Styrelseval 2024

Under höstmötet väljs den nya förbundsstyrelsen. Förbundets styrelse består enligt stadgarna av ordförande, två vice ordförande och fyra till sju andra ledamöter. Styrelseledamöterna väljs för en tid av två kalenderår. Enligt FiSSc förnyade stadgar (2024), väljs hela styrelsen vartannat år.

Lediga styrelsemandat för 2025-26: I styrelsevalet på höstmötet 2024 ska en hel förbundsstyrelse väljas, i enlighet med de nya stadgarna. Styrelsens förslag är att styrelseledamöter på höstmötet väljs enligt följande:

 • 1 post som scoutchef 2025-2026
 • 1 post som första vice scoutchef 2025-2026
 • 1 post som andra vice scoutchef 2025-2026
 • 4 poster som styrelsemedlem 2025-2026 (tvååriga mandat):
  • en styrelsemedlem med ansvar för verksamhetsområdet kompetensutveckling
  • en styrelsemedlem med ansvar för verksamhetsområdet marknadsföring och innehåll
  • en styrelsemedlem med ansvar för verksamhetsområdet medlemsutveckling
  • en styrelsemedlem med ansvar för verksamhetsområdet scoutfostran och program

Sittande scoutchef Laura Nieminen-Eriksson (laura.nieminen[at]scout.fi) svarar gärna på frågor och funderingar gällande uppdraget som styrelseledamot. Kontakta valberedningskommittén ordförande Frans Sontag (fornamn.efternamn@scout.fi) eller hela valberedningskommittén på adressen fissc_rekrytering[at]kuksa.partio.fi om du är intresserad av att ställa upp som kandidat.

Om du inte själv är intresserad av ett styrelseuppdrag, men däremot vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela valberedningskommitténs ordförande.

Information till dig som ställer upp som kandidat

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Varje medlem ansvarar för ett specifikt verksamhetsområde som helhet. Styrelsemedlemmar kan även leda verksamhetsområdet eller projekt i parledarskap tillsammans med en annan styrelsemedlem, om antalet ledamöter blir fler än verksamhetsområdena.

Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna för medlemmarna och sammanställer resentationer av kandidaterna. En kandidat kan också själv gå ut med att hen ställer sig till förfogande. Genom att fylla i en uppdragsansökan i Uppdragsbörsen ställer man upp som kandidat.

Kandidater – se skild sida för utförligare kandidatpresentationer

kandidatläget per 12.6 2024

 • Sittande scoutchef Laura Nieminen-Eriksson ställer upp för posten som scoutchef 2025-2026.