Koldioxidräknarna 

Ta reda på scoutingens koldioxidavtryck med räknarna Talla och Vuolla 

Vi har utvecklat två räknare för att ta reda på scoutingens koldioxidavtryck. Du kan ladda ner räknarna nedan. Båda räknarna är i Excel-format.  

Talla  

Talla är skapad för att beräkna koldioxidavtryck för ett enskilt evenemang, ett läger eller en resa.  

Vuola 

Vuola är skapad för att beräkna koldioxidavtryck för en årlig verksamhet. Med hjälp av räknaren kan du till exempel beräkna ditt förbund eller din kårs årliga koldioxidavtryck. Vuola-räknaren är utvecklad på basis av Tradekas klimatverksamhets räknare (länk).  

Ladda ner Vuola här  

  1. Inledning 

Vem som helst kan börja beräkna ett koldioxidavtryck. En koldioxidberäkning är ett bra sätt att synliggöra vilken klimatpåverkan ett förbund, en kår eller ett evenemang har. Dessutom hjälper beräkningen att hitta de mest betydelsefulla metoderna för att minska utsläppen.  

Bekanta dig med scouternas beräkningar. Genom att bekanta dig med andras beräkningar får du en bild av proportioner och kan kartlägga vilka faktorer troligtvis påverkar den egna beräkningen mest. Koldioxidavtrycken för de största scoutevenemangen finns redan publicerade. Vi publicerar flera beräkningar för olika evenemang och olika scoutaktörer i den takt beräkningar blir klara. 

Bekanta dig med scouternas beräkningar (länk) 

Utnyttja existerande verktyg. I scouternas koldioxidräknare Talla och Vuola finns färdigt de faktorer som inverkar mest på koldioxidavtrycket och som beskriver scoutverksamheten bäst. Du bekanta dig med beräknarnas antaganden på deras flikar.  

  1. Informationssamling och beräkning 

Samla de rätta människorna. Du kan sällan göra en koldioxidberäknare från början till slut ensam. Bekanta dig med de delar av räknaren du kommer att behöva hjälp med. Du kommer kanske att behöva hjälp från medelinsamlingen eller en evenemangsansvarig. Ta kontakt och berätta hurudan information du behöver för att göra beräkningen.  

Bekanta dig med instruktioner. Du hittar tilläggsinformation om hur du fyller i beräknarna i dem.  

Om du inte kan ta reda på ett exakt tal, gör en uppskattning. Till exempel i lokala evenemang kan du beräkna resor genom att uppskatta avståndet mellan evenemangsplatser och en större ort. Du kan också utnyttja uppskattningarna från andra liknande evenemang.  

Skriv upp dina källor och de antagande du gör. Det här underlättar arbetet för följande beräknare och följande beräkningsrunda.  

  1. Rapportering 

Gör en rapport på din beräkning. Du kan ladda ner ett färdigt botten för rapportering av dina resultat. Föreslå också på basis av dina resultat möjliga metoder som du anser att kunde användas för att förminska koldioxidavtrycket i verksamheten. 

Här kan du ladda ner ett färdigt botten för rapportering (Word-dokument på finska)  

Var öppen med saker du är osäker på. Det är bra att förutom att presentera resultat också presentera eventuella osäkerheter och faktorer som avgränsats från beräkningen.  

Berätta om resultaten för andra. Kom ihåg att du är den person som känner bäst till koldioxidavtrycket för verksamheten. Berätta om dina resultat för din kår och ditt förbund/distrikt eller för evenemangets stab och deltagare. Du kan också dela dina resultat i sociala medier, presentera dem på utbildningar och möten eller skriva en nyhetsartikel.  

Publicera beräkningen. Om du vill kan du också publicera beräkningen på koldioxidberäkningen. Det är artigt att kolla vilken kanal kårens, distriktets/förbundets eller evenemangets ledare föredrar.  

Scouternas koldioxidberäkningar publiceras på webbsidan Scouternas koldioxidavtryck  

  1. Gör en plan för utsläppsminskning 

Gör en plan för utsläppsminskning! Beräkningar görs inte bara för skojs skull. Då du har gjort en beräkning klart är det bra att göra en gemensam plan för hur ni kan förminska utsläppen. Fokusera till först på speciellt stora källor för utsläpp och minskningar som är lätta att genomföra. Ni kan utnyttja metoden avstå, byt ut, kompensera-kategoriseringen för att identifiera utsläppsminskningar.  

  • Bekanta dig med metoder för kategorisering 
  • Du kan också bekanta dig med tips på hur du kan förminska ett evenemangs koldioxidavtryck 
  1. Ge respons 

Du kan ge respons och förbättringsförslag med responsblanketten. Vi strävar till att utveckla beräknarna och uträkningsmetoder på basis av kommentarer vi får.  

  • Ge respons eller utvecklingsförslag med denna blankett