Scoutledarträff vår 2020 – plan B

På grund av omständigheterna kunde Scoutledarträffarna våren 2020 inte att kunna ordnas på samma sätt som tidigare. I stället erbjöds hejdundrande virtuell variant av scoutledarträffarna – Scoutledarträff  vår 2020 plan B – söndagen den 26.4 kl. 10.00 – 13.00.

Scoutledarträffarna är bland de viktigaste evenemangen för ledare i FiSSc eftersom de samlar så många av oss på ett och samma ställe. Den här våren blev det ett lite annat upplägg, men vi hoppas att det kändes minst lika trevligt och givande som en traditionell träff!

Träffen inleddes med ett gemensamt informations- och diskussionspass och sedan delade vi upp oss i mindre grupper till olika workshoppar. Det gick att välja mellan tre 45 minuters pass med 2-3 parallella workshoppar, d.v.s. totalt åtta workshoppar.

De flesta workshoppar bandades in, förutom de tre guldtips-sessionerna. Du hittar länkarna till inbandningarna och materialet från olika passen i samband med beskrivningarna här nedanför.

Översikt av scoutledarträffens innehåll:

Tid
10-10.30 Gemensamt info-och diskussionspass med styrelsen och anställda
Alternativ 1  Alternativ 2 Alternativ 3
10.30-11.15  ——————- Scoututbildningsplan – Något för dig eller för kåren Utveckla ditt eget ledarskap
11.15-11.30 Gemensam kaffepaus för alla
11.30-12.15 Guldtips som walk and talk 1: vecko-möten och evenemang Guldtips som walk and talk 2: höststarten Guldtips som walk and talk 3: hållbara uppdrag
12.15-13 Ledarskapet i och för åldersgrupperna: lotsskap och programsatsning Vårt FiSSc Aktuellt från sjörådet
13.00 – Tid att hänga kvar på tråden och chatta med styrelsen och andra FiSScar

 

Beskrivningar av workshopparna och material:

Inledning

För vem? För dig som vill få en snabb och effektiv uppdatering om vad som är på gång i förbundet (och kanske ställa en fråga eller två!)

Vad? En kort genomgång av aktuella grejer, bland annat

 • Coronaläget och hur det påverkar allt från kårverksamhet till Najs 2020
 • Hur det ser ut med förbundens vårmöten och kommande val
 • Händelsekalender 2021 – hur kan kårerna påverka den?
 • Stödet för att hålla handslag håller på att uppdateras. Vad innebär det för din kår?

Inspelning av introduktionen

PASS 1 (45 min) 10.30-11.15

För vem? För dig som tycker om att utbilda dig och växa i ditt scoutledarskap eller för dig som är uppdragschef eller utbildningsansvarig i kåren 

Vad? I detta pass har du en chans att göra upp din egen utbildningsplan eller att börja fila på en utbildningsplan för din kår. Utbildningsgruppen hjälper dig att inspireras och tänka lite långsiktigt på din scoutstig. Du får dessutom en chans att påverka hur förbundets kurser och evenemang skall se ut under kommande år! 

Inspelning av workshoppen

Material från workshoppen:

 

För vem? För dig som vill få en liten inspirationskick i ditt eget ledarskap

Vad? Under det här passet får du verktyg och stöd för att stärka och utveckla ditt ledarskap. Vi diskuterar olika ledarskapsstilar, identifierar de egna styrkorna och svagheterna, och framförallt diskuterar vi vad man kan göra för att bli en bättre ledare. Var beredd på att dela erfarenheter och jobba med dig själv. tt coaching-/annat ledarskapspass som ger dig en inspirationskick. 

Workshopsledare: Cecilia Mickos och Julia Ruth

Inspelning av workshoppen

Material från workshoppen:

KAFFEPAUS 11.15-11.30

Under kaffepausen fanns möjlighet att titta in i den gemensamma videochatten (samma länk som i början) och chatta med andra scoutledare över en verklig eller virtuell kaffekopp. Dags att ta på sig skor och ytterkläder och logga in telefonen för dem som i nästa pass ville utnyttja möjligheten att verkligen gå ut på en ”walk and talk”.

PASS 2 (45 min) 11.30-12.15: Guldtips kring tre olika teman

För vem? Det finns tre teman på guldtipsen och tanken är att du kan välja det tema som bäst passar dig eller ditt scoutuppdrag!

Vad? Guldtipsen är en favorit i repris från höstens scoutledarträffar där deltagarna fick dela med sig av små och stora idéer och tips från den egna scoutvardagen. Nu kommer guldtipsen att göras som “walk and talks” där deltagarna delas in i par eller grupper på tre som får diskutera något av följande teman medan man kan ta sig en liten uppfriskande bensträckare. De bästa idéerna sammanställs sedan, så att alla får ta del av dem! 

Du kan t.ex få tips om 

 • bra rutiner på veckomötena
 • smidiga sätt att kommunicera med dina scouter
 • roliga idéer på evenemangsteman eller andra små guldkorn

Material:

 

För vem? Det finns tre teman på guldtipsen och tanken är att du kan välja det tema som bäst passar dig eller ditt scoutuppdrag!

Vad? Guldtipsen är en favorit i repris från höstens scoutledarträffar där deltagarna fick dela med sig av små och stora idéer och tips från den egna scoutvardagen. Nu kommer guldtipsen att göras som “walk and talks” där deltagarna delas in i par eller grupper på tre som får diskutera något av följande teman medan man kan ta sig en liten uppfriskande bensträckare. De bästa idéerna sammanställs sedan, så att alla får ta del av dem! 

Du kan t.ex få tips om 

 • hur man kan utnyttja höststarten för att locka med nya vuxna eller föräldrar
 • bra kanaler för marknadsföring av kårens verksamhet
 • system för hur man kan introducera nya åldersgruppsledare 

Material:

För vem? Det finns tre teman på guldtipsen och tanken är att du kan välja det tema som bäst passar dig eller ditt scoutuppdrag!

Vad? Guldtipsen är en favorit i repris från höstens scoutledarträffar där deltagarna fick dela med sig av små och stora idéer och tips från den egna scoutvardagen. Nu kommer guldtipsen att göras som “walk and talks” där deltagarna delas in i par eller grupper på tre som får diskutera något av följande teman medan man kan ta sig en liten uppfriskande bensträckare. De bästa idéerna sammanställs sedan, så att alla får ta del av dem! 

Du kan t.ex få tips om

 • roliga teman för ledarrekreation
 • hur man kan förebygga scout burn-outs och se till att uppdragen inte blir för stora
 • hur man själv kan få ut det bästa av scoutingen och njuta av sin hobby

Material:

PASS 3 (45 min) 12.15-13

För vem? För lotsar och övriga åldersgruppsledare, för program- och uppdragchefer, samt för dig som i din kår inte ännu har tagit i bruk lotsuppdrag, men som är lite nyfiken på varför det kunde vara en bra grej.

Vad? I denna workshop får du diskutera hur lotsarnas roll ser ut i olika kårer och hur man bäst kan stöda dem, samt bekanta dig med lotsarnas uppdragskort. Dessutom får du en uppdatering och inspirationskick inför årets programsatsning av förbundets programgrupp! 

Material:

För vem? För dig som känner att du vill vara med och utveckla vårt fins förbund eller som bara är en smula nyfiken på vad FiSSc riktigt är

Vad? Workshoppen ger en chans att tillsammans med förbundsstyrelsen och andra ledare reflektera över hur FiSSc ser ut idag och hur vi vill att framtiden ska se ut för oss. Vi försöker tillsammans fundera på frågor som

 • Vad vill vi jobba för? 
 • Hurudan bild vill vi ge av finlandssvensk scouting? 
 • Hur skulle fler ledare inspireras till att vara förbundsaktiva? 

Material:

För vem? För dig som redan längtar efter sommarens seglatser och som gillar att skola upp små scouter till äkta sjöfarare

Vad? I detta pass får du ta del av viktiga uppdateringar från sjörådet, bland annat gällande båtförarkursen i webbformat och hur navigationskursuppdateringen kommer att påverka utbildningsstigen och certifikaten. Du får också diskutera och dela tankar kring hur man kunde stöda kårens ledare att bli mer bekväma i sitt skepparskap genom t.ex. kvällsövningsseglatser eller hur man kunde utöka samarbetet mellan sjöscoutkårer.

Material:

Eftersnack 13.00 –

Om du ännu har energi och iver kvar efter dagens scoutande, kan du logga in i den gemensamma videochatten (samma länk som till intropasset och kaffepausen) och sitta en stund och chilla med styrelsen och andra ledare i förbundet. Ordet är fritt och vi kan diskutera allt från seriösa sakfrågor till veckans bästa scoutmemes.