller på med. I det stora hela kan det stämma, och speciellt de som själv har varit scouter vet antagligen ganska bra vad vi sysslar med. Tyvärr finns det många som inte riktigt vet vad scouting på riktigt går ut på. Visst känner de flesta till att det finns scouting och att det riktar sig främst till ungdomar, men deras bild kan väl ha mestadels kommit från att ha läst om gröngölingarna i Kalle Anka. Detta kan leda till att vissa stereotypier leva kvar, som att det ända som vi gör är att öva på knopar och att hjälpa gamla tanter över gatan. Ifall att beslutsfattarna har missuppfattat vår verksamhet och tror att vi är en lekklubb, är de kanske inte lika villiga att ge utrymmen eller andra resurser. I motsatta fallet var beslutsfattarna vet tillräckligt om vår verksamhet är sannolikheten för understöd i alla dess former mycket större.

Påverkansarbete kan hjälpa i säkerställandet av resurser men det kan ge även mycket mera, t.ex. synlighet som i sin tur lockar flera till verksamheten - även ledare.

Små saker räknas

Påverkandet kan låta skrämmande och svårt men det behöver inte vara det. Redan mycket små saker påverkar, t.ex. kan man skicka julkort till kommunfullmäktigens medlemmar eller så kan man besöka ett fullmäktige-/nämndmöte. Besöket har den fördelen att man kan samtidigt själv kan lära sig nya saker om hur beslut görs. Ett konkret och roligt sätt att träffa beslutsfattare kan vara att erbjuda koka möteskaffe ute på stormkök. På så vis kan man träffa dem i en ”scoutig” miljö. Överlag behöver man inte vara rädd för att kontakta kommunens beslutsfattare, de är ofta positivt inställda på att träffa olika föreningsaktiva. Naturligtvis behöver man inte heller börja med eller ens koncentrera främst på kommunalfullmäktige utan man kan även bekanta sig med andra samarbetsparter, t.ex. den lokala församlingen eller andra föreningar på orten (bl.a. segelsällskap, Lions avdelningar, 4H). Det viktiga är att ha koll på vem som i gengäld påverkar mest på scoutkåren och börja med dem.

Resurser och synlighet

Påverkandet kan hjälpa i säkerställandet av resurser men det kan ge även mycket mera, t.ex. synlighet som i sin tur lockar flera till verksamheten – även ledare. Exempel på dessa påverkningsmetoder kunde vara att delta i olika jippon eller så kan man med en scoutgrupp skriva en insändare till en lokaltidning om något som berör just scouterna (bl.a. utrymmen för föreningar, fritidsområden i kommunen) eller gruppen personligen. Ifall man bekantar sig med andra föreningar via jippon eller dylikt kan man dessutom hitta områden där ökat samarbete leder till ett bättre resultat för alla parter, t.ex. i form av att dela med av sin specialkunskap sinsemellan. Kanske kan någon från Röda Korset komma och dra ett häftigare första hjälpen -möte medan scouterna i sin tur kan hjälpa till vid en insamling.

Information

Förutom resurser och samarbete kan man även få nytta av att vara aktiv i samhället genom den informationen som man tar del av. Det kan vara att man får snabbare veta om stora förändringar, exempelvis gällande kårlokaler eller verksamhetsbidrag. Då man har informationen i god tid har man även möjligheten att förbereda sig bättre för situationerna och då kan man bättre undvika potentiella kriser.

Överlag är det inte av en så stor betydelse hur man påverkar. Viktigare är att man håller på med det långsiktigt. Man behöver inte vara i kontakt varje vecka – ett par gånger i året är redan mycket bra. På detta sättet finns det mycket mindre risk att man skulle bli bortglömd, vilket är det värsta som kunde hända.

-Robert Lecklin

Val och påverkan tillhör inte endast röstberättigade. Deltagande och demokrati tillhör oss alla och redan vargungar kan behandla aktivt medborgarskap på flera sätt.

Den 14.4 är det Riksdagsval i Finland och den 26.5 är det EU-val. Du är väl med och gör din röst hörd? Gå in på scout.fi/scoutkandidater för att bekanta dig med de olika valen, varför scouterna ska engagera sig och hur ni kan behandla samhällspåverkan under kårens veckomöten.