Styrelsemöten

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för ordinariemöten

På den här sidan laddas styrelsens protokoll upp, för de som vill ha en djupare insikt i det arbetet och besluten som fattats. I praktiken laddas protokollen upp med ett mötes fördröjning, eftersom styrelsen behandlar protokollet på följande möte.

Verksamhetsåret 2022

Notera att FSFSF inte håller möten vid alla FiSSc styrelsemöten, så numreringen följer inte FiSSc:s styrelsemöten.

Verksamhetsåret 2021

Notera att FSFSF inte håller möten vid alla FiSSc styrelsemöten, så numreringen följer inte FiSSc:s styrelsemöten.