Anvisningar för ett hållbart scoutevenemang

En stor del av scouternas koldioxidavtryck kommer från evenemang. För att uppnå scouternas målsättning om koldioxidneutralitet önskar vi att allt fler evenemang är koldioxidneutrala.  

Ett scoutevenemangs koldioxidavtryck

I medeltal uppstår ungefär hälften (48%) av koldioxidavtrycket för ett evenemang av resor, en femtedel av maten (17%) och en tredje av inköp (34%). Användningen av utrymme, elförbrukning, avfallshantering och distansmöten som hör till evenemangen står för en väldigt liten andel av koldioxidavtrycket, ofta ungefär kring 1%.  

På basis av medeltalet av tio evemenang uppstår den största delen av utsläppen från resor, inköp och mat. I “Annat” ingår el, avfall, utrymmen som används och distansmöten.  Här kan du läsa mer om metoderna som används för att beräkna koldioxidavtrycket för evenemanget (pdf på finska).

Minska utsläppen från scoutevenemang

Resor

Mål: Att komma till evenemangen på ett fossilfritt och samåkande sätt.

Tips:

 • Planera tidpunkten och platsen för evenemanget så att det kan nås med kollektivtrafik, till fots eller med cykel. Ta reda på priser och tidtabell för koldioxidsnåla resealternativ för deltagarna i förväg.
 • Uppmana deltagarna att komma till evenemanget genom samåkning. Det kan uppmuntras till exempel genom att organisera en samåkningstjänst på hemsidan som används av deltagarna.
 • Gör cykling eller vandring till en del av lägerupplevelsen.
 • Gör det så enkelt som möjligt att ta sig till evenemanget med cykel. Till exempel genom att erbjuda säker cykelparkering, tvättmöjligheter och mat vid ankomsten.
 • Ge rabatt på evenemangsavgiften om du kommer med cykel, till fots eller om ni samåker.
 • Inkludera en samåkningsresa som del av evenemangsavgiften.
 • Ha parkeringsavgift på området.

Mat

Mål: Minska koldioxidavtrycket från att äta ute genom att gynna ingredienser med lågt koldioxidavtryck

Tips:

 • Servera växtbaserad mat eller öka mängden växtbaserad mat som serveras på evenemanget. För idéer hur man planerar en vegetarisk meny för ett scoutevenemang, se till exempel scouternas vegetariska matbloggar Korvenkoukkaajien Vegeretki och Sinikellot kokkaa (på finska).
 • Företräde ges till skördeprodukter.
 • Minska mängden matavfall som produceras.

Inköp

Mål: Minska koldioxidavtrycket från inköp

Tips:

 • Minska antalet inköp som görs på evenemanget genom att avstå, låna eller hyra.
 • Undvik att köpa onödiga evenemangsartiklar.
 • Utforma programmet så att det kan genomföras med befintligt material.
 • Utnyttja befintligt material genom att inventera vad ni har.
 • Att dela upp aktiviteterna så att deltagarna gör olika saker vid olika tidpunkter kan minska behovet av material och infra.
 • Gynna upphandling och tjänster som är koldioxidneutrala och har lågt koldioxidavtryck.
 • Undvik engångsartiklar.
 • Efter evenemanget är det bra att sälja, låna ut eller donera utrustning.

Andra tips

 • Använd förnybar eller koldioxidneutral el.
 • Gynna koldioxidneutrala samarbetspartners eller samarbetspartners som strävar efter att bli koldioxidneutrala.
 • Undvik onödigt avfall och återvinn.
 • Kompensera för utsläppen från evenemanget.

Beräkna koldioxidavtryck på förhand  

Beräkna koldioxidavtrycket på förhand på basis av planerna för evenemanget. Du kommer redan långt på väg med den beräknade deltagarmängden, budgeten och evenemangsplatsen.  

Beräkningar från tidigare år  

Ta avstamp i tidigare års beräkningar för dylika evenemang. Sträva efter att ordna ett likadant evenemang men med mindre utsläpp. 

Dagliga utsläpp enligt en hållbar livsstil 

Ta som målsättning att evenemanget orsakar utsläpp enligt livsstilen för 1,5 grader. Med utsläpp för 1,5 graders livsstil menas den utsläppsnivå som finländare kunde ha och bromsa upp klimatuppvärmningen.  

Till exempel dagsutsläppen på KAJO per deltagare var 24 kg CO2E. Om inte utsläppen för boende räknas med är en finländares dagliga utsläpp i medeltal 22 kg per dag. Scoutevenemang uppmuntras att sträva till att följa utsläppen för 1,5 graders livsstil, alltså 7 kg utsläpp per deltagare per dag fram till år 2030. Målsättningen baserar sig på Sitras utredning om 1,5 graders livsstil.  

Metoderna presentera ovan behandlar endast hur man ställer upp ett utsläppsmål för ett evenemang. För att ordna ett koldioxidneutralt evenemang krävs också andra åtgärder. Bekanta er också med följande material: 

Har du en idé hur man kunde förminska koldioxidavtrycket från ett scoutevenemang? Vi lägger till tips från scouter på hur man kan minska koldioxidavgtryck på scoutevenemang. Skicka in ditt tips till emma.portman@scout.fi.