Under 2018 ordnade scoutkåren Toimarit scoutverksamhet på flyktingförläggningen i Uleåborg. Man utvecklade på samma gång ett enkelt verksamhetskort så att det enkelt ska gå att ordna i andra kårer också.

Hur gjorde ni?

Vi ordnade scoutkvällar en gång i månaden ,på en vardagskväll, för flyktingarna. Vi ordnade träffarna i naturen i närheten av flyktingförläggningen. Vi gjorde till exempel pinnbröd över öppen eld, vandrade längs naturstigar, pysslade reflex och bekantade oss med olika kulturhus i staden. På plats fanns alltid flera ledare och roverscouter från kåren. Projektet ordnades i samarbete med Norra Österbotten-baserade verksamheten, ESIKOTO. Kåren fick också stöd i form av skolning för projektet.

För vem ordnades verksamheten?

Scoutkvällarna ordnades för flyktingförläggningens boende. På våren var verksamheten öppen för både män och kvinnor. Flyktingförläggningens personal önskade ändå att verksamheten skulle rikta sig till bara kvinnor, så att de verkligen skulle delta. På hösten höll vi scouting bara för kvinnor och ungefär 8 kvinnor deltog varje månad. Deltagarna var i åldergruppen för explorer- och roverscouter men ibland var också barn och äldre personer med.

Varför valde ni att ordna verksamhet för flyktingar?

Via scoutverksamheten fick flyktingarna något att göra på vardagskvällarna, lära känna naturen runt flyktingförläggningen och fick en trygg plats. I verksamheten fick scouter från Uleåborg och flyktingarna lära känna varandra. Scouting för flyktingar gav ledarna ett nytt sätt att göra scouting. Erfarenheterna från projektet gav också tankar om hur man i fortsättningen får med flyktingar och invandrare i veckoverksamheten i kåren.

Hurdana tips skulle ni ge andra?

Projektet var ett lyckat sätt att dela med sig av scouternas gemenskap till lokalsamhället. Kanske ett samarbete med en flyktingförläggningen eller invandrarmottagning kunde vara passande för de explorer-, rover- eller vuxenscouter som inte är intresserade av att dra veckoverksamhet som ledaruppdrag och som annars lätt slutar med scoutingen?

Det här är en översättning av blogginlägget ”Partiotoimintaa turvapaikanhakijoille”. Här kan ni läsa den urstrungliga texten. (länk)