Händelsekalenderplanering 2025

Påverka FiSSc:s händelsekalender för 2025

Det är nu på våren som FiSSc planerar händelsekalender för år 2025, och snart har planeringen kommit så långt att kårerna väldigt väldigt gärna får säga sitt. Vilka utbildningar behöver din kårs ledare? Ordnas evenemangen alltid för långt borta för att ni ska kunna delta? Krockar spejardagarna som är planerade på ert område med den jättestora muffins-karnevalen som alltid ordnas just det veckoslutet, som gör att ni redan nu vet att ingen av ert områdes spejarscouter kommer att välja spejardagarna? Och när skulle egentligen scoutledarträffarna tjäna er kår bäst?

År 2025 testar vi också med att kombinera en hel del evenemang och utbildningar till större heheter som ordnas samma veckoslut på samma ställen. Baktanken är att fler från samma kår ska kunna resa iväg till samma ställe vilket kanske gör tröskeln att delta lägre, samt att evenemangen ska kunna dra nytta av varandra över evenemangsgränserna. I vissa fall kan det också bli möjligt att själv gå en utbildning och samtidigt hjälpa till på ett hörn på en annan kurs. Om ni har spontana tankar om detta test så berätta gärna!

Sätt gärna in händelsekalendern 2025 som en punkt på ett ledar-/styrelsemöte i april och fundera på vad ni tycker att är viktigt att beakta. Tid på er att kommentera utkastet har ni till 5.5.2024.

Kommentera kan man som representant för sin kår (efter att kåren har diskuterat utkastet på ett ledar-/styrelsemöte), eller som enskild ledare eller enskild scout.

Händelsekalender 2025 – UTKAST

Kommentera