Linkar

ISGF

International Scout and Guide Fellowship ISGF

ISGF är en världsomfattande organisation som är avsedd för vuxna vilka stöder scoutrörelsen och vill delta i projekt som riktar sig till samfundet. Medlemmarna kan vara före detta scouter, medlemmar av WAGGS och WOMS, men man kan också bli medlem utan scoutbakgrund bara man tror på scoutidealen.

ISGF grundades 1953 och det finns nationella gillen, National Scout and Guide Fellowhips (NSGF), i 66 länder samt Centralgrensmedlemmar (Central Branch Members) i 39 länder. De nationella gillena å sin sida består av ländernas lokala gillen, Local Scout and Guide Fellowships (LSGF). I länder där det inte finns nationella gillen kan medlemmar och små grupper bli medlemmar i ISGF via Centralgrenen.

ISGF:s principer är:

 1. Uppmuntra respekten för livet och mänskliga rättigheter
 2. Verka för rättvisa och fred för att åstadkomma en bättre värld
 3. Befrämja internationell förståelse genom vänskap, tolerans och respekt för varandra, som det står i målsättningen.

ISGF:s mål är att sporra medlemmarna att:

 1. Upprätthålla löftets och lagens anda såsom Lord Baden-Powell har fastställt
 2. Föra in denna anda i samfundet där de bor och verkar samt
 3. Aktivt stöda scoutrörelsen i det lokala samhfundet, landet och hela världen.

Organisationen

 • World Conference (WConf) är ISGF:s beslutande organ och består av fyra delegater från varje nationellt gille och fyra delegater från Centralgrenen samt av alla World Committee medlemmar (utan rösträtt)
 • World Committee (WCom) är ISGF:s verkställande organ och består av medlemmar valda av World Conferencen samt en medlem från WAGGS och WOMS (de senare utan rösträtt). Generalsekreteraren och skattmästaren hör till WCom, dock utan rösträtt
 • World Bureau (WB) är ett sekretariat som övervakar ISGF:s dagliga verksamhet
 • National Scout and Guide Fellowships (NSGF) = nationella gillen
 • Central Branch (CB) är till för medlemmar i länder där inget NSGF finns
 • Region and/or Sub-Region: Geografiska områden där det kan finnas Regional Committee (RC) och/eller Sub-Regional Committee (SRC) vilka sköter det regionala ärendena
 • Regions: Africa, Arabia, Asia-Pacific, Europe och Western Hemisphere
 • Sub-Regions: Central Europe, Nordic Baltic, Southern Europe, Western Europe, South America, Eastern Africa, Southern Africa, Western Africa och Maghreb

SGSF hör alltså till Europeiska sub-regionen Nordic Baltic.

www.isgf.org

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter rf

Finlands Scouter

Finlands scoutmuseum

Finlands scoutmuseum verkar i Åbo. Där finns enorma samlingar, som man kan bekanta sig med efter överenskommelse.

Finlands Scoutmuseum

Samlarscouter

Samlarscouterna för samman scoutr som är intresserade av scoutmaterial av alla slag. I huvudsak är samlarna ledare. Märken, frimärken, kort, böcker, dräkter, utrustning, andra publikationer samt olika saker är samlarobjekt som hör till verksamheten.

Partiokeräilijät