Suomen Partiomuseo – Finlands Scoutmuseum är ett nationellt specialmuseum. Museet drivs av Suomen Partiomuseoyhdistys ry – Finlands Scoutmuseiförening rf. Föreningen bevarar och förevisar scoutrörelsens gångna tider och nutid med hjälp av föremålssamlingar samt bild- och dokumentmaterial, dessutom strävar den till att väcka intresse för scoutrörelsens verksamhet och historia. Museet har redan verkat i över 50 år och insamlat en stor mängd unika föremål och dokument om landets drygt 100-åriga scoutverksamhet.

Museet är det enda i Finland som specialiserat sig på barn- och ungdomsverksamhetens historia och kulturarv.

Finlands Scoutmuseum är B-medlem i Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf.

Videopresentation