Vårmöte 2022

Det är möjligt att följa med vårmötet via Teams. Men observera att du inte kan delta i  mötesdiskussionen på distans, utan endast se på en streaming av vårmötet. Du som ser på streamen har inte tillgång till chattfunktionen, kan inte prata eller se de andra som deltar i streamen. Men den är till för att du som inte deltar på plats i Helsingfors ändå ska kunna följa med vad som diskuterats under vårmötet.

Länk till streamen 

Obs, länken är uppdaterad 19.3 kl. 11.00

Om du upplever problem med tekniken kontakta Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067)


FINLANDS SVENSKA SCOUTER r.f.
FINLANDS SVENSKA FLICKSCOUTFÖRBUND r.f.
FINLANDS SVENSKA SCOUTFÖRBUND r.f. 

KALLELSE TILL VÅRMöTE 2022  

Härmed kallas till förbundens vårmöten lördagen den 19 mars 2022.
Ceremonierna inleds kl. 11.00 på Scoutstationen i Helsingfors. 

  • Inledningsvis utdelning av vandringspriser, insignier och utmärkelsetecken 
  • Högtidlig fanspikning 
  • Lunch och kaka 
  • Mötena inleds 

MÖTEN 

På mötena behandlas de i § 5 i FiSSc:s, FSFSF:s och FSSF:s stadgar nämnda ärenden som ska behandlas av vårmöte. Sådana är bland annat bokslut och årsberättelse. Övrigt beslutsärende är val av valberedningskommitté, fastställande av valberedningsreglemente och som FiSSc-ärende val av delegation till Finlands Scouters medlemsmöte. 

Kårerna ombeds göra förslag i form av motioner till vårmötet.  

Övriga beslutsärenden:  

  • upplösande av FSSF, andra behandlingen 
  • förslag till reviderade stadgar för FiSSc och FSFSF 
  • förslag till reviderad Ekonomi- och administrationsstadga för förbunden

Övrigt 

  • styrelsen informerar om Nothamn 2023
  • styrelsen informerar om förfarande för områdesläger 2024 

Även övriga intressanta informationsärenden föreligger.  

Denna kallelse och föredragningslistorna har postats i två exemplar till varje medlemskår, ett till kårpostmottagaren och ett till kårchefen eller kårsekreteraren. 

Styrelsen ordnar ett öppet infotillfälle 15.3 kl. 18.00 online om stadgerevideringen och upplösandet av Finlands Svenska Scoutförbund r.f. 

Under vårmötet väljs nästa valberedningskommitté, både ordförande och medlemmar. Om du vill vara med och påverka FiSSc nästa styrelse så sök uppdraget snarast. Mera info och ansökan finns i Uppdragsbörsen.

Välkommen att delta i vårmöte! 


Möteshandlingar:

Övrigt stödmaterial