FiSSc: UteÖverlevnad – INHIBERAD

Kursen är tyvärr inhiberad

--

Bara genom att utmana dig själv kan du lära dig att överleva i naturen, också under mera krävande situationer. UteÖverlevnad, som erbjuds vartannat år, är en tuff kurs där du får testa dina gränser och klara dig med minsta möjliga utrustning. Du får tips på mat och vatten ur naturen.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: huvudmålgrupp för kursen är roverscouter, men också ledare och 16 år fyllda explorerscouter som gått UteVandring/UTE2 eller innehar motsvarande färdigheter är välkomna.

Plats: Kursen ordnas i östra Nyland.

Hur tar vi oss dit: 
Klarnar då kursplaten klarnat och informeras senast i kursbrevet.

Hur sover vi: 
Vi sover utomhus.

Deltagaravgift: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. --> Anmälningstiden är förlängd till 30.6. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteÖverlevnad är en kurs där vi spenderar hela kursen utomhus och rör oss i skog och mark, vi handskad med öppen eld. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. I infobrevet informerar vi närmare om hur Covid-19 beaktas under själva kursen/evenemanget.


Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.