Programkoordinator

Finlands Svenska Scouter söker en organiserad och kreativ individ som vill vara med och möjliggöra och utveckla programevenemang och fostrande verksamhet för svenskspråkiga scouter i Finland. I den här uppgiften får du handleda och stöda frivilliga, utveckla programmaterial samt se till praktiska arrangemang för ca. 45 evenemang per år. 

Den här uppgiften är för dig som vill jobba för att barn och unga får kvalitativ fritidsverksamhet och upplever nya äventyr!

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Tillsammans med förtroendevalda leda verksamhetsområdet Scoutfostran och program
 • Evenemangsadministration för ca 45 programevenemang och färdighetsutbildningar per år
 • Planering och koordinering av förbundets händelsekalender
 • Tätt samarbete med och handledning av förbundets förtroendevalda som har uppgifter inom verksamhetsområdet
 • Uppföljning och arkivering av evenemang och material
 • Samarbete med förbundets samarbetspartners, speciellt Finlands Scouter
 • Översättning och uppdatering av texter relaterade till scoutprogrammet och evenemang samt tillhörande digitala plattformar och projekt
 • Kommunikation, ekonomiuppföljning och budgetering som berör det egna verksamhetsområdet
 • Upprätthållande av scoutbåtsregistret, hantering av skepparcertifikat

Vi förväntar oss följande av kandidater

 • Goda samarbetsfärdigheter och vilja att handleda och coacha frivilliga
 • God digital kompetens, kunskaper i Microsoft Office-program
 • Ett gott språk och förmåga att uttrycka dig i skrift på svenska, samt goda kunskaper i finska och engelska
 • Självständigt och proaktivt grepp, förmåga att planera din egen tidsanvändning
 • God kommunikationsförmåga och vilja att samarbeta med förtroendevalda med olika bakgrunder och kunskapsnivåer
 • Erfarenhet av att organisera och marknadsföra evenemang 

Dessutom är dessa saker till din fördel

 • Lämplig högskoleutbildning
 • Förmåga till kreativ problemlösning
 • Erfarenhet av att koordinera och skicka ut nyhetsbrev
 • Organisations- och föreningserfarenhet
 • Ett nyfiket och lösningsorienterat sätt, vilja att lära dig nya saker och utforska nya tillvägagångssätt

Vi erbjuder dig

 • Idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga
 • Arbete på svenska som en del av Finlands största ungdomsorganisation 
 • Heltidsarbete med flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete från Finland
 • Privat arbetshälsovård
 • Lunchförmån
 • Ändamålsenliga arbetsredskap, moderna arbetsutrymmen i centrala Helsingfors
 • Samarbete med engagerade kollegor och frivilliga
 • En arbetsplats som värdesätter och satsar på mångfald, tillgänglighet och hållbarhet 

Förmåner

 • Heltidsarbete med flexibel arbetstid, möjlighet till distansarbete från Finland
 • Idéburet arbete för att främja en betydelsefull och utvecklande hobby för barn och unga som en del av Finlands största ungdomsorganisation
 • En arbetsplats som värdesätter och satsar på mångfald, tillgänglighet och hållbarhet
 • Ändamålsenliga arbetsredskap, moderna arbetsutrymmen i centrala Helsingfors, privat arbetsplatshälsovård
 • Engagerade och trevliga kollegor
 • Lunchförmån 

Blev du inspirerad av rollen?

Låter det här som ditt nästa steg? Lämna i så fall in en ansökan redan idag! Detta gör du genom att skicka en fritt formulerad ansökan och CV till förbundsordförande Laura Nieminen-Eriksson (laura.nieminen@scout.fi) uppge “ansökan Programkoordinator” som ämne. Sista ansökningsdagen är den 6.5. Vi går igenom ansökningarna löpande och tillsätter tjänsten när vi hittar rätt person. 

Lönen hör till löneklass III med månadslön där basdelen är 2 856 €/mån, det finns möjlighet till ett personligt lönetillägg beroende på kunskaper och erfarenhet. Prövotiden är sex månader. Tjänstens placering är i Helsingfors, med möjlighet till distansarbete. Du förväntas vara på kansliet i Helsingfors två dagar per vecka. Arbetet innehåller kvälls- och helgjobb. Arbetet inleds så fort som möjligt enligt överenskommelse.

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta förbundets ordförande, scoutchef Laura Nieminen-Eriksson på 040 841 5915 eller laura.nieminen@scout.fi.

Finlands Svenska Scouter 

Finlands Svenska Scouter rf är förbundet för de 62 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Finlands största ungdomsorganisation Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf och därigenom en del av den världsomfattande scoutrörelsen. Förbundet har ca 90 förtroendevalda i olika åldrar med olika uppdrag och ansvarsområden. De förtroendevalda samarbetar tätt med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är frivilligverksamhet med syftet att fostra barn och unga till aktiva och ansvarstagande samhällsmedborgare. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och uppmuntras till att utmana sig själv och pröva på olika saker, både som individ och som en del av en grupp. I scouterna lär man sig vardags- och medborgarfärdigheter, problemlösning och ledarskap, vanligen ute i naturen. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken. Learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans. 

Vi vill möjliggöra scouting för fler barn och unga. För det behövs fungerande och livskraftiga scoutkårer. Vi vill synliggöra scoutingens möjligheter och stödja våra medlemskårer i att utvecklas samt stärka kontakten till den omgivning vi fungerar i. Vi erbjuder scoutledare utbildningar för kompetensutveckling och nya färdigheter.