Kandidatpresentationer 2021

Här presenteras de personer som anmält sig som kandidat inför FiSSc:s styrelseval som tar plats på höstmötet 31.10.2021. Du anmäler dig som kandidat genom att fylla i en ansökan i Uppdragsbörsen, här.

Kandidater för Styrelsemedlem, 2 års mandat:

Laura Nieminen

Tidigare scoutuppdrag:

Jag har varit scout sedan lågstadiet och under mina år som scout har jag hunnit med många uppdrag. Mitt senaste har varit som coach för de åländska kårerna, vilket jag gjort i några år nu. Utöver det har jag varit involverad i utbildning och som bäst är jag vice stabchef för Ko-Gi TG 141. Har även varit med på andra utbildningar innan det. Det absolut senaste uppdraget jag tagit på mig är vargungeledare i Finströmssjöscouter vilket jag börjat nu under hösten i samband med att barnen fick börja i kåren. Sedan har jag många olika projket som jag varit med i under åren, ett att nämna är Cafeansvarig på Roverway.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Jag vill givetvis vara en medlem i en grupp som tillsammans åstadskommer mycket gott och utvecklar förbundet ännu mer. Sådant som jag själv haft mitt intresse i är coachning och utbildning. Jag tor att vi inom båda skulle kunna göra massor gott och jag skulle gärna jobba vidare med bland annat dessa helheter.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Jag tror det är nyttigt för mig och något jag kan hämta mycket från är mitt uppdrag med vargungarna. Jag har varit aktiv på förbundsnivå så länge nu så det är hälsosamt att ”hitta tillbaka” till en kår igen. Utöver det har jag mycket från arbetslivet som jag tror att kan komma till nytta även i detta uppdrag. Det gjordes en omfattande organisationsstrukturering förra hösten och nu behöver det nya hitta sin plats. Detta är även sådan jag arbetat med och kommer att ha nytta av den erfarenheten även här.

Varför söker du till denna post?

Som jag skrev innan så skulle det vara spännande att få jobba med den nya organisationsmodellen och vara med i implementeringsarbetet och kunna se effekterna av den. Det tar alltid tid att förändra och att göra saker på nytt sätt, vilket också är mycket spännande. Det skulle vara kul att få vara med på den resan. Jag söker även denna post för att bidra med regionalspridning i styrelsen. Jag önskar att jag skulle genom min insats kunna bidra till att kontakten mellan Åland och förbundet skulle utvecklas.

Nicole Latini

Tidigare scoutuppdrag

Kårens styrelsemedlem och sekreterare sedan 2016.

Vad vill du åstadkomma på posten?

Utmana mig själv samt höja min kunskapsnivå.

Andra meriter som kan anses vara relevanta för posten:

Ledarskapsutbildning inom scouterna samt militären.

Varför söker du till denna post?                    

Har länge funderat att ta emot uppdrag inom FiSSc och blev nu kontaktad om att det finns öppna positioner inom styrelsen.