Styrelseval 2021

På FiSSc:s höstmöte 31.10.2021 i Nokia tar förbundets medlemmar beslut om det kommande årets målsättningar inom verksamheten. Under höstmötet röstar förbundet om nya styrelsemedlemmar som ska jobba för att främja och förverkliga dessa målsättningar.

Inför år 2022 finns det fem (5) lediga poster som är redo att fyllas av ivriga och kunniga FiSScar. Mandattiden på samtliga poster är 2 år. Förslaget är att styrelsen ska bestå av scoutchef (ordförande) och vice scoutchef tillsammans med 8 medlemmar. Styrelsens arbete stöds av verksamhetsledaren som deltar i styrelsens möten. Speciellt är samarbetet mellan ordförandena och verksamhetsledaren tätt. Styrelsemedlemmarna har aktiv kontakt med förbundets anställda.

Valberedningskommittén presenterar kandidaterna för de olika posterna och synliggör valet. Ledarkoordinator Emilia Blomqvist (emilia.blomqvist@scout.fi, 050 540 5067) fungerar som förbundets kontaktperson i rekryteringen. Om du vet någon som du tycker kunde vara en lämplig kandidat för styrelsen kan du meddela Emilia om saken. Du kan också vara i kontakt med Emilia om du har frågor eller funderingar gällande rekryteringen. De nuvarande FiSSc styrelsemedlemmarna svarar också gärna på frågor och funderingar gällande styrelseuppdraget, kontaktuppgifter hittas här.

Information till dig som ställer upp som kandidat

Som styrelsemedlem ser du till förbundets bästa som helhet. Från och med ifjol väljs styrelsemedlemmar inte längre till en portföljpost, utan den nyvalda styrelsen delar sinsemellan upp sitt arbete så att varje medlem sköter kontakten med ett lämpligt antal grupper och projekt (enligt intresse och möjlighet).

Uppdragsbeskrivningen hittar du i Uppdragsbörsen, här. Du ställer upp som kandidat till styrelsen genom att fylla i ansökan i Uppdragsbörsen. Valberedningskommittén ansvarar för att presentera kandidaterna till förbundets medlemmar. Alla kandidater  presenteras på den här sidan sidan vartefter ansökningarna kommer in.

STÄLL UPP SOM KANDIDAT HÄR

Diskussionstillfälle 27.10 kl. 18.00

Onsdagen 27.10 kl. 18.00-18.45 ordnar valberedingskommittéen ett diskusssionstillfälle kring styrelsevalet, styrelsuppdraget och kandidatläget online. På plats finns även några från nuvarande styrelsen som kan svara på frågor om uppdraget. Även om du inte själv är intresserad av att ställa upp kan du hjälpa till med att sprida ordet om läget. Tillfället tar plats i Teams, möteslänk hittar du här. Och här finns ett Facebookevenemang för tillfället.

Möteslänk till diskussionstillfälllet 27.10

Vi uppmuntrar starkt dig som funderar på att ställa upp som kandidat att göra det så fort som möjligt så föbundet hinner bekanta sig med dig (men man kan naturligtvis också ställa upp ännu på mötet!). Om du har frågor till valberedningskommittén kan du kontakta gruppens ordförande Milla Aaltonen (fornamn.efternam@scout.fi) eller hela gruppen på: fissc_rekrytering@kuksa.partio.fi.

Vi rekommenderar att kåren tar upp styrelsevalet på alla ledarmöten eller dylika tillfällen då ni träffar andra scouter. Fast du inte ställer upp kan du hjälpa med att sprida ordet!