FiSSc: UteÖverlevnad

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig att överleva i naturen, också under mera krävande situationer. UteÖverlevnad, som erbjuds vartannat år, är en tuff kurs där du får testa dina gränser och klara dig med minsta möjliga utrustning. Du får tips på mat och vatten ur naturen. 

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: huvudmålgrupp för kursen är roverscouter, men också ledare och 16 år fyllda explorerscouter som gått UteVandring/UTE2 eller innehar motsvarande färdigheter är välkomna.
Kursen är också öppen för kompisdeltagare (det vill säga personer som inte ännu är scouter, som vill komma och testa på scouting och/eller uteliv) i samma ålder (dvs 16 år uppåt) som har tidigare erfarenhet av uteliv och vandring.

Plats: kursen ordnas i sydvästra Finland. Närmare info kommer inom kort.

Deltagaravgift: 30 € (Du kan ansöka om reseunderstöd för dina resor till och från kursen; självrisk 15€, max 50€ utbetalas)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.6. --> Anmälningstiden förlängd till 6.8.
 (För minderåriga deltagare görs anmälan av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med lämpliga rättigheter.) 

Kontaktperson: stabchef Christoffer Dahlin: christoffer.dahlin@scout.fi 

Information om tillgänglighet: Kontakta stabchef Christoffer Dahlin (christoffer.dahlin@scout.fi) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Evenemangets tillgänglighet

På evenemanget har beaktats

Koulutus, Hyvä olla, Katsomus

Läs mer om tillgänglighet på evenemang