Styrelseval 2022

Extra höstmöte 1.12.2022 kl. 17.30

Vi saknar ännu två styrelsemedlemmar för 1-åriga mandat. För att tillsätta kandidater för dessa uppdrag arrangeras ett extra höstmöte 1.12 kl. 17.30. Mötet kommer att arrangeras som hybrid, d.v.s. du kan delta på plats på Scoutstationen eller online via Teams. Kallelse till mötet kommer att skickas till kårerna per e-post två veckor före!

Inför år 2023 finns det ännu lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar. Höstmötet godkände styrelsens förslag att styrelsen ska bestå av scoutchef (ordförande) och två vice scoutchefer tillsammans med 7 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Styrelsemedlemmarna har aktiv kontakt med förbundets anställda.

Styrelseuppdrag som ännu saknar kandidater år 2023 är:

  • Styrelsemandat (1 åriga): två medlemmar

Valberedningskommitténs ordförande, sittande scoutchefen och verksamhetsledaren svarar gärna på frågor om uppdraget. Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna för medlemmarna och sköter presentationer av kandidaterna. En kandidat kan också själv gå ut med att hen ställer sig till förfogande. Genom att fylla i en uppdragsansökan ställer man upp som kandidat.

Om du inte är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela valberedningskommitténs ordförande, Milla Aaltonen (milla.aaltonen@scout.fi) om saken. Sittande scoutchefen Filip (filip.nyman@scout.fi) eller verksamhetsledaren Jonna (jonna.sahala@scout.fi) svarar också gärna på frågor och funderingar gällande uppdraget.

Information till dig som ställer upp som kandidat

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Från och med 2021 väljs styrelsemedlemmar inte längre till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).

Uppdragsbeskrivningar för de lediga styrelseuppdragen hittar du i Uppdragsbörsen, här. Du ställer upp som kandidat till styrelsen genom att fylla i ansökan i Uppdragsbörsen. Valberedningskommittén ansvarar för att presentera kandidaterna till förbundets medlemmar. Alla kandidater  presenteras här på sidan vartefter ansökningarna kommer in.

Läs mer om uppdragen här: