Styrelsens beslut om kost på FiSSc:s evenemang

Som en åtgärd för att minska FiSSc:s miljöpåverkan har FiSSc:s styrelse beslutat att från och med 1.1.2023 övergå till att öka andelen lakto-ovo-vegetarisk kost på FiSSc:s evenemang.

Styrelsen har beslutat om följande som träder i kraft 1.1.2023 i all förbundets verksamhet:

  • Övergå att på korta evenemang (max två nätter) och möten erbjuda lakto-ovo-vegetarisk kost, med ett undantag för vilt och fisk enligt WWF:s fiskguide. Fisken måste vara märkt som ”bra val” eller ”grön” enligt WWF. På längre evenemang (3 eller flera nätter) ska endera lunchen eller middagen alltid vara lakto-ovo-vegetariskt, fisk ska vara enligt WWF:s fiskguide, kött inhemskt och i mån av möjlighet närproducerat.  
  • Att alltid föredra inhemska råvaror framom utländska i mån av möjlighet på FiSSc evenemang. 

Förutom detta tar FiSSc fram ett anvisningsdokument för matinköp för de matansvariga på FiSSc evenemang och för kårernas behov. FiSSc grundar också en receptbank med lättlagade och goda lakto-ovo-vegetariska recept. Den lakto-ovo-vegetariska varmrätten och kötträtten bör kosta ungefär lika mycket per portion och ingendera får prioriteras på den andras bekostnad.  

Härtill sammanfattas inköpsriktlinjer för matvaror på FiSSc evenemang.

Alla staber och matlag informeras om de nya linjedragningarna som är bindande. Styrelsen ser till att receptbanken uppdateras kontinuerligt. Styrelsen godkänner inköpsriktlinjerna för matvaror på FiSSc evenemang. 

Beslutet baserar sig på ett uttalande som presenterades av styrelsen och godkändes av höstmötet 20 oktober 2022.

Utlåtande antaget av Finlands Svenska Scouters höstmöte 30.10.2022:

Finlands Svenska Scouter tar steg mot kolneutral scouting

Varje scout lovar att älska naturen och skydda miljön. För att beskydda vår värld måste stater, företag och andra organisationer se över sin klimatpåverkan, samma gäller också oss. Vårt mål, tillsammans med Finlands Scouter, är att vara koldioxidneutrala år 2030. Redan idag jobbar scoutfältet mot detta mål.

Att se över våra kostalternativ är ett viktigt verktyg för att minska scoutingens klimatavtryck. Genom att byta kosten på FiSSc:s evenemang och möten till en lacto-ovo-vegetarisk kost kan vi minska vårt klimatavtryck. Enligt Statsrådets RuokaMinimi-rapport leder en minskning av köttkonsumtion till minskad klimatpåverkan, också då man beaktar hur stor andel av den finländska köttkonsumtionen som är inhemsk. Även om det finns en mängd av köttkonsumtion som är hållbar – där köttproduktionen, bland annat, främjar vår biologiska mångfald – äter finländarna för mycket kött.

Vi i scouterna vill fortsätta vara föregångare och förebilder när det kommer till att värna om miljön och vår omgivning, och för att lyckas med det måste vi fortsätta se över vår verksamhet och våga ifrågasätta gamla vanor. Scoutingen är en fostrande verksamhet, och de beslut vi fattar idag kan ha stor inverkan, inte enbart bland scouter, utan för hela samhället och det globala ekosystemet.

I och med detta uttalande från FiSSc höstmöte den 30 oktober 2022 i Vörå kommer FiSSc att:

  • Övergå att på evenemang och möten erbjuda en lakto-ovo-vegetarisk kost, med ett undantag för vilt och fisk enligt WWF fiskguide.*
  • Att alltid föredra inhemska råvaror framom utländska i mån av möjlighet.
  • Skriva ett anvisningsdokument för matinköp.
  • Grunda en receptbank innehållande lakto-ovo-vegetariska maträtter för kårernas och FiSSc:s utfärder och evenemang.  

Mötet noterar att även choklad-, kaffe- och ostprodukter har betydande klimatpåverkan och ska därmed anses som lyxvaror. Det är därför viktigt att envar funderar på hur mycket av dessa produkter som konsumeras, och att matsvinn minskas.

* De evenemang som redan har en stab är undantagna denna linjedragning.

Varje scout lovar att älska naturen och skydda miljön. För att beskydda vår värld måste stater, företag och andra organisationer se över sin klimatpåverkan, samma gäller också oss. Vårt mål, tillsammans med Finlands Scouter, är att vara koldioxidneutrala år 2030. Redan idag jobbar scoutfältet mot detta mål.

Att se över våra kostalternativ är ett viktigt verktyg för att minska scoutingens klimatavtryck. Genom att byta kosten på FiSSc:s evenemang och möten till en lacto-ovo-vegetarisk kost kan vi minska vårt klimatavtryck. Enligt Statsrådets RuokaMinimi-rapport leder en minskning av köttkonsumtion till minskad klimatpåverkan, också då man beaktar hur stor andel av den finländska köttkonsumtionen som är inhemsk. Även om det finns en mängd av köttkonsumtion som är hållbar – där köttproduktionen, bland annat, främjar vår biologiska mångfald – äter finländarna för mycket kött.

Vi i scouterna vill fortsätta vara föregångare och förebilder när det kommer till att värna om miljön och vår omgivning, och för att lyckas med det måste vi fortsätta se över vår verksamhet och våga ifrågasätta gamla vanor. Scoutingen är en fostrande verksamhet, och de beslut vi fattar idag kan ha stor inverkan, inte enbart bland scouter, utan för hela samhället och det globala ekosystemet.

I och med detta uttalande från FiSSc höstmöte den 30 oktober 2022 i Vörå kommer FiSSc att:

  • Övergå att på evenemang och möten erbjuda en lakto-ovo-vegetarisk kost, med ett undantag för vilt och fisk enligt WWF fiskguide.*
  • Att alltid föredra inhemska råvaror framom utländska i mån av möjlighet.
  • Skriva ett anvisningsdokument för matinköp.
  • Grunda en receptbank innehållande lakto-ovo-vegetariska maträtter för kårernas och FiSSc:s utfärder och evenemang.  

Mötet noterar att även choklad-, kaffe- och ostprodukter har betydande klimatpåverkan och ska därmed anses som lyxvaror. Det är därför viktigt att envar funderar på hur mycket av dessa produkter som konsumeras, och att matsvinn minskas.

* De evenemang som redan har en stab är undantagna denna linjedragning.