Kårstödskoordinator 

Finlands Svenska Scouter söker en kårstödskoordinator. Är du energisk, praktiskt lagd och organiserad med läggning för att handleda och inspirera frivilliga att utveckla och utvecklas och bra på problemlösning? Fokus ligger på att stödja de lokala scoutkårerna, som är förbundets medlemsföreningar. Vi hjälper dem att få i skick allt från föreningsadministration till planering av verksamheten, intern arbetsfördelning och att hitta skräddarsydda lösningar på lokala omständigheter.

Du arbetar med förbundets övriga anställda och förtroendevalda som arbetar med olika uppdrag.

Det här är arbetet för dig som vill arbeta för lokalt engagemang i föreningar. Kom med och forma framtiden för svenskspråkig scouting och bidra till ett bättre samhälle!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Stödja de lokala scoutkårerna, genom bland annat regelbunden kontakt, uppsökande arbete samt uppföljning och utveckling av kårernas verksamhet 
 • Tätt samarbete med och handledning av förbundets förtroendevalda som har uppgifter inom verksamhetsområdet
 • Producera och ta fram verktyg och stödmaterial för scoutkårer
 • Koordinera och delta i träffar med scoutkårer samt övriga evenemang för scoutledare
 • Samarbeta med takorganisationen Finlands Scouter och det bredare scoutfältet i Finland
 • Samarbeta  med det finlandssvenska föreningsfältet och utreder/utvecklar nya samarbeten 
 • Synliggöra scoutkårerna och scoutingen i samhället

Vi förväntar oss följande från kandidater

 • Goda samarbetsfärdigheter och vilja att handleda och stödja frivilliga 
 • God digital kompetens, kunskaper i Microsoft Office-program
 • Ett gott språk och förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska, samt goda kunskaper i finska och engelska
 • Självständigt och proaktivt grepp, förmåga att planera din egen tidsanvändning
 • God kommunikationsförmåga och vilja att samarbeta med förtroendevalda med olika bakgrunder och kunskapsnivåer

Dessutom är dessa saker till din fördel

 • Lämplig högskoleutbildning
 • Förmåga till kreativ problemlösning
 • Erfarenhet av att koordinera och skicka ut nyhetsbrev
 • Organisations- och föreningserfarenhet
 • Ett nyfiket och lösningsorienterat sätt, vilja att lära dig nya saker och utforska nya tillvägagångssätt

Vi erbjuder dig

 • Idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga
 • Arbete på svenska som en del av Finlands största ungdomsorganisation 
 • Heltidsarbete med flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete från Finland
 • Privat arbetshälsovård
 • Lunchförmån
 • Ändamålsenliga arbetsredskap, moderna arbetsutrymmen i centrala Helsingfors
 • Samarbete med engagerade kollegor och frivilliga
 • En arbetsplats som värdesätter och satsar på mångfald, tillgänglighet och hållbarhet  

Förmåner

 • Heltidsarbete med flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete från Finland
 • Idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga som en del av Finlands största ungdomsorganisation
 • En arbetsplats som värdesätter och satsar på mångfald, tillgänglighet och hållbarhet
 • Ändamålsenliga arbetsredskap, moderna arbetsutrymmen i centrala Helsingfors, privat arbetsplatshälsovård
 • Engagerade och trevliga kollegor
 • Lunchförmån 

Blev du inspirerad av rollen?

Låter det här som ditt nästa steg? Lämna i så fall in en ansökan redan idag! Detta gör du genom att skicka en fritt formulerad ansökan och CV till förbundsordförande Laura Nieminen-Eriksson (laura.nieminen@scout.fi) uppge som ämne “ansökan Kårstödskoordinator”. Sista ansökningsdagen är den 6.5. Vi går igenom ansökningarna löpande och tillsätter tjänsten när vi hittar rätt person. 

Lönen hör till löneklass III med månadslön där basdelen är 2 856 €/mån, det finns möjlighet till ett personligt lönetillägg beroende på kunskaper och erfarenhet. Tjänstens placering är i Helsingfors eller Åbo, med möjlighet till distansarbete. Arbetet innehåller en hel del kvälls-och helgjobb samt resande i Finland. 

Arbetet inleds så fort som möjligt enligt överenskommelse.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta förbundets ordförande, Scoutchef Laura Nieminen-Eriksson på 0408415915 eller laura.nieminen@scout.fi

Finlands Svenska Scouter 

Finlands Svenska Scouter rf är förbundet för de 62 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Finlands största ungdomsorganisation Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf och därigenom en del av den världsomfattande scoutrörelsen. Förbundet har ca. 90 förtroendevalda i olika åldrar med olika uppdrag och ansvarsområden. De förtroendevalda samarbetar tätt med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är frivilligverksamhet med syftet att fostra barn och unga till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och uppmuntras till att utmana sig själv och pröva på olika saker, både som individ och som en del av en grupp. I scouterna lär man sig vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap, vanligen ute i naturen. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken.  Learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans. 

Vi vill möjliggöra scouting för fler barn och unga. För det behövs fungerande och livskraftiga scoutkårer. Vi vill synliggöra scoutingens möjligheter och stödja våra medlemskårer i att utvecklas samt stärka kontakten till den omgivning vi fungerar i. Vi erbjuder scoutledare utbildningar för kompetensutveckling och nya färdigheter.