Hälsningar från styrelsens möte 8/2021! 
Vi träffades online igen den 18.8 för höstens första styrelsemöte. Efter en sommarpaus startade våra styrelsemotorer igen även om vi lite behövde emellan hjälpas åt att komma ihåg allting. Roligt att vara igång igen!  
Under vårt möte hann vi bland annat:  
 
Checka att Jens hade styrelsens bit under kontroll inför scoutledarträffen som ägde rum förra lördagen på Åland. Nu så här efteråt vet jag att det var en lyckad träff med deltagare från fyra kårer. Styrelsens bit innehöll en del strategi och en del aktuella ärenden. Resten av scoutledarträffarna ordnas 25 och 26.9, anmäl er gärna till dem! Mera info hittas i händelsekalendern.  


Fanny Svarvar gästade också styrelsemötet, hon är anställd hos oss på FiSSc som projektkoordinator för hållbarhetsprojekt. Vi hade såklart en presenationsrunda och välkomnade henne med i gänget!  

 
Styrelsen fick ta den av höstens händelsekalender och vad som är aktuellt med den just nu. Många evenemang har sista anmälningsdagen 15.9, så gå gärna in och kolla vad det erbjuds för skoj! https://www.scout.fi/handelsekalender/. Dessutom hittas det lite lediga uppdrag i staber för olika kurser och evenemang, kolla gärna in dom också: https://www.scout.fi/uppdragsborsen/?search=&s_organizer%5B%5D=finlands-svenska-scouter-r-f .  

 
Till näst lite lägernyheter! Det blir nämligen Nothamn år 2023. Styrelsen tillsatte en arbetsgrupp som bereder både den första rekryteringen kring stabscheferna samt utreder projektbeställningen till styrelsen. Vi är taggade på att hitta en toppentrio som leder projektet framåt, arbetsgruppen hör av sig då uppdragen finns att söka. Vi kommer givetvis också att marknadsföra uppdraget stort. 

 
Vi fick en rapport över läget med roverscout- och ledardagarna – Connecting Scouts. Anmälan öppnar redan 6.9, alltså helt strax! Dessutom hann vi med dom första höstmötesförberedelserna och till exempel kom överens om att vem som rekryterar mötesordförande. En sak som vi diskuterade var nerläggandet av FSSF. Styrelsen beslöt att till höstmötet föreslå att vi lägger ner Finlands Svenska Scoutförbund (FSSF). Detta kan te sig som en stor sak men faktum är att detta inte är en så stor grej. FSSF har inte haft egen verksamhet på flera decennier och förbundet medför mestadels bara onödig byråkrati som är bort från resten av verksamheten. För att underlätta styrelsens uppgift och för att frigöra tid och pengar föreslår styrelsen denna åtgärd till höstmötet. 

Vi ses den 31.10 i Nokia! 
 
Vi vill tacka Virve för hennes tid hos oss på FiSSc.  
 
Dessutom taggar vi höstsemi och väntar på att få träffa resten av alla förtroendevalda.  


Ha de så gott och en mysig början på hösten, kom ihåg reflexerna!  
styrelsen genom Fanny