Vi rekryterar en kårstödskoordinator

Finlands Svenska Scouter stärker sitt kårstödsteam med en tredje tidsbunden anställning, arbetet inleds enligt överenskommelse så fort som möjligt. Är du en rörlig, praktiskt lagd och social person med läggning för att handleda och inspirera frivilliga i deras arbete?

Stöd och lösningar till scoutkårerna/föreningarna, inspiration och engagemang för barn och unga, starta upp nya former av verksamhet och arbete för ökad mångfald, hjälpa till att utveckla etablerad verksamhet, marknadsföring och kampanjer på torg och i salar, aktiv problemlösning runtom i landet – låter det som något som du går i gång på?

Vi söker en kårstödskoordinator för ett år med eventuell möjlighet till förlängning.  Du arbetar i ett team med två andra kårstödskoordinatorer och ett antal frivilliga som arbetar med medlemsutveckling, mångfald i verksamhet och medlemsvärvning och konkret stöd till scoutkårer. Dessutom har du sex andra sakkunniga kolleger på vårt kansli som backar upp arbetet och en förtroendemannaorganisation med tiotals frivilliga.

Det här är arbetet för dig som vill och kan arbeta för att möjliggöra scouting för fler och hjälpa oss att bredda bilden av vad scoutverksamhet är. Vi tror att scoutingen är en hobby som ger goda färdigheter och upplevelser för alla, såväl barn och unga som vuxna som är med och möjliggör verksamheten.

Du deltar mångsidigt i allt som berör kårernas vardag, från planering till förverkligande och stärker vår förmåga att inkludera intresserade i vår verksamhet. Kom med och jobba för att scouting på svenska ska ha en stark framtid.

Anställningen är en visstidsanställning och omfattar heltid, till befattningen hör en prövotid på fyra månader. Arbetet sker till stora delar på kvällstid och veckoslut tillsammans med frivilliga i förbundet och i de lokala scoutkårerna. Beredskap att resa är en förutsättning för att sköta arbetet, vi tror att resdagarna blir många under året. Arbetet har inte en fast arbetsplats.

Till arbetsuppgifterna hör att i samarbete med förbundets frivilliga och anställda utveckla våra metoder och verktyg för att både ta med och stöda vuxna i scouterna.

Du sparrar scoutkårer som en del av vårt kårstödsteam och i nära samarbete med styrelsens ansvariga för kårstöd.

Vi söker dig som:

  • har goda kommunikationsfärdigheter
  • har samarbets-/sociala färdigheter
  • är bra på att planera och resursera din egen tid och energi
  • är bra på projekt- och kampanjarbete
  • har erfarenhet av mångfaldsarbete
  • behärskar tekniska hjälpmedel och some
  • kan handleda, motivera och coacha frivilliga i deras uppdrag
  • är kreativ
  • har utmärkta kunskaper i svenska och god muntlig finska
  • har erfarenhet av frivilligarbete

ANSÖKAN SKICKAS TILL

Sänd din fritt formulerade ansökan samt CV senast 21.2.2021 till verksamhetsledare Jonna Sahala, jonna.sahala@scout.fi. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt och makuleras efter att processen är slutförd.

KONTAKTINFORMATION

Verksamhetsledare Jonna Sahala besvarar frågor dagtid, m. 050 3535 037

FINLANDS SVENSKA SCOUTER R.F.

Finlands Svenska Scouter r.f. är förbundet för de 61 svenskspråkiga scoutkårerna i Finland. Förbundet är medlem i Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry och därigenom del av den världsomfattande scoutrörelsen och Finlands största ungdomsorganisation.  Förbundet har ett hundratal förtroendevalda med olika uppdrag och egna ansvarsområden som arbetar tillsammans med förbundskansliet för att främja scoutarbetet.

Scouting är en fostrande frivilligverksamhet vars syfte är att stöda barns och ungas utveckling med hänsyn till deras individuella särdrag. Inom scoutingen får var och en lämpligt utmanande uppgifter och uppdrag och verksamheten uppmuntrar unga att utmana sig själva och testa på. Scouterna lär sig genom att uppleva och göra i praktiken som komplement till teori under våra utbildningar, learning by doing innebär också att all verksamhet och det egna kunnandet utvärderas tillsammans.