Svenska kulturfondens utdelning till scoutkårerna via Förbundspaketet 2023

FiSSc:s styrelse har fastställt 2023 års föreningsstöd vars medel är beviljade av Svenska kulturfonden. Följande elva kårers ansökningar beviljades understöd, en del är för verksamheten och en del för projekt: Flickscoutkåren Åbo Vildar, Helsingfors KFUK/M Scouter, Jakobstads Flickscouter, Scoutkåren Brobyggarna, Scoutkåren MuHö, Scoutkåren Pojkarna, Sjöscoutkåren Seaboys, Sjöscoutkåren Vikingarna, Sjöscoutkåren Wasa Fyrvaktare, St. Simons Sjöfararna och Östersundom scouter.