Du är här

Vårmöte

Finlands Svenska Scouters, Finlands Svenska Flickscoutförbunds och Finlands Svenska Scoutförbunds stadgeenliga vårmöte i Helsingfors. Kallelse skickas ut till FiSSc:s kårer. Ingen anmälning behövs.

Vem på kansliet ska jag kontakta om jag har frågor: Jonna Sahala