Kandidatpresentationer

Extra medlemsmöte 1.12 – kandidatpresentationer


Styrelsemedlem (1-årigt mandat)

Maja Löfgren, Sjöscoutkåren Stormfågeln, Scoutkåren Pojkarna

Tidigare scoutuppdrag:

  • Programgruppen, både som ordförande och gruppmedlem
  • Sjörådet, medlem
  • Utegruppen, medlem
  • Kårchef, vicekårchef och styrelsmedlem i kåren
  • varit med och arrangerat ett flertal FiSSc evenemang

Vad vill du åstadkomma på posten?
Att FiSScs medlemsantal stiger.

Varför söker du till denna post?
För att arbeta för förbundets och den finlandssvenska scoutingens väl.


Styrelsemedlem (1-årigt mandat)

Saknas kandidat


Scoutchef:

Laura Nieminen, Kyrkslätt Scouter

Tidigare scoutuppdrag:
Jag har arbetat med utbildningsfrågor länge i olika uppdrag inom förbundet. Nu senast TG frågor och tvåspråkiga utbildningar tillsammans med Finlands Scouter. Tidigare har jag fungerat som coach och stöttat kårerna genom det. Utöver det har jag gjort en hel del projekt och ställt upp där det har behövts i olika lägen.

Vad vill du åstadkomma på posten?
Jag vill fortsätta arbeta med aktuella ärenden och jobba aktivt med scoutingens tre strategiska tyngdpunkter, som jag anser är viktiga. Vi vill att verksamheten ska ge oss färdigheter för livet, vi ska växa och vara det bästa stället för frivilligarbete.

Varför söker du till denna post?
Jag har suttit med i styrelsen ett år nu och under det året har jag hunnit få en förståelse för styrelsearbetet och hur det fungerar. Just nu känner jag att det skulle vara ett naturligt nästa steg att ställa upp som scoutchef. Jag vill fortsätta arbeta och driva aktuella frågor för förbundet och tillsammans med en stark styrelse arbeta för att stödja kårerna på bästa möjliga sätt.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:
Jag har genom scouting fått träna och öva på mitt ledarskap från tidig ålder. Ledarskapsfrågor har alltid intresserat mig och jag har utbildat mig inom området både inom scouting som privat. Genom att ha fått träna och försöka och med hjälp av utbildning har jag förkovrat mina egna ledarskapsfärdigheter. Under många år har jag varit aktiv på förbundsnivå men för ett år sedan började jag tillsammans med barnen i en VU grupp och det kändes riktigt kul att komma med i verksamheten på kårnivå igen.

Vice scoutchef:

Matilda Wenman, Helsingfors Scoutkår Spanarna

Tidigare scoutuppdrag:
FiSSc styrelse, 2018-2020 Kårchef, 2015-2019 Gruppmedlem mångfaldsgruppen, 2021-2022

Vad vill du åstadkomma på posten?
Skapa en gemenskap där alla svenskspråkiga scouter känner sig delaktiga. Jobba för att de ungas röst hörs och värdesätts i sakfrågor och utvecklingen av verksamheten.

Varför söker du till denna post?
Vill utvecklas i mitt ledarskap samt vara med och utveckla förbundet. Jag ser mycket möjligheter för förbundet att kunna utvecklas och tillgodose behoven som finns hos medlemmarna år 2023.


Didrik Lundsten, St. Simons Sjöfararna

Tidigare scoutuppdrag:
Gruppmedlem, gruppordförande och styrelsemedlem i FiSSc

Vad vill du åstadkomma på posten?
En välmående styrelse. Fortsätta arbetet mot kolneutral scouting, arbetet med medlemsfakturering.

Varför söker du till denna post?
Känns som ett bra nästa steg på min scoutstig. Har ännu ork kvar och en vilja att fungera i styrelsen. För mig är värderingar viktiga, för att ställa upp och fungera i uppdraget bör förbundets värderingar som helhet spela i linje med mina värderingar.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:
Allmänt intresse för ekonomi och förbundet.

Styrelsemedlem – 1-årigt mandat:

Alma Lüttge, Scoutkåren Vasa Korsfarare, Sjöscoutkåren Sailors

Fullföljer sitt två-åriga mandat!

Styrelsemedlem – 2 årigt mandat:

Vilja Vihervuori, KFUM:s Scouter Kamraterna

Tidigare scoutuppdrag:
Har gjort nästan allt möjlugt på kårnivå. Just nu är jag kårchef och roverscoutlots i Koffan. Jag är även utbildningsinstruktör i Lounais-Suomen partiopiiri (L-SP) och suppleant i scoutrådet.

Vad vill du åstadkomma på posten?
Jag skullekunna arbeta med hållbarhet och för att uppnå scoutingens målsättning. Jag har ännu ett år kvar av utbildningsinstruktörs mandatet i L-SP, så jag kan inte arbeta med utbildningsfrågor (för att undvika möjliga intressekonflikter).

Varför söker du till denna post?
Jag hade ursprungligen tänkt att ställa upp till viceuppdrag men det verkar vara större behov för styrelsemedlemmar.För mig är det viktigt att man gör sådana beslut som följer scoutingens värderingar.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:
Har gjort administrativa uppdrag även på finska så det skulle vara naturligt att göra samarbete mellan FiSSc och distrikten.