Styrelsemöten

Styrelsen träffas ungefär en gång i månaden för ordinariemöten

På den här sidan laddas styrelsens protokoll upp, för de som vill ha en djupare insikt i det arbetet och besluten som fattats. I praktiken laddas protokollen upp med ett mötes fördröjning, eftersom styrelsen behandlar protokollet på följande möte.

Verksamhetsåret 2022

  • Styrelsemöte 1/2022

Verksamhetsåret 2021

Notera att FSFSF inte håller möten vid alla FiSSc styrelsemöten, så numreringen följer inte FiSSc:s styrelsemöten.