Styrelsemöten

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för ordinariemöten

På den här sidan laddas styrelens protokoll upp, för de som vill ha en djupare insikt i det arbetet och besluten som fattats. I praktiken laddas protokollen upp med ett mötes fördröjning, eftersom styrelsen behandlar protokollet på följande möte.